הנמען אינו מקבל הודעות דואר אלקטרוני השולחת משתמש Microsoft Dynamics CRM באמצעות לקוח אינטרנט של Microsoft Dynamics CRM


מאפייני הבעיה


לקוח אינטרנט של Microsoft Dynamics CRM 3.0

כשאתה משתמש ב- Microsoft Dynamics CRM שולח הודעת דואר אלקטרוני באמצעות לקוח אינטרנט של Microsoft Dynamics CRM 3.0, הנמען לא הודעת דואר אלקטרוני. בעיה זו מתרחשת כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
 • רכיבי שרת Microsoft Dynamics CRM ו- Microsoft Exchange Server מותקנות בשרתים נפרדים.
 • במהלך ההתקנה של רכיבי שרת Microsoft Dynamics CRM, הקלד את שם שרת ה-Exchange כשם השרת נכנס Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) וכן את שם השרת היוצא של SMTP.
 • שרת Microsoft Dynamics CRM יש מותקן שירות SMTP המקומי.
הערה שרת Microsoft Dynamics CRM, באפשרותך לראות את הודעות דואר אלקטרוני שלא נפתרו בספריה הבאה:
C:\Inetpub\mailroot\Badmail
בנוסף, ייתכן שתקבל את הודעת השגיאה הבאה:
"אסימון נכשל" אתחול אסימון FailureT

לקוח אינטרנט של Microsoft Dynamics CRM 4.0 או ב- Microsoft Dynamics CRM 2011

כאשר משתמש Microsoft Dynamics CRM שולח הודעת דואר אלקטרוני באמצעות לקוח אינטרנט של Microsoft Dynamics CRM 4.0 או ב- Microsoft Dynamics CRM 2011, נשלחת הודעת דואר אלקטרוני או תורים. עם זאת, אם מתרחשת בעיה כאשר המשתמש שולח הודעת דואר אלקטרוני, המשתמש יקבל אחת מהודעות השגיאה הבאות בפעילות דואר אלקטרוני.

הודעת שגיאה 1
הודעה זו לא שטרם נשלחה לצורך מסירה. 1 ניסיונות בוצעו עד כה.
הודעת שגיאה 2
מסירת ההודעה נכשלה. עליך לשלוח אותה שוב לצורך עיבוד נוסף.
בנוסף, תקבל הודעת שגיאה הדומה לנוסח הבא ביומן האירועים MSCRMEmailLog:
סוג אירוע: שגיאה

מקור אירוע: MSCRMEmailLog

קטגוריית אירוע: ללא

אירוע ID:0

Date:Date
Time:Time
User:N/A

Computer:ComputerName
תיאור: אירעה שגיאה #61042 - בעת עיבוד הודעת דואר אלקטרוני יוצאת עם הנושא "מחשב 3 CRM:0001011 היום" עבור SMTP: http://adsrv:81/MS1 להעברה דרך adsrv. System.Net.Mail.SmtpException: כשל בשליחת דואר. ---> System.Net.WebException: אין אפשרות להתחבר לשרת המרוחק---> System.Net.Sockets.SocketException: לא היתה אפשרות לבצע התקשרות מאחר שמחשב היעד דחה אותה באופן פעיל

ב- System.Net.Sockets.Socket.DoConnect (נקודת קצה endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress)

ב- System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect (נקודת קצה remoteEP)

ב- System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal (connectFailure בוליאניים, שקע s4, Socket s6, שקע & socket, IPAddress & כתובת, מצב ConnectSocketState, IAsyncResult asyncResult, הזמן הקצוב Int32, חריגה & חריג)

---סוף מעקב מחסנית חריג פנימית---

ב- System.Net.ServicePoint.GetConnection (PooledStream PooledStream, הבעלים של האובייקט, בוליאני אסינכרונית, IPAddress & כתובת Socket & abortSocket, שקע & abortSocket6, הזמן הקצוב Int32)

ב- System.Net.PooledStream.Activate (owningObject אובייקט, async בוליאני, הזמן הקצוב Int32, GeneralAsyncDelegate asyncCallback)

ב- System.Net.PooledStream.Activate (אובייקט owningObject, GeneralAsyncDelegate asyncCallback)

ב- System.Net.ConnectionPool.GetConnection (אובייקט owningObject, GeneralAsyncDelegate asyncCallback, Int32 creationTimeout)

ב- System.Net.Mail.SmtpConnection.GetConnection (מארח מחרוזת, יציאה Int32)

ב- System.Net.Mail.SmtpTransport.GetConnection (מארח מחרוזת, יציאה Int32)

ב- System.Net.Mail.SmtpClient.GetConnection()

ב- System.Net.Mail.SmtpClient.Send (הודעה הודעת דואר)

