שאלות נפוצות עבור Windows XP SP2 > הדרכה

לאחר התקנה Windows XP Service Pack 2‏ כיצד ניתן לבטל תוסף (Add-On‏) הגורם להודעות שגיאה או לבעיות שונות בעת הפעלת Internet Explorer‏, כיצד ניתן לבצע פעולה זו?


תוספי ActiveX‏ הינם תוספים לדפדפן כגון Msn toolbar‏. ב Windows XP Service Pack 2‏ ישנה אפשרות חדשה לבטל תוספי ActiveX‏ בצורה פשוטה ומהירה. לעתים תוספים אשר מותקנים ומתווספים להפעלת ה-Internet Explorer‏ גורמים להודעות שגיאה המונעות הפעלה או פעולה תקינה של הגלישה באינטרנט, על ידי נטרול תוסף בעייתי זה ניתן להתגבר על הבעיה.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על "התחל" -> "לוח הבקרה" -> "אפשרויות אינטרנט".
 2. עבור ללשונית "תוכניות" ולחץ על "מנהל התוספים", אתר וסמן את התוסף שברצונך לבטל, ותחת האפשרות "הגדרות" שנה את האפשרות מ"אפשר" ל"בטל" ואשר את החלון שמופיע לגבי ביטול התוסף.

כיצד ניתן לבטל את חסימת הפריטים המוקפצים Pop Up windows‏ ב- Internet Explorer, על Windows xp Service Pack 2?


ברצוננו לאפשר את הצגת הפריטים המוקפצים.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את Internet Explorer‏‏ בחר בתפריט "כלים" -> " אפשרויות אינטרנט".
 2. בחר בלשונית "פרטיות", בטל את ה- V‏ מהאפשרות "חסום פריטים מוקפצים" תחת הקטגוריה "חוסם הפריטים המוקפצים".

לתשומת ליבך: חסימת הפריטים המוקפצים הינה תכונה חשובה וחיונית לאבטחת המחשב שלך. הסרתה עשויה לחשוף את Internet Explorer‏‏ להפעלת קבצי script‏‏ העשויים להיות לא בטוחים.

כיצד ניתן לשנות את ההעדפות לגבי העדכונים האוטומטיים באמצעות מרכז האבטחה של SP2‏‏?


כברירת מחדל, מוגדר כך שהורדת והתקנת העדכונים האוטומטיים הינה אוטומטית.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. בחר בתפריט "התחל" -> "הפעלה" -> הקלד "wscui.cpl‏‏" ולחץ על אישור.
 2. בחר באפשרות עדכונים אוטומטים, כעת האפשרויות הבאות יהיו זמינות:
 3. אוטומטי (מומלץ) - אפשרות זו מאפשרת לבצע הורדה והתקנה אוטומטית של עדכונים ביום ובשעה מוגדרים.
 4. הורד את העדכונים אך תן לי לבחור את זמן ההתקנה - אפשרות זו מאפשרת לבצע הורדת עדכונים אוטומטית אך דורשת שתקבע את זמן ההתקנה שלהם באופן יזום.
 5. הודע לי על עדכונים חדשים אך אל תבצע הורדה והתקנה אוטומטים - אפשרות זו תספק הודעה על עדכונים חדשים אך מחייבת אותך לקבוע מתי לבצע הורדה והתקנה באופן יזום.
 6. כבה את עדכונים אוטומטים - אפשרות זו מבטלת לחלוטין את האפשרות של עדכונים אוטומטים.
 7. ניתן עדיין לגלוש לאתר העדכונים האוטומטים ולבצע הורדת עדכונים יזומה מהאתר.

כיצד נבטל שרות חומת אש על גבי החייגן או התקשרות מסוימת ב Windows XP SP2‏‏ ?


ניתן לבצע זאת במקרה בו קיימים מספר קישורים במחשב, אשר אחד מהם הינו קישור ברשת פנימית ואיננו מעוניינים ששרות חומת האש יהיה פעיל עבורו.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על "התחל" -> "לוח הבקרה" -> "Windows Firewall‏‏".
 2. בחלון הנפתח, בחר בלשונית מתקדם, תחת האפשרות "הגדרות חיבורי רשת" בטל את הסימון מההתקשרות בה אינך מעוניין שיהיה מופעל שרות חומת האש, ואשר את החלון.

כיצד ניתן לבצע הסרה של עדכון Service Pack 2‏‏ ב-Windows XP‏‏ ?


במידה וקיימת בעיה הנגרמת כתוצאה מהתקנה לא תקינה של עדכון Service Pack 2‏‏ וברצוננו לבצע הסרה למטרת התקנה מחדש.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על "התחל" -> "הפעלה", הקלד את הפקודה "APPWIZ.CPL‏‏" ולחץ "אישור".
 2. סמן את האפשרות "הצג עדכונים", תופיע רשימה מלאה של כל העדכונים שבוצעו על ידי Windows Update‏‏, כעת סמן את העדכון "Windows XP Service Pack 2‏‏" ולחץ על "הסר".

