תיאור של Office 2003 Service Pack 3

סיכום

מיקרוסופט פירסמה את service pack עבור Microsoft Office 2003. מאמר זה מכיל מידע אודות האופן שבו ניתן להשיג את ה-service pack ועל האופן שבו ניתן להשיג רשימה של בעיות הנפתרות על-ידי ה-service pack. בנוסף, מאמר זה מכיל מידע על בעיות שבהן אתה עלול להיתקל בעת התקנת ה-service pack ועל האופן שבו ניתן לקבוע אם הוא מותקן ה-service pack.

מבוא

Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3) מכיל שיפורי אבטחה וכן שיפורים ביציבות. חלק מהתיקונים הכלולים ב- Office 2003 SP3 פורסמו כבר בעדכונים נפרדים. Office 2003 SP3 משלב את כל התיקונים שכבר פורסמו בעדכון אחד.

מידע נוסף

Service pack פרטים

רשימה הניתנת להורדה של הבעיות הנפתרות על ידי ערכת השירות

זמין בחוברת עבודה של Microsoft Excel המכיל רשימה של Office 2003 שלאחר Service Pack 2 הבעיות נפתרות על-ידי Office 2003 SP3.

הערה חוברת העבודה היא בשפה האנגלית. חוברת העבודה לא יתורגם לשפות אחרות.

הקובץ הבא זמין להורדה במרכז ההורדות של Microsoft:

Download הורד את החבילה Office2003System_SP3Changes.exe כעת.

תאריך פרסום: 18 בספטמבר 2007

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

רשימת הבעיות המתוקנות על-ידי ה-service pack

Office 2003 SP3 מתקן את הבעיות המתוארות במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
938790 בעיות ב- Excel 2003 המתוקנות באמצעות Office 2003 Service Pack 3

938792 בעיות ב- Office 2003 המתוקנות באמצעות Office 2003 Service Pack 3

938802 בעיות ב- Outlook 2003 המתוקנות באמצעות Office 2003 Service Pack 3

בעיות 938801 ב- PowerPoint 2003 המתוקנות באמצעות Office 2003 Service Pack 3

938799 בעיות ב- Word 2003 המתוקנות באמצעות Office 2003 Service Pack 3

עלוני האבטחה המשויכים ה-service pack

Office 2003 SP3 מטפל בבעיות המתוארות במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
940965 MS07-044: פגיעות ב- Microsoft Excel עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

936227 MS07-042: פגיעות ב- Microsoft XML Core Services עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

927198 MS07-002: פגיעויות ב- Microsoft Excel העלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

922581 MS06-062: פגיעויות ב- Office עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

924191 MS06-061: פגיעויות ב- Microsoft XML Core Services עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

910729 MS06-054: פגיעות ב- Microsoft Publisher העלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

922968 MS06-048: פגיעויות ב- Microsoft Office עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

915384 MS06-039: פגיעויות ב- Microsoft Office מסננים עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

917284 MS06-038: פגיעויות ב- Microsoft Office עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

917285 MS06-037: פגיעויות ב- Microsoft Excel העלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

916768 MS06-028: פגיעות ב- Microsoft PowerPoint עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

917336 MS06-027: פגיעות ב- Microsoft Word עלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק

905413 MS06-012: פגיעויות ב- Microsoft Office עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

901190 MS06-009: פגיעות ב- קוריאנית עורך שיטות קלט (IME) עלולה לאפשר העלאת רמת הרשאות

902412 MS06-003: בפגיעות בפענוח TNEF ב- Microsoft Outlook ו- Microsoft Exchange עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

בעבר העדכונים שפורסמו הכוללת את ה-service pack

Office 2003 SP3 כולל את העדכונים הבאים שפורסמו בעבר:

תיאור עדכוני האבטחה עבור Outlook 2003 ועבור Office 2003 MUI Pack 924423 : 15 במרץ 2007

תיאור 842532 של Office 2003 Service Pack 1

תיאור 887616 של Office 2003 Service Pack 2

892843 תיאור של עדכון האבטחה עבור Outlook 2003: 10 בינואר 2006

913807 תיאור עדכון האבטחה עבור Outlook 2003: 14 במרץ 2006

924424 תיאור של עדכון האבטחה עבור Office 2003: 10 באוקטובר 2006

914455 תיאור של עדכון האבטחה עבור Office 2003, Project 2003 ועבור OneNote 2003: 11 ביולי 2006

