MS07-069: עדכון האבטחה המצטבר עבור Internet Explorer

העדכון המתואר במאמר זה הוחלף על-ידי עדכון חדש יותר. כדי לפתור בעיה זו, התקן את עדכון האבטחה המצטבר העדכני ביותר עבור Internet Explorer. כדי להתקין את העדכון העדכני ביותר, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:לקבלת מידע טכני יותר לגבי עדכון האבטחה המצטבר העדכני ביותר עבור Internet Explorer, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה MS07-069. עלון אבטחה זה כולל את כל המידע הרלוונטי אודות עדכון האבטחה. מידע זה כולל אפשרויות פריסה. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

בעיות מוכרות

 • לאחר התקנת עדכון אבטחה 942615 במחשב שבו פועל Windows XP Service Pack 2, ב- Microsoft Internet Explorer 6 מפסיק להגיב כאשר אתה מנסה לבקר באתר אינטרנט. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציג את המאמרים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  946627 Internet Explorer 6 מפסיק להגיב לאחר התקנת עדכון אבטחה 942615 במחשב שבו פועל Windows XP Service Pack 2

  942367 מחשב מבוסס על Windows XP SP2 בעל מסוימים עדכוני אבטחה מצטברים עבור Internet Explorer מותקן, Internet Explorer 6 מפסיק להגיב כאשר אתה מנסה לבקר באתר אינטרנט

 • לאחר שתתקין עדכון זה, ההגדרות ב- Internet Explorer עשוי לחזור להגדרות ברירת המחדל שלהן לאחר שתשנה את הגדרות במחשב מבוסס Windows Vista.
  לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

  951800 מסוימים Internet Explorer מותאם אישית הגדרות לחזור לתצורות ברירת המחדל שלהן לאחר התקנת המצטבר עדכון 942615 (MS07-069), 944533 (MS08-010) או 947864 (MS08-024) במחשב מבוסס Windows Vista

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה


עזרה בהתקנת עדכונים:
תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT:
פתרון בעיות האבטחה TechNet ותמיכה

עזרה בהגנה על המחשב בו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות:
פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינה שלך:
תמיכה בינלאומית

תיקונים שאינם קשורים לאבטחה הכלולים בעדכון אבטחה זה

ניתן יהיה להתקין עדכונים בודדים בהתאם למערכת ההפעלה ובגירסאות היישום המושפעות. נא הצג את המאמרים השונים כדי לקבוע את מצב העדכון שלך.

מתקן מהדורת הפצה כללית (GDR)

 • 921090 Internet Explorer מפיק הודעת שגיאה המציינת כי אין אפשרות להציג דף במחשב שבו פועל Windows Server 2003 או Windows XP
 • 924764 ב- Internet Explorer 6 מפסיק להגיב בעת ניסיון להדפיס דף אינטרנט או להציג תצוגה מקדימה של דף אינטרנט על מחשב מבוסס Windows XP Service Pack 2
 • 939913 לאחר צירוף תווים מסוימים בתיבת טקסט דף HTML ב- Internet Explorer 7, התווים המקוריים בתיבת הטקסט מוחלפים בתווים החדשים שהוקלדו
 • 942174 השכבות השקופות הופכות לסירוגין לאפורות בעת גלישה בדף אינטרנט שמכיל שכבות שקופות באמצעות Internet Explorer 7
 • 942198 משתמש שאין ברשותו אישורים ניהוליים אין אפשרות להתקין פקד ActiveX כאשר הפונקציה CoGetClassObjectFromURL נעשה שימוש במחשב מבוסס Windows Vista, אפילו אם הפעלת את שירות מתקין ActiveX
 • 942202 לאחר התקנה והסרת התקנה של פריטי סרגל כלים מסוימים ב- Internet Explorer 6, שמות סרגלי הכלים עלולים להפוך ריק, או שפריטי סרגל כלים עשויים להופיע

 • 943141 כמה הגדרות אבטחה מותאמות אישית עבור אזור האתרים המהימנים ב- Internet Explorer 7 מתאפסות לערכי ברירת המחדל במחשב מבוסס Windows Vista

 • 843289 הגדרות שרת proxy אינן מוגדרות כראוי ב- Internet Explorer לאחר הורדת קובץ script של proxy המשתמש בקידוד מקוטע

תיקונים חמים

חבילות 942615 של עדכון האבטחה עבור Windows XP ו- Windows Server 2003 כוללים קבצי התיקונים החמים של Internet Explorer והפצה כללית (GDR) של מהדורה קבצים. אם לא קיימים קבצי Internet Explorer שהם מסביבת התיקון החם, עדכון אבטחה 942615 יתקין את קבצי GDR.

התיקונים החמים מיועדים לתקן רק את הבעיות המתוארות במאמרים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויכים תיקוני ה-hotfix. להחיל תיקונים חמים רק במערכות שבהן מתעוררות בעיות ספציפיות אלו.

תיקונים חמים אלה עשויים לעבור בדיקות נוספות. לכן, אם המערכת שברשותך לא נפגעה באופן חמור מבעיה זו, מומלץ להמתין למהדורת ה-service pack הבא שמכיל תיקונים חמים אלה.

לקבלת מידע נוסף על אופן התקנת התיקונים החמים הכלולים בעדכון אבטחה 942615 לעדכן, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

897225 כיצד להתקין את התיקונים החמים הכלולים בעדכוני האבטחה המצטבר עבור Internet Explorer

הערה בנוסף להתקנת קבצי תיקונים חמים, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויך לתיקון החם הספציפי שעליך להתקין, כדי לברר איזה שינוי ברישום הדרוש להפעלת חם זה.

לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לקבוע אם קבצי Internet Explorer הקיימים הם מהתיקון החם או מסביבת GDR, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

824994 חבילות עדכון תיאור התוכן של Windows XP Service Pack 2 ו- Windows Server 2003 תוכנה

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה ב) של עדכון אבטחה זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

Internet Explorer 5.01 Service Pack 4 בכל הגירסאות הנתמכות של Windows 2000

שם קובץגירסהתאריךשעהגודל
Browseui.dll5.0.3858.110011-Oct-200719:00792,848
Danim.dll6.1.9.72912-Oct-200711:171,134,352
Iepeers.dll5.0.3858.110011-Oct-200719:03100,112
Inseng.dll5.0.3858.110011-Oct-200719:0474,000
Jsproxy.dll5.0.3858.110011-Oct-200719:0313,584
Mshtml.dll5.0.3858.110011-Oct-200719:032,303,760
Msrating.dll5.0.3858.110011-Oct-200719:02149,776
Pngfilt.dll5.0.3858.110011-Oct-200719:0348,912
Shdocvw.dll5.0.3858.110011-Oct-200719:001,104,656
Shlwapi.dll5.0.3900.714511-Oct-200719:30284,432
Url.dll5.50.4982.120012-Oct-200716:5384,240
Urlmon.dll5.0.3858.110011-Oct-200719:04425,232
Wininet.dll5.0.3858.110011-Oct-200719:04451,344

תמיכה ב- Internet Explorer 6 על כל גירסאות 32 סיביות של Windows XP

שם קובץגירסהתאריךשעהגודלתיקיה
Browseui.dll6.0.2900.323111-Oct-200706:131,023,488SP2GDR
Cdfview.dll6.0.2900.323111-Oct-200706:13151,040SP2GDR
Danim.dll6.3.1.14811-Oct-200706:131,054,208SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.2900.323111-Oct-200706:13357,888SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.2900.323111-Oct-200706:13205,312SP2GDR
Extmgr.dll6.0.2900.323111-Oct-200706:1355,808SP2GDR
Iedw.exe5.1.2600.323110-Oct-200711:1618,432SP2GDR
Iepeers.dll6.0.2900.323111-Oct-200706:13251,392SP2GDR
Inseng.dll6.0.2900.323111-Oct-200706:1396,256SP2GDR
Jsproxy.dll6.0.2900.323111-Oct-200706:1316,384SP2GDR
Mshtml.dll6.0.2900.324330-Oct-200710:163,058,688SP2GDR
Mshtmled.dll6.0.2900.323111-Oct-200706:13449,024SP2GDR
Msrating.dll6.0.2900.323111-Oct-200706:13146,432SP2GDR
Mstime.dll6.0.2900.323111-Oct-200706:13532,480SP2GDR
Pngfilt.dll6.0.2900.323111-Oct-200706:1339,424SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.2900.323111-Oct-200706:131,494,528SP2GDR
Shlwapi.dll6.0.2900.323111-Oct-200706:13474,112SP2GDR
Urlmon.dll6.0.2900.323111-Oct-200706:13615,424SP2GDR
Wininet.dll6.0.2900.323111-Oct-200706:13659,456SP2GDR
Xpsp3res.dll5.1.2600.323110-Oct-200711:05115,712SP2GDR
Browseui.dll6.0.2900.323111-Oct-200705:571,024,000SP2QFE
Cdfview.dll6.0.2900.323111-Oct-200705:57151,040SP2QFE
Danim.dll6.3.1.14811-Oct-200705:571,054,208SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.2900.323111-Oct-200705:57357,888SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.2900.323111-Oct-200705:57205,824SP2QFE
Extmgr.dll6.0.2900.323111-Oct-200705:5755,808SP2QFE
Iedw.exe5.1.2600.323110-Oct-200710:4818,432SP2QFE
Iepeers.dll6.0.2900.323111-Oct-200705:57251,904SP2QFE
Inseng.dll6.0.2900.323111-Oct-200705:5796,256SP2QFE
Jsproxy.dll6.0.2900.323111-Oct-200705:5716,384SP2QFE
Mshtml.dll6.0.2900.324330-Oct-200723:253,065,856SP2QFE
Mshtmled.dll6.0.2900.323111-Oct-200705:57449,024SP2QFE
Msrating.dll6.0.2900.323111-Oct-200705:57146,432SP2QFE
Mstime.dll6.0.2900.323111-Oct-200705:57532,480SP2QFE
Pngfilt.dll6.0.2900.323111-Oct-200705:5739,424SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.2900.323111-Oct-200705:571,498,112SP2QFE
Shlwapi.dll6.0.2900.323111-Oct-200705:57474,112SP2QFE
Urlmon.dll6.0.2900.323111-Oct-200705:57617,984SP2QFE
Wininet.dll6.0.2900.323111-Oct-200705:57666,112SP2QFE
Xpsp3res.dll5.1.2600.323110-Oct-200710:34350,720SP2QFE

תמיכה ב- Internet Explorer 6 על כל גירסאות 32 סיביות של Windows Server 2003

שם קובץגירסהתאריךשעהגודלתיקיה
Browseui.dll6.0.3790.304109-Nov-200705:591,036,800SP1GDR
Danim.dll6.3.1.14809-Nov-200705:591,058,304SP1GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.304109-Nov-200705:59363,008SP1GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.304109-Nov-200705:59212,480SP1GDR
Iedw.exe5.2.3790.304107-Nov-200716:5617,920SP1GDR
Iepeers.dll6.0.3790.304109-Nov-200705:59253,952SP1GDR
Jsproxy.dll6.0.3790.304109-Nov-200705:5916,384SP1GDR
Mshtml.dll6.0.3790.304109-Nov-200705:593,156,480SP1GDR
Mstime.dll6.0.3790.304109-Nov-200705:59537,088SP1GDR
Pngfilt.dll5.2.3790.304109-Nov-200705:5942,496SP1GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.304109-Nov-200705:591,515,008SP1GDR
Shlwapi.dll6.0.3790.304109-Nov-200705:59321,536SP1GDR
Urlmon.dll6.0.3790.304109-Nov-200705:59697,344SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.295719-Jun-200704:324,608SP1GDR
Wininet.dll6.0.3790.304109-Nov-200705:59662,528SP1GDR
Browseui.dll6.0.3790.304109-Nov-200705:551,036,800SP1QFE
Danim.dll6.3.1.14809-Nov-200705:551,058,304SP1QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.304109-Nov-200705:55363,008SP1QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.304109-Nov-200705:55212,480SP1QFE
Iedw.exe5.2.3790.304107-Nov-200720:2617,920SP1QFE
Iepeers.dll6.0.3790.304109-Nov-200705:55253,952SP1QFE
Jsproxy.dll6.0.3790.304109-Nov-200705:5516,384SP1QFE
Mshtml.dll6.0.3790.304109-Nov-200705:553,159,552SP1QFE
Mstime.dll6.0.3790.304109-Nov-200705:55537,088SP1QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.304109-Nov-200705:5542,496SP1QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.304109-Nov-200705:551,516,032SP1QFE
Shlwapi.dll6.0.3790.304109-Nov-200705:55321,536SP1QFE
Urlmon.dll6.0.3790.304109-Nov-200705:55697,344SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.295718-Jun-200704:3128,672SP1QFE
Wininet.dll6.0.3790.304109-Nov-200705:55666,112SP1QFE
Browseui.dll6.0.3790.418609-Nov-200705:461,033,216SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.418609-Nov-200705:46209,920SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.418609-Nov-200705:463,132,928SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:081,508,352SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.418609-Nov-200705:46698,368SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.418608-Nov-200710:4413,824SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.418609-Nov-200705:46670,720SP2GDR
Browseui.dll6.0.3790.418609-Nov-200705:491,033,216SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.418609-Nov-200705:49209,920SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.418609-Nov-200705:493,135,488SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.418609-Nov-200705:491,508,352SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.418609-Nov-200705:49698,368SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.418608-Nov-200712:5913,824SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.418609-Nov-200705:49671,232SP2QFE

