כיצד פרסום יישומים התומכים ב- App-V ב- Citrix XenApp

מבוא

מאמר זה דן פרסום יישומים התומכים ב- App-V ב- Citrix XenApp.

הערה המידע במאמר חל גם על Citrix Metaframe ועל SoftGrid.

מידע נוסף

לשם פרסום יישומים התומכים ב- App-V ב- Citrix XenApp, בצע את הפעולות הבאות:
  1. פרסם Sfttray.exe או לפרסם Sftrun.exe.
  2. לפרסם. קובץ OSD.
  3. לפרסם את שם היישום ואחריו סימן אחוזים ולאחר מכן כוכבית (% *) או לפרסם את שם היישום ואת הגירסה ואחריו סימן אחוזים ולאחר מכן כוכבית.

    הערה סימן אחוז ולאחר מכן כוכבית דרושות על מנת להעביר אליה פרמטרים אל קובץ ההפעלה שצוין בתכונה FILENAME של ה. קובץ OSD.
כדי להסתיר את לקוח ה-App-V מאזור ההודעות, השתמש באחת מהאפשרויות הבאות.

גירסההאפשרותתיאור
Sfttray.exe גירסה 4 ומעלה/hideאפשרות שורת הפקודה/הסתר נוספה Sfttray.exe גירסה 4 וגירסאות מאוחרות יותר. Sftrun.exe הפעלה הוסר Sfttray.exe גירסה 4 וגירסאות מאוחרות יותר.
Sftrun.exe גירסה 3 ומעלהSftrun.exe הפעלה לא יציג את לקוח ה-App-V באזור ההודעות.

ב- XenApp XP FR-2, באפשרותך לפרסם. קובץ OSD במקום Sfttray.exe או Sftrun.exe. כאשר. הקובץ OSD פועל,. קובץ OSD משתמש Sfttray.exe או Sftrun.exe, בהתבסס על קובץ ההפעלה בו. קובץ OSD נקבעה לשימוש.

הערה כברירת מחדל. קבצים OSD שתצורתם נקבעה לשימוש Sftrun.exe.

הטבלה הבאה מתארת מספר דוגמאות כיצד לפרסם היישומים התומכים ב- App-V.

דוגמהתיאור
נתיב\sfttray.exe /hide /launch "ברירת מחדל App-V יישום" [%*]שם SOFTPKG מ-. קובץ OSD. השם הוא תלוי רישיות.
נתיב\sftrun.exe "יישום App-V של ברירת המחדל 1.0" [%*]SOFTPKG השם והגירסה מ. קובץ OSD. השם והגירסה הם תלויי רישיות.
PATH\sftrun.exe "M:\App-V\DefaultApp.osd" [%*]כונן מקומיות או ממופות. קובץ OSD.
PATH\sftrun.exe "\\SERVER NAME\SHARE NAME\DefaultApp.osd" [%*]נתיב מוסכמה עולמית למתן שמות (UNC) של ה. קובץ OSD.
PATH\sftrun.exe "http://SERVER NAME/SHARE NAME/DefaultApp.osd" [%*]נתיב HTTP של ה. קובץ OSD.

השתמש את תכונת XML שם SOFTPKG ואת התכונה XML גירסה מ. קובץ OSD. SOFTPKG השם והגירסה הם תלויי רישיות. אם לא תעשה שימוש ברישיות הנכונה, תקבל קוד שגיאה 04-00000A09.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

לקוח SoftGrid 930631 "קוד שגיאה: xxxxxx-xxxxxx04-00000A09"

אם. OSD קובץ קיים בספריה M:\App-V במערכת הלקוח App-V בעת פרסום יישומים התומכים ב- App-V,. קובץ OSD מועתקים אל התיקיה הבאה:
מטמון Client\OSD %AllUsersProfile%\Documents\App-V
הערה M:\App-V הוא דוגמה. M:\App-V אינו נתיב העושה שימוש במוצר.

. קובץ OSD משמש כדי לפרסם את היישומים התומכים ב- App-V.

אם הלקוח App-V מוגדר לעדכון בעת כניסה,. קובץ OSD מפרסם מסוף ניהול App-V מועתקים אל התיקיה הבאה:
מטמון Client\OSD %AllUsersProfile%\Documents\App-V
כאשר. קובץ OSD יועתק לתיקיה זו, הוא מחליף את הגירסה הקודמת של ה. קובץ OSD. אם החדשה. קובץ OSD שונה מהגירסה הקודמת של ה. קובץ OSD, יישומים התומכים ב- App-V לא יפורסמו.
מאפיינים:

מזהה פריט: 931576 - סקירה אחרונה: 15 בינו׳ 2017 - תיקון: 1

משוב