קודי שגיאה של Windows Mail ו- Windows Live Mail

סיכום

מאמר זה כולל רשימה של קודי השגיאה שעלולות להתרחש ב- Windows Mail או ב- Windows Live Mail. הרשימה מכילה את הקטגוריות הבאות:
  • קוד שגיאה
  • סוג שגיאה
  • תיאור

מידע נוסף

הרשימה הבאה של קודי השגיאה שעלולים להיות מוחזרים ב- Windows Mail או ב- Windows Live Mail אם מתרחש כשל בעת שליחת דואר, או כאשר אתה מקבל דואר.

שגיאות כלליות

קוד שגיאהסוג שגיאהתיאור
0x800CCC00IXP_E_LOAD_SICILY_FAILEDאימות לא נטענו
0x800CCC01IXP_E_INVALID_CERT_CNאישור תוכן לא חוקי
0x800CCC02IXP_E_INVALID_CERT_DATEתאריך אישור לא חוקי
0x800CCC03IXP_E_ALREADY_CONNECTEDמשתמש מחובר כבר
0x800CCC04IXP_E_CONNלא זמין
0x800CCC05IXP_E_NOT_CONNECTEDלא מחובר לשרת
0x800CCC06IXP_E_CONN_SENDלא זמין
0x800CCC07IXP_E_WOULD_BLOCKלא זמין
0x800CCC08IXP_E_INVALID_STATEלא זמין
0x800CCC09IXP_E_CONN_RECVלא זמין
0x800CCC0AIXP_E_INCOMPLETEהורדת ההודעה לא הושלמה
0x800CCC0BIXP_E_BUSYשרת או שחרור דואר עמוס
0x800CCC0CIXP_E_NOT_INITלא זמין
0x800CCC0DIXP_E_CANT_FIND_HOSTאין אפשרות לאתר את השרת
0x800CCC0EIXP_E_FAILED_TO_CONNECTאין אפשרות להתחבר לשרת
0x800CCC0FIXP_E_CONNECTION_DROPPEDהחיבור נסגר
0x800CCC10IXP_E_INVALID_ADDRESSהכתובת אינה ידועה בשרת
0x800CCC11IXP_E_INVALID_ADDRESS_LISTרשימת דיוור לא ידוע בשרת
0x800CCC12IXP_E_SOCKET_READ_ERRORאין אפשרות לשלוח בקשה Winsock
0x800CCC13IXP_E_SOCKET_WRITE_ERRORאין אפשרות לקרוא תשובה Winsock
0x800CCC14IXP_E_SOCKET_INIT_ERRORאין אפשרות לאתחל את Winsock
0x800CCC15IXP_E_SOCKET_CONNECT_ERRORאין אפשרות לפתוח את ה-Socket של Windows
0x800CCC16IXP_E_INVALID_ACCOUNTחשבון המשתמש אינו מזוהה
0x800CCC17IXP_E_USER_CANCELפעולת המשתמש ביטל
0x800CCC18IXP_E_SICILY_LOGON_FAILEDניסיון הכניסה נכשל
0x800CCC19IXP_E_TIMEOUTלא זמין
0x800CCC1AIXP_E_SECURE_CONNECT_FAILEDאין אפשרות להתחבר על-ידי שימוש ב- Secure Sockets Layer (SSL)

שגיאות Winsock

קוד שגיאהסוג שגיאהתיאור
0x800CCC40IXP_E_WINSOCK_WSASYSNOTREADYמערכת המשנה של הרשת אינו ניתן לשימוש
0x800CCC41IXP_E_WINSOCK_WSAVERNOTSUPPORTEDWindows Sockets אינו תומך יישום זה
0x800CCC42IXP_E_WINSOCK_WSAEPROCLIMלא זמין
0x800CCC43IXP_E_WINSOCK_WSAEFAULTכתובת שגויה
0x800CCC44IXP_E_WINSOCK_FAILED_WSASTARTUPאין אפשרות לטעון את Windows Sockets
0x800CCC45IXP_E_WINSOCK_WSAEINPROGRESSהפעולה נמצאת כעת בביצוע (שגיאה זו מתרחשת אם ב- API Windows Sockets נקרא בזמן פונקציה חסימה מתבצעת)

