בעת הפעלת Flight Simulator X, ביצועי המשחק עלולים להיות איטיים מן הצפוי

מאפייני הבעיה

בעת הפעלת Flight Simulator X, ביצועי המשחק עלולים להיות איטיים מן הצפוי .

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, השתמש בשיטות הבאות לפי סדר הופעתן.

שיטה 1: בדוק את דרישות המערכת המינימליות

ודא שהמחשב שבו אתה משתמש עונה על הדרישות המינימליות למסך, מעבד וזיכרון לצורך הפעלת Flight Simulator X.

כדי לבצע את הבדיקה במחשב שבו פועלת מערכת Microsoft Windows XP, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד dxdiag בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בכרטיסיה מערכת, בדוק את הערכים תחת מעבד וזיכרון המפורטים תחת מידע מערכת.
 3. בכרטיסיה תצוגה או בכרטיסיה תצוגה 1, שים לב לערך זיכרון כולל בקירוב המפורט תחת התקן.
 4. לחץ על Exit כדי לסגור את כלי האבחון של DirectX.
לשם כך, במחשב שבו פועלת מערכת Windows Vista, בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את כלי האבחון של Direct X. לשם כך, לחץ על התחללחצן התחל , הקלד dxdiag בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן לחץ על dxdiag.exe ברשימה תוכניות.
 2. בכרטיסיה מערכת, בדוק את הערכים תחת מעבד וזיכרון המפורטים תחת מידע מערכת.
 3. בכרטיסיה תצוגה, שים לב לערך זיכרון כולל בקירוב המפורט תחת התקן.
 4. לחץ על Exit כדי לסגור את כלי האבחון של DirectX.
השווה את הערכים שראית לדרישות המערכת המינימליות הדרושות עבור Flight Simulator X. אם המחשב לא עונה על דרישות המערכת המינימליות, פנה ליצרן המחשב לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו תוכל להשיג את העדכונים והשדרוגים הדרושים.

לקבלת מידע נוסף על דרישות המערכת המינימליות עבור Flight Simulator X, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

925724 דרישות המערכת המינימליות עבור Flight Simulator X (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)

שיטה 2: הורד והתקן את Flight Simulator X Service Pack 1

אם המחשב עונה על דרישות המשחק, הורד והתקן את ערכת ה- Service Pack העדכנית Flight Simulator X Service Pack 1. לשם כך, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: הערה תוכן של ספקים חיצוניים, כגון כלי טיס, נופים וכן הלאה, מחייב שבמחשב תהיה מותקנת חבילת Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86) העדכנית ביותר. כדי להוריד את החבילה העדכנית ביותר של Visual C++ 2005, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: אם תמשיך להיתקל בבעיה לאחר שתתקין את העדכון האחרון, עבור לשיטה 3.

שיטה 3: השווה את המחשב שבו אתה משתמש למחשבים אחרים

כדי לנתח את ביצועי המשחק במחשב שבו אתה משתמש וכדי להציג את דירוג המחשב בהשוואה למחשבים אחרים בשוק, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: לקבלת מידע נוסף אודות Windows Game Advisor, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: אם למחשב יש דירוג נמוך, באפשרותך לשפר את ביצועי המשחק באמצעות השיטות המפורטות במאמר זה. עם זאת, ייתכן שעליך לעדכן את חומרת המחשב לקבלת ביצועים אופטימליים. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לעדכן את חומרת המחשב, פנה ליצרן המחשב.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן הפנייה ליצרן המחשב, לחץ על מספר המאמר המתאים מתוך הרשימה הבאה כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
65416 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, A-K (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60781 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, L-P (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60782 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, Q-Z (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
משחקי מחשב מותחים את המגבלות של יכולות העיבוד של המחשב. Flight Simulator X אינו שונה. להפעלת Flight Simulator X דרוש כרטיס גרפיקה תלת-ממדי. דרישות המערכת המינימליות הנוספות מפורטות בטבלה הבאה. ודא שהמחשב עונה על דרישות המערכת המינימליות. מומלץ לשדרג את המחשב לקבלת ביצועים משופרים.
פריטמינימוםמומלץמיטבי
מעבד1.0 ג'יגה-הרץ (GHz)‎2.8 GHz‎3.6 GHz
זיכרון256 מגה-בתים (MB).1 ג'יגה-בתים (GB)‎2 GB
כרטיס מסך‎32 MB‎64 MB‎512 MB
אינטרנטמודם 56.6פס רחבפס רחב
אחרים[Col 2 Row 6][Col 3 Row 6][Col 4 Row 6]

שיטה 4: מצא את האיזון בין איכות לביצועים

ייתכן שתרצה להשקיע זמן בהטסת מסוק Bell 206B JetRanger III במורד הגראנד קניון. אם זה המצב, סביר להניח שאתה מוכן להקריב חלק מהביצועים לטובת נופים יפים יותר. לחלופין, ייתכן שתרצה לתרגל את המיומנויות להטסת כלי התעופה שלך במהלך סופה. אם זה המצב, החלקת התנועות של המטוסים וכלי הטיס מקבלת קדימות על-פני פרטי הנוף. ללא תלות בסוג החומרה המותקנת במחשב שלך, באפשרותך לעשות כמה פשרות בין איכות גרפית לביצועים.

