אין באפשרותך להפעיל את השירות 'חומת האש של Windows' ב-Windows XP SP2

חשוב מאמר זה מכיל מידע על אופן שינוי הרישום. הקפד לבצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. ודא כי אתה יודע לשחזר את הרישום במקרה שתתרחש בעיה. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי, השחזור והשינוי של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows

מאפייני הבעיה

לאחר שהתקנת את Microsoft Windows XP Service Pack 2 ‏(SP2)‏‎, אינך מצליח להפעיל את השירות 'חומת האש של Windows'. ליתר דיוק, אתה נתקל באחת מהתופעות הבאות או בכמה מהן:
 • הפריט חומת האש של Windows/שיתוף התקשרויות לאינטרנט (ICS) אינו מופיע ברשימה שירותים בלוח הבקרה.
 • הפריט חומת האש של Windows/שיתוף התקשרויות לאינטרנט (ICS) מופיע ברשימה שירותים, אך אינך מצליח להפעיל את השירות.
 • כאשר אתה מנסה לגשת להגדרות של חומת האש של Windows, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:
  ‏‏עקב בעיה לא מזוהה, אין ל-Windows אפשרות להציג את הגדרות חומת האש של Windows.

סיבה

הבעיה נגרמת בגלל קובץ SharedAccess.reg חסר או פגום. הקובץ SharedAccess.reg מייצג את השירות 'חומת האש של Windows'.

הערה ב-Windows XP SP2, השירות 'חומת האש של Windows' מחליף את השירות השירות 'חומת האש של חיבור לאינטרנט' (‎(ICF‎ שנכלל בגירסאות קודמות של Windows XP.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, היעזר באחת מהשיטות הבאות.

שיטה 1: קרא לפונקציה "Setup API InstallHinfSection" כדי להתקין את חומת האש של Windows

כדי להתקין את חומת האש של Windows, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בשורת הפקודה, הקלד את הפקודה הבאה והקש ENTER:‏
  Rundll32 setupapi,InstallHinfSection Ndi-Steelhead 132 %windir%\inf\netrass.inf
 3. הפעל מחדש את Windows,
 4. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. בשורת הפקודה, הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש על ENTER:‏

  Netsh firewall reset
 6. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד firewall.cpl ולאחר מכן הקש ENTER. בתיבת הדו-שיח חומת האש של Windows, לחץ על פעילה (מומלץ) ולאחר מכן לחץ על אישור.

שיטה 2: הוסף את הערך Windows Firewall לרישום

אזהרה שינוי שגוי של הרישום באמצעות 'עורך הרישום' או בשיטה אחרת, עלול לגרום לבעיות חמורות. בעיות אלה עלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה ערבה לכך שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי הרישום הוא באחריותך הבלעדית.

כדי להוסיף את הערך Windows Firewall ברישום, בצע את השלבים הבאים:
 1. העתק את הטקסט שלהלן לתוך 'פנקס הרשימות' ולאחר מכן שמור את הקובץ בשם Sharedaccess.reg:

  Windows Registry Editor Version 5.00

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess]
  "DependOnGroup"=hex(7):00,00
  "DependOnService"=hex(7):4e,00,65,00,74,00,6d,00,61,00,6e,00,00,00,57,00,69,00,\
  6e,00,4d,00,67,00,6d,00,74,00,00,00,00,00
  "Description"="Provides network address translation, addressing, name resolution and/or intrusion prevention services for a home or small office network."
  "DisplayName"="Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)"
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
  74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
  00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
  6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00
  "ObjectName"="LocalSystem"
  "Start"=dword:00000002
  "Type"=dword:00000020

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Epoch]
  "Epoch"=dword:00002cd0

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters]
  "ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\
  00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
  69,00,70,00,6e,00,61,00,74,00,68,00,6c,00,70,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,\
  00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Setup]
  "ServiceUpgrade"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Setup\InterfacesUnfirewalledAtUpdate]
  "All"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Enum]
  "0"="Root\\LEGACY_SHAREDACCESS\\0000"
  "Count"=dword:00000001
  "NextInstance"=dword:00000001
 2. לחץ פעמיים על Sharedaccess.reg כדי למזג את תוכנו של קובץ זה ברישום וליצור באופן זה את הערך Windows Firewall.
 3. הפעל מחדש את Windows.
 4. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. בשורת הפקודה, הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש על ENTER:‏
  Netsh firewall reset
 6. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד firewall.cpl ולאחר מכן לחץ על אישור.
 7. הגדר את תצורת חומת האש של Windows כרצונך.אם השיטות המתוארות אינן פותרות את הבעיה, התקן מחדש את Windows XP SP2.

מידע נוסף

כדי לוודא שהשירות 'חומת האש של Windows' מופעל, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד services.msc ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. ברשימת השירותים, אתר את הפריט חומת האש של Windows/שיתוף התקשרויות לאינטרנט (ICS). ודא שמצב השירות הוא הופעל.
 3. לפרטים על אופן השימוש בתכונה 'שירותים', לחץ על עזרה בתפריט פעולה.

סטטוס

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בחומת האש של Windows ב-Windows XP Service Pack 2, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

875357 פתרון בעיות בהגדרות חומת האש של Windows ב-Windows XP Service Pack 2‏

892199 אין באפשרותך להפעיל את השירות 'חומת אש של Windows' ב-Windows XP Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

לקבלת מידע נוסף על פתרון בעיות בחומת האש של Windows ב-Windows XP SP2, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
מאפיינים:

מזהה פריט: 920074 - סקירה אחרונה: 15 באוג׳ 2008 - תיקון: 1

משוב