Internet Explorer 6 מבוססי Itanium המהדורות הנתמכות של Windows Server 2003

שם קובץגירסהתאריךשעהגודלה-CPUתיקיה
Browseui.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:202,543,104IA-64SP1GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.304109-Nov-200721:201,009,152IA-64SP1GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.304109-Nov-200721:20640,512IA-64SP1GDR
Iepeers.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:20717,312IA-64SP1GDR
Jsproxy.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:2045,568IA-64SP1GDR
Mshtml.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:209,366,528IA-64SP1GDR
Mstime.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:211,845,760IA-64SP1GDR
Pngfilt.dll5.2.3790.304109-Nov-200721:21116,736IA-64SP1GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:213,678,720IA-64SP1GDR
Shlwapi.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:21823,296IA-64SP1GDR
Urlmon.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:211,615,872IA-64SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.295709-Nov-200721:213,584IA-64SP1GDR
Wininet.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:211,695,744IA-64SP1GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:211,036,800x86SP1GDR\WOW
Wdanim.dll6.3.1.14809-Nov-200721:211,058,304x86SP1GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.304109-Nov-200721:21363,008x86SP1GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.304109-Nov-200721:21212,480x86SP1GDR\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.304109-Nov-200721:2117,920x86SP1GDR\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:21253,952x86SP1GDR\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:2116,384x86SP1GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:213,156,480x86SP1GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:21537,088x86SP1GDR\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.304109-Nov-200721:2142,496x86SP1GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:211,515,008x86SP1GDR\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:21321,536x86SP1GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:21697,344x86SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.295709-Nov-200721:214,608x86SP1GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:21662,528x86SP1GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:272,542,592IA-64SP1QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.304109-Nov-200721:271,009,152IA-64SP1QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.304109-Nov-200721:27640,512IA-64SP1QFE
Iepeers.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:27717,824IA-64SP1QFE
Jsproxy.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:2745,568IA-64SP1QFE
Mshtml.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:279,375,744IA-64SP1QFE
Mstime.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:271,845,760IA-64SP1QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.304109-Nov-200721:28116,736IA-64SP1QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:283,680,768IA-64SP1QFE
Shlwapi.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:28823,296IA-64SP1QFE
Urlmon.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:281,617,408IA-64SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.295709-Nov-200721:2827,648IA-64SP1QFE
Wininet.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:281,702,400IA-64SP1QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:281,036,800x86SP1QFE\WOW
Wdanim.dll6.3.1.14809-Nov-200721:281,058,304x86SP1QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.304109-Nov-200721:28363,008x86SP1QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.304109-Nov-200721:28212,480x86SP1QFE\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.304109-Nov-200721:2817,920x86SP1QFE\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:28253,952x86SP1QFE\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:2816,384x86SP1QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:283,159,552x86SP1QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:28537,088x86SP1QFE\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.304109-Nov-200721:2842,496x86SP1QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:281,516,032x86SP1QFE\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:28321,536x86SP1QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:28697,344x86SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.295709-Nov-200721:2828,672x86SP1QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:28666,112x86SP1QFE\WOW
Browseui.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:402,542,592IA-64SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.418609-Nov-200721:40640,512IA-64SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:409,372,160IA-64SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:413,679,232IA-64SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:411,619,968IA-64SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.418609-Nov-200721:4112,800IA-64SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:411,701,888IA-64SP2GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:411,033,216x86SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.418609-Nov-200721:41209,920x86SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:413,132,928x86SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:411,508,352x86SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:41698,368x86SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.418609-Nov-200721:4113,824x86SP2GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:41670,720x86SP2GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:202,542,592IA-64SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.418609-Nov-200721:20640,512IA-64SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:209,381,888IA-64SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:203,680,256IA-64SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:201,619,968IA-64SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.418609-Nov-200721:2012,800IA-64SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:201,702,912IA-64SP2QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:201,033,216x86SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.418609-Nov-200721:20209,920x86SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:203,135,488x86SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:201,508,352x86SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:20698,368x86SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.418609-Nov-200721:2013,824x86SP2QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:20671,232x86SP2QFE\WOW

X64 הנתמכות ב- Internet Explorer 6 בכל הגירסאות של Windows XP

שם קובץגירסהתאריךשעהגודלה-CPUתיקיה
Browseui.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:391,605,120X64SP1GDR
Danim.dll6.3.1.14809-Nov-200721:391,989,120X64SP1GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.304109-Nov-200721:39561,664X64SP1GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.304109-Nov-200721:40332,288X64SP1GDR
Iepeers.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:40369,664X64SP1GDR
Jsproxy.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:4024,064X64SP1GDR
Mshtml.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:405,998,592X64SP1GDR
Mstime.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:40900,608X64SP1GDR
Pngfilt.dll5.2.3790.304109-Nov-200721:4064,000X64SP1GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:402,438,144X64SP1GDR
Shlwapi.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:40621,568X64SP1GDR
Urlmon.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:401,085,440x64SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.295709-Nov-200721:405,120x64SP1GDR
Wininet.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:401,187,840x64SP1GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:411,036,800x86SP1GDR\WOW
Wdanim.dll6.3.1.14809-Nov-200721:411,058,304x86SP1GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.304109-Nov-200721:41363,008x86SP1GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.304109-Nov-200721:41212,480x86SP1GDR\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.304109-Nov-200721:4117,920x86SP1GDR\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:41253,952x86SP1GDR\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:4116,384x86SP1GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:413,156,480x86SP1GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:41537,088x86SP1GDR\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.304109-Nov-200721:4142,496x86SP1GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:411,515,008x86SP1GDR\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:41321,536x86SP1GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:41697,344x86SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.295709-Nov-200721:414,608x86SP1GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:41662,528x86SP1GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:371,605,120x64SP1QFE
Danim.dll6.3.1.14809-Nov-200721:381,989,120x64SP1QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.304109-Nov-200721:38561,664x64SP1QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.304109-Nov-200721:38332,288x64SP1QFE
Iepeers.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:38370,176x64SP1QFE
Jsproxy.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:3824,064x64SP1QFE
Mshtml.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:386,002,688x64SP1QFE
Mstime.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:38900,608x64SP1QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.304109-Nov-200721:3964,000x64SP1QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:392,439,168x64SP1QFE
Shlwapi.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:39621,568x64SP1QFE
Urlmon.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:391,085,952x64SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.295709-Nov-200721:3929,184x64SP1QFE
Wininet.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:391,190,912x64SP1QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:391,036,800x86SP1QFE\WOW
Wdanim.dll6.3.1.14809-Nov-200721:391,058,304x86SP1QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.304109-Nov-200721:39363,008x86SP1QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.304109-Nov-200721:39212,480x86SP1QFE\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.304109-Nov-200721:3917,920x86SP1QFE\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:39253,952x86SP1QFE\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:3916,384x86SP1QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:393,159,552x86SP1QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:39537,088x86SP1QFE\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.304109-Nov-200721:3942,496x86SP1QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:391,516,032x86SP1QFE\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:39321,536x86SP1QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:39697,344x86SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.295709-Nov-200721:3928,672x86SP1QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:39666,112x86SP1QFE\WOW
Browseui.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:461,605,120x64SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.418609-Nov-200721:46332,288x64SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:466,000,640x64SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:462,438,144x64SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:471,088,512x64SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.418609-Nov-200721:4714,336x64SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:471,190,912x64SP2GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:471,033,216x86SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.418609-Nov-200721:47209,920x86SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:473,132,928x86SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:471,508,352x86SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:47698,368x86SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.418609-Nov-200721:4713,824x86SP2GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:47670,720x86SP2GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:571,605,120x64SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.418609-Nov-200721:57332,288x64SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:576,005,760x64SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:572,438,656x64SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:571,088,512x64SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.418609-Nov-200721:5714,336x64SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:571,191,936x64SP2QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:581,033,216x86SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.418609-Nov-200721:58209,920x86SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:583,135,488x86SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:581,508,352x86SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:58698,368x86SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.418609-Nov-200721:5813,824x86SP2QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:58671,232x86SP2QFE\WOW

