האפשרות "שדרוג" לא זמינה כשאתה מנסה לשדרג ל-Windows Vista ועלולה להתקבל הודעת שגיאה ספציפית-לחומרה

מאפייני הבעיה

מאמר זה נועד למשתמשי מחשב מתחילים עד בינוניים.ייתכן כי יהיה לך קל יותר לבצע את השלבים, אם תדפיס תחילה מאמר זה.כאשר אתה מנסה לשדרג ל-Windows Vista, האפשרות שדרוג אינה זמינה. עלולה להתקבל הודעת שגיאה ספציפית לחומרה המותקנת במחשב.

פעולות שיאפשרו את השדרוג ל-Windows Vista

על מנת לפתור את הבעיה ולשדרג בהצלחה ל-Windows Vista, ודא שהחומרה המחוברת למחשב תואמת ל-Windows Vista. לשם כך, בצע את השלבים הבאים.

שלב 1: בטל את תהליך ההתקנה של Windows Vista שפועל כעת

אם תהליך ההתקנה של Windows Vista פועל כעת, בטל את התהליך.

שלב 2: הורד את Windows Vista Upgrade Advisor והתקן אותו

כדי להוריד את Windows Vista Upgrade Advisor, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: הערה לפני שתפעיל את Windows Vista Upgrade Advisor, חבר למחשב את כל ההתקנים שאתה משתמש בהם בדרך כלל. התקנים אלה כוללים מדפסות, סורקים ודיסקים קשיחים חיצוניים. Windows Vista Upgrade Advisor יבדוק את התאימות של כל ההתקנים המחוברים ל-Windows Vista.

שלב 3: הפעל את Windows Vista Upgrade Advisor

Windows Vista Upgrade Advisor סורק את המחשב ולאחר מכן יוצר דוח של כל בעיות התאימות המוכרות. אם קיימות בעיות תאימות, Windows Vista Upgrade Advisor ממליץ על דרכים לפתור אותן. על מנת להפעיל את Windows Vista Upgrade Advisor, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחללחצן התחל , הצבע על כל התוכניות ולחץ על Windows Vista Upgrade Advisor.
  2. בחלון של Windows Vista Upgrade Advisor 1.0, לחץ על Start Scan (התחל סריקה).
  3. על מנת להציג את תוצאות הסריקה, לחץ על See Details (ראה פרטים) בחלון של Windows Vista Upgrade Advisor 1.0.
  4. עיין בבעיות שזוהו בסריקה ולאחר מכן פתור את הבעיות שימנעו ממך להתקין את Windows Vista.

שלב 4: החלף את החומרות הלא תואמות

החלף את החומרות הלא תואמות, בהתאם להנחיות של Windows Vista Upgrade Advisor.

שלב 5: נתק את כל ההתקנים האופציונליים

נתק את כל ההתקנים האופציונליים. אחרי התקנת Windows Vista, חבר מחדש התקן אחד בכל פעם כדי לברר אם כל אחד מההתקנים פועל כהלכה.

שלב 6: הפעל את תהליך ההתקנה של Windows Vista

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על תואמות חומרות Windows Vista, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

919183 דרישות מערכת עבור Windows Vista

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

927688 אין באפשרותך לבחור באפשרות 'שדרוג' בעת הניסיון להתקין את Windows Vista ומתקבלת הודעת שגיאה ספציפית לחומרה המותקנת במחשב (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים:

מזהה פריט: 933167 - סקירה אחרונה: 10 במאי 2007 - תיקון: 1

משוב