כיצד לפתור בעיות המתרחשות כאשר אתה מפעיל את Word או משתמש בו

תקציר

מאמר זה מתאר את אופן פתרון הבעיות האפשריות במהלך ההפעלה של Microsoft Word או השימוש בו. השתמש באחת מהשיטות הבאות, לפי סדר הופעתן. אם תנסה אחת משיטות אלה והיא לא תעזור לך, עבור לשיטה הבאה.

פתרון הבעיה

ודא שהעדכונים האחרונים מותקנים או התקן אותם

ייתכן ש-Windows Update מוגדר אצלך להורדה ולהתקנה אוטומטיות של העדכונים המומלצים. במקרים רבים, ההתקנה של כל עדכון חשוב, מומלץ ואופציונלי עשויה לתקן בעיות על-ידי החלפה של קבצים שאינם עדכניים ותיקון של פגיעויות. כדי להתקין את העדכונים האחרונים של Microsoft Office, ראה עדכון Office והמחשב שלך באמצעות Microsoft Update.

לרשימת העדכונים האחרונים של Office, ראה עדכוני Office. אם הבעיה שבה נתקלת לא תיפתר לאחר התקנת העדכונים האחרונים של Windows ו-Office, עבור לשיטה 2.

כדאי לוודא שהעדכונים האחרונים עבור Windows מותקנים במחשב שלך. במקרים רבים, העדכונים מתקנים בעיות בתוכנה. לפני שתשתמש בשיטה כלשהי מהבאות, נסה תחילה להתקין עדכונים. לאחר התקנת העדכונים, הפעל מחדש את המחשב, ולאחר מכן הפעל את Word.

פתרון בעיות המתרחשות בעת הפעלת Word

חשוב
בצע בקפידה את השלבים שבסעיף זה. שינוי שגוי של מערכת הרישום עלול לגרום לבעיות חמורות. לפני שתשנה אותו, גבה את הרישום לצורך שחזור במקרה של בעיה.


שיטה 1: הוספת המסמך שלך לקובץ אחר

סימון הפיסקה האחרון במסמך Word מכיל מידע על המסמך. אם המסמך פגום, ייתכן שתוכל לאחזר את טקסט המסמך אם תצליח להשמיט את סימון הפיסקה האחרון.

כדי לגשת למסמך אך להשמיט את סימון הפיסקה האחרון שלו, בצע שלבים אלה:

 1. בתפריט קובץ, לחץ על חדש ולאחר מכן לחץ על מסמך ריק.
 2. בכרטיסיה הוספה, לחץ על אובייקט בקבוצה טקסט ולאחר מכן לחץ על טקסט מתוך קובץ.
 3. בחר את הקובץ שברצונך לפתוח ולהוסיף ולאחר מכן לחץ על הוסף.

שיטה 2: הפעל את Word באמצעות המתג ‎/a

המתג ‎/a הוא כלי לפתרון בעיות, המשמש לאיתור בעיות אפשריות ב-Word. המתג ‎/a מונע טעינה אוטומטית של תבניות גלובליות ושל תוספות. המתג ‎/a גם נועל את קובצי ההגדרות, כדי למנוע קריאה או שינוי שלהם. כדי להפעיל את Word עם המתג ‎/a, בצע שלבים אלה:

 1. הקלד הפעלה בתיבה חיפוש (ב-Windows 10,‏ Windows 8.1 או Windows 8) או בתיבה התחל חיפוש בתפריט התחלה (בגירסאות מוקדמות יותר של Windows), ולאחר מכן הקש Enter.
 2. בתיבת הדו-שיח הפעלה, הקלד winword /a ולאחר מכן הקש ENTER.
לקבלת מידע נוסף על המתג ‎/a, עבור אל המאמר הבא במאגר הידע של Microsoft‏:

826857 Description of the "/a" startup switch in Word (תיאור של מתג ההפעלה "‎/a" ב-Word)

אם הבעיה לא מתרחשת בעת הפעלת Word באמצעות המתג ‎/a, נסה את השיטה הבאה כדי לברר את מקור הבעיה.

