בעת הפעלת שאילתה ב-Access 2007 מופיעה הודעת השגיאה: System Resource Exceeded (אירעה חריגה ממשאב מערכת) או Query is too complex (השאילתה מורכבת מדי)


מאפייני הבעיה


ב-Microsoft Office Access 2007 עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה בעת הפעלת שאילתה עם קישור לשאילתת משנה ובעלת משפט WHERE ארוך:
System Resource Exceeded (אירעה חריגה ממשאב מערכת)
גם הודעת השגיאה הבאה עלולה להופיע בעת הפעלת השאילתה:
Query is too complex (השאילתה מורכבת מדי)

סיבה


בעיה זו מתעוררת מכיוון שלתוכנית Access 2007 יש מגבלה של 16 קישורים. בנוסף, קריטריוני שאילתה גדולים ומורכבים במשפט WHERE עלולים לגרום להופעת הודעת השגיאה System Resource Exceeded (אירעה חריגה ממשאב מערכת).

דרכים לעקיפת הבעיה


כדי לעקוף בעיה זו, שנה את השאילתה כך שלא תכלול יותר מ-16 קשרים.

סטטוס


Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.

מידע נוסף


לקבלת פרטים נוספים על Access 2007, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: