תיאור של PowerPoint Viewer 2007 Service Pack 1

סיכום

מיקרוסופט פירסמה את service pack עבור Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007. מאמר זה מכיל מידע אודות האופן שבו ניתן להשיג את ה-service pack. בנוסף, מאמר זה מכיל מידע אודות האופן שבו ניתן לקבוע אם הוא מותקן ה-service pack.

מבוא

Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 Service Pack 1 (SP1) מכילה שיפורי אבטחה משמעותיים שיפורים משמעותיים ביציבות וכן שיפורים משמעותיים בביצועים. חלק מהתיקונים הכלולים ב- PowerPoint Viewer 2007 SP1 פורסמו בעבר בעדכונים נפרדים. PowerPoint Viewer 2007 SP1 משלב את כל התיקונים שכבר פורסמו בעדכון אחד.

מידע נוסף

Service pack פרטים

רשימות להורדה של הבעיות המתוקנות על-ידי ה-service pack

חוברות עבודה של Microsoft Office Excel זמינים המכילים רשימות של הבעיות שמתקן PowerPoint Viewer 2007 SP1.

הערה חוברות העבודה הם באנגלית. חוברות העבודה לא יתורגמו לשפות אחרות.

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

Download הורד כעת את חבילת Office שרתי Service Pack 1 Changes_all.xls 2007.

Download הורד כעת את חבילת Office 2007 Service Pack 1 Changes_all.xls.

תאריך פרסום: 11 בדצמבר 2007

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

עלוני האבטחה המשויכים ה-service pack

PowerPoint Viewer 2007 SP1 משויך עדכוני האבטחה הבאים:
936960 תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft Office system 2007: 14 באוגוסט 2007

934062 תיאור של עדכון האבטחה עבור מערכת 2007 Office: 8 במאי 2007

בעבר העדכונים שפורסמו הכוללת את ה-service pack

PowerPoint Viewer 2007 SP1 כולל את העדכונים הבאים שפורסמו בעבר:
934391 תיאור העדכון עבור תוכניות Office 2007: 18 במאי 2007

934395 תיאור העדכון עבור תוכניות Office 2007: 18 במאי 2007

בעיות מוכרות

לקבלת מידע נוסף אודות בעיות מוכרות, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציג את המאמרים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

942101 מתקבלת הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה להחיל את כל החבילות Office Service Pack 1 2007 במחשב שבו פועל Windows XP Service Pack 2

942995 הנחיה לא צפויה להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת 2007 Office service pack או עדכון של Office 2007

פרטי ההתקנה

אופן ההשגה וההתקנה של PowerPoint Viewer 2007 SP1

PowerPoint Viewer 2007 SP1 זמין במרכז ההורדות של Microsoft, יחד עם הוראות התקנה ואסטרטגיות פריסה. כדי להוריד את ה-service pack ממרכז ההורדות של Microsoft, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

מידע בדבר הסרת ההתקנה

לא ניתן להשתמש הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה כדי להסיר את ה-service pack. כדי להסיר את PowerPoint Viewer 2007 SP1 מהמחשב, עליך להסיר את PowerPoint Viewer 2007 ולאחר מכן עליך להתקין מחדש את PowerPoint Viewer 2007 מתוך המקורי PowerPoint Viewer 2007 התקליטורים. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

873125 אין באפשרותך להסיר service packs עבור מוצרי Office 2003 או מוצרי Office 2007

כיצד לקבוע אם ה-service pack מותקן

ה-service pack מכיל קבצים בגירסאות המופיעות בטבלה הבאה.
PPViewerSP1-en-us.msp
שם קובץגירסת קובץ
Ansi_atl80.97f81af1_0e47_dc99_ff1f_c8b3b9a1e18e8.0.50727.762
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Mso.dll12.0.6213.1000
Msoshext.dll12.0.6212.1000
Msptls.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Oart.dll12.0.6214.1000
Oartconv.dll12.0.6214.1000
Office.odf12.0.6211.1000
Ogl.dll12.0.6211.1000
Ppcnv.dll12.0.6211.1000
Pptview.exe12.0.6211.1000
Pxbcom.exe12.0.6211.1000
Riched20.dll12.0.6211.1000
Atl80.dll8.0.50727.762
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Colorscheme_apex.xml
Colorscheme_concourse.xml
Fontscheme_apex.xml
Fontscheme_concourse.xml
Mso.dll12.0.6213.1000
Offinter.dll12.0.6211.1000
Offintxc.dll12.0.6211.1000
Xcalexe12.0.6212.1000
Xcalouta.dll12.0.6211.1000
אין לך להתקין את ה-service pack אם ברשותך גירסה מתקדמת יותר של הקבצים המפורטים בטבלה. כדי לקבוע אם הקבצים המפורטים בטבלה מותקנים, בצע את הפעולות הבאות:
  1. הפעל את מסייע החיפוש. כדי לעשות זאת, לחץ על התחלולאחר מכן לחץ על חיפוש.

    הערה אם החיפוש של Windows Desktop מופעל, לחץ על לחץ כאן כדי להשתמש במסייע החיפוש.
  2. בחלון ' תוצאות חיפוש ', לחץ על כל הקבצים והתיקיות בחלונית מסייע החיפוש .
  3. בתיבה חלק משם הקובץ או כולו , הקלד את שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על חיפוש.
  4. ברשימת הקבצים, לחץ לחיצה ימנית על הקובץ ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
  5. בכרטיסיה כללי בכרטיסייה גירסה , בדוק את המאפיינים של הקובץ המותקן במחשב.
לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לקבוע איזו גירסה של חבילת Microsoft Office 2007 המותקנת במחשב שלך, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

928116 כיצד לקבוע איזו גירסה של מוצר Office 2007 מותקנת

מידע למנהלי מערכת אודות קובצי msp.

ניהול service pack מכילה קובץ קובץ מלא Microsoft Windows Installer (קובץ. msp) אשר ארוז בתוך קובץ הפעלה לחילוץ עצמי. קובץ ה-msp בטבלה שלהלן מופץ ב- service pack.
שם של קובץ ה-mspתיאור
PPViewerSP1-en-us.mspהגירסה האנגלית של PowerPoint Viewer 2007 SP1

תכונות להתקנה מחדש של רכיבים ספציפיים עבור מנהלי מערכת

אם תעדכן את נקודת ההתקנה הניהולית ולאחר אם תטמין מחדש ותתקין מחדש את PowerPoint Viewer 2007 במחשבי לקוח, באפשרותך להפעיל פקודה הכוללת REINSTALL = [רשימת התכונות] מאפיין. מאפיין זה מציין אם ברצונך להתקין מחדש רכיבים ספציפיים של PowerPoint Viewer 2007 מתוך התמונה הניהולית. עבור PowerPoint Viewer 2007 SP1, מאפיין זה הוא כדלהלן:
REINSTALL=ALL
לקבלת מידע נוסף אודות אופן הפצת עדכוני מוצר של 2007 Office system, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:מרכז התמיכה הטכנית של מערכת Office מכיל את העדכונים הניהוליים העדכניים ביותר ומשאבי פריסה אסטרטגיים העדכניים ביותר עבור כל הגירסאות של מוצרי Microsoft Office. לקבלת מידע נוסף אודות מרכז התמיכה הטכנית של מערכת Office, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
מאפיינים:

מזהה פריט: 937158 - סקירה אחרונה: 15 בינו׳ 2017 - תיקון: 2

משוב