שיטה 3: מחיקת מפתח המשנה של רישום Word Data

רוב האפשרויות בשימוש נפוץ ב- Word מאוחסנות במפתח המשנה של רישום Word Data. צעד נפוץ בפתרון בעיות הוא למחוק את מפתח המשנה של הרישום Word Data. בעת הפעלה מחדש של Word, התוכנית בונה מחדש את מפתח הרישום של Word Data לפי הגדרות ברירת המחדל.

הערהמחיקה של מפתח המשנה של רישום Word Data תגרום ל-Word לאפס מספר אפשרויות להגדרות ברירת המחדל שלהן. לדוגמה, Word יאפס את הרשימה "קבצים אחרונים שהיו בשימוש" בתפריט קובץ. כמו כן, Word יאפס הגדרות רבות שהתאמת אישית בתיבת הדו-שיח אפשרויות.

חשוב
בצע בקפידה את השלבים שבסעיף זה. שינוי שגוי של מערכת הרישום עלול לגרום לבעיות חמורות. לפני שתשנה אותו, גבה את הרישום לצורך שחזור במקרה של בעיה.


כדי למחוק את מפתח המשנה של הרישום Word Data, בצע את הפעולות הבאות:

 1. צא מכל תוכניות Office.
 2. הקלד regedit בתיבה חיפוש (ב-Windows 10,‏ Windows 8.1 או Windows 8) או בתיבה התחל חיפוש בתפריט התחלה (בגירסאות מוקדמות יותר של Windows), ולאחר מכן הקש Enter.
 3. מצא את מפתח המשנה הבא של הרישום, בהתאם לגירסת Word שבה אתה משתמש:
  Word 2016
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Word\Data

  Word 2013
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Data

  Word 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Data

  Word 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Data

  Word 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Data
 4. לחץ על נתונים ולאחר מכן לחץ על ייצוא בתפריט קובץ.
 5. שמור את הקובץ בשם Wddata.reg ולאחר מכן שמור את הקובץ בשולחן העבודה.
 6. בתפריט עריכה, לחץ על מחק ולאחר מכן לחץ על כן.
 7. צא מעורך הרישום.
 8. הפעל את Word.
אם Word מופעל ופועל כראוי, פירוש הדבר שפתרת את הבעיה (מפתח רישום פגום של Word Data). ייתכן שכעת יהיה עליך לשנות כמה הגדרות כדי לשחזר את האפשרויות המועדפות שלך ב-Word.

אם הבעיה לא נפתרה, שחזר את מפתח המשנה המקורי של רישום Word Data, ולאחר מכן נסה את השיטה הבאה.

שחזור מפתח הרישום המקורי של Word Data

כדי לשחזר את מפתח המשנה המקורי של רישום Word Data, בצע שלבים אלה:

 1. צא מכל תוכניות Office.
 2. לחץ פעמיים על הסמל Wddata.reg בשולחן העבודה.
 3. לחץ על כן ולאחר מכן לחץ על אישור.
אם שחזור של מפתח המשנה של רישום Word Data אינו פועל, עבור להליך הבא.

שיטה 4: מחיקת מפתח המשנה של רישום Word Options

מפתח הרישום של Word Options מאחסן אפשרויות שבאפשרותך להגדיר ב-Word. הגדרות אלה מתחלקות לקבוצות ברירת מחדל ואופציונליות. הגדרות ברירת מחדל נוצרות במהלך הגדרת התוכנית. הגדרות אופציונליות לא נוצרות במהלך ההגדרה. תוכל לשנות את הגדרות ברירת המחדל ואת ההגדרות האופציונליות ב-Word.