X64 הנתמכות ב- Internet Explorer 6 בכל הגירסאות של Windows Server 2003

שם קובץגירסהתאריךשעהגודלה-CPUתיקיה
Browseui.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:391,605,120x64SP1GDR
Danim.dll6.3.1.14809-Nov-200721:391,989,120x64SP1GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.304109-Nov-200721:39561,664x64SP1GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.304109-Nov-200721:40332,288x64SP1GDR
Iepeers.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:40369,664x64SP1GDR
Jsproxy.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:4024,064x64SP1GDR
Mshtml.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:405,998,592x64SP1GDR
Mstime.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:40900,608x64SP1GDR
Pngfilt.dll5.2.3790.304109-Nov-200721:4064,000x64SP1GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:402,438,144x64SP1GDR
Shlwapi.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:40621,568x64SP1GDR
Urlmon.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:401,085,440x64SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.295709-Nov-200721:405,120x64SP1GDR
Wininet.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:401,187,840x64SP1GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:411,036,800x86SP1GDR\WOW
Wdanim.dll6.3.1.14809-Nov-200721:411,058,304x86SP1GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.304109-Nov-200721:41363,008x86SP1GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.304109-Nov-200721:41212,480x86SP1GDR\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.304109-Nov-200721:4117,920x86SP1GDR\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:41253,952x86SP1GDR\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:4116,384x86SP1GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:413,156,480x86SP1GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:41537,088x86SP1GDR\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.304109-Nov-200721:4142,496x86SP1GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:411,515,008x86SP1GDR\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:41321,536x86SP1GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:41697,344x86SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.295709-Nov-200721:414,608x86SP1GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:41662,528x86SP1GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:371,605,120x64SP1QFE
Danim.dll6.3.1.14809-Nov-200721:381,989,120x64SP1QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.304109-Nov-200721:38561,664x64SP1QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.304109-Nov-200721:38332,288x64SP1QFE
Iepeers.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:38370,176x64SP1QFE
Jsproxy.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:3824,064x64SP1QFE
Mshtml.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:386,002,688x64SP1QFE
Mstime.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:38900,608x64SP1QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.304109-Nov-200721:3964,000x64SP1QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:392,439,168x64SP1QFE
Shlwapi.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:39621,568x64SP1QFE
Urlmon.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:391,085,952x64SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.295709-Nov-200721:3929,184x64SP1QFE
Wininet.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:391,190,912x64SP1QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:391,036,800x86SP1QFE\WOW
Wdanim.dll6.3.1.14809-Nov-200721:391,058,304x86SP1QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.304109-Nov-200721:39363,008x86SP1QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.304109-Nov-200721:39212,480x86SP1QFE\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.304109-Nov-200721:3917,920x86SP1QFE\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:39253,952x86SP1QFE\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:3916,384x86SP1QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:393,159,552x86SP1QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:39537,088x86SP1QFE\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.304109-Nov-200721:3942,496x86SP1QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:391,516,032x86SP1QFE\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:39321,536x86SP1QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:39697,344x86SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.295709-Nov-200721:3928,672x86SP1QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.304109-Nov-200721:39666,112x86SP1QFE\WOW
Browseui.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:461,605,120x64SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.418609-Nov-200721:46332,288x64SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:466,000,640x64SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:462,438,144x64SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:471,088,512x64SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.418609-Nov-200721:4714,336x64SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:471,190,912x64SP2GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:471,033,216x86SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.418609-Nov-200721:47209,920x86SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:473,132,928x86SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:471,508,352x86SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:47698,368x86SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.418609-Nov-200721:4713,824x86SP2GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:47670,720x86SP2GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:571,605,120x64SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.418609-Nov-200721:57332,288x64SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:576,005,760x64SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:572,438,656x64SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:571,088,512x64SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.418609-Nov-200721:5714,336x64SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:571,191,936x64SP2QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:581,033,216x86SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.418609-Nov-200721:58209,920x86SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:583,135,488x86SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:581,508,352x86SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:58698,368x86SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.418609-Nov-200721:5813,824x86SP2QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.418609-Nov-200721:58671,232x86SP2QFE\WOW

Internet Explorer 6 Service Pack 1 בכל הגירסאות הנתמכות של Windows 2000

שם קובץגירסהתאריךשעהגודלתיקיה
Browseui.dll6.0.2800.191511-Oct-200718:371,018,368RTMGDR
Cdfview.dll6.0.2800.191511-Oct-200718:38143,360RTMGDR
Danim.dll6.3.1.14822-Aug-200714:121,054,208RTMGDR
Dxtmsft.dll6.3.2800.160311-Oct-200718:30351,744RTMGDR
Dxtrans.dll6.3.2800.160311-Oct-200718:30192,512RTMGDR
Iepeers.dll6.0.2800.160311-Oct-200718:30236,032RTMGDR
Inseng.dll6.0.2800.160311-Oct-200718:3069,632RTMGDR
Jsproxy.dll6.0.2800.160311-Oct-200718:3112,288RTMGDR
Mshtml.dll6.0.2800.160529-Oct-200718:312,705,408RTMGDR
Msrating.dll6.0.2800.191511-Oct-200718:38132,096RTMGDR
Mstime.dll6.0.2800.160311-Oct-200718:30498,176RTMGDR
Pngfilt.dll6.0.2800.160311-Oct-200718:3034,816RTMGDR
Shdocvw.dll6.0.2800.191511-Oct-200718:371,340,416RTMGDR
Shlwapi.dll6.0.2800.191511-Oct-200718:37402,944RTMGDR
Urlmon.dll6.0.2800.160311-Oct-200718:31462,336RTMGDR
Wininet.dll6.0.2800.160311-Oct-200718:31575,488RTMGDR
Browseui.dll6.0.2800.191511-Oct-200717:371,018,368RTMQFE
Cdfview.dll6.0.2800.191511-Oct-200717:38143,360RTMQFE
Danim.dll6.3.1.14822-Aug-200712:551,054,208RTMQFE
Dxtmsft.dll6.3.2800.160411-Oct-200718:10351,744RTMQFE
Dxtrans.dll6.3.2800.160411-Oct-200718:09192,512RTMQFE
Iepeers.dll6.0.2800.160411-Oct-200718:10236,544RTMQFE
Inseng.dll6.0.2800.160411-Oct-200718:1069,632RTMQFE
Jsproxy.dll6.0.2800.160411-Oct-200718:1112,288RTMQFE
Mshtml.dll6.0.2800.160629-Oct-200717:282,713,088RTMQFE
Msrating.dll6.0.2800.191511-Oct-200717:38132,096RTMQFE
Mstime.dll6.0.2800.160411-Oct-200718:09498,176RTMQFE
Pngfilt.dll6.0.2800.160411-Oct-200718:1038,912RTMQFE
Shdocvw.dll6.0.2800.191511-Oct-200717:371,340,416RTMQFE
Shlwapi.dll6.0.2800.191511-Oct-200717:37402,944RTMQFE
Urlmon.dll6.0.2800.160411-Oct-200718:11464,384RTMQFE
Wininet.dll6.0.2800.160411-Oct-200718:11587,776RTMQFE