כיצד ניתן לבטל את שרות "מרכז אבטחה" - Windows Xp Service Pack 2‏‏?


הפיכת שרות מרכז אבטחה ללא זמין בהפעלת Windows Xp Service Pack 2‏‏, אפשרות זו טובה למשתמשים מתקדמים ואין זה מומלץ לבצע זאת.

בצע את הפעולות הבאות:


 1. לחץ על "התחל" -> "הפעלה" והקלדת הפקודה services.msc‏‏.
 2. פתח חלון "שירותים", אתר את שרות "security center‏‏".
 3. לחץ קליק ימני על השרות ובחר ב"מאפיינים".
 4. בחלון שנפתח בחירה בלשונית "כללי" וב"הפעלה" בחירה ב"לא זמין".

כאשר חומת האש ב- Windows XP SP2‏‏ פעילה ותוכנה כלשהיא מנסה לגשת לאינטרנט, מתקבלת הודעה המדווחת שהתוכנית נחסמה. כיצד ניתן למנוע את הופעת הדיווח?


אם אנו יודעים לאלו תוכנות לאפשר לגשת לרשת ניתן להוריד התרעה זו, כמו כן התרעה זו אינה מומלצת למשתמשים שאינם יודעים כיצד ניתן לקנפג את חומת האש ב SP2‏‏.
 1. לחץ על "התחל" ולאחר מכן על "לוח בקרה".
 2. לחץ לחיצה כפולה על "חומת האש של Windows‏‏".
 3. הסר את הסימון מ"דווח כאשר חומת האש של Windows‏‏ חוסמת תוכנית".
 4. לחץ על אישור.

במערכת הפעלה Windows XP‏ עם Service pack 2‏, בכל פעם שה pop up blocker‏ חוסם חלון קופץ, מופיעה הודעה בסרגל המידע בראש החלון ונשמע צליל, כיצד ניתן לבטל את ההודעות והצלילים, ושהpop up blocker‏ ימשיך לעבוד?


Pop up blocker‏ יכול לעבוד בשקיפות מבלי להפריע למשתמש בהודעות וצלילים

בצע את הפעולות הבאות:
 1. ב- Internet Explorer בחר בתפריט "כלים" -> "אפשרויות".
 2. בחר בלשונית "פרטיות" -> תחת "חוסם הפריטים המוקפצים" לחץ על "הגדרות".
 3. בטל את הסימון באפשרויות הבאות: "השמע צליל בעת חסימת פריט מוקפץ" וגם "הצג סרגל מידע בעת חסימת פריט מוקפץ".

כאשר משנים את הגדרות חומת האש ב Windows XP SP2‏ לעתים ברצוננו להחזירם למצבם ההתחלתי, כיצד ניתן לבצע פעולה זו?


לאחר שינוי כמה הגדרות בחומת האש ברצוננו להחזיר את ההגדרות של חומת האש לברירת המחדל, אפשרות זו טובה אם ביצענו שינויים, כגון פתיחת פורטים, ואנו רוצים להחזיר את ההגדרות למצב לפני ביצוע השינויים.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על "התחל" ולאחר מכן על "לוח בקרה".
 2. לחץ לחיצה כפולה על "חומת האש של Windows‏".
 3. לחץ על לשונית "מתקדם", לחץ על "שחזר ברירת מחדל".
 4. בשאלה שתוצג לפניך לחץ על "כן" ולאחר מכן על "אישור".

כיצד נבצע פתיחת "Port‏" עבור התקשרות מסוימת בשרות חומת אש לאחר התקנת Service Pack 2‏?


לאחר התקנת SP2‏ חומת האש פועלת כברירת מחדל, ישנן יישומים אשר דורשים פתיחת יציאות (Port) על מנת לתקשר עם הרשת, על מנת לאפשר זאת יש צורך בפתיחת היציאות הדרושות עבור יישום זה בשרות חומת האש של מערכת ההפעלהWindows Xp SP2 ‏.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על "התחל" -> "הפעלה" -> הקלד "firewall.cpl" ולחץ על "אישור"
 2. לחץ על לשונית "מתקדם", בחר בסוג ההתקשרות אשר לגביה ברצונך לפתוח את ה-"Port" ‏‏ ולחץ על "הגדרות"
 3. לחץ על "הוסף", בחלון הנפתח הקלד שם ותיאור בשדות המתאימים עבור ה-Port.
 4. הקלד את מספר ה-Port בשדות "יציאה חיצונית עבור שרות זה" וכמו כן בשדה "יציאה פנימית עבור שרות זה", ואשר את כל החלונות.

לאחר התקנת Windows XP SP2‏ נוספו לנו עוד 3 יישומים ל"לוח הבקרה", כיצד נגיע אליהם דרך שורת הפקודה?