---סוף מעקב מחסנית חריג פנימית---

ב- System.Net.Mail.SmtpClient.Send (הודעה הודעת דואר)

ב- Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.SmtpPollingSendEmailProvider.SendMessage (הודעת דואר הודעת דואר)

ב- Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.SmtpPollingSendEmailProvider.ProcessMessageInternal (emailMessage דואר אלקטרוני)

ב- Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.CrmPollingSendEmailProvider.ProcessMessage (emailMessage דואר אלקטרוני)

ב- Microsoft.Crm.Tools.Email.Providers.CrmPollingSendEmailProvider.Run()לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה והתמיכה ב- http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

הגורם


Microsoft Dynamics CRM מסתמך על שרת ה-SMTP המקומי להודעות דואר אלקטרוני קדימה ל- Exchange server. בעיה זו מתרחשת עקב אחת מהסיבות הבאות:
 • לא נקבעה תצורה SMTP בשרת Microsoft Dynamics CRM להודעות דואר אלקטרוני קדימה ל- Exchange server.
 • שרת ה-Exchange אינו מוגדר לאפשר הודעות ממסר מ שרת Microsoft Dynamics CRM.

פתרון


כדי לפתור בעיה זו, בצע את הפעולות הבאות.

שלב 1: הגדרת SMTP בשרת Microsoft Dynamics CRM להודעות דואר אלקטרוני קדימה לשרת Exchange

 1. שרת Microsoft Dynamics CRM, פתח את Internet Information Services (IIS). כדי לעשות זאת, לחץ על התחל, לחץ על כלי ניהולולאחר מכן לחץ על מנהל Internet Information Services (IIS).
 2. ב- Internet Information Services (IIS) Manager, הרחב ברירת מחדל שרת SMTP וירטואלי, לחץ לחיצה ימנית על תחומים, הצבע על חדשולאחר מכן לחץ על תחום.
 3. באשף SMTP החדשה, לחץ על מרוחק תחת ציין התחום סוגולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. הקלד את שם התחום שלך בתיבה שם ולאחר מכן לחץ על סיום.
 5. בחלונית השמאלית, לחץ לחיצה ימנית על שם קבוצת המחשבים שהוספת שלבים 2 עד 4 ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 6. בכרטיסיה כללי , לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון אפשר הדואר הנכנס כדי להישלח מציוד לתחום זה ולאחר מכן לחץ על העבר כל הדואר למחשב מארח חכם. בתיבה תחת העבר כל הדואר למחשב מארח חכם, הקלד את שם שרת Exchange ולאחר מכן לחץ על אישור.
 7. הפעל מחדש את שירות ה-SMTP בשרת Microsoft Dynamics CRM. כדי לעשות זאת, לחץ על התחל, לחץ על כלי ניהולולאחר מכן לחץ על שירותים. לחץ לחיצה ימנית על Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)ולאחר מכן לחץ על הפעל מחדש.

שלב 2: קביעת תצורה של שרת ה-Exchange כדי לאפשר הודעות ממסר מתוך שרת Microsoft Dynamics CRM

שרת Exchange 2003

אם אתה משתמש ב- Microsoft Exchange Server 2003, עליך להגדיר תחילה את הגבלות הממסר ולאחר מכן ודא שהפקד חיבורים.
להגדיר הגבלות הממסר
 1. לחץ על התחל, הצבע על תוכניות, הצבע על Microsoft Exchangeולאחר מכן לחץ על מנהל המערכת.
 2. לחץ על שרתים, לחץ על השם של שרת ה-Exchange, לחץ על פרוטוקולים, ולאחר מכן לחץ על SMTP.
 3. לחץ לחיצה ימנית על ברירת מחדל שרת SMTP וירטואלי, לחץ על מאפייניםולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה נתונים של Access .
 4. באזור הגבלות מסירה , לחץ על ממסר.
 5. ודא כי האפשרות הרשימה שלהלן בלבד נבחרה ולאחר מכן הוסף שרת Microsoft Dynamics CRM לרשימה.