Internet Explorer 7 בכל תמיכה גירסאות 32 סיביות של Windows XP

שם קובץגירסהתאריךשעהגודלתיקיה
Advpack.dll7.0.6000.1657410-Oct-200723:55124,928SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.1657410-Oct-200723:55214,528SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.1657410-Oct-200723:55132,608SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1657410-Oct-200723:5563,488SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1657410-Oct-200710:5970,656SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.1657410-Oct-200723:55153,088SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.1657410-Oct-200723:55230,400SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.1657410-Oct-200705:46161,792SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.001-Jul-200703:312,455,488SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646110-Oct-200723:55383,488SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.1657410-Oct-200723:55384,512SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1657410-Oct-200723:556,065,664SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641401-Jul-200703:36991,232SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1657410-Oct-200723:5544,544SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.1657410-Oct-200723:55267,776SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1657410-Oct-200710:5913,824SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.1657410-Oct-200710:59625,152SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.1657410-Oct-200723:551,831,424SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1657410-Oct-200723:5527,648SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.1657410-Oct-200723:55459,264SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1657410-Oct-200723:5552,224SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1658731-Oct-200713:123,590,656SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.1657410-Oct-200723:55478,208SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.1657410-Oct-200723:55193,024SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.1657410-Oct-200723:55671,232SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.1657410-Oct-200723:55102,400SP2GDR
Url.dll7.0.6000.1657410-Oct-200723:55105,984SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.1657410-Oct-200723:561,159,680SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.1657410-Oct-200723:56232,960SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.1657410-Oct-200723:56824,832SP2GDR
Advpack.dll7.0.6000.2069610-Oct-200723:47124,928SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.2069610-Oct-200723:47214,528SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.2069610-Oct-200723:47132,608SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2069610-Oct-200723:4763,488SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2069610-Oct-200708:1670,656SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.2069610-Oct-200723:47153,088SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.2069610-Oct-200723:47230,400SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.2069610-Oct-200705:47161,792SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.001-Jul-200703:312,455,488SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646110-Oct-200723:47383,488SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.2069610-Oct-200723:47388,096SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2069610-Oct-200723:476,067,200SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641401-Jul-200703:36991,232SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2069610-Oct-200723:4744,544SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.2069610-Oct-200723:47267,776SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2069610-Oct-200708:1613,824SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.2069610-Oct-200708:16625,664SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.2069610-Oct-200723:471,832,960SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2069610-Oct-200723:4727,648SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.2069610-Oct-200723:47459,264SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2069610-Oct-200723:4752,224SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2071030-Oct-200723:483,593,216SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.2069610-Oct-200723:47478,208SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.2069610-Oct-200723:47193,024SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.2069610-Oct-200723:47671,232SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.2069610-Oct-200723:47102,912SP2QFE
Url.dll7.0.6000.2069610-Oct-200723:47105,984SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.2069610-Oct-200723:471,162,240SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.2069610-Oct-200723:47233,472SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.2069610-Oct-200723:47825,344SP2QFE

Internet Explorer 7 בכל תמיכה גירסאות 32 סיביות של Windows Server 2003

שם קובץגירסהתאריךשעהגודלתיקיה
Advpack.dll7.0.6000.1657411-Oct-200707:58124,928SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.1657411-Oct-200707:58214,528SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.1657411-Oct-200707:58132,608SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1657411-Oct-200707:5863,488SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1657410-Oct-200709:3770,656SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.1657411-Oct-200707:58153,088SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.1657411-Oct-200707:58230,400SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.1657410-Oct-200705:35161,792SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.017-Apr-200709:352,455,488SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646111-Oct-200707:58383,488SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.1657411-Oct-200707:58384,512SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1657411-Oct-200707:586,065,664SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641403-Mar-200702:11991,232SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1657411-Oct-200707:5844,544SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.1657411-Oct-200707:58267,776SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1657410-Oct-200709:3713,824SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.1657410-Oct-200709:37625,152SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.1657411-Oct-200707:581,831,424SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1657411-Oct-200707:5827,648SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.1657411-Oct-200707:58459,264SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1657411-Oct-200707:5852,224SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1658731-Oct-200705:193,590,656SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.1657411-Oct-200707:58478,208SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.1657411-Oct-200707:58193,024SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.1657411-Oct-200707:58671,232SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.1657411-Oct-200707:58102,400SP2GDR
Url.dll7.0.6000.1657411-Oct-200707:58105,984SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.1657411-Oct-200707:581,159,680SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.1657411-Oct-200707:58232,960SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.1657411-Oct-200707:58824,832SP2GDR
Advpack.dll7.0.6000.2069611-Oct-200707:46124,928SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.2069611-Oct-200707:46214,528SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.2069611-Oct-200707:46132,608SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2069611-Oct-200707:4663,488SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2069610-Oct-200709:5470,656SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.2069611-Oct-200707:46153,088SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.2069611-Oct-200707:46230,400SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.2069610-Oct-200704:53161,792SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.017-Apr-200709:352,455,488SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646111-Oct-200707:46383,488SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.2069611-Oct-200707:46388,096SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2069611-Oct-200707:466,067,200SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641403-Mar-200702:11991,232SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2069611-Oct-200707:4644,544SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.2069611-Oct-200707:46267,776SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2069610-Oct-200709:5413,824SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.2069610-Oct-200709:54625,664SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.2069611-Oct-200707:461,832,960SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2069611-Oct-200707:4627,648SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.2069611-Oct-200707:46459,264SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2069611-Oct-200707:4652,224SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2071001-Nov-200703:193,593,216SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.2069611-Oct-200707:46478,208SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.2069611-Oct-200707:46193,024SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.2069611-Oct-200707:46671,232SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.2069611-Oct-200707:46102,912SP2QFE
Url.dll7.0.6000.2069611-Oct-200707:46105,984SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.2069611-Oct-200707:461,162,240SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.2069611-Oct-200707:46233,472SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.2069611-Oct-200707:46825,344SP2QFE

