תיאור של Office Compatibility Pack Service Pack 1

תקציר

Microsoft פרסמה ערכת Service Pack עבור Microsoft Office Compatibility Pack. מאמר זה מכיל מידע על אופן השגת ערכת ה- Service Pack והשגת רשימת הבעיות הנפתרות באמצעות ערכת Service Pack זו. בנוסף, מאמר זה מכיל מידע על בעיות שבהן אתה עלול להיתקל בעת התקנת ה- Service Pack ועל האופן שבו ניתן לקבוע אם הוא מותקן.

מבוא

Office Compatibility Pack Service Pack 1 (SP1)‎ מכיל שיפורים משמעותיים באבטחה, ביציבות ובביצועים. חלק מהתיקונים הכלולים ב- Office Compatibility Pack SP1 פורסמו כבר בעדכונים נפרדים. Office Compatibility Pack SP1 משלב את כל התיקונים שכבר פורסמו בעדכון אחד.

מידע נוסף

בעיות הנפתרות באמצעות ערכת ה- Service Pack

לרשותך חוברת עבודה של Microsoft Excel המכילה את רשימת הבעיות שהופיעו ב- Compatibility Pack הנפתרות באמצעות Office Compatibility Pack SP1. חוברת העבודה כתובה באנגלית. היא לא תתורגם לשפות אחרות.הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

הורדה הורד את חבילת 2007 Service Pack 1 Changes_all.xls כעת.

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

עדכוני אבטחה המשויכים לערכת Service Pack זו

Office Compatibility Pack SP1 פותר בעיות המתוארות בחבילות התיקונים החמים הבאים:
936960 תיאור עדכון האבטחה עבור Microsoft Office System 2007:‏ 14 באוגוסט 2007

936514 תיאור של עדכון אבטחה עבור Microsoft Office System 2007 ועבור חבילת התאימות של Microsoft Office System 2007: 10 ביולי 2007

933688 תיאור עדכון האבטחה עבור Microsoft Office System 2007:‏ 8 במאי 2007

934062 תיאור עדכון האבטחה עבור Microsoft Office System 2007:‏ 8 במאי 2007

עדכונים שפורסמו לפני כן הכלולים ב-service pack

934391 תיאור העדכון עבור תוכניות Office 2007:‏ 18 במאי 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

934390 תיאור העדכון עבור תוכניות Office 2007:‏ 18 במאי 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

934395 תיאור העדכון עבור תוכניות Office 2007:‏ 18 במאי 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

934393 תיאור העדכון עבור Office System 2007:‏ 8 במאי 2007

פרטי התקנה

כיצד להשיג ולהתקין את ערכת ה- Service Pack‏

Office Compatibility Pack SP1 זמין במרכז ההורדות של Microsoft, יחד עם הוראות ההתקנה ואסטרטגיות הפריסה. להורדת ערכת Service Pack זו ממרכז ההורדות של Microsoft, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

מידע על הסרה

לא ניתן להשתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה להסרת ערכת Office Compatibility Pack SP1. כדי להסיר את Office Compatibility Pack SP1 מהמחשב, עליך להסיר את Office Compatibility Pack על-ידי שימוש בכליהוספה או הסרה של תוכניות ב-Windows XP Service Pack 2 או על-ידי שימוש בתוכניות ותכונות ב-Windows Vista.

הערה אם לאחר מכן תחליט להתקין מחדש את Office Compatibility Pack SP1, התקן תחילה את Microsoft Office Compatibility Pack עבור תבניות קבצים של Word, Excel ו-PowerPoint 2007 ולאחר מכן התקן את Office Compatibility Pack SP1. שתי חבילות הורדה אלה זמינות במרכז ההורדות של Microsoft.לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

873125 לא ניתן להסיר ערכות Service Pack של מוצרי Microsoft Office

כיצד לקבוע אם ערכת ה- Service Pack מותקנת

ערכת ה- Service Pack מכילה את הקבצים המופיעים בטבלה הבאה.
שם קובץגירסת קובץ
Mso.dll12.0.6213.1000
msxml5.dll 5.20.1081.0
riched20.dll 12.0.6211.1000
msptls.dll 12.0.6211.1000
OGL.DLL 12.0.6211.1000
xlsrvintl.dll 12.0.6211.1000
OFFICE.ODF 12.0.6211.1000
moc.exe 12.0.6211.1000
OARTCONV.DLL 12.0.6214.1000
PPCNV.DLL 12.0.6211.1000
msoshext.dll 12.0.6212.1000
excelcnv.exe 12.0.6214.1000
PPCNVCOM.EXE 12.0.6211.1000
Wordcnv.dll 12.0.6212.1000
Wordconv.exe 12.0.6211.1000
אינך נדרש להתקין service pack זה אם יש לך קבצים בגירסאות מתקדמות מאלה המופיעות בטבלה.

לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לקבוע מהי הגירסה של מוצר Office 2007 המותקנת במחשב שלך, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

928116 כיצד לקבוע איזו גירסה של מוצר Office 2007 מותקנת

מידע עבור מנהלי מערכת אודות קבצי ‎.msp

ה-service pack הניהולי מורכב מקובץ תיקון מלא של Microsoft Windows Installer (קובץ ‎.msp) שמגיע בקובץ הפעלה לחילוץ עצמי. ב-service pack זה מופץ קובץ ה-‎.msp הבא:
O12Convsp1-en-us.msp
מאפיינים:

מזהה פריט: 940289 - סקירה אחרונה: 2 ביוני 2009 - תיקון: 1

משוב