  אם אתה משתמש ב- Microsoft Dynamics CRM 4.0 או ב- Microsoft Dynamics CRM 2011, הקפד שלהוסיף את השרת הכולל את הנתב Exchange מותקן לרשימה.
 6. הפעל מחדש את שירות SMTP. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל, הצבע על תוכניות, הצבע על כלי ניהולולאחר מכן לחץ על שירותים.
  2. לחץ לחיצה ימנית על Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)ולאחר מכן לחץ על הפעל מחדש.
ודא שהפקד חיבורים
 1. לחץ על התחל, הצבע על תוכניות, הצבע על Microsoft Exchangeולאחר מכן לחץ על מנהל המערכת.
 2. לחץ על שרתים, לחץ על השם של שרת ה-Exchange, לחץ על פרוטוקולים, ולאחר מכן לחץ על SMTP.
 3. לחץ לחיצה ימנית על ברירת מחדל שרת SMTP וירטואלי, לחץ על מאפייניםולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה נתונים של Access .
 4. באזור הבקרה חיבורים , לחץ על חיבור.
 5. כברירת מחדל, נבחרת האפשרות כולם למעט הרשימה שלהלן . אם שרת Microsoft Dynamics CRM מתווסף לרשימה זו, עליך לפנות אל מנהל Exchange כדי לקבוע את הסיבה שרת Microsoft Dynamics CRM נוספה.

  הערה עבור הודעות דואר אלקטרוני ב- Microsoft Dynamics CRM לעבוד כראוי, שרת Microsoft Dynamics CRM להיות מסוגל להתחבר אל שרת ה-Exchange.
 6. אם נבחרה האפשרות הרשימה שלהלן בלבד , עליך להוסיף שרת Microsoft Dynamics CRM לרשימה כדי לאפשר לו להתחבר אל שרת ה-Exchange.
 7. אם ביצעת שינויים כלשהם בהגדרות בקרת חיבור, הפעל מחדש את שירות SMTP. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל, הצבע על תוכניות, הצבע על כלי ניהולולאחר מכן לחץ על שירותים.
  2. לחץ לחיצה ימנית על Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)ולאחר מכן לחץ על הפעל מחדש.

שרת Exchange 2007

אם אתה משתמש ב- Microsoft Exchange Server 2007, עליך ליצור מחבר קבלה חדשה של Exchange, קביעת תצורה של המחבר עבור המשתמש האנונימי, להגדיר הרשאות פרוטוקול עבור מחבר קבלה ולאחר מכן הפעל מחדש שירות הובלה של Microsoft Exchange ב- Exchange server.
צור חילופי לקבל מחבר
 1. פתח את מסוף הניהול של Exchange.
 2. הרחב את תצורת השרת.
 3. לחץ על תעבורת רכזת.
 4. לחץ לחיצה ימנית על מחברים קבלהולאחר מכן לחץ על מחבר קבלה חדשה.
 5. הקלד שם בתיבה שם .
 6. ברשימה בחר את השימוש המיועד עבור מחבר זה קבלה , לחץ פנימי, ולאחר מכן לחץ על הבא.
 7. במקטע הגדרות רשת מרחוק , לחץ על הוספהולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של שרת Microsoft Dynamics CRM.


  הערה אם אתה רואה את 0.0.0.0-255.255.255.255 ערך, לחץ על מחק.
 8. לחץ על הבא, לחץ על חדשולאחר מכן לחץ על סיום.
קביעת תצורה של המחבר עבור משתמש אנונימי
 1. לחץ לחיצה ימנית חילופי לקבל מחבר שיצרת ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 2. לחץ על הכרטיסיה קבוצות הרשאה .
 3. ודא כי האפשרות ציין מי מורשה להתחבר אל המחבר קבלה להגדיר למשתמשים אנונימיים, לחץ על החלולאחר מכן לחץ על אישור.
קביעת תצורה של הרשאות פרוטוקול עבור מחבר קבלה
הערה חייב להיות מותקנים כדי להשלים שלבים אלה כלי התמיכה של Windows. רק מנהל מערכת מנוסים יש להשתמש בכלי Adsiedit.msc.
 1. הפעל את הכלי Adsiedit.msc.
 2. הרחב את תצורת, הרחב את השירותים, הרחב את Microsoft Exchange, הרחב CN = הארגון הראשון, להרחיב קבוצות ניהול, הרחב את הקבוצה הניהולית של Exchange, להרחיב שרתים, הרחב את הפרוטוקוליםולאחר מכן הרחב SMTP לקבל מחברים.
 3. לחץ לחיצה ימנית חילופי לקבל מחבר שיצרת ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 4. לחץ על הכרטיסיה אבטחה.
 5. לחץ על ' כניסה אנונימית'.
 6. לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון שלח הודעות לנמען כלשהו ואת תיבת הסימון קבל השולח מחשבים מוסמכים , לחץ על החלולאחר מכן לחץ על אישור.
הפעל מחדש את שירות התעבורה Microsoft Exchange ב- Exchange server
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד services. mscולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ לחיצה ימנית על שירות הובלה של Microsoft Exchangeולאחר מכן לחץ על הפעל מחדש.

הפניות


לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לפתור בעיות של דואר אלקטרוני נכנסות ויוצאות, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft TechNet:לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לאפשר שרתי יישומים ממסר ביטול Exchange Server 2007, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: