תיאור של Project 2003 Service Pack 3

סיכום

מיקרוסופט פירסמה את service pack עבור Microsoft Office Project 2003. מאמר זה מכיל מידע אודות האופן שבו ניתן להשיג את ה-service pack ועל האופן שבו ניתן להשיג רשימה של בעיות הנפתרות על-ידי ה-service pack. בנוסף, מאמר זה מכיל מידע על בעיות שבהן אתה עלול להיתקל בעת התקנת ה-service pack ועל האופן שבו ניתן לקבוע אם הוא מותקן ה-service pack.

מבוא

Microsoft Office Project 2003 Service Pack 3 (SP3) מכילה שיפורי אבטחה משמעותיים, בנוסף לשיפורים ביציבות. חלק מהתיקונים הכלולים ב- service pack זה פורסמו בעבר כעדכונים נפרדים. Service pack זה משלב אותם בעדכון אחד.

מידע נוסף

Service pack פרטים

רשימת הבעיות המתוקנות על-ידי ה-service pack

Project 2003 Service Pack 3 מתקן את הבעיות המתוארות במאמר שלהלן מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
938797 הבעיות נפתרות ב- Project 2003 על-ידי Project 2003 Service Pack 3

עלוני האבטחה המשויכים ה-service pack

Project 2003 Service Pack 3 מטפל בבעיות המתוארות במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
915384 MS06-039: פגיעויות ב- Microsoft Office מסננים עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

901190 MS06-009: פגיעות ב- קוריאנית עורך שיטות קלט (IME) עלולה לאפשר העלאת רמת הרשאות

עדכונים קודמים הכוללת את ה-service pack

Project 2003 Service Pack 3 כולל את העדכונים הבאים, שפורסמו:
תיאור 837240 של Project 2003 Service Pack 1

תיאור 887620 של Project 2003 Service Pack 2

914455 תיאור של עדכון האבטחה עבור Office 2003, Project 2003 ועבור OneNote 2003: 11 ביולי 2006

913571 תיאור עדכוני האבטחה עבור Office 2003: 14 במרץ 2006

905645 תיאור של עדכון האבטחה עבור Office 2003: 14 בפברואר 2006

909118 תיאור של עדכון האבטחה עבור Project 2003 ממשק המשתמש הרב-לשוני: 14 בפברואר 2006

מידע 941466 אודות תבניות קובץ של Project 2003 מסוימות הנחסמות לאחר התקנת Project 2003 Service Pack 3

ערכת ממשק משתמש רב-לשונית

מאמר זה מתאר את השינויים ב- Project 2003 Service Pack 3 ו- Project 2003 Service Pack 3 עבור ערכת ממשק משתמש רב-לשונית. אם אתה משתמש ב- Project 2003 ממשק המשתמש הרב-לשוני, עליך להתקין את Project 2003 Service Pack 3 וגם Project 2003 Service Pack 3 עבור ממשק המשתמש הרב-לשונית כדי לוודא כי Project 2003 אינו מעודכן.

הערות

תכונות חדשות ומעודכנות

לאחר התקנת Project 2003 Service Pack 3, באפשרותך להשתמש ב- Project 2003 כדי לפתוח קבצי Project 2007 אינו מוגן באמצעות סיסמה. כאשר תפתח קובץ Project 2007 ב- Project 2003 Service Pack 3, נפתחת חלונית המשימות עזרה כדי להודיע לך שאין אפשרות לערוך את הקובץ Project 2007 ב- Project 2003.

בעיות מוכרות

לאחר התקנת Microsoft Office service pack, ייתכן שתתבקש להפעיל מחדש את המחשב. לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

905726 הנחיה לא צפויה להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת service pack של Office או עדכון של Office

פרטי ההתקנה

אופן ההשגה וההתקנה של Project 2003 Service Pack 3

Project 2003 Service Pack 3, יחד עם הוראות התקנה ואסטרטגיות פריסה, זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft. להורדת service pack זה ממרכז ההורדות של Microsoft, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

Project 2003 Service Pack 3 עבור ערכת ממשק משתמש רב-לשונית

לקבלת פונקציונליות מלאה של Project 2003, התקנת Project 2003 Service Pack 3 עבור ממשק המשתמש הרב-לשונית אם תשתמש את Project 2003 ממשק המשתמש הרב-לשונית. כדי להוריד את Project 2003 Service Pack 3 עבור ערכת ממשק משתמש רב-לשונית, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר הורדה זו באמצעות הכלי ' הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה. כדי להסיר Project 2003 Service Pack 3 מהמחשב, עליך הסר Project 2003 ולאחר מכן להתקין מחדש את Project 2003 מהתקליטור המקורי של Project 2003.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
873125 אין באפשרותך להסיר service packs עבור מוצרי Office 2003