פשוט שגיאות Mail Transfer Protocol (SMTP)

קוד שגיאהסוג שגיאהתיאור
0x800CCC60IXP_E_SMTP_RESPONSE_ERRORתגובה לא חוקית
0x800CCC61IXP_E_SMTP_UNKNOWN_RESPONSE_CODEקוד שגיאה לא ידועה
0x800CCC62IXP_E_SMTP_500_SYNTAX_ERRORשגיאת תחביר החזיר
0x800CCC63IXP_E_SMTP_501_PARAM_SYNTAXתחביר פרמטר שגוי
0x800CCC64IXP_E_SMTP_502_COMMAND_NOTIMPLהפקודה לא מיושמת
0x800CCC65IXP_E_SMTP_503_COMMAND_SEQרצף הפקודות שגוי
0x800CCC66IXP_E_SMTP_504_COMMAND_PARAM_NOTIMPLהפקודה לא מיושמת
0x800CCC67IXP_E_SMTP_421_NOT_AVAILABLEהפקודה אינה זמינה
0x800CCC68IXP_E_SMTP_450_MAILBOX_BUSYתיבת הדואר הוא נעול ועמוס
0x800CCC69IXP_E_SMTP_550_MAILBOX_NOT_FOUNDתיבת דואר לא נמצאה
0x800CCC6AIXP_E_SMTP_451_ERROR_PROCESSINGשגיאה בעיבוד הבקשה
0x800CCC6BIXP_E_SMTP_551_USER_NOT_LOCALתיבת דואר של משתמש מוכר, אך תיבת הדואר בשרת זה לא
0x800CCC6CIXP_E_SMTP_452_NO_SYSTEM_STORAGEאין מקום לאחסון הודעות
0x800CCC6DIXP_E_SMTP_552_STORAGE_OVERFLOWחריגה ממגבלת האחסון
0x800CCC6EIXP_E_SMTP_553_MAILBOX_NAME_SYNTAXתחביר שם תיבת הדואר לא חוקי
0x800CCC6FIXP_E_SMTP_554_TRANSACT_FAILEDהטרנזקציה נכשלה
0x800CCC78IXP_E_SMTP_REJECTED_SENDERשולח לא ידוע (שגיאה זו מתרחשת מאחר לך כתובת דואר אלקטרוני שגויה בשדה ' השב ל')
0x800CCC79IXP_E_SMTP_REJECTED_RECIPIENTSהשרת דחה נמענים
0x800CCC7AIXP_E_SMTP_NO_SENDERלא צוינה כתובת השולח
0x800CCC7BIXP_E_SMTP_NO_RECIPIENTSלא צוינו נמענים

שגיאה HTTPMail

קוד שגיאהסוג שגיאהתיאור
0x800CCC31IXP_E_HTTP_BAD_REQUESTתצורת בקשה שגויה, או בקשה שגויה או פגומה

