שאלות נפוצות עבור Word 2003 > בעיה ללא הודעת שגיאה

Word 2003‏ מכילה תכונה חדשה הנקראת "פריסת קריאה", המאפשרת קריאה נוחה של מסמכים. כיצד ניתן למנוע מ- Word‏ לפתוח מסמכים במצב זה, כאשר פותחים מסמך קיים?


זוהי אפשרות המוגדרת כברירת מחדל.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את תוכנת Word‏.
 2. היכנס לתפריט "כלים" > "אפשרויות" > "כללי"
 3. בטל את הסימון מהאפשרות "אפשר להתחיל בפריסת קריאה", ולחץ על אישור.


כאשר ברצוננו למרכז או לישר לימין או שמאל שורה בודדת ב- Word 2003, הפעולה מתבצעת על כל המסמך, כיצד נפתור זאת?


ישנה אפשרות לגורם לפעולת היישור להתבצע על כל המסמך במקום רק על השורה הנבחרת, יש לשנות את ההגדרה על מנת שפעולה זו לא תכלול את כל המסמך.

בצע את הפעולות הבאות:


 1. כנס לתפריט "עיצוב" בחר באפשרות "סגנונות ועיצוב"
 2. פתח באחד הצדדים חלונית תחת הכותרת "סגנונות ועיצוב", לחץ עם הלחצן הימני של העכבר על האפשרות "רגיל" ובחר באפשרות "שינוי.."
 3. בחלון הנפתח הורד את סימון ה-V‏ מהאפשרות "עדכן אוטומטית".
 4. כעת תוכל לבצע מירכוז / ישור לימין או לשמאל לשורה בודדה ללא השפעה על יתר המסמך.

התפריט "קובץ", "עריכה", או "תצוגה" נעלם מסרגל הכלים ב- Word‏, כיצד נפתור בעיה זו?


תשובה זו מסבירה כיצד ניתן לפתור את המצב בו תפריטים מסרגל הכלים נעלמו/נמחקו ואין אפשרות להחזירם.

בכדי לפתור בעיה זו יש לבצע את השלבים הבאים:


 1. עמוד על מקום ריק בשורת התפריטים ולחץ לחיצה ימנית עם העכבר
 2. בחר באפשרות "התאמה אישית", בחלון הנפתח בחר בלשונית "פקודות"
 3. בשדה "קטגוריות" בחר ב"תפריטים מוכללים", בשדה "פקודות" יש לגרור את התפריטים הרצוייםלמקומם.

כאשר מוסיפים טבלה בתחילת עמוד ולאחר מכן רוצים להוסיף שורה בתחילת המסמך לא ניתן להוריד את הטבלה שורה אחת למטה, כיצד נפתור בעיה זו?


על מנת להוריד את הטבלה ולהוסיף שורה יש לבצע פעולה של הורדת הטבלה ולא את הסמן

בכדי להוסיף טקסט מעל לטבלה שנוצרה בתחילת עמוד בצע את הפעולות הבאות:
 1. מקם את הסמן בשורה הראשונה של הטבלה
 2. לחץ במקביל על CTRL+Shift+Enter‏

פעולה זו תגרום להוספה של פיסקה חדשה מעל לטבלה.

תאריכים אינם מוצגים באופן מלא, כלומר במקום שיופיע יום חמישי 11 בדצמבר מופיע רק 11 בדצמבר, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


כאשר פותחים את לוח השנה רואים את התאריך בצורה לא מלאה, אנו רוצים שתאריך יופיע בצורה מלאה.

בכדי לפתור בעיה זו בצע את הפעולות הבאות:


 1. סגור את כל החלונות הפעילים במחשב.
 2. לחץ על "התחל" > "הגדרות" > "לוח בקרה" > "אפשרויות איזור ושפה" > בלשונית "אפשרויות אזוריות" יש ללחוץ על "התאמה אישית" ולעבור ללשונית "תאריך".
 3. בלשונית תאריך, בתחתית החלון, יש לוודא כי "תבנית תאריך ארוך" מוגדר עלdddd dd MMMM yyyy

במסמך Word 2003, נעלמו השוליים בין העמודים, כיצד ניתן להציג אותם שוב?


