כאשר תוכנית ההתקנה של Windows Vista אינה מאמתת מפתח מוצר מקורי, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה: "Setup cannot validate your product key" (תוכנית ההתקנה אינה יכולה לאמת את מפתח המוצר שלך)

מאפייני הבעיה

כאשר אתה מנסה להתקין את Windows Vista, תוכנית ההתקנה של Windows Vista אינה מאמתת מפתח מוצר מקורי כפי שהיא אמורה לעשות. בנוסף, עשויה להתקבל הודעת שגיאה הדומה להודעה הבאה:
Setup cannot validate your product key. Please review product key and ensure that it has been entered correctly.‎ (תוכנית ההתקנה אינה יכולה לאמת את מפתח המוצר שלך. ודא כי מפתח המוצר הוזן נכון).
בעיה זו מתרחשת כאשר משתמשים בתוכנית של ספק חיצוני לחילוץ תמונת ISO של Windows Vista לדיסק קשיח מקומי.הערות
  • תוכנית השירות WinRAR לדחיסת נתונים היא דוגמה לתוכנית ספק חיצוני שבעיה זו מתעוררת בה.
  • הבעיה אינה מתרחשת כאשר מבצעים אחת מהפעולות הבאות:
    • צריבת תמונת ISO של Windows Vista על תקליטור DVD.
    • הפעלת תוכנית של ספק חיצוני לטעינת תמונת ISO של Windows Vista בכונן DVD וירטואלי.

סיבה

כאשר אין באותה תוכנית של ספק חיצוני הגדרה המשמרת את אורכם של שמות הקבצים בפעולות של חילוץ קבצים, התוכנית חותכת את השמות של חלק מהקבצים ב-Windows Vista. ספציפית, בעיה זו מתעוררת כאשר תוכנית של ספק חיצוני חותכת את השמות של קבצי Windows Vista המשמשים בתהליך אימות מפתח המוצר.

דרכים לעקיפת הבעיה

במקרה שתוכנית של ספק חיצוני חתכה שמות של קבצים, שנה את שמות הקבצים הבאים:
שם קובץ שנה את שמו ל:
Diagnost.dllDiagnostic.dll
Testplug.dllTestplugin.dll
Upgloade.dllUpgloader.dll
Pkeyconf.xml Pkeyconfig.xml
קבצים אלה נמצאים בתיקיית המשנה 'מקורות' (Sources) בתיקייה שאליה חולצו קבצי ההתקנה. לאחר שתשנה את שמות הקבצים האלה, תוכנית ההתקנה של Windows Vista תאמת בהצלחה את מפתחות המוצר המקוריים.

מידע נוסף

מוצרים של ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.‏ חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לגבי ביצועיהם או אמינותם של מוצרים אלה.

מאפיינים:

מזהה פריט: 926192 - סקירה אחרונה: 23 במרץ 2007 - תיקון: 1

משוב