923097 תיאור העדכון עבור Office 2003: 10 באוקטובר 2006

923272 תיאור של עדכון האבטחה עבור Office 2003: 10 באוקטובר 2006

919029 תיאור העדכון עבור Office 2003: 14 בנובמבר 2006

894542 תיאור של עדכון האבטחה עבור Publisher 2003: 12 בספטמבר 2006

921566 תיאור של עדכון האבטחה עבור Office 2003: 8 באוגוסט 2006

905756 תיאור של עדכון האבטחה עבור Excel 2003: 14 במרץ 2006

917334 תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft Office Word 2003: 13 ביוני 2006

917151 תיאור של עדכון האבטחה עבור Office 2003: 11 ביולי 2006

918419 תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft Office Excel 2003: 11 ביולי 2006

916518 תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft Office PowerPoint 2003: 13 ביוני 2006

913571 תיאור עדכוני האבטחה עבור Office 2003: 14 במרץ 2006

תיאור העדכון עבור Office 2003 924886 : 12 בדצמבר 2006

905645 תיאור של עדכון האבטחה עבור Office 2003: 14 בפברואר 2006

תיאור העדכון עבור InfoPath 2003 920103 : 8 באוגוסט 2006

925251 תיאור העדכון עבור Office 2003: 13 בפברואר 2007

936048 תיאור של עדכון האבטחה עבור Office 2003: 14 באוגוסט 2007

940602 תיאור של עדכון האבטחה עבור Excel 2003: 14 באוגוסט 2007


ערכת ממשק המשתמש הרב-לשונית של Microsoft Office 2003

Office 2003 SP3 כולל גם עדכונים עבור Microsoft Office 2003 ממשק המשתמש הרב-לשונית. לקבלת מידע נוסף אודות עדכונים קודמים Microsoft Office 2003 ממשק המשתמש הרב-לשוני עבור הכלולים ב- Office 2003 SP3, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
Microsoft Office 2003 Service Pack 1 עבור ערכת ממשק משתמש רב-לשונית
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=f682ab1c-5be8-476d-b439-196412223cda
Microsoft Office 2003 Service Pack 2 עבור ערכת ממשק משתמש רב-לשונית
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=5EFD0266-2C4D-486B-A0DE-099E96AE21A5&displaylang=en

תכונות חדשות ומעודכנות

לאחר התקנת Office 2003 SP3, באפשרותך להשתמש במפתח רישום כדי לאפשר או לבטל את נקודת מופעים של קטגוריית COM ספציפית בתוכנית Office 2003.

לקבלת מידע נוסף אודות תכונה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

938815 כיצד להפעיל או להשבית את נקודת מופעים של קטגוריית COM ספציפית ביישום של Office 2003 Service Pack 3

לאחר התקנת Office 2003 SP3, באפשרותך להשתמש במפתח רישום כדי לשנות את המספר של הודעות MIME מוטבעות שמעובדות לפני שמופיעה הודעת MIME בגוף ההודעה ב- Outlook 2003.

לקבלת מידע נוסף אודות תכונה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

938817 כיצד לשנות את המספר של הודעות MIME מוטבעות ש- Outlook 2003 מעבד לפני ש- MIME מועתק לגוף ההודעה

לאחר התקנת Office 2003 SP3, באפשרותך להתקין תוספות ב- Microsoft Office Access 2003 במחשב מבוסס Windows Vista.

לקבלת מידע נוסף אודות תכונה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

938809 הודעת שגיאה בעת ניסיון להתקין את Access 2003 תוספת עבור כל המשתמשים באמצעות מנהל התוספות במחשב מבוסס Windows Vista: "אירעה שגיאה בהוספה לרישום"

בעיות מוכרות

בעיות מוכרות לאחר התקנת ה-service pack

לאחר התקנת Office 2003 SP3, אתה נתקל בבעיות בעת השימוש שדה סיביות בפרוייקט של Access (. adp).

לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

943967 לאחר התקנת Office 2003 SP 3, מתעוררות בעיות בפרוייקט Access בעת עבודה עם מעט עמודה סוג נתונים בטבלה מקושרת של SQL Server

לאחר התקנת Microsoft Office service pack, לך הנחיה לא צפויה להפעיל מחדש את המחשב.

לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

905726 הנחיה לא צפויה להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת service pack של Office או עדכון של Office

לאחר התקנת Office 2003 SP3, התוספת, פקד ActiveX, או תוספת COM לא יפעלו כצפוי בתוכנית של Office 2003.

לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

938814 הפונקציונליות של תוספת, פקד ActiveX או תוספת COM מוקטן, או חסום את הפונקציונליות לאחר התקנת Office 2003 Service Pack 3

לאחר התקנת Office 2003 SP3, ייתכן שתופיע הודעת שגיאה בעת ניסיון ליצור טופס MAPI חדש ב- Outlook 2003.

לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

938816 הודעת שגיאה בעת ניסיון ליצור טופס MAPI חדש ב- Outlook 2003: "פנה למנהל"

לאחר התקנת Office 2003 SP3, אין אפשרות לפתוח קבצים מצורפים המכילים את הסיומת .gadget ב- Outlook 2003.

לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

938811 קבצים מצורפים מסוימים לא ניתן לפתוח ב- Outlook 2003 לאחר התקנת Office 2003 Service Pack 3

לאחר התקנת Office 2003 SP3, התכונה ' שמירות מהירות לא פועלת כצפוי ב- Word 2003.

לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

938808 התכונה שמירות מהירות ב- Word 2003 אינה פועלת עוד לאחר התקנת Office 2003 Service Pack 3

לאחר התקנת Office 2003 SP3, תוכנית Microsoft Office Document Imaging לא יפעלו כצפוי.

לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

938813 אתה עלול להיתקל בבעיות בעת הפעלת תוכנית Microsoft Office Document Imaging לאחר התקנת Office 2003 Service Pack 3

לאחר התקנת Office 2003 SP3, ייתכן שתופיע הודעת שגיאה בעת ניסיון לפתוח או לשמור קובץ.

לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

941636 מתקבלת הודעת שגיאה בעת ניסיון לפתוח קובץ או לשמור קובץ לאחר התקנת Office 2003 Service Pack 3

לאחר התקנת Office 2003 SP3, לא ניתן לפתוח מספר חוברות עבודה של Microsoft Excel המכילים Microsoft Visual Basic עבור פקודות מאקרו Applications (VBA).

לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

938806 אין באפשרותך לפתוח חוברת עבודה של Microsoft Excel 5.0/95 קבצים המכילים Visual Basic עבור יישומים פקודות מאקרו ב- Excel 2003 לאחר התקנת Office 2003 Service Pack 3

לאחר התקנת Office 2003 SP3, מספר הגירסה של Office כבר לא נשמר במאפייני המסמך כצפוי.

לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

938807 קבצי office הנשמרים בתבניות מסוימות עוד להכיל את מספר הגירסה של Office לאחר התקנת Office 2003 Service Pack 3

לאחר התקנת Office 2003 SP3, אתה נתקל בבעיות בעת הוספת פקד תיבה משולבת או פקד תיבת רשימה של הטופס או של הדוח.

לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

פקדי תיבה משולבת של 945280 ופקדי תיבת רשימה אינם מציגים ערכים או ערכים שגויים ב- Access 2003 לאחר התקנת Office 2003 Service Pack 3

לאחר התקנת Office 2003 SP3, אתה נתקל בבעיות אחרות ב- Access.

לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

945674 תיאור חבילת התיקון החם עבור Access 2003 שלאחר Service Pack 3: 18 בדצמבר 2007

לאחר התקנת Office SP3 מסוימים לשפות אחרות של Office 2003, מצבי התקנת היישום עלולים להפוך לפגומים. בעיה זו עלולה לגרום לשיבושים בפעולתם יישומי Office 2003. כדי לפתור בעיה זו, החל את העדכון הבא במערכת ישירות לאחר התקנת Office SP3:
943452 עדכון קריטי עבור Office 2003

פרטי ההתקנה

כיצד להשיג ולהתקין את Office 2003 Service Pack 3

Office 2003 Service Pack 3, יחד עם הוראות התקנה ואסטרטגיות פריסה, זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft. להורדת service pack זה ממרכז ההורדות של Microsoft, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

Office 2003 Service Pack 3 עבור ערכת ממשק משתמש רב-לשונית

לקבלת פונקציונליות מלאה של Office 2003, התקנת Office 2003 Service Pack 3 עבור ממשק המשתמש הרב-לשונית אם תשתמש את Microsoft Office 2003 ממשק המשתמש הרב-לשונית. כדי להוריד את Office 2003 Service Pack 3 עבור ערכת ממשק משתמש רב-לשונית, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר הורדה זו באמצעות הפריט ' הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה. כדי להסיר את Office 2003 SP3 מהמחשב, עליך להסיר את Office 2003. לאחר מכן, התקן מחדש את Office 2003 מהתקליטור המקורי של Office 2003.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
873125 אין באפשרותך להסיר service packs עבור מוצרי Office 2003

