תמיכת Windows Vista בכונן קשיח בעל סקטורים גדולים

מבוא

יצרנים של כוננים קשיחים יתחילו בקרוב לייצר כוננים קשיחים עם סקטורים פיזיים גדולים יותר מאשר הגודל המסורתי של 512 בתים לסקטור. למשל, סקטורים עשויים להיות בני 1, 2 או 4 קילו-בתים (KB). שינוי זה יאפשר ליצרנים לשפר את הקיבולת, הביצועים והאמינות של הכוננים הקשיחים שלהם. מאמר זה דן בתמיכה בכונן קשיח בעל סקטורים גדולים ב-Windows Vista.

מידע נוסף

רקע

כאשר תעשיית הכוננים הקשיחים תבצע שינוי זה במבנה הבסיסי של הכוננים, יופיעו בשוק שני סוגי כוננים קשיחים. הסוג הפשוט יותר של כונן קשיח ישתמש בגודל סקטור פיזי גדול באופן פנימי ויציג אותו גודל למערכת. סוג זה של כונן קשיח יופיע לראשונה בכוננים ברמה הארגונית, כגון כונני SCSI או כונני Fibre Channel. החיסרון העיקרי של סוג זה של כונן קשיח הוא התאימות לאחור. ייתכן שיהיה צורך בעדכון של מערכות BIOS, מתאמי מחשב מארח, מערכות הפעלה ויישומים עסקיים כדי שיפעלו כראוי עם סוג זה של כונן קשיח.כדי למזער את בעיות התאימות לאחור, חלק מהיצרנים ייצרו כוננים קשיחים העושים שימוש בגודל סקטור פיזי גדול באופן פנימי, אולם מציגים למערכת רק גודל סקטור לוגי של 512 בתים. כוננים אלו מכונים בשם 'התקני אמולציה' בשל השיטה בה מתבצעת כתיבת הנתונים בכונן. שיטה זו נקראת לעתים קרובות read-modify-write (קרא-עדכן-כתוב). עבור פעולות כתיבה קטנות יותר מסקטור פיזי, על הכונן לקרוא את הסקטור הפיזי, לעדכן את החלק הקטן של הסקטור אשר שונה ואז לכתוב את כל הסקטור הפיזי. החיסרון העיקרי של סוג זה של כונני דיסק קשיח הוא ירידה בביצועים. פעולת הקריאה הנוספת אשר יש לבצע עבור פעולות כתיבה קטנות מהגודל הפיזי של הסקטור עלולה לפגוע בביצועים.

תמיכה ב-Windows Vista

Windows Vista תומך בשני הסוגים של כוננים קשיחים, אם החומרה הבסיסית במערכת תומכת גם היא בכוננים.
 • תמיכה באתחול
  Windows Vista תאפשר לך לאתחל מכונני אמולציה בעלי גודל סקטור לוגי של 512 בתים. ייתכן כי יהיה על ספקי מערכת BIOS וספקי חומרה אחרים לעדכן את הקושחה שלהם על מנת לאתחל בצורה נכונה עם כוננים אשר מציגים סקטור לוגי גדול יחד עם סקטור פיזי גדול. Microsoft תבדוק את תמיכת האתחול ב-Windows Vista עבור סוגי כוננים אלו כאשר תמיכת החומרה הנדרשת תהיה זמינה.

 • תמיכת API לשם שאילתת מאפייני כונן קשיח
  על מנת לפעול בצורה נכונה עם כוננים בעלי סקטור גדול, חלק מהיישומים והרכיבים האחרים עשויים לבצע שאילתה לבירור גודל סקטור פיזי, גודל סקטור לוגי וכן יישור סקטורים. יישומים עשויים להציב דרישות קפדניות לגבי גודל הסקטור של כונן דיסק קשיח. הבקשה IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY עודכנה כך שתכלול פרטי סקטור בבקשה STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR. לפרטים נוספים, בקר באתר האינטרנט של Microsoft שכתובתו:
 • התאמה של מחסנית אחסון, מחיצה ומערכת קבצים
  מערכת הקבצים, מנהל התקני האחסון וחלקים אחרים של מחסנית האחסון ב-Windows Vista עודכנו על מנת לאפשר כוננים קשיחים עם סקטור גדול. בגירסאות קודמות של Windows, ברירת המחדל של ההיסט ההתחלתי עבור המחיצה הראשונה בכונן קשיח היה 0x3F. מאחר שהיסט התחלתי זה היה מספר אי-זוגי, הדבר עלול היה לגרום לבעיות ביצועים בכוננים בעלי סקטור גדול עקב חוסר היישור בין המחיצה לבין הסקטורים הפיזיים. ב-Windows Vista ברירת המחדל של ההיסט ההתחלתי תהיה בדרך כלל סקטור 0x800. אולם ההיסט ההתחלתי עשוי להיות שונה עבור כוננים בעלי יישור מיוחד. עבור כונני אמולציה בעלי יישור מיוחד, לא תהיה תמיכה בפעולות דיסק דינאמי במהדורה הראשונית של Windows Vista. תמיכה זו תתווסף ב-Service Pack עתידי.

  עם אתחול מערכת הקבצים, תהיה תמיכה רק באשכולות שהם גדולים או שווים לגודל הסקטור הפיזי הבסיסי.
תמיכה בכוננים קשיחים חדשים אלו ב-Windows Vista אין פירושה כי הכוננים נתמכים אוטומטית על ידי יישומים. יישומים אשר המבנה הבסיסי של אחסון הנתונים חשוב עבורם יצריכו עדכון אשר ישקף את הכוננים הקשיחים החדשים. על ספקי תוכנה עצמאיים (ISV) לעדכן את יישומיהם.
מאפיינים:

מזהה פריט: 923332 - סקירה אחרונה: 2 באוג׳ 2007 - תיקון: 1

משוב