MS07-016: עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer‏

העדכון המתואר במאמר זה הוחלף על-ידי עדכון חדש יותר. כדי לפתור בעיה זו, התקן את עדכון האבטחה המצטבר העדכני ביותר עבור Internet Explorer. כדי להתקין את העדכונים האחרונים, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: לקבלת פרטים טכניים נוספים על עדכון האבטחה המצטבר העדכני עבור Internet Explorer, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מספר MS07-016. עלון אבטחה זה כולל את כל המידע הרלוונטי אודות עדכון האבטחה. מידע זה כולל פרטים על קובץ המניפסט ואפשרויות הפריסה. כדי לעיין בעלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • פקדי ActiveX המציגים שאלה לפני שהם מוטענים

  שים לב הבעיה מתרחשת באתרי אינטרנט שאינם משתמשים בטכניקות המומלצות. בעיה זו נפתרת באמצעות הטכניקות המתוארות באתר האינטרנט הבא של Microsoft: כאשר פקדים מסוימים נטענים בדף אינטרנט, הפקדים לא ממוסכים כראוי על-ידי הפונקציונליות של עדכון זה. פקדים אלה כוללים פקדים המשמשים את Macromedia Shockwave Director‏, QuickTime Player ואת Virtools Web Player. כאשר מערכת Windows קובעת כי פקד כלשהו אינו פעיל, המערכת מציגה למשתמש הודעה לפני שהוא מוטען.
 • השימוש בכינויים אינו נתמך עוד ב-Internet Explorer. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  906294 השימוש בכינויים אינו נתמך עוד ב-Internet Explorer לאחר התקנת עדכוני האבטחה המסופקים על ידי עדכון האבטחה המצטבר 910620 (MS06-004)‏

תיקונים שאינם קשורים לאבטחה כלולים בעדכון אבטחה זה

ייתכן שיותקנו עדכונים נפרדים, בהתאם למערכת ההפעלה ולגירסאות היישומים המושפעים. נא הצג את המאמרים השונים כדי לקבוע את מצב העדכון שלך.

תיקונים למהדורת הפצה כללית (GDR)

 • 928089 המחשב עלול להגיב באיטיות יתרה כאשר מסנן הדיוג מעריך תוכן של דף אינטרנט ב-Internet Explorer 7
 • 926046 תיקון: מופיעה שגיאה כאשר אתה מפעיל Script בדף אינטרנט לאחר החלת עדכון אבטחה מס' MS-042 במחשב מבוסס Windows XP או במחשב מבוסס Windows Server 2003:‏ "Permission denied" (ההרשאה נדחתה)
 • 927357 תיקון: התוכנית לקביעת התצורה של יישום כלשהו אינה פועלת ומפתח הרישום RunOnceEx מנוקה כאשר אתה מפעיל מחדש מחשב שבו פועל Internet Explorer 7
 • 925683 תיקון: ב-Internet Explorer 6, האירוע OnChange בשדה כלשהו אינו מתרחש כאשר משנים את התו "ß" לתווים "ss" או כאשר משנים את התווים "ss" לתו "ß" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 928387 Internet Explorer 6 מפסיק להגיב לאחר לחיצה על קישור באתר אינטרנט (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 925418 תיקון: בהפעלה של Internet Explorer 6 במחשב שבו פועל Windows XP, מופיעה הודעת השגיאה: "שגיאת זמן ריצה" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 928492 תיקון: אימות שם המשתמש והסיסמה עלול להיכשל בעת ניסיון להיכנס לאתר אינטרנט אשר משתמש ב-Windows Live ID במחשב שפועל בו Internet Explorer 6
 • 930228 גירסה קטועה או שונה של שם הקובץ המקורי מופיעה בתיבת הדו-שיח "שמירה בשם" ב-Windows Internet Explorer 7
 • 925973 תיקון: מד ההתקדמות מציג פעילות גם לאחר החזרת נתונים מהשרת כאשר אתה שולח טופס לאובייקט רכיב iframe ב-Internet Explorer 6 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • 924764 Internet Explorer 6 מפסיק להגיב כאשר אתה מנסה להדפיס דף אינטרנט או להציג תצוגה מקדימה של דף אינטרנט במחשב המבוסס על Windows XP Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

תיקונים חמים

חבילות עדכון האבטחה 928090 עבור Windows XP ועבור Windows Server 2003 כוללות קבצי תיקונים חמים ל-Internet Explorer וקבצי הפצה כללית (GDR). אם לא קיימים קבצי Internet Explorer שהם מסביבת התיקון החם, עדכון האבטחה 928090 יתקין את קבצי ההפצה הכללית (GDR). התיקונים החמים מיועדים לתקן רק את הבעיות המתוארות במאמרי מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויכים לתיקונים החמים. יש להחיל את התיקונים החמים רק במערכות שבהן מתעוררות בעיות ספציפיות אלו. תיקונים חמים אלה עשויים לעבור בדיקות נוספות. משום כך, אם המערכת שברשותך לא נפגעה באופן חמור מבעיה זו, מומלץ להמתין למהדורת ה-service pack הבאה שתכלול את התיקונים החמים.למידע נוסף על אופן התקנת התיקונים החמים הנכללים בעדכון אבטחה 928090, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
897225 כיצד להתקין תיקונים חמים הכלולים בעדכוני אבטחה מצטברים עבור Internet Explorer
הערה בנוסף להתקנת קבצי תיקונים חמים, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויך לתיקון החם הספציפי שעליך להתקין, כדי לברר איזה שינוי נדרש ברישום לצורך הפעלת אותו תיקון חם.

לקבלת פרטים נוספים על הדרך לקבוע אם קבצי Internet Explorer הקיימים הם מהתיקון החם או מסביבת קבצי ההפצה הכללית (GDR), לחץ על מספר המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824994 תיאור התכולה של חבילת עדכוני התוכנה של Windows XP Service Pack 2 ו-Windows Server 2003
מאפיינים:

מזהה פריט: 928090 - סקירה אחרונה: 2 במאי 2008 - תיקון: 1

משוב