כיצד לקבוע אם ה-service pack מותקן

ה-service pack מכיל קבצים בגירסאות המופיעות בטבלה הבאה.
שם קובץגירסה
Excel.exe11.0.8169.0
Winword.exe11.0.8169.0
Outlook.exe11.0.8169.0
Powerpnt.exe11.0.8169.0
Mso.dll11.0.8172.0
Mspub.exe11.0.8166.0
Msaccess.exe11.0.8166.0
Infopath.exe11.0.8165.0
Frontpg.exe11.0.8164.0
הערה אין לך להתקין ערכת service pack זו אם יש לך גירסה מאוחרת יותר של הקבצים המפורטים בטבלה.

לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לקבוע איזו גירסה של Office 2003 מותקנת במחשב שלך, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

821549 כיצד לבדוק את הגירסה של מוצרי Office 2003

בנוסף, הקבצים הבאים מותקנים גם הם בעת התקנת Office 2003 SP3.
_jmpmenu.jsJmpmenug.jsOsa.exe
_preload.jsJpegim32.fltOutex.dll
Absncreq.xsnLatin1.shpOutlacct.dll
Access.dllLccwiz.dllOutlctl.dll
Accwiz.dllLfcmp13n.dllOutllib.dll
Acmain11.chmLicense.lpkOutllibr.dll
Act3.samLocaldv.dllOutlmime.dll
Act3r.samLookup.datOutlook.exe
Acwizrc.dllMapir.dllOutlook.hol
Acwzlib.mdeMapisvc.infOutlph.dll
Acwzmain.mdeMcps.dllOutlpia.dll
Acwztool.mdeMdigraph.dllOutlrpc.dll
Addrpars.dllMdiink.dllOutlvba.dll
Addrprsr.dllMdimon.dllOutlvbs.dll
Aer_1033.admMdippr.dllOutlwab.dll
Alrtintl.dllMdiui.dllOutlwvw.dll
Analys32.xllMdivwctl.dllOwc10.dll
Arialn.ttfMf_iptoc.xmlOwc11.dll
Arialnb.ttfMigrate.dllOwc11pia.dll
Arialnbi.ttfMimedir.dllOwci10.dll
Arialni.ttfMlcfg32.cplOwci11.dll
Assettrk.xsnMlshext.dllOwsclt.dll
Atpvbaen.xlaModhelp.dllOwssupp.dll
Authzax.dllMofl.dllPab.sam
Aw.dllMor6int.dllPabr.sam
Binder.dllMorph9.dllPenusa.dll
Bjablr32.dllMsaccess.exePerfrvw.xsn
Blnmgr.dllMsaexp30.dllPictim32.flt
Blnmgrps.dllMsain.dllPlaysnd.js
Bssym7.ttfMsb1core.dllPng.dll
Calljs.jsMsb1enfr.itsPng32.flt
Caml2xsl.xslMsb1fren.itsPopupmsg.js
Cd_edit.xsnMsb1xtor.dllPowerpnt.exe
Cdlist.xmlMscal.ocxPp4x322.dll
Cdlmso.dllMscdm.dllPp7x32.dll
Cdo.dllMsconv97.dllPpintl.dll
Cdrimp32.fltMsdaipp.dllPptpia.dll
Certintl.dllMsdapml.dllPptprtid.xml
Cgmimp32.fltMsdmeng.dllPptview.exe
Chgord.xsnMsdmine.dllPpvwintl.dll
Chkbrwsr.jsMsdmine.rllPreload.js
Chkplugn.jsMse7.exeProflwiz.exe
Chngprop.htmMseintl.dllProject.xsn
Chngprop.jsMsgr3en.dllPrtf9.dll
Chngprr.jsMsgr3fr.dllPsom.dll
Chsettbl.chrMsgr3fr.lexPstprx32.dll
Cnfnot32.exeMshy3es.dllPtxt9.dll
Contab32.dllMsimport.exePub6intl.dll
Customer.xmlMsjspp40.dllPubconv.dll
D_valid.xmlMsmapi32.dllPubpia.dll
D_valid.xsnMsmdcb80.dllPubtrap.dll
Dbquery.ascMsmdgd80.dllPurchord.xsn
Dbregion.ascMsmdun80.dllPurchreq.xsn
Delimdos.faeMsmh.dllQryint32.dll
Delimr.faeMso.aclRecall.dll
Delimwin.faeMso.dllRecovr32.cnv
Desksam.samMsoauth.dllRefedit.dll
Dfuicom.exeMsoautui.dllRefiebar.dll
Dlgsetp.dllMsocf.dllResume.xsn
Doflash.htmMsocfu.dllReverse.dll
Doflash.jsMsodcw.dllReview.fwp
Dom.jsMsoeuro.dllRiched20.dll
Dsitf.dllMsohelp.exeRm.dll
Dssm.exeMsohtmed.exeRpt2dap.xsl
Dumpster.dllMsointl.dllRpt2htm4.xsl
Dw20.exeMsolap80.dllRtfhtml.dll
Dwdcw20.dllMsolap80.rllSaext.dll
Dwtrig20.exeMsolui80.dllSalesrpt.xsn
Emablt32.dllMsomse.dllSc2.sam
Emsabp32.dllMsonsext.dllSc2r.sam
Emsmdb32.dllMsorun.dllScanost.exe
Emsui32.dllMsostyle.dllScanpst.exe
