שאלות נפוצות עבור Windows XP > תצוגה

לאחר התקנת ה-Windows XP אין צלמיות על המסך פרט לצלמית סל המיחזור. מה עליי לעשות כדי להחזיר את הצלמיות החסרות?


זהו מצב ברירת המחדל של המערכת.
 1. לחץ לחיצה ימנית עם העכבר על שולחן העבודה במקום ריק.
 2. לחץ על מאפיינים.
 3. לחץ על לשונית שולחן עבודה.
 4. לחץ על כפתור "התאמה אישית של שולחן העבודה".
 5. סמן "V" את הצלמיות שהינך מעוניין לראותם על שולחן העבודה שלך.

כיצד לשנות את תפריט ההתחל, לתפריט הקלאסי? 1. לחץ קליק ימני על סרגל הכלים.
 2. לחץ על מאפיינים.
 3. בחר בלשונית " תפריט ההתחלה".
 4. סמן "תפריט התחל קלאסי".

כיצד לעבור בין תצוגה קטגורית לתצוגה קלאסית?


נוחות למשתמש.
 1. לחץ קליק ימני על שורת המשימות.
 2. בחר מאפיינים.
 3. עבור ללשונית "תפריט התחלה".
 4. בחר באפשרות "תפריט התחלה קלאסי" כדי לעבור לתצוגה קלאסית.
 5. בחר באפשרות "תפריט התחלה" כדי לעבור לתצוגה קטגורית.
 6. לחץ החל ולאחר מכן אישור.

הגופן נראה מטושטש ולא קריא במסכי LCD (מסכים דקים ומסכים של מחשבים ניידים).


טכנלוגיות התצוגה של מסכים אלו שונה מהטכנולוגיה של המסכים הרגילים, ולכן פותח עבורם גופן מיוחד המתואם לסוג תצוגה זו.
 1. הוראה למערכת להשתמש בגופני ClearType‏. כיצד נבצע זאת?
 2. לחיצה ימנית על העכבר במקום ריק ב"שולחן העבודה" ,בתפריט נבחר ב"מאפיינים".
 3. נבחר בלשונית "מראה" ונלחץ על "אפקטים".
 4. נסמן בתיבת הסימון את "השתמש בשיטה הבאה להחלקת הקצוות של גופני המסך" ובפס הגלילה נבחר ב- ClearType .
 5. נאשר את השינויים ע"י לחיצה על "אישור" כמו-כן נאשר את החלון "מאפייני תצוגה".

איך ליצור שומר מסך אשר מורכב מתמונות אשר שמורות בתיקיית 'התמונות שלי'?


תצוגה אישית.
 1. לחץ לחיצה ימנית של העכבר על מקום ריק בשולחן העבודה ובחר במאפיינים.
 2. לחץ על הלשונית שומר מסך.
 3. בחר את השומר מסך אשר שמו 'שומר המסך my pictures‏'.
 4. אם ברצונך לשנות הגדרות ברירת המחדל של שומר המסך, כגון: מיקום התיקיה אשר ממנה יוצגו התמונות , לחץ על הכפתור 'הגדרות' ושנה בהתאם.
 5. לחץ על 'החל'.
 6. לחץ על 'אישור'.

איך להעלים את החץ הלבן מהצלמיות של קיצורי דרך?


נוחות גרפית.
 1. לחץ על 'התחל' / 'הפעלה' והקלד את הפקודה Regedit‏ ולחץ על אישור.
 2. הכנס לנתיב הבא, כאשר יש ללחוץ על ' + ' בין המפתחות :
  ‏‏ \Lnkfile ‏ Hkey_Classes_Root‏.
 3. מחק את הערך IsShortcut‏ ,הנמצא בתוך הערך Lnkfile‏ על ידי קליק ימני על הערך ובחירה במחק.
 4. סגור את עורך הרישום.
 5. הפעל מחדש את המחשב.