חקור את האפשרויות הבאות כדי למצוא את האיזון המתאים לך בין איכות לביצועים. זהו תהליך ארוך שדורש עבודה רבה. עם זאת, בדרך זו תוכל למצוא את התצורה המיטבית עבור המחשב והמשחק.

סגור תוכניות אחרות

כל עוד אתה טס, סביר להניח שאינך משתמש בתוכניות אחרות, כגון מעבד תמלילים ותוכניות דואר אלקטרוני . סגור תוכניות אחרות כדי לפנות עוצמת עיבוד נוספת של המחשב עבור Flight Simulator X.

לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו תוכל לסגור תוכניות אחרות הפועלות במחשב, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

331796 כיצד לבצע הליך לאתחול נקי כדי למנוע מצב שבו תוכניות הפועלות ברקע יפריעו למשחק או לתוכנית שבהם אתה משתמש כעת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

צפה בחלונות, ושנה תצוגות

Flight Simulator X פועל בחלון. תצוגות הסימולציה ולוחות הכלים מופיעים אף הם בחלונות. כאשר תגדיל את מספר החלונות ותציג חלונות מרובים, הביצועים ייפגעו. לכן, השתמש במספר קטן ככל האפשר של חלונות, ושנה את גודלם לגודל הקטן ביותר האפשרי. בנוסף, נסה תצוגות שונות ב- Flight Simulator X. הקש על S כדי לעבור בין מצבי התצוגה באופן מחזורי.

שנה את הרזולוציה

בהתאם לסוג כרטיס המסך ולצג שבהם אתה משתמש, באפשרותך להפעיל את Flight Simulator X במגוון רזולוציות מסך. התוכנה פועלת ברזולוציית מסך מינימלית של ‎1024 × 768. ככל שתגדיל את הרזולוציה כדי לראות פרטים נוספים, אתה עשוי להבחין בירידה בביצועים. נסה רזולוציות שונות כדי לאתר את השילוב המיטבי בין פרטים לביצועים.

במצב מסך מלא, Flight Simulator X משתמש ברזולוציה שהגדרת בתיבת הדו-שיח הגדרות תצוגה, לא ברזולוציה של שולחן העבודה של Microsoft Windows.

שימוש במצב מסך מלא

מצב מסך מלא מגדיל את חלון Flight Simulator X כדי להתאים למסך כולו. מצב מסך מלא עשוי לשפר את הביצועים.

הערה מצב מסך מלא מסתיר את שורת התפריטים ואת שורת המשימות.

כדי לעבור לסירוגין בין מצב מסך מלא למצב חלונות, הקש על ALT+ENTER. לחלופין, בתפריט Views (תצוגות), בחר Full Screen (מסך מלא). כדי להציג תפריט במצב מסך מלא, הקש על ALT.

שנה את הגדרות התצוגה

באפשרותך לשפר את הביצועים ב- Flight Simulator X על-ידי שינוי הגדרות התצוגה. לכל הגדרת תצוגה יש אפקט אחר. השינויים שתבצע חלים על כל הטיסות. ניתן להבחין באפקט של הפעלה או כיבוי של הגדרה רק בעת שימוש באפקט הקשור לאפשרות זו. לדוגמה, לביטול האפשרות Shadows (צללים) לא תהיה השפעה רבה כאשר תטוס בעננים. כדי לשנות את הגדרות התצוגה, השתמש באחת מהשיטות הבאות:
 • במסך הראשי, לחץ על Settings (הגדרות), לחץ על Customize (התאם אישית), בצע את השינויים הרצויים לך כדי להתאים אישית את האפשרויות ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
 • בתפריט Options (אפשרויות), הצבע על Settings (הגדרות), לחץ על Display (תצוגה), בצע את השינויים הרצויים לך כדי להתאים אישית את האפשרויות ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).

שנה את העדפות הקול

בהתאם למפרטי המחשב, שינוי העדפות הקול או כיבוי הקול עשויים לשפר את הביצועים. כדי לקבוע אם הקול הוא זה שגורם לבעיית הביצועים במשחק, כבה את הקול.

