הקובץ Msdia80.dll מותקן בתיקיית השורש של כונן האתחול כאשר תתקין את Visual C++ 2005 להפצה חוזרת חבילה באמצעות קובץ Vcredist_x64.exe או את הקובץ Vcredist_ia64.exe


תופעות


יש לך מחשב שבו פועלת מערכת הפעלה של 64 סיביות. התקנת Microsoft Visual C++ 2005 להפצה חוזרת החבילה במחשב זה על-ידי שימוש בקובץ Vcredist_x64.exe או בקובץ Vcredist_ia64.exe. כאשר תעשה זאת, הקובץ Msdia80.dll מותקן בתיקיית השורש של כונן האתחול.הערה הנתיב הנכון של הקובץ Msdia80.dll הוא כונן: \Program Files\Common Shared\VC אותו.

פתרון


חשוב בעיה זו חלה על מוצר אשר אינו נתמך עוד. כדי לפתור בעיה זו, התקן את Microsoft Visual C++ 2005 שירות Pack 1 הניתן להפצה חוזרת חבילה ATL עדכון האבטחה במחשב שבו קיימת הבעיה. לקבלת מידע נוסף אודות Microsoft Visual C++ 2005 שירות Pack 1 הניתן להפצה חוזרת חבילה ATL עדכון האבטחה עבור מערכת הפעלה של 64 סיביות שלך, בקר באתר האינטרנט הבא של מרכז ההורדות של Microsoft:
עדכון אבטחה ATL חבילה להפצה חוזרת של Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=766a6af7-ec73-40ff-b072-9112bab119c2

פתרון


כדי לעקוף באופן זמני את הבעיה, העבר את הקובץ Msdia80.dll על כונן: התיקיה Shared\VC אותו \Program Files\Common. לאחר מכן, הקלד את הפקודה הבאה בשורת פקודה כדי לרשום את הקובץ Msdia80.dll:
regsvr32 driver:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VC\msdia80.dll