המחשב לא מזהה את דיסק ההתקנה של Windows Vista

תקציר

המאמר מתאר את הצעדים שבאפשרותך לנקוט כדי לפתור את הבעיה כאשר אין באפשרותך להתקין את Windows Vista מתקליטור או מ-DVD. בעיות עלולות להתרחש אם קיימת בעיה בדיסק או בכונן. מאמר זה מכיל פעולות שיסייעו לך לפתור בעיות אפשריות.

מאמר זה נועד למשתמשי מחשב מתחילים עד בינוניים.ייתכן כי יהיה לך קל יותר לבצע את השלבים, אם תדפיס תחילה מאמר זה.

מאפייני הבעיה

בעת הניסיון להשתמש בדיסק ההתקנה של Windows Vista, המחשב לא מזהה את הדיסק. לדוגמה, בסייר Windows הדיסק ריק לכאורה. לחלופין, כשהדיסק בכונן ואתה מפעיל את המחשב, לא מוצגת בקשה להפעיל את המחשב מהדיסק.

הסיבה לבעיה

בעיות אלו עלולות להתעורר בהתקיים תנאי אחד או יותר מהתנאים הבאים:
 • הדיסק ניזוק או שהוא פגום.
 • הדיסק לא מקורי.
 • הכנסת DVD של Windows Vista בכונן תקליטורים במקום בכונן DVD.
 • כונן הדיסקים לא מוגדר כהתקן אתחול.
 • קיימת בעיה בקושחה של כונן הדיסקים.

שלבים לפתרון הבעיה

על מנת לבצע בהצלחה התקנה מדיסק ההתקנה של Windows Vista, בצע את השלבים עד שהבעיה תיפתר.

שלב 1: בדוק אם הדיסק ניזוק או שהוא פגום

ראה אם נגרם לדיסק של Windows VIsta נזק פיזי, לדוגמה שריטות. לחלופין, הכנס דיסק אתחול אחר והשתמש בו לאתחול המחשב. למשל, נסה תקליטור של Microsoft Windows XP, או נסה דיסק התקנה אשר סופק על ידי יצרן המחשב. אם באפשרותך להשתמש בדיסק אחר להפעלת המחשב, ייתכן כי דיסק Windows Vista פגום או שניזוק. אם הדיסק פגום או שניזוק, השג דיסק אחר מהמקום בו נרכש או מ-Microsoft.

שלב 2: ודא כי הדיסק מקורי.

על דיסק מקורי של Windows Vista מופיעה הולוגרמה המודפסת עליו ובה כתוב “genuine media” ("מדיה מקורית"). אם הדיסק לא מקורי, השג דיסק מקורי של Windows Vista ולאחר מכן נסה שוב לבצע את ההתקנה.

שלב 3: ודא שהדיסק נמצא בכונן הדיסקים הנכון

הכנס את הדיסק של Windows Vista לסוג הכונן הנכון. אם אתה משתמש ב-DVD של Windows Vista, ודא שהכנסת אותו בכונן DVD ולא בכונן תקליטורים.

שלב 4: ודא שכונן הדיסקים מוגדר כהתקן אתחול

על מנת להגדיר את תצורת המחשב להפעלה מכונן הדיסקים, עיין בתיעוד הנלווה למחשב או פנה ליצרן המחשב.לקבלת מידע על פנייה ליצרן המחשב, לחץ על מספר המאמר המתאים מתוך הרשימה הבאה כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
65416 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, A-K (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60781 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, L-P (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60782 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, Q-Z (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
שלב 5: עדכן את הקושחה של כונן הדיסקים

ייתכן כי כונן הדיסקים מצריך עדכון קושחה על מנת שניתן יהיה לקרוא כראוי את הדיסק של Windows Vista. פנה אל יצרן הכונן על מנת להשיג עדכונים עבור דגם ההתקן הספציפי. אם ישנם עדכונים זמינים, הורד את העדכון. לאחר מכן, שדרג את קושחת הכונן.לקבלת מידע על פנייה ליצרן הכונן, לחץ על מספר המאמר המתאים מתוך הרשימה הבאה כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
65416 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, A-K (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60781 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, L-P (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60782 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, Q-Z (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
שלב 6: התקן את Windows Vista מתיקייה בדיסק הקשיח

העתק את התוכן של ה-DVD או התקליטור לתיקייה בדיסק הקשיח ולאחר מכן התקן את Windows Vista מתיקייה זו. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התחל ולאחר מכן לחץ על סייר.
 2. בחלון תפריט התחלה, לחץ על הכונן שמכיל את דיסק Windows Vista.
 3. בתפריט עריכה, לחץ על בחר הכול.
 4. בתפריט עריכה, לחץ על העתק.
 5. בסייר Windows, צור תיקייה בכונן הקשיח שאליה ברצונך להעתיק את קבצי ההתקנה. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. בחלון תפריט התחלה, לחץ על הכונן הקשיח. בדרך כלל מסומן הכונן הקשיח באות C.
  2. בתפריט קובץ, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על תיקייה.
  3. הקלד Windows Vista Flat כדי להעניק שם לתיקייה החדשה ולאחר מכן הקש על ENTER.
 6. לחץ פעמיים על התיקייה Windows Vista Flat ולאחר מכן בתפריט עריכה, לחץ על הדבק.
 7. לאחר שהקבצים הועתקו מדיסק Windows Vista לתיקייה Windows Vista Flat, לחץ פעמיים על Setup.exe.
 8. פעל לפי הנחיות האשף כדי להשלים את ההתקנה.
Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי התקשרות אלה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. Microsoft אינה ערבה לדיוקם של פרטי הקשר של ספק חיצוני זה.
מאפיינים:

מזהה פריט: 933173 - סקירה אחרונה: 10 במאי 2007 - תיקון: 1

משוב