Internet Explorer 7 בכל גירסאות 32 סיביות של Windows Vista תמיכה

שם קובץגירסהתאריךשעהגודל
Package_1_for_kb942615_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum27-Oct-200717:169,495
Package_1_for_kb942615~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum27-Oct-200717:1618,695
Package_2_for_kb942615_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum27-Oct-200717:163,299
Package_2_for_kb942615~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum27-Oct-200717:165,467
Package_3_for_kb942615_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum27-Oct-200717:163,199
Package_3_for_kb942615~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum27-Oct-200717:165,323
Update-bf.mum27-Oct-200717:162,311
X86_036145f114bfd59341399ae884b192f7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_01dc773ff86eb8a0.manifest27-Oct-200717:16700
X86_0729947076c693bcadf56355f95781de_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_11e766885e87d5d6.manifest27-Oct-200717:16706
X86_0b62dba1977b6098a75c4760dd016284_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_a77c5d5b4037fa3d.manifest27-Oct-200717:16702
X86_0e6ecb9716d1601638caa8bf92fd726d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_0db9e182247e56ef.manifest27-Oct-200717:16708
X86_10640aee71f8cbb04b7e10d43ee1c67c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_23b7d52a53717bb6.manifest27-Oct-200717:16726
X86_1a5ebc8acfd9accc858d4bbfc8e6cc72_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_f384ac74c7180e37.manifest27-Oct-200717:16700
X86_1aded1213210dd0db5ee1f6601630e41_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_ef7ae42d096939fc.manifest27-Oct-200717:16711
X86_1d40ecb827179db1daf3f9cda5748e3e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16587_none_efbe57a76603eb18.manifest27-Oct-200717:16704
X86_21c8b23590992cbe2831f49ff9f0bb92_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_44e237fb42ad0863.manifest27-Oct-200717:16706
X86_36f7c825f6cb4963d161402e44500241_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_4a797f3e4290ad09.manifest27-Oct-200717:16695
X86_38737aded612b0a4eeafaf57319cc34e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_b0fa68e28861d56a.manifest27-Oct-200717:16726
X86_476a9d86d55001df9f865fbe5ea225ce_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_8e82b1975721285e.manifest27-Oct-200717:16704
X86_57c57f9175f085134dc3b4812c796068_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_e0837aa62912a3c5.manifest27-Oct-200717:16696
X86_6b21003cb0f7d1b4c1885a1e71f53c65_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_4b94369f2aa55d54.manifest27-Oct-200717:16707
X86_6cf0868198157ef917eec6d80ab110ae_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20710_none_1ab44bc240315697.manifest27-Oct-200717:16704
X86_79076f2f4192b71d18d2a806c7074f2e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_ce75d2bf33f30e9c.manifest27-Oct-200717:16708
X86_7d2dafb138853ef5000ea3fd85d0313d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_06de09ae9702e97a.manifest27-Oct-200717:16694
X86_834f0657f77377ce544e51090ec91742_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_adf6b9ecd0d12005.manifest27-Oct-200717:16700
X86_836eb8c8e023a9b9501f56338a166b4f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_6f856b33fc5b7712.manifest27-Oct-200717:16695
X86_87e3de1cafbdaa1053084c54b64fb0d5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_5bf67f66447d6a6e.manifest27-Oct-200717:16702
X86_8ad524f31508897a7a9c6886874fed78_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_ebea5eccbcd22e9c.manifest27-Oct-200717:16707
X86_966b2ce6102cf902ead58767c73f3e5d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_3b22f3c2c17813b2.manifest27-Oct-200717:16708
X86_a298dbd0198be7891d3ffe4ccbe1deb9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_064ecfa89a1c46fd.manifest27-Oct-200717:16724
X86_a9e0ffa1d0aefe3c2ea668b3861703c0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_a2db130b000a389a.manifest27-Oct-200717:16695
X86_bf5728bc9ead80febf60a2ddcb309544_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_bcb085b8f85cc6a1.manifest27-Oct-200717:16708
X86_bf9f543be14f604d7bec987a77d89643_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_d119ecfa43332a38.manifest27-Oct-200717:16712
X86_c0d0a4ea45e9ae569e5ebf10283f7084_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_39baa0891286767e.manifest27-Oct-200717:16700
X86_c4e1e496b2595a2010bc36056e2632a1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_ebd1e7e1ae82c306.manifest27-Oct-200717:16699
X86_ca4e1f8e44d30d9c0625419c821b939c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_85846b39c76038a8.manifest27-Oct-200717:16694
X86_cbda114ec139a76c993fe228eaba69fc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_874c57e220871eae.manifest27-Oct-200717:16696
X86_ce7973734d6dda8dc2658d0afe1c7db1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_8021c984f3c5d028.manifest27-Oct-200717:16696
X86_dd829e72dce2db51df512719bc539887_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_635fdfffb164e1b6.manifest27-Oct-200717:16696
X86_e1a628303b92f4515bc7e550cd6710a7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_cf83d85ba9f5aa86.manifest27-Oct-200717:16704
X86_e23c3652e31f89704065c01f627b3270_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_f004ec687421950f.manifest27-Oct-200717:16695
X86_e3f8b87b4db9bd52bb9434a3d8cdba7f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_7ec4ea007376e5e1.manifest27-Oct-200717:16699
X86_eb96ab7fff5b76a5b37803ad16312157_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_04056441dc823ab5.manifest27-Oct-200717:16711
X86_f363b1d6beb088ebf5265b513e19f188_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_9df2c3c67528127f.manifest27-Oct-200717:16712
X86_f3f548dada879d7557201019e2b04e7e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_79650f73ad15c3ec.manifest27-Oct-200717:16724
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_a99e76ebf5de4222.manifest27-Oct-200717:167,244
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_aa1474730f0a4c7c.manifest27-Oct-200717:167,244
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_b2b6294dd9d79f85.manifest27-Oct-200717:16283,492
