כיצד להתקין את Windows Vista

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד לבצע שדרוג ל-Windows Vista מגירסה קודמת של Microsoft Windows. מאמר זה מתאר גם כיצד לבצע "התקנה נקייה" של Windows Vista. בעת ביצוע התקנה נקייה, קבצים שהיו חלק מההתקנה הקודמת נמחקים.

מאמר זה נועד למשתמשי מחשב מתחילים עד בינוניים.ייתכן כי יהיה לך קל יותר לבצע את השלבים, אם תדפיס תחילה מאמר זה.

כיצד לשדרג ל-Windows Vista מגירסה קודמת של Windows

שלב 1: הפעל את הגירסה הנוכחית של Windows

הפעל את הגירסה של Windows שממנה ברצונך לשדרג.

שלב 2: בצע הכנה לשדרוג ל-Windows Vistaשלב 3: הכנס את ה-DVD של Windows Vista לכונן ה-DVD

בצע את הפעולות הבאות:
 1. הכנס את ה-DVD של Windows Vista לכונן ה-DVD ולאחר מכן סגור את מגש הכונן.
 2. המתן רגע עד שתוכנית ההתקנה תופעל באופן אוטומטי.
שלב 4: לחץ על "התקן כעת"

כאשר תוכנית ההתקנה מופעלת, מופיע המסך התקן כעת. לחץ על התקן כעת.

אם תוכנית ההתקנה אינה מופעלת באופן אוטומטי, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד Drive:\setup.exe ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה Drive מייצג את אות כונן ה-DVD של המחשב.
 2. לחץ על התקן כעת.
הערה כשתוצג לפניך ההודעה Get important updates for installation (קבל עדכונים חשובים עבור ההתקנה), לחץ על עבור למצב מקוון.

שלב 5: השתמש באפשרות שדרוג כדי לסיים את ההתקנה

כאשר מופיע המסך Which type of installation do you want? (איזה סוג התקנה ברצונך לבצע?), לחץ על שדרוג. לאחר מכן, פעל בהתאם להוראות ההתקנה של Windows Vista.

כיצד לפתור את הבעיה שגורמת להופעת ההודעה "השדרוג הפך ללא זמין"

כאשר אתה מנסה לשדרג ל-Windows Vista, ייתכן שהאפשרות שדרוג לא תהיה זמינה. אם בעיה זו מתעוררת, תופיע ההודעה הבאה:
השדרוג הפך ללא זמין
הבעיה עלולה להתעורר אם אחד או יותר מהתנאים הבאים מתקיימים:
 • אין באפשרותך לשדרג את מערכת ההפעלה ל-Windows Vista. (לא ניתן לשדרג כל מערכת הפעלה מסוג Windows ל-Windows Vista.)
 • לא הפעלת את המחשב עם מערכת ההפעלה הנוכחית. במקום זאת, הפעלת את המחשב מתקליטור ה-DVD של Windows Vista. כדי לפתור בעיה זו, הפעל את המחשב עם מערכת ההפעלה הנוכחית. לאחר מכן הפעל את תוכנית ההתקנה.
 • מערכת ההפעלה מותקנת במחיצה המשתמשת במערכת הקבצים FAT32. כדי לפתור את הבעיה, המר את מערכת הקבצים במחיצה לשימוש במערכת הקבצים NTFS. לקבלת מידע נוסף על אופן הפתרון של בעיה זו, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  307881 כיצד להמיר אמצעי אחסון ממערכת הקבצים FAT16 או FAT32 למערכת קבצים NTFS ב-Windows XP

 • למחיצה בה ברצונך להתקין את השדרוג ל-Windows Vista אין די שטח פנוי בדיסק הקשיח. כדי לפתור את הבעיה, פנה שטח נוסף בדיסק הקשיח. לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בכלי ניקוי הדיסק לשם פינוי מקום בדיסק הקשיח, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  310312 תיאור של כלי ניקוי הדיסק במערכת Windows XP

כיצד לבצע התקנה נקייה של Windows Vista באמצעות הפעלת תוכנית ההתקנה מהגירסה הנוכחית של Windows

אזהרה בהתקנה נקייה, הנתונים הקיימים נמחקים. נתונים אלה כוללים נתונים אישיים והגדרות. לאחר התקנת מערכת ההפעלה, תצטרך גם להתקין מחדש את כל התוכניות. הקפד לגבות את נתוניך האישיים לפני ביצוע התקנה נקייה.

שלב 1: הפעל את הגירסה הנוכחית של Windows

הפעל את הגירסה של Windows שממנה ברצונך לשדרג.

שלב 2: הכנס את ה-DVD של Windows Vista לכונן ה-DVD

בצע את הפעולות הבאות:
 1. הכנס את ה-DVD של Windows Vista לכונן ה-DVD ולאחר מכן סגור את מגש הכונן.
 2. המתן רגע עד שתוכנית ההתקנה תופעל באופן אוטומטי.
שלב 3: לחץ על "התקן כעת"

כאשר תוכנית ההתקנה מופעלת, מופיע המסך התקן כעת. לחץ על התקן כעת.

אם תוכנית ההתקנה אינה מופעלת באופן אוטומטי, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד Drive:\setup.exe ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה Drive מייצג את אות כונן ה-DVD של המחשב.
 2. לחץ על התקן כעת.
שלב 4: השתמש באפשרות Custom (advanced)‎ [מותאם אישית (מתקדם)] כדי לסיים את ההתקנה

כאשר מופיע המסך איזה סוג התקנה ברצונך לבצע?, לחץ על Custom (advanced)‎ [מותאם אישית (מתקדם)]. לאחר מכן, פעל בהתאם להוראות ההתקנה של Windows Vista.

כיצד לבצע התקנה נקייה של Windows Vista כשהמחשב מופעל מתקליטור ה-DVD של Windows Vista

אזהרה בהתקנה נקייה, הנתונים הקיימים נמחקים. נתונים אלה כוללים נתונים אישיים והגדרות. לאחר התקנת מערכת ההפעלה, תצטרך גם להתקין מחדש את כל התוכניות. הקפד לגבות את נתוניך האישיים לפני ביצוע התקנה נקייה.

שלב 1: הפעל את המחשב באמצעות ה-DVD של Windows Vista

הכנס את ה-DVD של Windows Vista לכונן ה-DVD ולאחר מכן סגור את מגש הכונן. לאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.

הערה יש להגדיר את תצורת המחשב להפעלה מכונן ה-DVD. לקבלת מידע נוסף על אופן ההגדרה של תצורת המחשב להפעלה מכונן ה-DVD, עיין בתיעוד הנלווה למחשב. לחלופין פנה ליצרן המחשב.

שלב 2: הקש על מקש כלשהו

כאשר תופיע ההוראה "Press any key to boot from CD" (הקש על מקש כלשהו כדי לבצע אתחול מתקליטור), הקש על מקש כלשהו.

שלב 3: השלם את תהליך ההתקנה

פעל בהתאם להוראות ההתקנה של Windows Vista.

בעיות ופתרונות דומים

לקבלת מידע נוסף על Windows Vista, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
מאפיינים:

מזהה פריט: 933178 - סקירה אחרונה: 20 במרץ 2008 - תיקון: 1

משוב