Word 2003 מאפשר לצמצם את המרווח בין העמודים כך שלא יהיה מרווח, טיפ זה מסביר כיצד לשנות את התצוגה של המסמך.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. העבר את סמן העכבר לראש העמוד או לתחתית העמוד, עד שהוא משתנה והופך ללחצן הצג רווח לבן או הסתר רווח לבן.
 2. כעת לחץ על הלחצן השמאלי על מנת להציג, או להסתיר את הרווח.באפשרותך גם להסתיר רווח לבן כברירת מחדל על-ידי לחיצה על תפריט "כלים" > "אפשרויות" וניקוי תיבת הסימון "רווח לבן בין עמודים" בכרטיסיה "תצוגה".

בעת יצירת מסמך ב- Word 2003 פס הגלילה של המסמך נמצא בצד שמאל במקום בצד ימין, כיצד נפתור בעיה זו?


Word 2003 מאפשר להגדיר את צד הופעת פס הגלילה בין ימין או שמאל. במקרה זה, נראה כי נקבע שהפס יופיע בצד שמאל, באפשרותנו לשנות הגדרה זו.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על תפריט "כלים" > "אפשרויות".
 2. תחת הלשונית "תצוגה", בטל את הסימון מ"פס גלילה שמאלי" ואשר את החלונות.

הסמלים בסרגלי הכלים ב- Word 2003‏ מוצגים כשהם גדולים מן הרגיל, כיצד נפתור בעיה זו?


ישנה אפשרות בסרגלי הכלים להציג את הסמלים באופן גדול מהרגיל על מנת לשנות את מראה התצוגה, ככל הנראה אפשרות זו מסומנת ולכן יש צורך לשנותה.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על תפריט "תצוגה" > "סרגלי כלים" > "התאמה אישית"
 2. בחר בלשונית "אפשרויות", בטל את הסימון ליד "סמלים גדולים" ובדוק אם הבעיה הסתדרה.

כשמסמנים מילה ב- Microsoft Word‏ ומקלידים מילה אחרת במקומה המילה לא נמחקת אלא נדחפת קדימה. כיצד נפתור בעיה זו?


ישנה אפשרות בשם "הקלדה מחליפה בחירה" הגורמת להתנהגות זו, בעיה זו אינה תקלה ושאלה נפוצה זו מסבירה לאן לגשת על מנת לשנות את התנהגות המסמך

בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על תפריט "כלים" > "אפשרויות" ולשונית "עריכה".
 2. בטל את הסימון ליד "הקלדה מחליפה בחירה".

כאשר ברצוננו לשלוח מסמך Word‏‏ אל נמען דואר האפשרות "שלח אל" אפורה ואינה פעילה, כיצד נפתור בעיה זו?


אפשרות ברירת המחדל עבור ה-Microsoft Outlook‏‏ לא מוגדרת באפשרויות האינטרנט ועלינו להגדירה בלוח הבקרה על מנת לפתור את הבעיה.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על "התחל" > "לוח הבקרה" > "אפשרויות אינטרנט".
 2. בחר בלשונית "תוכניות", באפשרות "דואר אלקטרוני:" בחר ב-Microsoft Outlook‏‏.
 3. אשר את כל החלונות ונסה לשלוח מסמך שוב

כאשר מנסים לגשת לתפריט "הוספה" -> "סימן", החלון סימן אינו כגודל של ברירת המחדל, כיצד נחזיר את גודלו של החלון לגודלו הטבעי?


רישומים בעורך הרישום (Registry‏) פגומים ועלינו למחקם על מנת להחזיר את החלון לגודלו הטבעי.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. סגור את כל התוכנות הפעילות.
 2. לחץ על "התחל" > "הפעלה" > הקלד regedit‏ ולחץ על "אישור".
 3. נווט למפתח הבא: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\General
 4. מחק את הערך SymbolMRU‏, סגור את כל החלונות ופתח את תוכנת Word‏ מחדש.

בעת ניסיון לצייר קווים וציורים ב- Word 2003‏ - הם מופיעים על מסגרת הנקראת "בד ציור", כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


הגדרת עיצוב ברירת מחדל מוגדרת כך שבעת יצירת צורה היא תופיע על גבי משטח ציור הנקרא "בד ציור".

בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על תפריט "כלים" > "אפשרויות".
 2. בחר בלשונית "כללי" ובטל את הסימון ליד "צור אוטומטית בד ציור בעת הוספת צורות אוטומטיות".

מסמך שלם נכתב בטעות באותיות גדולות (עם Caps Lock‏ לחוץ) כיצד נפתור בעיה זו?


אין ברצוננו לשנות את כל המכתב בצורה ידנית וברצוננו לשנותו בלחיצה אחת.
 1. לחץ על תפריט "עריכה" > "בחר הכול"
 2. לחץ על צירוף המקשים Shift + F3

כאשר מעתיקים מאינטרנט לתוכנת Word‏ הטקסט מתהפך ואינו מוצג כראוי, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


האתר כתוב בעברית שאינה נתמכת בתוכנת Word‏ ולכן עלינו להגדירה.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. סמן את הטקסט באתר, לחץ על הכפתור הימני של העכבר, ובחר "העתק".
 2. פתח את תוכנת Word‏. היכנס לתפריט "עריכה" > "הדבקה מיוחדת".
 3. בחר באפשרות "טקסט מעוצב (RTF‏)" ולחץ על "אישור".
 4. לחץ על תפריט "עריכה" ובחר באפשרות "בחר הכול".
 5. לחץ על תפריט "כלים" > "מאקרו".
 6. בחר באפשרות פקודות Word‏.
 7. חפש ברשימה את הפקודה LtrRun‏. לחץ עליה, ולאחר מכן לחץ על הפעל.
 8. לחץ על מקשי Ctrl+Shift‏ בצד הימני של המקלדת, כעת הטקסט יראה תקין.(במידה והתהליך לא עזר, נסה לבצע אותו סדר פעולות, אולם בסעיף 7 בחר בפקודה RtlRun‏)

רשימת הפונטים ב Microsoft Word‏ נעלמו או שישנם מספר מועט של פונטים, כיצד נוכל לפתור בעיה זו?


ככל הנראה מדפסת אינה מותקנת או דרייברים של מדפסת שאינם משויכים למדפסת ברירת המחדל.

בצע את הפעולות הבאות על מנת להתקין את המדפסת מחדש:
 1. יש להסיר את הדרייברים של המדפסת ולהתקין את המדפסת מחדש כברירת מחדל:
 2. לחץ על "התחל" -> "לוח בקרה" -> "מדפסות ופקסים".
 3. לחץ על "הוסף מדפסת" -> "הבא" -> בחר באפשרות של מדפסת מקומית או מדפסת רשת ולחץ על "הבא".
 4. אם הינך מקבל האם ברצונך להתקין את המדפסת ידנית לחץ על הבא ובחר את היציאה שאליה מחוברת המדפסת.
 5. ברשימת יצרני המדפסות בחר את היצרן והדגם המתאימים ביותר ולחץ על הבא.
 6. המשך ללחוץ על הבא עד שיופיע לך פקד הסיום ולחץ עליו.


לאחר הוספה והגדרת אפשרות הכתיבה בשפה הערבית במערכת ההפעלה לא ניתן להחליף את תצורת הספרות ב- Word לתצורה הערבית, זאת למרות שההקלדה בשפה הערבית מתאפשרת ללא כל הגדרה נוספת, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


הגדרה חסרה בשפות הזמינות של הגדרות השפה בערכת ה- Office‏ או שהגדרה לא נכונה בתוכנת ה- Word‏ אשר לא מאפשרת הקלדת ספרות בערבית או מעבר לשפות אלו על פי הקשר הכתב בפסקה או במסמך.