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_b32c26d4f303a9df.manifest27-Oct-200717:16283,492
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_de98b8167f805ef4.manifest27-Oct-200717:1642,568
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_df0eb59d98ac694e.manifest27-Oct-200717:1642,568
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_8d0cb78254e644a9.manifest27-Oct-200717:17812,318
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_8d82b5096e124f03.manifest27-Oct-200717:17812,318
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_ffbc04efa4e0c618.manifest27-Oct-200717:1656,602
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_00320276be0cd072.manifest27-Oct-200717:1656,602
X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_f96527c96ecc406b.manifest27-Oct-200717:169,595
X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_f9db255087f84ac5.manifest27-Oct-200717:169,595
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_9599608184b1c699.manifest27-Oct-200717:17463,374
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_960f5e089dddd0f3.manifest27-Oct-200717:17463,374
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_3a82bd74d9a7ba4c.manifest10-Oct-200704:2942,229
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_3af8bafbf2d3c4a6.manifest10-Oct-200704:0442,229
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_15427eb912d716a0.manifest10-Oct-200704:29194,331
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_15b87c402c0320fa.manifest10-Oct-200704:04194,331
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_45fbfad946727926.manifest27-Oct-200717:1632,111
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_4671f8605f9e8380.manifest27-Oct-200717:1632,111
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16587_none_110d54b6253d7ded.manifest27-Oct-200717:17928,494
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20710_none_11dba0d53e28a5e6.manifest27-Oct-200717:17928,494
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_69feb63f59a31fdb.manifest10-Oct-200704:293,494
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_6a74b3c672cf2a35.manifest10-Oct-200704:043,494
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_586e90d8674bbb57.manifest27-Oct-200717:1624,168
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_58e48e5f8077c5b1.manifest27-Oct-200717:1624,168
X86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_2d35117b1d0c34fb.manifest27-Oct-200717:16125,698
X86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_2dab0f0236383f55.manifest27-Oct-200717:16126,025
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_c3a3c6966186fda0.manifest27-Oct-200717:1631,943
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_c419c41d7ab307fa.manifest27-Oct-200717:1631,943
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_29c8dd066836d2fd.manifest27-Oct-200717:1637,192
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_2a3eda8d8162dd57.manifest27-Oct-200717:1637,192
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_62757e11b12cbd7b.manifest27-Oct-200717:17829,599
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_62eb7b98ca58c7d5.manifest27-Oct-200717:17829,599
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_e66eea9094b011b3.manifest27-Oct-200717:1610,502
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_e6e4e817addc1c0d.manifest27-Oct-200717:1610,502
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_0b171facd72ad165.manifest27-Oct-200717:1610,729
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_0b8d1d33f056dbbf.manifest27-Oct-200717:1610,729
Advpack.dll7.0.6000.1657510-Oct-200703:54124,928
Advpack.dll7.0.6000.2069710-Oct-200703:45124,928
Urlmon.dll7.0.6000.1657510-Oct-200703:581,159,680
Urlmon.dll7.0.6000.2069710-Oct-200703:471,162,240
Mstime.dll7.0.6000.1657510-Oct-200703:56671,232
Mstime.dll7.0.6000.2069710-Oct-200703:46671,232
Inetcpl.cpl7.0.6000.1657510-Oct-200703:561,830,912
Inetcpl.cpl7.0.6000.2069710-Oct-200703:461,832,960
Jsproxy.dll7.0.6000.1657510-Oct-200703:5627,648
Wininet.dll7.0.6000.1657510-Oct-200703:58824,832
Wininetplugin.dll1.0.0.110-Oct-200703:5864,512
Jsproxy.dll7.0.6000.2069710-Oct-200703:4627,648
Wininet.dll7.0.6000.2069710-Oct-200703:47825,344
Wininetplugin.dll1.0.0.110-Oct-200703:4764,512
Ieapfltr.dat7.0.6011.011-Apr-200723:122,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646110-Oct-200703:55383,488
Ieapfltr.dat7.0.6011.011-Apr-200723:212,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646110-Oct-200703:45383,488
Dxtmsft.dll7.0.6000.1657510-Oct-200703:55347,136
Dxtrans.dll7.0.6000.1657510-Oct-200703:55214,528
Dxtmsft.dll7.0.6000.2069710-Oct-200703:45347,136
Dxtrans.dll7.0.6000.2069710-Oct-200703:45214,528
Mshtmled.dll7.0.6000.1657510-Oct-200703:56478,208
Mshtmled.dll7.0.6000.2069710-Oct-200703:46478,208
Mshtml.dll7.0.6000.1658727-Oct-200705:493,590,656
Mshtml.tlb7.0.6000.1658727-Oct-200702:161,383,424
Mshtml.dll7.0.6000.2071027-Oct-200705:243,593,216
Mshtml.tlb7.0.6000.2071027-Oct-200701:551,383,424
Icardie.dll7.0.6000.1657510-Oct-200703:5563,488
Icardie.dll7.0.6000.2069710-Oct-200703:4563,488
Ieunatt.exe7.0.6000.1657510-Oct-200702:0426,624
Iexplore.exe7.0.6000.1657510-Oct-200702:04625,152
Ieunatt.exe7.0.6000.2069710-Oct-200702:0126,624
Iexplore.exe7.0.6000.2069710-Oct-200702:02625,664
Ie4uinit.exe7.0.6000.1657510-Oct-200702:0470,656
Iernonce.dll7.0.6000.1657510-Oct-200703:5544,544
Iesetup.dll7.0.6000.1657510-Oct-200703:5556,320
Ie4uinit.exe7.0.6000.2069710-Oct-200702:0170,656
Iernonce.dll7.0.6000.2069710-Oct-200703:4544,544
Iesetup.dll7.0.6000.2069710-Oct-200703:4556,320
Iebrshim.dll6.0.6000.1657510-Oct-200703:5552,736
Iebrshim.dll6.0.6000.2069710-Oct-200703:4552,736
Ieframe.dll7.0.6000.1657510-Oct-200703:556,065,664
Ieui.dll7.0.6000.1657510-Oct-200703:55180,736
Ieframe.dll7.0.6000.2069710-Oct-200703:456,067,200
Ieui.dll7.0.6000.2069710-Oct-200703:45180,736
Ieinstal.exe6.0.6000.1657510-Oct-200702:04263,168
Ieinstal.exe6.0.6000.2069710-Oct-200702:02263,168
Ieuser.exe6.0.6000.1657510-Oct-200702:04301,568
Ieuser.exe6.0.6000.2069710-Oct-200702:02301,568