שגיאות פרוטוקול תעבורה חדשות (NNTP) של רשת

קוד שגיאהסוג שגיאהתיאור
0x800CCCA0IXP_E_NNTP_RESPONSE_ERRORשגיאת תגובה של שרת קבוצות דיון
0x800CCCA1IXP_E_NNTP_NEWGROUPS_FAILEDגישה לקבוצות דיון נכשל
0x800CCCA2IXP_E_NNTP_LIST_FAILEDהפקודה LIST לשרת נכשל
0x800CCCA3IXP_E_NNTP_LISTGROUP_FAILEDאין אפשרות להציג רשימה
0x800CCCA4IXP_E_NNTP_GROUP_FAILEDאין אפשרות לפתוח את הקבוצה
0x800CCCA5IXP_E_NNTP_GROUP_NOTFOUNDהקבוצה לא בשרת
0x800CCCA6IXP_E_NNTP_ARTICLE_FAILEDההודעה לא בשרת
0x800CCCA7IXP_E_NNTP_HEAD_FAILEDכותרת ההודעה לא נמצאה
0x800CCCA8IXP_E_NNTP_BODY_FAILEDגוף ההודעה לא נמצאה
0x800CCCA9IXP_E_NNTP_POST_FAILEDאין אפשרות לשלוח הודעה לשרת
0x800CCCAAIXP_E_NNTP_NEXT_FAILEDאין אפשרות לפתוח את ההודעה הבאה
0x800CCCABIXP_E_NNTP_DATE_FAILEDאין אפשרות להציג תאריך
0x800CCCACIXP_E_NNTP_HEADERS_FAILEDאין אפשרות להציג כותרות
0x800CCCADIXP_E_NNTP_XHDR_FAILEDאין אפשרות להציג כותרות MIME
0x800CCCAEIXP_E_NNTP_INVALID_USERPASSמשתמש לא חוקי או סיסמה

שגיאות גישה מרחוק

קוד שגיאהסוג שגיאהתיאור
0x800CCCC2IXP_E_RAS_NOT_INSTALLEDגישה מרחוק או חיוג לרשת אינו מותקן
0x800CCCC3IXP_E_RAS_PROCS_NOT_FOUNDגישה מרחוק או תהליך של חיוג לרשת לא נמצא
0x800CCCC4IXP_E_RAS_ERRORגישה מרחוק או שגיאת רשת חיוג החזיר
0x800CCCC5IXP_E_RAS_INVALID_CONNECTOIDConnectoid פגום או חסר
0x800CCCC6IXP_E_RAS_GET_DIAL_PARAMSשגיאה בקבלת הגדרות חיוג

שגיאות לאינטרנט ההודעה Access Protocol (IMAP)

קוד שגיאהסוג שגיאהתיאור
0x800CCCD1IXP_E_IMAP_LOGINFAILUREהכניסה נכשלה
0x800CCCD2IXP_E_IMAP_TAGGED_NO_RESPONSEהודעה מתויגים
0x800CCCD3IXP_E_IMAP_BAD_RESPONSEתגובה חוקית כדי לבקש
0x800CCCD4IXP_E_IMAP_SVR_SYNTAXERRשגיאת תחביר
0x800CCCD5IXP_E_IMAP_NOTIMAPSERVERשרת IMAP
0x800CCCD6IXP_E_IMAP_BUFFER_OVERFLOWחריגה ממגבלת מאגר
0x800CCCD7IXP_E_IMAP_RECVR_ERRORשגיאת שחזור
0x800CCCD8IXP_E_IMAP_INCOMPLETE_LINEהנתונים לא מלאים
0x800CCCD9IXP_E_IMAP_CONNECTION_REFUSEDההתקשרות אינה מותרת
0x800CCCDAIXP_E_IMAP_UNRECOGNIZED_RESPתגובה לא ידועה
0x800CCCDBIXP_E_IMAP_CHANGEDUIDמזהה המשתמש השתנה
0x800CCCDCIXP_E_IMAP_UIDORDERהפקודה מזהה המשתמש נכשלה
0x800CCCDDIXP_E_IMAP_UNSOLICITED_BYEהתנתקות לא צפויה
0x800CCCDEIXP_E_IMAP_IMPROPER_SVRSTATEמצב שרת לא חוקי
0x800CCCDFIXP_E_IMAP_AUTH_NOT_POSSIBLEאין אפשרות לאשר את הלקוח
0x800CCCE0IXP_E_IMAP_OUT_OF_AUTH_METHODSאין סוגי ההרשאות נוסף
מאפיינים:

מזהה פריט: 942495 - סקירה אחרונה: 9 בינו׳ 2017 - תיקון: 1

משוב