שלבים בסיסיים לפתרון בעיות עבור Windows Installer

מאמר זה עשוי לכלול קישור כלי ניקוי של Windows Installer (MSICUU2.exe). אם הופנית למאמר זה כדי לפתור בעיה באמצעות כלי ניקוי של Windows Installer, נא פנה ליצרן התוכנה לקבלת תמיכה בהתקנה על המוצר, או עיין במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base עבור שלבים לפתרון בעיות הסרת ההתקנה עם מוצרים המשתמשים ב- Windows Installer:

סיכום

מאמר זה מכיל סקירה של Microsoft Windows Installer וכיצד לפתור בעיות שעלולות להתרחש בעת התקנת Windows Installer.
באפשרותך להשתמש ב- Microsoft Windows Installer כדי להתקין וכדי לקבוע את התצורה של חבילות התקנה. חבילת התקנה כולל את כל המידע הדורש Windows Installer כדי להתקין או להסיר יישום או מוצר וכדי להפעיל את ממשק המשתמש של ההתקנה. כל חבילת ההתקנה כולל קובץ. msi אשר מכיל מסד נתונים של התקנה, זרימה של מידע תקציר וזרימת נתונים עבור חלקים שונים של ההתקנה. הקובץ. msi עשויה גם להכיל אחד או יותר המרות, קבצי המקור הפנימי, ואת קבצי מקור חיצוני או קבצי cabinet הנדרשים על-ידי ההתקנה.

סיכום של גירסאות זמינות של Windows Installer הוא הבאות:
 • Windows Installer 3.1: Windows Installer 3.1 נכלל ב- Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Windows Installer 3.1 זמין גם כרכיב מערכת הניתן להפצה חוזרת עבור Windows 2000 SP3, Windows 2000 SP4, Windows XP, Windows XP SP1, Windows XP SP2 ו- Windows Server 2003. לקבלת מידע נוסף אודות Windows Installer 3.1, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:כדי להתקין את Windows Installer 3.1 כעדכון קריטי, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
 • Windows Installer 3.0: Windows Installer 3.0 נכלל ב- Windows XP SP2. Windows Installer 3.0 זמינה גם כרכיב מערכת הניתן להפצה חוזרת עבור Windows 2000 SP3, Windows 2000 SP4, Windows XP, Windows XP SP1 ו- Windows Server 2003. לקבלת מידע נוסף אודות Windows Installer 3.0, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
 • Windows Installer 2.0: Windows Installer 2.0 כלולה ב- Windows Server 2003, Windows XP ו- Windows 2000 SP3. Windows Installer 2.0 זמינה שתי חבילות. חבילה אחת משמשת כדי להתקין או לשדרג ל- Windows Installer 2.0 ב- Windows Millennium Edition, Windows 98 ו- Windows 95. חבילת אחרים נעשה שימוש כדי להתקין או לשדרג ל- Windows Installer 2.0 ב- Windows 2000 ו- Windows NT 4.0 SP6. לקבלת מידע נוסף אודות Windows Installer 2.0 עבור Windows Millennium Edition, Windows 98 ו- Windows 95, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:לקבלת מידע נוסף אודות Windows Installer 2.0 עבור Windows 2000 ו- Windows NT 4.0, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:הערה אין להשתמש בחבילות אלה כדי להתקין או לשדרג את Windows Installer 2.0 ב- Windows Server 2003 או ב- Windows XP.
 • Windows Installer 1.2: Windows Installer 1.2 נכלל ב- Windows Millennium Edition. Windows Installer 1.2 גם תמיכה ב- Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 SP3 או גירסה מתקדמת יותר של Windows NT 4.0.
 • Windows Installer 1.1: Windows Installer 1.1 נכלל ב- Windows 2000. 1.1 מתקין Windows זמין כרכיב מערכת הניתן להפצה חוזרת עבור Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 SP3 או גירסה מתקדמת יותר של Windows NT 4.0.
 • Windows Installer 1.0: Windows Installer 1.0 הוא כלולים ב- Microsoft Office 2000. Windows Installer 1.1 גם תמיכה ב- Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 SP3 או גירסה מתקדמת יותר של Windows NT 4.0.
כדי לקבוע איזו גירסה של Windows Installer מותקנת במחשב, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד %systemroot%\system32ולאחר מכן לחץ
  OK.
 2. לחץ לחיצה ימנית על msi. dllולאחר מכן לחץ
  מאפיינים.
 3. לחץ על הכרטיסיה גירסה ולאחר מכן רשום לפניך את מספר הגירסה של הקובץ .