כדי למחוק את מפתח הרישום Word Options, בצע את הפעולות הבאות:

 1. צא מכל תוכניות Office.
 2. הקלד regedit בתיבה חיפוש (ב-Windows 10,‏ Windows 8.1 או Windows 8) או בתיבה התחל חיפוש בתפריט התחלה (בגירסאות מוקדמות יותר של Windows), ולאחר מכן הקש Enter.
 3. מצא את מפתח המשנה הבא של הרישום, בהתאם לגירסת Word הפועלת אצלך:
  Word 2016
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Word\Options

  Word 2013
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Options

  Word 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options

  Word 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options

  Word 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options

 4. לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על ייצוא בתפריט קובץ.
 5. שמור את הקובץ בשם Wddata.regולאחר מכן שמור את הקובץ בשולחן העבודה.
 6. בתפריט עריכה, לחץ על מחק ולאחר מכן לחץ על כן.
 7. צא מעורך הרישום.
 8. הפעל את Word.
אם Word מופעל ופועל כראוי, פירוש הדבר שפתרת את הבעיה (מפתח רישום פגום של Word Options). ייתכן שכעת יהיה עליך לשנות כמה הגדרות כדי לשחזר את האפשרויות המועדפות שלך ב-Word.

אם הבעיה לא נפתרה, שחזר את מפתח הרישום המקורי של Word Options, ולאחר מכן נסה את השיטה הבאה.

כדי לשחזר את מפתח הרישום המקורי של Word Options

כדי לשחזר את מפתח הרישום Word Options, המקורי בצע את הפעולות הבאות:

 1. צא מכל תוכניות Office.
 2. לחץ פעמיים על הסמל Wdoptn.reg בשולחן העבודה.
 3. לחץ על כן ולאחר מכן לחץ על אישור.

שיטה 5: החלפת קובץ התבנית הגלובלית Normal.dot או Normal.dotm

תוכל למנוע השפעה של עיצוב, טקסט אוטומטי ומאקרו המאוחסנים בקובץ התבנית הגלובלית על אופן הפעולה של Word וכל מסמך שתפתח. לשם כך, החלף את קובץ התבנית הגלובלית.

חשוב שיטה זו כוללת שינוי שם של קובץ התבנית הגלובלית, כך ש-Word לא ימצא אותו כמצופה בעת הפעלה מחדש של Word. פעולה זו תאלץ את Word ליצור מחדש את קובץ התבנית הגלובלית. פעולה זו תשמור את הקובץ המקורי, למקרה שיהיה עליך לשחזר אותו. שים לב: בעת שינוי השם של קובץ התבנית הגלובלית, כמה הגדרות יתאפסו לברירת המחדל שלהן, בכלל זה סגנונות מותאמים אישית, סרגלי כלים מותאמים אישית, תוכניות מאקרו וערכי טקסט אוטומטי. לכן, מומלץ מאוד לשמור את קובץ התבנית הגלובלית ולא למחוק אותו.

הערה נוספת במצבים מסוימים, ייתכן שיהיה לך יותר מאשר קובץ תבנית גלובלית אחד. לדוגמה, דבר זה מתרחש במקרה שבו כמה גירסאות שונות של Word פועלות באותו המחשב, או אם כמה התקנות של תחנת עבודה קיימות באותו המחשב. במצבים אלה, הקפד לשנות את השם של כל קובץ תבנית גלובלית באופן שישקף בבירור את ההתקנה הנכונה של Word.

כדי לשנות את שם קובץ התבנית הגלובלית, בצע את הפעולות הבאות:

 1. צא מכל תוכניות Office.
 2. הקלד cmd בתיבה חיפוש (ב-Windows 10,‏ Windows 8.1 או Windows 8) או בתיבה התחל חיפוש בתפריט התחלה (בגירסאות מוקדמות יותר של Windows), ולאחר מכן הקש Enter.
 3. בשורת הפקודה, הקלד את הפקודה הבאה, בהתאם לגירסה של Word הפועלת אצלך, ולאחר מכן הקש Enter:‏ 

  Word 2016,‏ Word 2013,‏ Word 2010 או Word 2007

  ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm
  Word 2003
  ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dot OldNormal.dot 
 4. בשורת הפקודה, הקלד את הביטוי exitולאחר מכן הקש ENTER.
 5. הפעל את Word.
אם Word מתחיל לפעול כהלכה, פתרת את הבעיה. במקרה זה, הבעיה הייתה קובץ תבנית כללית פגום. כעת, ייתכן שיהיה עליך לשנות הגדרות אחדות כדי לשחזר את האפשרויות המועדפות שלך.

