שומר המסך אינו פועל כשמשתמשים בהתקן הצבעה אלחוטי של Microsoft במחשב מבוסס Windows Vista

מאפייני הבעיה

כשמשתמשים בהתקן הצבעה אלחוטי של Microsoft שמשתמש בתוכנה IntelliPoint של Microsoft במחשב מבוסס Windows Vista, אתה עשוי לגלות ששומר המסך של המחשב אינו פועל גם אם הוא מוגדר לפעול.

סיבה

בעיה זו עשויה להתרחש אם שירותי ה-PCM וה-DVDLauncher פועלים ברקע. שירות ה-PCM משמש להפעלת תוכניות מדיה מהר יותר. ה-DVDLauncher הוא תוכנית המשמשת להפעלת DVD.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, חבר מקלט אלחוטי, ולאחר מכן עדכונים. כדי להשתמש ב-Microsoft Windows Update, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: התקן את עדכון החומרה האופציונלי שנקרא Microsoft HID Non-User Input Data Filter (מסנן נתוני קלט ללא-משתמש ב-HID).

מידע נוסף

לפרטים נוספים על אופן סיום תהליך ב-Windows Vista, מלא אחר ההנחיות בנושא "סיים תהליך" בעזרה ובתמיכה של Windows Vista. להצגת הנושא, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל לחצן התחל  ולאחר מכן על עזרה ותמיכה.
  2. בתיבה עזרה בחיפוש, הקלד סיים תהליך, ולאחר מכן לחץ על עזרה בחיפוש.
  3. לחץ על הנושא המתאים.
מוצרי ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.‏ Microsoft אינה מעניקה אחריות, אם במפורש ואם במשתמע, לגבי הביצועים או האמינות של מוצרים אלה.

מאפיינים:

מזהה פריט: 911895 - סקירה אחרונה: 1 במאי 2009 - תיקון: 1

משוב