כיצד לקבוע אם ה-service pack מותקן

Service pack זה מכיל הקבצים בגירסאות המפורטות בטבלה הבאה.
שם קובץגירסה
Winproj.exe11.3.2007.1529
אין לך להתקין ערכת service pack זו אם יש לך גירסה מאוחרת יותר של הקבצים המפורטים בטבלה. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לקבוע איזו גירסה של Office 2003 מותקנת במחשב שלך, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

821549 כיצד לבדוק את הגירסה של מוצרי Office 2003

בנוסף, הקבצים הבאים מותקנים גם הם בעת התקנת Project 2003 Service Pack 3.
שם קובץגירסה
Aer_1033.adm
Cdrimp32.flt2003.1100.8169.0
Cgmimp32.flt2003.1100.8161.0
Cpicoff.dll11.2004.0.310
Dwdcw20.dll11.0.8161.0
Dwtrig20.exe11.0.8161.0
Epsimp32.flt2003.1100.8164.0
Fm20enu.dll11.0.8161.0
Fpsrvutl.dll11.0.8169.0
Gdiplus.dll11.0.8165.0
Ieawsdc.dll12.0.6027.0
Intlband.htm
Jpegim32.flt2003.1100.8165.0
Msb1core.dll11.0.8164.0
Msmdcb80.dll8.0.2039.0
Msoautui.dll11.0.8161.0
Msoeuro.dll11.0.8164.0
Msolui80.dll8.0.0.2039
Msorun.dll11.0.8164.0
Msostyle.dll11.0.8164.0
Oballoon.dll11.0.8161.0
Oclncore.opc
Oclncust.opc
Oclnintl.opc
Oinfo11.ocx11.0.8164.0
Olapuir.rll8.0.2039.0
Owc11.dll11.0.8166.0
Pjcalend.dll11.3.2007.1529
Pjoledb.dll11.3.2007.1529
Png32.flt2003.1100.8165.0
Prjres.dll11.3.2007.1529
Serconv.dll11.3.2007.1529
Setlang.exe11.0.8164.0
Slintl.dll11.0.8161.0
Stsucres.dll11.0.8161.0
Stsupld.dll11.0.8164.0
Ucs20.dll11.0.8161.0
Ucscribe.dll11.0.8161.0
Vbe6intl.dll6.5.10.19
Winproj.exe11.3.2007.1529
Anlyzts.dll11.2004.0.726
Atlconv.dll11.3.2007.1529
Authzax.dll11.0.8164.0
Exptoows.dll11.0.8161.0
Fpencode.dll2003.1100.8165.0
Fpwec.dll11.0.8164.0
Gdiplus.dll5.1.3102.1360
Gifimp32.flt2003.1100.8165.0
Mscdm.dll11.0.8164.0
Msdapml.dll11.0.6715.60
Msgr3en.dll3.1.0.7004
Msmdgd80.dll8.0.2039.0
Msmh.dll11.0.8161.0
Msolap80.rll8.0.2039.0
Msoxmled.exe11.0.8161.0
Mssh.dll11.0.8161.0
Mssp3es.dll12.0.0.15
Mssp3fr.dll5.0.8150.105
Name.dll11.0.8164.0
Oinfop11.mof
Owc10.dll10.0.6829.0
Pictim32.flt2003.1100.8161.0
Pj11tm11.dll11.3.2007.1529
Pjresc.dll11.3.2007.1529
Proflwiz.exe11.0.8161.0
Refedit.dll12.0.6202.3013
Riched20.dll5.50.99.2050
Aw.dll11.0.8161.0
Blnmgr.dll11.0.8164.0
Blnmgrps.dll11.0.8164.0
Certintl.dll11.0.8161.0
Compprj.dll11.2004.0.226
Dfuicom.exe11.0.8164.0
Dw20.exe11.0.8163.0
Fm20.dll12.0.6025.5000
Fpext.msg
Intldate.dll11.0.8161.0
Lccwiz.dll11.0.8161.0
Migrate.dll11.0.8156.0
Msb1enfr.its
Msb1fren.its
Msb1xtor.dll11.0.8164.0
Msconv97.dll2003.1100.8166.0
Msdmine.dll8.0.2039.0
Msdmine.rll8.0.2039.0
Msgr3fr.dll5.1.3019.1
Msgr3fr.lex
Mso.acl
Msoauth.dll11.0.8164.0
Msohelp.exe11.0.8164.0
Msointl.dll11.0.8161.0
Msolap80.dll8.0.2216.0
Msonsext.dll11.0.6715.60
Msoxev.dll11.0.8161.0
Mssp3en.lex
Mssp3es.lex
Msxml5.dll5.20.1081.0
Npoffice.dll11.0.8161.0
Owci10.dll10.0.6765.0
Penusa.dll6.0.6000.16386
Pj11od11.dll11.3.2007.1529
Pjspooli.dll11.3.2007.1529
Selfcert.exe11.0.8164.0
Alrtintl.dll11.0.8161.0
Msdaipp.dll11.0.6715.60
Msdmeng.dll8.0.2039.0
Msmdun80.dll2000.80.2039.0
Mso.dll11.0.8172.0
Msodcw.dll11.0.8161.0
Msohtmed.exe11.0.8164.0
Msoxmlmf.dll11.0.8164.0
Mssp3ena.lex
Mssp3fr.lex5.0.8150.105
Mswarp.dll11.3.2007.1529
Mswebcap.dll11.0.8164.0
Oclean.dll11.0.8156.0
Ocltint.dll11.0.8161.0
Offcln.exe11.0.8156.0
Office.dll11.0.8161.0
Oinfop11.exe11.0.8164.0
Oinfos11.dll11.0.8161.0
Opw11usr.ini
Osa.exe11.0.8161.0
Owc11pia.dll11.0.8161.0
Owci11.dll11.0.8161.0
Owsclt.dll11.0.8164.0
Owssupp.dll11.0.8164.0
Pjintl.dll11.3.2007.1529
Pjintlc.dll11.3.2007.1529
Pjmsgmgr.dll11.2.2006.1117
Pjmsgsdr.dll11.2.2006.1117
Pjspool.exe11.3.2007.1529
Saext.dll11.0.8161.0
Vbe6.dll6.5.10.24
Visprj.dll11.2005.0.208
Wpgimp32.flt2003.1100.8161.0
Seqchk10.dll11.0.8164.0
Usp10.dll1.471.4063.0
Vbidepia.dll11.0.8161.0
אין לך להתקין ערכת service pack זו אם יש לך גירסה מאוחרת יותר של הקבצים המפורטים בטבלה.

לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לקבוע איזו גירסה של Project 2003 מותקנת במחשב שלך, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

821549 כיצד לבדוק את הגירסה של מוצרי Office 2003

מידע למנהלי מערכת אודות קובצי msp.

ניהול service pack מכילה קובץ קובץ מלא Microsoft Windows Installer (קובץ. msp) אשר ארוז בתוך קובץ הפעלה לחילוץ עצמי. הקובץ. msp הבא מופץ ב- service pack זה:
Projectsp3.msp

תכונות להתקנה מחדש של רכיבים ספציפיים עבור מנהלי מערכת

אם תעדכן את נקודת ההתקנה הניהולית ולאחר תטמין מחדש ותתקין מחדש את Project 2003 במחשבי לקוח, באפשרותך להפעיל שורת פקודה הכוללת REINSTALL = [רשימת התכונות] מאפיין. מאפיין זה מציין אם ברצונך להתקין מחדש רכיבים ספציפיים של Project 2003 מתוך התמונה הניהולית. עבור Project 2003 Service Pack 3, הערך עבור [רשימת התכונות] הוא כדלקמן:
REINSTALL=ALL
לקבלת הוראות מפורטות המסבירות כיצד לעדכן תמונה ניהולית וכיצד לעדכן מחשבי לקוח, עיין בסעיף "עדכון לקוחות תמונה ניהולית מתוקנת" בנושא "הפצת עדכוני Office 2003 מוצר". כדי להציג את הנושא, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:מרכז התמיכה הטכנית של מערכת Office מכיל את העדכונים הניהוליים העדכניים ביותר ומשאבי פריסה אסטרטגיים לכל הגירסאות של Office. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
מאפיינים:

מזהה פריט: 923622 - סקירה אחרונה: 15 בינו׳ 2017 - תיקון: 2

משוב