Engdic.datMsosv.dllSchema.xml
Engidx.datMsosvabw.dllSchplus.sam
Envelope.dllMsosvfbr.dllSchplusr.sam
Envelopr.dllMsosvint.dllScnpst32.dll
Epsimp32.fltMsoutl.olbScnpst64.dll
Eqnedt32.exeMsoxev.dllSelfcert.exe
Eurotool.xlaMsoxmled.exeSendto.dll
Events.xsnMsoxmlmf.dllSeqchk10.dll
Excel.exeMspcore.dllSetlang.exe
Excelpia.dllMspfilt.dllSettext.js
Exchcsp.dllMspfltrs.dllSettxtfr.js
Exlprtid.xmlMspgimme.dllSettxtly.js
Exprptd.xsnMsplcres.dllSettxtsb.js
Exprpti.xsnMspocrdc.exeSettxttf.htm
Exptoows.dllMsppt.olbSettxttf.js
Exsec32.dllMspscan.exeSlintl.dll
Fb3c3e7d.000Mspst32.dllSnapview.exe
Fdate.dllMspub.exeSnapview.ocx
Finder.exeMspub.tlbSoa.dll
Fm20.dllMspview.exeSolver32.dll
Fm20enu.dllMsqry32.exeStatrpt.xsn
Fname.dllMsrtedit.dllStintl.dll
Form.dllMssh.dllStocks.dat
Formspia.dllMssp3en.lexStocks.xml
Fpconfig.xmlMssp3ena.lexStrings.js
Fpcutl.dllMssp3es.dllStslist.dll
Fpdb.dllMssp3es.lexStslisti.dll
Fpdbnet.csMssp3fr.dllStsucres.dll
Fpdbrgn1.incMssp3fr.lexStsupld.dll
Fpdbsat.dllMstag.tlbSumif.xla
Fpdtc.dllMstagpia.dllSwapimg.htm
Fpeditax.dllMsth3es.dllSwapimg.js
Fpedsat.dllMsth3es.lexSwapimgr.js
Fpencode.dllMsth3fr.dllTcarddtl.xsn
Fpepia.dllMsth3fr.lexTcardsmp.xsn
Fperson.dllMstintl.dllThocr.psp
Fpexpsat.dllMstordb.exeThocrapi.dll
Fpext.msgMstore.exeTour.htm
Fpimpsat.dllMstores.dllTour.swf
Fplace.dllMswebcap.dllTransmgr.dll
Fplib.jsMsword.olbTransmrr.dll
Fppia.dllMswrd832.cnvTwcutchr.dll
Fpsrvutl.dllMsxml5.dllTwcutlin.dll
Fputil.csName.dllTwlay32.dll
Fputlsat.dllNewbrwsr.jsTworient.dll
Fpwec.dllNpoffice.dllTwrecc.dll
Fpwel.dllOballoon.dllTwrece.dll
Frontpg.exeOclean.dllTwrecs.dll
Fstock.dllOclncore.opcTwstruct.dll
Funcres.xlaOclncust.opcUcs20.dll
Gdiplus.dllOclnintl.opcUcscribe.dll
Gdiplus.dllOcltint.dllUibasics.xsn
Gdiplus.dllOcrhc.datUnbind.exe
Getobj.jsOcrps.dllUnbind10.dll
Gifimp32.fltOcrvc.datUnpack.exe
Gotourl.jsOdbc.samUsp10.dll
Graph.exeOdbcr.samUtility.mda
Graphpia.dllOffcln.exeVbaac10.chm
Grintl32.dllOffice.dllVbe6.dll
Html32.cnvOffice.xmlVbe6intl.dll
Htmlchkr.dllOinfo11.ocxVbidepia.dll
Htmlcsat.dllOinfop11.exeVendinfo.xsn
Ieawsdc.dllOinfop11.mofVtdscsat.dll
Ietag.dllOinfos11.dllVtforsat.dll
Impmail.dllOis.exeVtidb.exe
Index.htmOisapp.dllVtidbsat.dll
Infintl.dllOisctrl.dllVtidisc.exe
Infmain.chmOisgraph.dllVtiform.exe
Infopath.cfgOisintl.dllVtipres.exe
Infopath.exeOl.samVtpresat.dll
Infopath.pipOladd.faeWcag1_0.xml
Infref.chmOladdr.faeWeblog.fwp
Inftoc.xmlOlappt.faeWfchost.dll
Inlaunch.dllOlapptr.faeWinword.exe
Inreftoc.xmlOlapuir.rllWordpia.dll
Intlband.htmOlctlpia.dllWpequ532.dll
Intldate.dllOljrnl.faeWpft532.cnv
Invoiced.xsnOljrnlr.faeWpft632.cnv
Invoices.xsnOlkfstub.dllWpgimp32.flt
Invreq.xsnOlkprtid.xmlWrd6er32.cnv
Ipathpia.dllOlmail.faeWrdprtid.xml
Ipclrwrp.dllOlmailr.faeWrongver.xml
Ipclrwrp.dllOlnote.faeWwintl.dll
Ipdmctrl.dllOlnoter.faeXfile.psp
Ipmain11.awOlr.samXimage3b.dll
Ipmain11.chmOltask.faeXlintl32.dll
Iptoc.xmlOltaskr.faeXlmain11.chm
Ipxmlpia.dllOmfc.dllXlslicer.dll
Ipxmlpia.dllOmfc.dllXocr3.psp
Jfont.datOpw11usr.iniXpage3c.dll
Jmpmenu.jsOrg97.samXscan32.dat
Jmpmenug.htmOrg97r.samXscan32.psp