נוחות,יעילות ובמקרה ולא ניתן לפתוח את לוח הבקרה.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על "התחל" ולאחר מכן "הפעלה" ורשום:
 2. wscui.cpl‏ -מרכז אבטחה.
 3. firewall.cpl‏ -הגדרות חומת האש
 4. netsetup.cpl‏ -אשף התקנת רשת אלחוטית


לאחר התקנת Service Pack 2 חלונות אשר אין ברצוננו לחסום נחסמים על ידי "חוסם הפריטים המוקפצים", כיצד ניתן לאפשר לאתרים מסוימים להציג חלונות קופצים?


קיימים אתרים מסוימים אשר אין ברצוננו שיחסמו על ידי "חוסם הפריטים המוקפצים".

בצע את הפעולות הבאות:
 1. ב-Internet Explorer‏ לחץ על תפריט "כלים" -> "חוסם הפריטים הקופצים".
 2. תחת האפשרות "כתובת אתר אינטרנט שברצונך להתיר", הקלד את כתובת האתר שברצונך להתיר בו פריטים קופצים.
 3. לחץ על "הוסף" ו"סגור".

לאחר הסרת Windows XP SP2 RC‏, Windows Update‏ מוגדר לפנות לגרסה V5‏ כיצד נשחזר את הקישור ל- Windows Update‏ גרסה V4‏?


לקוח מעוניין לחזור לגרסה המקורית (V4‏).

בצע את הפעולות הבאות:


 1. אתחל את המחשב / לחץ על F8‏ בכדי להיכנס למצב בטוח ובחר ב Safe mode‏.
 2. לחץ לחיצה כפולה על "המחשב שלי" -> תפריט "כלים" -> "אפשרויות תיקייה" -> לשונית "תצוגה".
 3. הסר את הסימון מ "הסתר סיומות עבור סוגי קבצים מוכרים".
 4. הסר את הסימון מ"הסתר קבצים מוגנים של מערכת ההפעלה (מומלץ)" ולחץ על "כן" בהודעת האזהרה.
 5. סמן את "הצג קבצים ותיקיות מוסתרים", לחץ על "החל" -> "אישור".
 6. בחלון בחירת המשתמשים, בחר ב Administrator‏.
 7. נווט לנתיב הבא: C:\WINDOWS\system32‏ ואתר את הקובץ wuweb.dll‏ .
 8. לחץ לחיצה ימנית עם העכבר על הקובץ ובחר ב"שנה שם" ,שנה את סיומת הקובץ ל- old‏, לחץ על Enter‏.
 9. סגור את כל החלונות ובצע הפעלה מחדש של המערכת.
 10. העלה את האתר של Windows Update‏.

לאחר התקנה של Windows xp Sp2‏ מערכת Windows Update‏ שודרגה ויש אפשרות לשנות את שפת הממשק, כיצד נבצע זאת?


ברצוננו לעתים לעבוד עם שפת ממשק שונה לאתר Windows update.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את Internet Explorer‏, לחץ על "כלים" ולאחר מכן על "Windows Update‏".
 2. לחץ על "הגדרות" שנמצא בצד ימין של המסך, במסך שנפתח בחר בשפה הרצויה.
 3. לחץ על "החל את השינויים כעת".
 4. בחלון שיפתח לחץ על "אישור".

לאחר התקנת Windows XP Service pack 2‏ כיצד ניתן לבצע עדכוני Windows update‏ בעת כיבוי המחשב?


במקרים בהם ישנם עדכוני Windows update‏ זמינים ואין ברצוננו לבצע את העדכון באותו הרגע בו אנו מקבלים את ההודעה, בעת כיבוי המחשב נוספה אפשרות בתפריט הכיבוי המאפשרת לבצע את העדכונים והכיבוי יחד באופן אוטומטי.

בצע את הפעולות הבאות:


 1. לחץ על "התחל" -> "כיבוי".
 2. בתפריט הכיבוי בחר באפשרות "Install updates and shutdown‏".
 3. כעת תתבצע התקנה של כל העדכונים הזמינים ובסיום יתבצע כיבוי המערכת.

בשירות חומת האש ב-Service Pack 2‏ קיימת אפשרות להוספת תוכניות חריגות אשר תתאפשר עבורם גישה לרשת, כיצד נשחזר את רשימת תוכניות אלו לרשימת ברירת המחדל (שום תוכנה חיצונית אינה מאופשרת)?


שחזור חסימת התוכניות אשר אישרנו בעבורם גישה לרשת.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על "התחל" -> "הפעלה" -> הקלד "firewall.cpl‏" ולחץ "אישור".
 2. לחץ על לשונית "מתקדם" -> "שחזר ברירת מחדל" ואשר את החלון.
 3. כעת רשימת התוכניות החריגות תשוחזר לרשימה המקורית.
מאפיינים:

מזהה פריט: 907202 - סקירה אחרונה: 27 בפבר׳ 2008 - תיקון: 1

משוב