בצע את הפעולות הבאות:


 1. לאחר הוספת השפה הערבית במערכת ההפעלה פעל על פי הצעדים הבאים:
 2. דבר ראשון יש להגדיר את השפה ב"שפות זמינות" ב- "הגדרות השפה של Microsoft Office‏":
 3. סגור את תוכנת Word‏, מתוך תפריט "התחל" -> תוכניות פתח את "הגדרות השפה של Microsoft Office‏".
 4. עבור ללשונית "שפות זמינות", הוסף מרשימת "שפות נגישות" את השפה הערבית לרשימת ה-"שפות זמינות", ואשר חלונית דו-שיח זו.
 5. כעת עלינו להגדיר את Word‏ להחלפת הספרות על פי הקשר הכתב:
 6. פתח את Word‏, פתח את תפריט "כלים" -> "אפשרויות" -> עבור ללשונית "עברית ואחרות" ב-Word 2003‏, "עברית ואחרים" ב-Word XP‏, "מימין לשמאל" ב-Word 2000‏.
 7. שנה את הרשימה הנפתחת של: "ספרות" ל- "הקשר" ואשר חלונית דו-שיח זו.
 8. כעת ניתן יהיה לשנות את הקלדת הספרות על פי הקשר הכתב במשפט בפסקה או במסמך. בזמן הכתיבה בשפה הערבית, הספרות אשר יוצגו יהיו בתצורה הערבית גם כן, את השינוי ניתן גם להחיל על מסמכים ישנים ופסקאות שנכתבו או נשמרו בעבר, כל עוד כתיבת הספרות נכתבה בהקשר ערבי וכן המסמך נוצר בתצורה ובדרישות אשר מוגדרות בתחילת פתרון זה.


כאשר פותחים מסמך Word‏ מתוך לינק או מתוך Sharepoint‏ הוא נפתח לקריאה בלבד והוא אינו ניתן לעריכה, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


בעיה זו יכולה לנבוע כאשר אחד מהמקרים הבאים מתרחש: לחיצה על קישור מתוך מסמך Office‏ קיים, לחיצה על קישור מתוך דואר אלקטרוני או לחיצה על קישור למסמך מתוך Sharepoint Services‏ או Microsoft Office Sharepoint Portal Server site‏.

בכדי לפתור בעיה זו יש ליצור ערך חדש בעורך הרישום ע"י ביצוע הפעולות הבאות:


 1. לחץ על "התחל" -> "הפעלה" וכתוב בשורת הפקודה regedit‏‏ ולחץ על "אישור".
 2. בחלון הנפתח נווט למיקום הבא: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common\Internet3‏.
 3. לחץ על תפריט "עריכה" ובחר "בחדש".
 4. לחץ על DWORD Value‏ ותן את השם הבא: OpenDocumentsReadWriteWhileBrowsing‏ (ללא רווח).
 5. לחץ לחיצה ימנית על הערך החדש ובחר ב"שינוי", בחלון הנפתח בשדה נתוני ערך שנה את הנתון ל 1 ולחץ על "אישור".
 6. לחץ על תפריט "קובץ" ובחר ב"יציאה".

כאשר אנו פותחים מספר חלונות של Word, מופיע לחצן אחד בשורת המשימות והאפשרות של קיבוץ החלונות בלחצן אחד אינה קיימת, כיצד נתקן זאת?


קיימת אפשרות באפשרויות התצוגה של ה-Word‏ בשם "חלונות בשורת המשימות" המאפשרת או מבטלת את הגדרת תצוגת קיבוץ לחצני שורת המשימות השייכים ל-Word‏.

בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח חלון Word‏, לחץ על תפריט "כלים" -> "אפשרויות".
 2. בחר בלשונית "תצוגה", סמן את האפשרות "חלונות בשורת המשימות", ואשר את כל החלונות.

מדוע בעת שליחת מסמך word‏‏ באמצעות לחיצה ימנית ובחירה ב "שלח אל" / "נמען דואר" לא מופיעה חתימה בחלון ההודעה, כיצד ניתן לפתור בעיה זו?


ההודעות הנוצרות כאשר מצרפים הודעה בצורה זו הן בפורמט טקסט רגיל והחתימה אינה מופיעה בהן.

ניתן לעקוף את הבעיה בצורה הבאה:


 1. במסמך ה word‏‏, בחר ב - "הוספה" / "קובץ"
 2. נתב אל המיקום הבא: C:\Documents and settings\Profile name\ApplicationData\Microsoft\Signatures‏‏
 3. בחר את החתימה הרצוייה ולחץ על "הוסף"
מאפיינים:

מזהה פריט: 907221 - סקירה אחרונה: 27 באוק׳ 2006 - תיקון: 1

משוב