אין באפשרות Windows Media Player 11 לגבות רישיונות עבור מדיה מוגנת

מבוא

מאמר זה מסביר ש-Microsoft Windows Media Player 11 אינו מספק אפשרות לגבות רישיונות עבור מדיה מוגנת.

מידע נוסף

Windows Media Player 11 אינו מספק אפשרות לגבות רישיונות עבור מדיה מוגנת. משום כך, על ספקי תוכן חיצוניים לספק שיטות לביצוע הפעולות הבאות: אם אתה מעתיק תוכן שמע מתקליטור כאשר האפשרות הגן על מוסיקה מפני העתקה מופעלת ב-Windows Media Player, ובמחשב מתעוררת בעיה חדשה בנוגע למאגר ניהול הזכויות הדיגיטליות (DRM), אין באפשרותך לשחזר את רישיונות המדיה. לדוגמה, רישיונות מדיה יכולים להפוך לבלתי חוקיים לאחר התקנה מחדש של Microsoft Windows או לאחר העברה של תוכן המדיה למחשב אחר. אם רישיונות המדיה הפכו לבלתי חוקיים, עליך להעתיק מחדש את המדיה מהתקליטור המקורי.
מאפיינים:

מזהה פריט: 925707 - סקירה אחרונה: 14 בדצמ׳ 2006 - תיקון: 1

משוב