כיצד נבטל את הופעתם של טיפים באזור ההודעות? 1. נקיש על התחל/הפעלה/Regedit‏‏ ונלחץ אישור.
 2. נכנס לנתיב הבא:
  Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
  ‏‏ (עלינו ללחוץ על ה- '+' בין כל ערך וערך).
 3. בעמודה השמאלית נעמוד על מקום ריק ונלחץ לחצן ימני של העכבר/חדש/ערך DWORD‏.
 4. לערך שנוצר נקרא EnableBalloon‏.
 5. נלחץ לחיצה כפולה עם העכבר על הערך שיצרנו, נגדיר אותו כ- HexaDecimal‏ וניתן לו ערך של '0'.
 6. נקיש אישור.
 7. כעת נלחץ על קובץ/יציאה ונצא מעורך הרישום.

כיצד לבחור דמות מונפשת שונה מהדמות שמוגדרת כברירת מחדל של חלונות? 1. לחץ על התחל/ חיפוש.
 2. בתפריט הדמות המונפשת בחר ב'שנה העדפות'.
 3. בחר באמצעות דמות שונה בתפריט הדמות המונפשת.
 4. לחץ על הכפתור הבא או הקודם על מנת לברור בין הדמויות.
 5. כאשר נמצאה הדמות הרצויה לחץ על הכפתור אישור.
כיצד ניתן להציג סיומות קבצים ב- Windows XP‏? 1. לחץ לחיצה כפולה על המחשב שלי.
 2. הכנס לתפריט כלים - אפשרויות תיקיה.
 3. הכנס ללשונית תצוגה.
 4. הורד את הסימון מהאפשרות הסתר סיומות עבור סוגי קבצים ידועים, ולחץ על אישור.


כיצד נשנה ערכת נושא במערכת ההפעלה? 1. נקיש על התחל/לוח בקרה/תצוגה.
  (דרך נוספת היא לעמוד על מקום ריק בשולחן העבודה, ללחוץ לחצן ימני של העכבר ולבחור במאפיינים).
 2. נבחר בלשונית של "ערכות נושא" וברשימת ערכות הנושא נבחר בערכת הנושא הרצויה.
  (תצוגה מקדימה של ערכת הנושא הנבחרת תופיע בחלון הדוגמא).
 3. נלחץ על לחצן האישור. כעת במחשב שלנו מוגדרת ערכת נושא חדשה.

כיצד נגדיר למחשב לפתוח מחדש את התיקיות שהיו פתוחות בזמן שביצענו יציאה מהמערכת לאחר כניסה מחדש למערכת?
על מנת להגדיר למחשב לפתוח מחדש את התיקיות שהיו פתוחות בזמן שביצענו יציאה מהמערכת לאחר כניסה מחדש למערכת , נבצע את השלבים הבאים:
 1. נכנס לצלמית " המחשב שלי" ונבחר בתפריט "כלים" ומשם נבחר ב- "אפשרויות תיקיה".
 2. נעבור ללשונית תצוגה.
 3. נסמן את תיבת הסימון ליד "שחזר חלונות תיקיות קודמים בעת הכניסה ", ונלחץ על אישור.

כיצד למחוק את רישום המסמכים האחרונים שלי מתפריט התחל? 1. לחץ בעזרת המקש הימני של העכבר על כפתור ה"התחל" ובחר ב"מאפיינים".
 2. בחר בלשונית "תפריט התחלה".
 3. לחץ על הכפתור "התאמה אישית".
 4. בחר בלשונית "מתקדם".
 5. הורד את ה-V‏ מ- "הצג את המסמכים שפתחתי לאחרונה".
 6. לחץ על אישור.
 7. לחץ שוב על אישור.

כיצד ניתן להוסיף אפשרויות נוספות לפיהן ניתן לסדר את הפריטים בתיקיה?


בלחיצה ימנית במקום ריק בתיקיה ישנה האפשרות "סדר סמלים לפי" בתוכה קיים תפריט המפרט את האפשרויות לפיהן ניתן לסדר את הפריטים בתיקיה.