הערה קובץ התבנית הגלובלית הישן עשוי להכיל התאמות אישיות אשר לא ניתן ליצור מחדש בקלות. התאמות אישיות אלה עשויות לכלול סגנונות, מאקרו וערכי טקסט אוטומטי. במקרה זה, ייתכן שתוכל להעתיק התאמות אישיות אלו מקובץ התבנית הגלובלית הישן אל קובץ התבנית הגלובלית החדש באמצעות הסדרן. לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בסדרן להעתקת תוכניות מאקרו וסגנונות, הקש על F1 ב-Word כדי לפתוח את העזרה של Microsoft Word, הקלד rename macros בתיבה חיפוש ולאחר מכן לחץ על חפש כדי להציג את הנושא.

אם הבעיה לא נפתרה, שחזר את קובץ התבנית הגלובלית המקורי, ולאחר מכן עבור לסעיף הבא.

שחזור קובץ התבנית הגלובלית המקורי

כדי לשחזר את קובץ התבנית הגלובלית המקורי, בצע את הפעולות הבאות:

 1. צא מכל תוכניות Office.
 2. הקלד cmd בתיבה חיפוש (ב-Windows 10,‏ Windows 8.1 או Windows 8) או בתיבה התחל חיפוש בתפריט התחלה (בגירסאות מוקדמות יותר של Windows), ולאחר מכן הקש Enter.
 3. בשורת הפקודה, הקלד את הפקודה הבאה, בהתאם לגירסה של Word הפועלת אצלך, ולאחר מכן הקש Enter:‏

  Word 2016,‏ Word 2013,‏ Word 2010 ו-Word 2007

  ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\OldNormal.dotm Normal.dotm

  Word 2003
  ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\OldNormal.dot Normal.dot 
 4. הקלד exit, ולאחר מכן הקש Enter.
 5. הפעל את Word.

שיטה 6: הפיכת התוספות בתיקייה Startup ללא זמינות

כאשר אתה מפעיל את Word, היישום טוען אוטומטית תבניות ותוספות השמורות בתיקיות ההפעלה. התנגשויות או בעיות שמשפיעות על תוספת יכולות לגרום לבעיות ב- Word. כדי לברר אם פריט מסוים בתיקיית האתחול הוא הגורם לבעיה, השבת באופן זמני את הגדרת הרישום המצביעה אל תוספות אלה.

לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. צא מכל תוכניות Office.
 2. הפעל את סייר Windows. הקלד windows ex בתיבה חיפוש (ב-Windows 10,‏ Windows 8.1 או Windows 8) או בתיבה התחל חיפוש בתפריט התחלה (בגירסאות מוקדמות יותר של Windows), ולאחר מכן הקש Enter.
 3. הקלד את הפקודה הבאה בשורת הכתובת, בהתאם לגירסת Word הפועלת אצלך וסוג ההתקנה שלה, ולאחר מכן הקש Enter:‏

  Word 2016

  התקנת ‎64-bit C2R‏:
  %programfiles%\Microsoft Office\root\office16\Startup\

  התקנת ‎32-bit C2R‏:
  %programfiles% (x86)\Microsoft Office\root\office16\Startup\

  התקנת ‎64-bit MSI‏:
  %programfiles%\Microsoft Office\office16\Startup\

  התקנת ‎32-bit MSI‏:
  %programfiles% (x86)\Microsoft Office\office16\Startup\

  Word 2013

  התקנת ‎64-bit C2R‏:
  %programfiles%\Microsoft Office\root\office15\Startup\

  התקנת ‎32-bit C2R‏:
  %programfiles% (x86)\Microsoft Office\root\office15\Startup\

  התקנת ‎64-bit MSI‏:
  %programfiles%\Microsoft Office\office15\Startup\

  התקנת ‎32-bit MSI‏:
  %programfiles% (x86)\Microsoft Office\office15\Startup\

  Word 2010

  %programfiles%\Microsoft Office\Office14\Startup\

  Word 2007

  %programfiles%\Microsoft Office\Office12\Startup\

  Word 2003

  %programfiles%\Microsoft\Office\Office11\Startup\
 4. לחץ לחיצה ימנית על אחד מהקבצים שנמצאים בתיקייה ולאחר מכן לחץ על שנה שם.
 5. לאחר שם הקובץ, הקלד ‎.oldולאחר מכן הקש ENTER.

