MS07-028: פגיעות ב-CAPICOM עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק

מבוא

חברת Microsoft פרסמה את עלון האבטחה MS07-028. עלון אבטחה זה כולל את כל המידע הרלוונטי על עדכון האבטחה. מידע זה כולל פרטים על קובץ המניפסט ואפשרויות הפריסה. כדי לעיין בעלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft: CAPICOM הוא רכיב Windows המספק שירותים לתוכניות שמאפשרות אבטחה המבוססת על הצפנה. הוא כולל פונקציונליות לזיהוי שעושה שימוש בחתימות דיגיטליות, להודעות מקיפות ולהצפנה ולפענוח של נתונים.

הערה עדכון זה דורש Microsoft Windows Installer 3.0 או גירסה מאוחרת יותר. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

292539 כיצד ניתן להשיג את מנוע Windows Installer (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים:

מזהה פריט: 931906 - סקירה אחרונה: 15 ביולי 2008 - תיקון: 1

משוב