תיאור של 'העברה נוחה ב-Windows' עבור Windows Vista‏

מבוא

בעת שדרוג ל-Windows Vista, באפשרותך להשתמש ב'העברה נוחה ב-Windows' כדי להעביר קבצים והגדרות ממחשב מבוסס Microsoft Windows אל מחשב מבוסס Windows Vista. בעת שימוש ב'העברה נוחה ב-Windows' באפשרותך להחליט מה להעביר ל-Windows Vista. באפשרותך גם לבחור את שיטת ההעברה הרצויה.

מידע נוסף

ניתן להשתמש ב'העברה נוחה ב-Windows' להעברת הקבצים וההגדרות הבאות:
 • קבצים ותיקיות
 • הגדרות דואר אלקטרוני
 • הודעות ואנשי קשר
 • הגדרות תוכנה
 • חשבונות והגדרות של המשתמש
 • הגדרות אינטרנט ומועדפים
 • מוסיקה
 • תמונות וסרטים
עם זאת, אי אפשר להשתמש ב'העברה נוחה ב-Windows' להעברת קבצי תוכניות. 'העברה נוחה ב-Windows' יכול להעביר רק נתונים והגדרות של תוכניות. כדי להעביר את ההגדרות של תוכנית אל Windows Vista, חובה להתקין את התוכנית במחשב מבוסס Windows Vista לפני הרצת 'העברה נוחה ב-Windows'. בנוסף, 'העברה נוחה ב-Windows' אינה מעבירה קבצי מערכת כגון גופנים ומנהלי התקנים. כדי לעשות זאת, יש להתקין שנית גופנים מותאמים אישית ומנהלי התקנים מעודכנים ב-Windows Vista.

ניתן להשתמש ב'העברה נוחה ב-Windows להעברת קבצים והגדרות ממערכות ההפעלה הבאות:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 4 ‏(SP2) או גירסה מתקדמת יותר של Windows 2000
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 ‏(SP2) או גירסה מתקדמת יותר של Windows XP
 • Windows Vista
באפשרותך להשתמש בשיטות העברת המידע הבאות כדי להעביר קבצים והגדרות ממערכת הפעלה מלאה ל-Windows Vista.
 • שימוש בכבל USB המחבר בין מחשב מבוסס Windows למחשב מבוסס Windows Vista.
 • הקמת קשר רשת בין מחשב מבוסס Windows למחשב מבוסס Windows Vista.
 • שימוש במדיה נשלפת כגון כונן הבזק מסוג USB או דיסק קשיח חיצוני. באפשרותך לחבר כל אחד מהם למחשב מבוסס Windows ולמחשב מבוסס WIndows Vista.
 • שימוש בצורב תקליטורים או צורב DVD במחשב מבוסס Windows ובמדיה ריקה כדי לצרוב את הקבצים וההגדרות לדיסק. לאחר מכן אפשר להעביר את הקבצים וההגדרות ל-Windows Vista.
לפרטים נוספים, בקר באתר האינטרנט של Microsoft שכתובתו: האתר הקודם דן בנושאים הבאים:
 • כיצד להפוך לאוטומטי את תהליך פריסת Windows Vista
 • שיטות עבודה מומלצות במהלך פריסת Windows Vista
 • דוגמאות של קבצי script להעברה
 • תאימות תוכנה
 • הדמיה
 • פריסה מרחוק של Windows Vista
מאפיינים:

מזהה פריט: 928635 - סקירה אחרונה: 9 בינו׳ 2017 - תיקון: 1

משוב