מידע למנהלי מערכת אודות קובצי msp.

ניהול service pack מכילה קובץ קובץ מלא Microsoft Windows Installer (קובץ. msp) אשר ארוז בתוך קובץ הפעלה לחילוץ עצמי. קבצי ה-msp הבאים מופצים ב- service pack זה:
שם של קובץ ה-mspתיאור
Mainsp3.mspחל ל- Office 2003
Owc11sp3.mspחל על רכיבי האינטרנט של Office 2003
Owc102003sp3.mspחל על רכיבי האינטרנט של Office XP

תכונות להתקנה מחדש של רכיבים ספציפיים עבור מנהלי מערכת

אם תעדכן את נקודת ההתקנה הניהולית שלך, ואם תטמין מחדש ותתקין מחדש את Microsoft Office OneNote 2003 במחשבי לקוח, להפעיל שורת פקודה הכוללת REINSTALL = [רשימת התכונות] מאפיין. מאפיין זה מציין אם ברצונך להתקין מחדש רכיבים ספציפיים של Office 2003 מתוך התמונה הניהולית. עבור Office 2003 SP3, הערך עבור המאפיין [רשימת התכונות] הוא כדלקמן:
REINSTALL=ALL
לקבלת הוראות מפורטות המסבירות כיצד לעדכן תמונה ניהולית וכיצד לעדכן מחשבי לקוח, עיין בסעיף "עדכון לקוחות תמונה ניהולית מתוקנת" בנושא "הפצת עדכוני Office 2003 מוצר". כדי להציג את הנושא "הפצת עדכוני Office 2003 המוצר", בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:מרכז התמיכה הטכנית ליישומים שולחניים של Microsoft Office מכיל את העדכונים הניהוליים העדכניים ביותר ומשאבי פריסה אסטרטגיים לכל הגירסאות של Office. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
מאפיינים:

מזהה פריט: 923618 - סקירה אחרונה: 15 בינו׳ 2017 - תיקון: 2

משוב