מידע נוסף

חשוב הסעיף, שיטה או המשימה הזו מכילה פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, עלולות להתרחש בעיות חמורות אם תשנה את הרישום באופן שגוי. לפיכך, ודא כי אתה מבצע צעדים אלה בקפידה. לקבלת הגנה נוספת, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. כך תוכל לשחזר את הרישום מאוחר יותר במקרה שתתעורר בעיה. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows


חשוב לפני שתשתמש במידע שלהלן כדי לפתור בעיות של Windows Installer, אנו ממליצים לנסות תחילה את השיטות במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
הודעת 319624 'לא היתה אפשרות לגשת שירות Windows Installer' שגיאה בעת התקנת יישוםכדי לפתור בעיות שעלולות להתעורר כאשר אתה משתמש ב- Windows Installer כדי להתקין תוכנית, השתמש באחת מהשיטות הבאות.

שיטה 1: בצע רישום מחדש של מתקין Windows

כדי לרשום את תוכנית ההתקנה של Windows, בצע את הפעולות הבאות.


הערה מאחר שקיימות גירסאות שונות של Microsoft Windows, ייתכן שהשלבים שלהלן יהיו שונים במחשב שלך. אם הם כך, עיין בתיעוד המוצר להשלמת שלבים אלה.
 1. ודא את מיקומו של הקובץ Msiexec.exe. exe בדיסק הקשיח. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל, הצבע על
   חיפוש, ולאחר מכן לחץ על קבצים או תיקיות.
  2. לחץ על כל הקבצים והתיקיות.
  3. בתיבה חלק משם הקובץ או כולו , הקלד Msiexec.exeולאחר מכן לחץ
   חיפוש.
  4. בתוצאות החיפוש, רשום לפניך את המיקום של הקובץ Msiexec.exe. exe.

   מיקום הקובץ של הקובץ Msiexec.exe. exe אמור להיות דומה C:\Windows\System32.

   הערה במחשבים מבוססי Windows 98, הקובץ Msiexec.exe. exe ממוקם בתיקייה %Windir%\System.
  5. בתפריט קובץ , לחץ
   סגור.
 2. ודא את מיקומו של הקובץ Msiexec.exe. ברישום של Windows. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל, לחץ
   הפעלה, הקלד Regeditולאחר מכן לחץ
   OK.
  2. אתר את מפתח הרישום הבא ולחץ עליו:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer
  3. בחלונית השמאלית, לחץ פעמיים
   נתיב תמונה.
  4. בתיבת הדו-שיח עריכת מחרוזת , ודא שהמחרוזת בתיבה נתוני ערך מכילה את הנתיב הנכון של הקובץ Msiexec.exe. exe בדיסק הקשיח שאיתרת בשלב 1.

   לדוגמה, אם הקובץ Msiexec.exe. exe ממוקם ב כונן: \Windows\System32 תיקיה בדיסק הקשיח, הנתיב הנכון אל הקובץ Msiexec.exe בתיבה נתוני ערך הוא כונן: \Windows\System32\Msiexec.exe /V. בדוגמה זו,
   הכונן הוא הכונן שבו מותקן Windows.

   הערה במחשב מבוסס Windows 98, הוא הנתיב הנכון של הקובץ Msiexec.exe.
   Drive:\Windows\System\Msiexec.exe /V.