כדי להפעיל או לכבות את כל הצלילים של Flight Simulator X כאשר אתה נמצא בכלי הטיס, הקש על Q. אם הביצועים השתפרו, שנה את הגדרות הקול. כדי לשנות את הגדרות הקול, השתמש באחת מהשיטות הבאות:
 • במסך הראשי, לחץ על Settings (הגדרות), לחץ על Sound (קול), בצע את השינויים הרצויים לך באפשרויות הקול ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
 • בתפריט Options (אפשרויות), הצבע על Settings (הגדרות), לחץ על Sound (קול), בצע את השינויים הרצויים לך באפשרויות הקול ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).

שנה את הגדרות מזג האוויר

בדרך כלל, ככל שתראה פחות נוף דרך החלון, הביצועים שבהם תתנסה כאשר תשחקו ב- Flight Simulator X יהיו טובים יותר. באפשרותך לבצע כמה פעולות הקשורות למזג האוויר כדי להאיץ את הביצועים.

לדוגמה, באפשרותך לשנות את הגדרות מזג האוויר לביצוע הפעולות הבאות:
 • הפחת את הנראות.
 • הפחת את כיסוי העננים.
כדי לשנות את הגדרות מזג האוויר, השתמש באחת מהשיטות הבאות:
 • במסך הראשי, לחץ על Free Flight (טיסה חופשית), לחץ על Change (שנה) בתיבה Current Weather (מזג אוויר נוכחי), בצע את השינויים הרצויים לך באפשרויות הקול ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
 • בתפריט World (עולם), לחץ על Weather (מזג אוויר), בצע את השינויים הרצויים לך באפשרויות מזג האוויר ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
אם תחליט לשפר את הביצועים על-ידי שינוי מזג האוויר, ייתכן שתרצה גם להפחית או לכבות את הקצב שבו מזג האוויר משתנה עם הזמן. אחרת, עלולים להתפתח עננים בזמן שאתה טס.

כדי לשנות את הקצב שבו מזג האוויר משתנה עם הזמן, השתמש באחת מהשיטות הבאות:
 • במסך הראשי, לחץ על Settings (הגדרות), לחץ על Customize (התאם אישית), לחץ על הכרטיסיה Weather (מזג אוויר), הזז את מחוון Rate at which weather changes over time (הקצב שבו מזג האוויר משתנה עם הזמן) כדי לכוונן הגדרת מזג האוויר ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
 • בתפריט Options (אפשרויות), לחץ על Settings (הגדרות), לחץ על Display (תצוגה), לחץ על הכרטיסיה Weather (מזג אוויר), הזז את המחוון Rate at which weather changes over time (הקצב שבו מזג האוויר משתנה עם הזמן) כדי לכוונן את הגדרת מזג האוויר ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).

הפחת את צפיפות התנועה

בעולם של Flight Simulator X, כלי הטיס הנשלטים על-ידי המחשב משוחחים עם מגדל הפיקוח וטסים באוויר. ישנם גם כלי רכב קרקעיים וכלי שיט הנעים ברחבי העולם. כל אלה תורמים לתחושה המציאותית, אך פוגעים בביצועים. נסה לצמצם את צפיפות התנועה, ובדוק אם ניכר שיפור.

כדי לשנות את הגדרות צפיפות התנועה, השתמש באחת מהשיטות הבאות:
 • במסך הראשי, לחץ על Settings (הגדרות), לחץ על Customize (התאם אישית), לחץ על הכרטיסיה Traffic (תנועה), הזז את המחוונים כדי לכוונן את הגדרת התנועה ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
 • בתפריט Options (אפשרויות), לחץ על Settings (הגדרות), לחץ על Display (תצוגה), לחץ על הכרטיסיה Traffic (תעבורה), הזז את המחוונים כדי לכוונן את הגדרת התנועה ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).

פקח על קצב הפריימים

קצב הפריימים הוא מספר הפעמים בשנייה שהתמונה מוצגת מחדש על המסך. פיקוח על קצב הפריימים מציע דרך להערכת הביצועים ב- Flight Simulator X. הקש על SHIFT+Z פעמיים כדי להציג את מונה קצב הפריימים. לאחר שתנסה לשנות את האפשרויות שהוצעו מוקדם יותר, בדוק את קצב הפריימים כדי לראות אם חל שיפור בביצועים. שים לב, מה שהכי חשוב הוא איך הסימולציה נראית לך ואם אתה חש בנוח איתה.

שיטה 5: שפר את ביצועי המשחק

לקבלת מידע נוסף אודות שיפור ביצועי המשחק, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

815069 כיצד לשפר את ביצועי המחשב בעת הפעלת משחקים של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים:

מזהה פריט: 927286 - סקירה אחרונה: 31 בדצמ׳ 2007 - תיקון: 1

משוב