  חשוברשום את שם הקובץ המקורי, כדי שתוכל לשחזר את הקובץ במקרה הצורך.
 6. הפעל את Word.
 7. אם אינך יכול לשחזר את הבעיה המקורית, מצאת את התוספת המסוימת הגורמת לבעיה. אם אתה זקוק לתכונות שתוספת זו מספקת, צור קשר עם ספק התוספת לקבלת עדכון.

  אם הבעיה לא נפתרה, שנה את שם התוספת אל שמה המקורי, ואז חזור על שלבים 3 עד 6 עבור כל קובץ בתיקייה Startup.
 8. אם אתה עדיין מצליח לשחזר את הבעיה, הקלד את הנתיב הבא בשורת הכתובת של סייר Windows, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  עבור Windows 10,‏ Windows 8.1,‏ Windows 8,‏ Windows 7 או Windows Vista

  %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup

  עבור Windows XP

  %userprofile%\Application Data\Microsoft\Word\Startup
 9. חזור על שלבים 3 עד 6 עבור כל קובץ בתיקיית Startup זו.
אם הבעיה לא נפתרה לאחר השבתת התוספות בתיקיית האתחול, עבור לשיטה הבאה.

שיטה 7: מחיקת מפתחות רישום של תוספות COM

ניתן להתקין תוספות COM בכל מיקום. תוכניות המקיימות אינטראקציה עם Word מתקינות תוספות COM. כדי לקבוע אם תוספת COM גורמת לבעיה, השבת באופן זמני את תוספות COM על-ידי מחיקת מפתחות הרישום עבור תוספות COM.

כדי למחוק מפתחות רישום של תוספות COM, בצע את הפעולות הבאות:

 1. צא מכל תוכניות Office.
 2. הקלד regedit בתיבה חיפוש (ב-Windows 10,‏ Windows 8.1 או Windows 8) או בתיבה התחל חיפוש בתפריט התחלה (בגירסאות מוקדמות יותר של Windows), ולאחר מכן הקש Enter.
 3. אתר את מפתח המשנה הבא ברישום:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 4. לחץ על תוספות ולאחר מכן לחץ על ייצוא בתפריט קובץ.
 5. שמור את הקובץ בשם WdaddinHKCU.regולאחר מכן שמור את הקובץ בשולחן העבודה.
 6. בתפריט עריכה, לחץ על מחק ולאחר מכן לחץ על כן.
 7. אתר את מפתח המשנה הבא ברישום:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 8. לחץ על תוספות ולאחר מכן בתפריט קובץ, לחץ על ייצוא.
 9. שמור את הקובץ בשם WdaddinHKLM.regולאחר מכן שמור את הקובץ בשולחן העבודה.
 10. בתפריט עריכה, לחץ על מחק ולאחר מכן לחץ על כן.
 11. צא מעורך הרישום.
 12. הפעל את Word.
אם הבעיה נפתרה, קבעת שתוכנית של תוספת COM גרמה לבעיה. בהמשך, עליך לקבוע איזו תוכנית של תוספת COM גורמת לבעיה.קביעת התוכנית של תוספת COM שגורמת לבעיה

כדי לקבוע איזו תוכנית של תוספת COM גורמת לבעיה, בצע את הפעולות הבאות:

 1. צא מכל תוכניות Office.
 2. לחץ פעמיים על הסמל Wdaddin.reg בשולחן העבודה.
 3. לחץ על כן ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. השתמש באחד התהליכים הבאים, בהתאם לגירסת Word שבה אתה משתמש:

  Word 2016,‏ Word 2013 או Word 2010

  1. בתפריט קובץ, לחץ על אפשרויות.
  2. לחץ על תוספות.
  3. ברשימה ניהול, לחץ על תוספות COM ולאחר מכן לחץ על בצע.