   הערה הבורר /V מאפשר רישום יומן מפורט.
  5. אם
   תיבת נתוני ערך לא מכילה את הנתיב הנכון, בצע את השינויים המתאימים כדי לתקן את הנתיב ולאחר מכן לחץ על אישור.
  6. צא מעורך הרישום.
 3. הפעלת המחשב במצב בטוח ולאחר מכן רשום את הקובץ Msiexec.exe. exe. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. הפעל מחדש את המחשב.
  2. הקש F8 לאחר שתקבל את ההודעה הבאה:
   נא בחר את מערכת ההפעלה כדי להתחיל
  3. בתפריט אפשרויות מתקדמות של Windows , השתמש במקשי החצים כדי לבחור במצב בטוחוהקש ENTER.
  4. אם אתה משתמש של אתחול כפול או אתחול מרובה במחשב, בחר את מערכת ההפעלה הרצויה מתוך הרשימה המוצגת ולאחר מכן הקש ENTER.
  5. היכנס למחשב.
  6. לחץ על התחל, לחץ
   הפעל, הקלד Msiexec /regserverולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. הפעל מחדש את המחשב במצב רגיל.
אם הבעיה נמשכת, בצע את השלבים המופיעים בשיטה 2.

שיטה 2: התקן מחדש את תוכנית ההתקנה של Windows

כדי להתקין מחדש את תוכנית ההתקנה של Windows, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את המחשב במצב בטוח. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. הפעל מחדש את המחשב.
  2. הקש F8 לאחר שתקבל את ההודעה הבאה:
   נא בחר את מערכת ההפעלה כדי להתחיל
  3. בתפריט אפשרויות מתקדמות של Windows , השתמש במקשי החצים כדי לבחור במצב בטוחוהקש ENTER.
  4. אם אתה משתמש של אתחול כפול או אתחול מרובה במחשב, בחר את מערכת ההפעלה הרצויה מתוך הרשימה המוצגת ולאחר מכן הקש ENTER.
  5. היכנס למחשב.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. בשורת הפקודה, הקלד את הפקודה attrib - r-s-h %Windir%\System32\dllcache.

  הערה במחשב מבוסס Windows 98, הקלד
  מערכת במקום
  System32.

  הערה במחשב מבוסס Windows Server 2003 SP1, דלג על שלב זה. במקום זאת, עבור לשלב 4.
 4. בשורת הפקודה, הקלד
  תקליטור %Windir%\System32ולאחר מכן הקש ENTER.
 5. בשורת הפקודה, הקלד את השורות הבאות, תוך הקשה על ENTER אחרי כל שורה:
  ren msi.dll msi.old
  ren msiexec.exe msiexec.old
  ren msihnd.dll msihnd.old
 6. בשורת הפקודה, הקלד exit ולאחר מכן הקש ENTER.
 7. הפעל מחדש את המחשב במצב בטוח.
 8. לעדכן את קבצי Windows Installer בדיסק הקשיח לגירסה העדכנית ביותר.

  הערה במחשב מבוסס Windows Server 2003 SP1, לחלץ את הקבצים בחבילה הניתן להפצה חוזרת של Windows Installer 3.1, ולאחר מכן העתק את הקבצים הבאים לתיקיה 32 %Windir%\System במחשב:
  • Msi.dll
  • Msiexec.exe
  • Msihnd.dll
 9. הפעל מחדש את המחשב במצב רגיל.

הפניות

לקבלת מידע נוסף אודות גירסה v2 של Windows Installer 3.1, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

גירסה v2 של Windows Installer 3.1 893803 (3.1.4000.2435) אינו זמין

לקבלת מידע נוסף אודות הטכנולוגיה של מתקין Windows, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

מבט כולל על 310598 של הטכנולוגיה של מתקין Windows

לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש כלי ניקוי של תוכנית ההתקנה של Windows כדי לפתור בעיות התקנה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

תיאור 290301 של כלי ניקוי של Windows Installerלקבלת מידע נוסף אודות הודעות שגיאה של Windows Installer, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft מפתח רשת (MSDN):
מאפיינים:

מזהה פריט: 907749 - סקירה אחרונה: 18 בינו׳ 2017 - תיקון: 1

משוב