כדי להוסיף אפשרויות נוספות לפיהן ניתן לסדר את הפריטים בתיקיה :


 1. נלחץ על תפריט תצוגה בסרגל הכלים .
 2. נבחר באפשרות "בחירת פרטים".
 3. בחלון שנפתח נסמן את תיבות הסימון ליד האפשרויות אותן נרצה להוסיף לרשימת האפשרויות לפיהן ניתן לסדר פריטים בתיקיה.
 4. ניתן לסדר את סדר הופעת האפשרויות ברשימה על ידי הלחצנים "הזז למעלה" ו- "הזז למטה".
 5. בחלק התחתון של החלון ליד "רוחב עמודה נבחרת" ניתן להגדיר את רוחב העמודה שתתפוס כל אפשרות.
 6. נלחץ על אישור כדי לקבל את השינויים שביצענו.
 7. בלחיצה הבאה על "סדר סמלים לפי "בתיקיה זו יופיעו כל אפשרויות הסידור שבחרנו.

במעבר לתצוגת פרטים בתיקיה לא מופיעים הקבצים או התיקיות ופרטיהם ,כיצד נפתור בעיה זו?


הבעיה נובעת כנראה מכך שכל העמודות במצב פרטים צומצמו עד למינימום האפשרי ,כך שנוצר מצב בו העמודות ובהן הפרטים לגבי הקבצים והתיקיות לא מופיעות.

כדי לפתור את הבעיה נבצע את השלבים הבאים :


 1. נכנס לתיקיה בה מופיעה הבעיה.
 2. נעבור למצב פרטים על ידי לחיצה ימנית במקום ריק בתיקיה ובחירה באפשרות "תצוגה" > "פרטים".‏
 3. בשלב זה עדיין לא ייראו הקבצים והתיקיות ולכן נלחץ על צירוף המקשים במקלדת "CTRL" ו- " + "‏.
 4. לאחר לחיצה על צרוף מקשים אלו יופיעו הקבצים או התיקיות ופרטיהם מסודרים בעמודות.

במעבר לתצוגת תמונות ממוזערות בתיקיה לא מופיעים שמות הקבצים או התיקיות, כיצד נפתור בעיה זו?


הבעיה מופיעה כאשר מקש Shift נלחץ בטעות בעת המעבר למצב תצוגה של תמונות ממוזערות.

כדי לפתור את הבעיה נבצע את הפעולות הבאות :


 1. נכנס לתיקיה בה מופיעה הבעיה .
 2. נעבור למצב תצוגה אחר מאשר תמונות ממזערות על ידי לחיצה ימנית במקום ריק בתיקיה ובחירה באפשרות "תצוגה" > "פרטים."
 3. נעבור למצב תצוגה של תמונות ממוזערות על ידי לחיצה ימנית במקום ריק בתיקיה ובחירה באפשרות "תצוגה" > "תמונות ממוזערות" בזמן לחיצה על מקש Shift במקלדת.
 4. הפעם יופיעו תמונות ממוזערות עם שמות הקבצים או התיקיות .
 5. כדי לחזור חזרה למצב תצוגת תמונות ממזערות ללא שמות הקבצים והתיקיות נחזור על שלבים 1 עד 3.

כיצד ניתן לשנות את הגודל ברירת המחדל של תצוגת תמונות ממוזערות (Thumbnails‏)?
אנא קרא את אזהרת ה- Registry‏ בקישור להלן:
http://www.microsoft.com/israel/support/kb/FAQwarning.asp


 1. לחץ על "התחל" > "הפעלה" ורשום "regedit‏".
 2. נתב את מיקומך למיקום הבא:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
 3. צור ערך חדש מסוג Dword‏ בשם ThumbnailSize‏ על ידי לחיצה על "edit" > "new‏" ואז בחר ב- "Dword value‏".
 4. לחץ על הערך עם לחצן ימני של העכבר ובחר ב- "Modify‏".
 5. רשום ערך בין 36-96 ולחץ על אישור.
 6. שנה ערכים אלה בטווח זה על פי בחירתך.
 7. סגור את החלון של עורך הרישום.
מאפיינים:

מזהה פריט: 907203 - סקירה אחרונה: 27 באוק׳ 2006 - תיקון: 1

משוב