   הערה אם תוספת מסוימת מופיעה בתיבת הדו-שיח תוספות COM, נקה את תיבת הסימון של התוספת. אם מופיעה יותר מאשר תוספת אחת, נקה תיבת סימון אחת בלבד של תוספת בכל פעם. פעולה זו תאפשר לך לקבוע איזו תוספת גורמת לבעיה.
  4. לחץ על אישור לסגירת תיבת הדו-שיח תוספות COM .
  5. בתפריט קובץ, לחץ על יציאה.

  Word 2007

  1. לחץ על לחצן Microsoft Office, ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Word.
  2. לחץ על תוספות.
  3. ברשימה ניהול, לחץ על תוספות COM ולאחר מכן לחץ על בצע.

   אם תוספת מסוימת מופיעה בתיבת הדו-שיח תוספות COM, לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון של התוספת. אם רשומות מספר תוספות, לחץ לניקוי הסימון מתיבת סימון אחת בכל פעם. פעולה זו תאפשר לך לקבוע איזו תוספת גורמת לבעיה.
  4. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח תוספות COM.
  5. לחץ על לחצן Microsoft Office ולאחר מכן לחץ על צא מ-Word.
  6. בתפריט קובץ, לחץ על יציאה.
 5. הפעל את Word.
אם הבעיה נפתרה כאשר אתה מפעיל את Word, קבעת איזו תוספת COM גורמת לבעיה. אם אתה זקוק לתכונות שתוספת זו מספקת, עליך לקבוע איזו תוספת כוללת את התכונות כדי שתוכל ליצור קשר עם הספק לקבלת עדכון.

אם הבעיה לא נפתרה בעת הפעלה מחדש של Word, חזור על שלבים 4 ו-5 עבור כל תוספת COM המופיעה ברשימה, עד שתצליח לברר איזו תוספת גורמת לבעיה.

כדי לשחזר תוספות COM, חזור על שלב 4, אך בחר בתיבת הסימון עבור כל תוספת COM שברצונך לשחזר. 

שיטה 8: החלפת מדפסת ברירת המחדל

כדי להחליף את מדפסת ברירת המחדל, בצע שלבים אלה:

 1. צא מכל תוכניות Office.
 2. הקלד regedit בתיבה חיפוש (ב-Windows 10,‏ Windows 8.1 או Windows 8) או בתיבה התחל חיפוש בתפריט התחלה (בגירסאות מוקדמות יותר של Windows) ולאחר מכן עבור אל 'התקנים ומדפסות'.
 3. לחץ לחיצה ימנית על Microsoft XPS Document Writer, ולאחר מכן לחץ על קבע כמדפסת ברירת מחדל.
 4. הפעל את Word.
אם הבעיה נפתרה לאחר הפעלה של Word, פירוש הדבר הוא שזיהית את המדפסת בתור הגורם לבעיה. במקרה כזה, צור קשר עם הספק כדי לברר אם קיים עדכון עבור מנהל המדפסת.

אפשרויות תמיכה של Microsoft

אם אינך מצליח לפתור בעיה זו, תוכל להיעזר בתמיכה של Microsoft כדי לחפש תשובות במאגר הידע של Microsoft ובמשאבים טכניים אחרים. תוכל גם להתאים אישית את האתר לשליטה בחיפוש. כדי להתחיל בחיפוש, עבור אל אתר האינטרנט של תמיכת Microsoft.
אם תיתקל בבעיות ספציפיות במהלך השימוש ב-Word, עבור אל אתרי האינטרנט הבאים כדי לחפש מידע ספציפי על גירסת התוכנית שלך:

מאפיינים:

מזהה פריט: 921541 - סקירה אחרונה: 29 ביולי 2016 - תיקון: 1

משוב