X64 הנתמכות של Internet Explorer 7 בכל הגירסאות של Windows XP

שם קובץגירסהתאריךשעהגודלה-CPUתיקיה
Advpack.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:10161,280x64SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:10314,368x64SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:10206,848x64SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:1085,504x64SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1657401-Nov-200705:1084,992x64SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:10196,096x64SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:10267,776x64SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:10161,792x64SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.001-Nov-200705:102,455,488SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646101-Nov-200705:10424,448x64SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.1657401-Nov-200705:10476,672x64SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:107,066,624x64SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641401-Nov-200705:11983,552SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:1157,344x64SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11371,200x64SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1657401-Nov-200705:1113,824x64SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.1657401-Nov-200705:11700,928x64SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.1657401-Nov-200705:112,077,184SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:1132,256x64SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11580,608x64SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:1182,432x64SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1658701-Nov-200705:115,676,544x64SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11758,784x64SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11242,176x64SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:111,129,984x64SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11164,352x64SP2GDR
Url.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11108,544x64SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:111,427,968x64SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11295,424x64SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:111,021,440x64SP2GDR
Wadvpack.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11124,928x86SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11214,528x86SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11132,608x86SP2GDR\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:1163,488x86SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.1657401-Nov-200705:1170,656x86SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11153,088x86SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11230,400x86SP2GDR\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11161,792x86SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.001-Nov-200705:112,455,488SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1646101-Nov-200705:11383,488x86SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.1657401-Nov-200705:11384,512x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:116,065,664x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641401-Nov-200705:11991,232SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:1144,544x86SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11267,776x86SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.1657401-Nov-200705:1113,824x86SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.1657401-Nov-200705:11625,152x86SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.1657401-Nov-200705:111,831,424SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:1127,648x86SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11459,264x86SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:1152,224x86SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.1658701-Nov-200705:113,590,656x86SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11478,208x86SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11193,024x86SP2GDR\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11671,232x86SP2GDR\WOW
Woccache.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11102,400x86SP2GDR\WOW
Wurl.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11105,984x86SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:111,159,680x86SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11232,960x86SP2GDR\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11824,832x86SP2GDR\WOW
Advpack.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:38161,280x64SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:38314,368x64SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:38207,360x64SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:3885,504x64SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2069601-Nov-200704:3884,992x64SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:38195,584x64SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:38267,264x64SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:38161,792x64SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.001-Nov-200704:382,455,488SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646101-Nov-200704:38424,448x64SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.2069601-Nov-200704:38479,744x64SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:387,068,672x64SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641401-Nov-200704:38983,552SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:3857,344x64SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:38371,200x64SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2069601-Nov-200704:3913,824x64SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.2069601-Nov-200704:39701,440x64SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.2069601-Nov-200704:392,080,256SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:3932,256x64SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:39580,608x64SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:3982,432x64SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2071001-Nov-200704:395,679,616x64SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:39758,784x64SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:39242,688x64SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:391,129,984x64SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:39164,864x64SP2QFE
Url.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:39108,544x64SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:391,431,040x64SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:39295,936x64SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:391,021,952x64SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40124,928x86SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40214,528x86SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40132,608x86SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:4063,488x86SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2069601-Nov-200704:4070,656x86SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40153,088x86SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40230,400x86SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40161,792x86SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.001-Nov-200704:402,455,488SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1646101-Nov-200704:40383,488x86SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.2069601-Nov-200704:40388,096x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:406,067,200x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641401-Nov-200704:40991,232SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:4044,544x86SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40267,776x86SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2069601-Nov-200704:4013,824x86SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.2069601-Nov-200704:40625,664x86SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.2069601-Nov-200704:401,832,960SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:4027,648x86SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40459,264x86SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:4052,224x86SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.2071001-Nov-200704:403,593,216x86SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40478,208x86SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40193,024x86SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40671,232x86SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40102,912x86SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40105,984x86SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:401,162,240x86SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40233,472x86SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40825,344x86SP2QFE\WOW

X64 הנתמכות של Internet Explorer 7 בכל הגירסאות של Windows Server 2003

שם קובץגירסהתאריךשעהגודלה-CPUתיקיה
Advpack.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:10161,280x64SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:10314,368x64SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:10206,848x64SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:1085,504x64SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1657401-Nov-200705:1084,992x64SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:10196,096x64SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:10267,776x64SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:10161,792x64SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.001-Nov-200705:102,455,488SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646101-Nov-200705:10424,448x64SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.1657401-Nov-200705:10476,672x64SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:107,066,624x64SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641401-Nov-200705:11983,552SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:1157,344x64SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11371,200x64SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1657401-Nov-200705:1113,824x64SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.1657401-Nov-200705:11700,928x64SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.1657401-Nov-200705:112,077,184SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:1132,256x64SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11580,608x64SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:1182,432x64SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1658701-Nov-200705:115,676,544x64SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11758,784x64SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11242,176x64SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:111,129,984x64SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11164,352x64SP2GDR
Url.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11108,544x64SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:111,427,968x64SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11295,424x64SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:111,021,440x64SP2GDR
Wadvpack.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11124,928x86SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11214,528x86SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11132,608x86SP2GDR\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:1163,488x86SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.1657401-Nov-200705:1170,656x86SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11153,088x86SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11230,400x86SP2GDR\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11161,792x86SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.001-Nov-200705:112,455,488SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1646101-Nov-200705:11383,488x86SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.1657401-Nov-200705:11384,512x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:116,065,664x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641401-Nov-200705:11991,232SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:1144,544x86SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11267,776x86SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.1657401-Nov-200705:1113,824x86SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.1657401-Nov-200705:11625,152x86SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.1657401-Nov-200705:111,831,424SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:1127,648x86SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11459,264x86SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:1152,224x86SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.1658701-Nov-200705:113,590,656x86SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11478,208x86SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11193,024x86SP2GDR\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11671,232x86SP2GDR\WOW
Woccache.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11102,400x86SP2GDR\WOW
Wurl.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11105,984x86SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:111,159,680x86SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11232,960x86SP2GDR\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.1657401-Nov-200705:11824,832x86SP2GDR\WOW
Advpack.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:38161,280x64SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:38314,368x64SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:38207,360x64SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:3885,504x64SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2069601-Nov-200704:3884,992x64SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:38195,584x64SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:38267,264x64SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:38161,792x64SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.001-Nov-200704:382,455,488SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646101-Nov-200704:38424,448x64SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.2069601-Nov-200704:38479,744x64SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:387,068,672x64SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641401-Nov-200704:38983,552SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:3857,344x64SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:38371,200x64SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2069601-Nov-200704:3913,824x64SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.2069601-Nov-200704:39701,440x64SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.2069601-Nov-200704:392,080,256SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:3932,256x64SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:39580,608x64SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:3982,432x64SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2071001-Nov-200704:395,679,616x64SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:39758,784x64SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:39242,688x64SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:391,129,984x64SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:39164,864x64SP2QFE
Url.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:39108,544x64SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:391,431,040x64SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:39295,936x64SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:391,021,952x64SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40124,928x86SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40214,528x86SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40132,608x86SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:4063,488x86SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2069601-Nov-200704:4070,656x86SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40153,088x86SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40230,400x86SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40161,792x86SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.001-Nov-200704:402,455,488SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1646101-Nov-200704:40383,488x86SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.2069601-Nov-200704:40388,096x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:406,067,200x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641401-Nov-200704:40991,232SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:4044,544x86SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40267,776x86SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2069601-Nov-200704:4013,824x86SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.2069601-Nov-200704:40625,664x86SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.2069601-Nov-200704:401,832,960SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:4027,648x86SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40459,264x86SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:4052,224x86SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.2071001-Nov-200704:403,593,216x86SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40478,208x86SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40193,024x86SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40671,232x86SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40102,912x86SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40105,984x86SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:401,162,240x86SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40233,472x86SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.2069601-Nov-200704:40825,344x86SP2QFE\WOW

X64 הנתמכות של Internet Explorer 7 בכל הגירסאות של Windows Vista

שם קובץגירסהתאריךשעהגודלה-CPU
Amd64_0a189e033a602ecb3162bd7692bc8dab_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_904b567cf41a0638.manifest27-Oct-200717:161,048
Amd64_0b62dba1977b6098a75c4760dd016284_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_039af8def8956b73.manifest27-Oct-200717:16704
Amd64_0f856f3e281a3c321a0272ecb7060380_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16587_none_5b0b56445e4e5719.manifest27-Oct-200717:16708
Amd64_10640aee71f8cbb04b7e10d43ee1c67c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_7fd670ae0bceecec.manifest27-Oct-200717:16728
Amd64_1083bc1926029c47900ceaf1df4b06c9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_d1286ac483ba32c2.manifest27-Oct-200717:161,072
Amd64_167c9d9c8f83f914c110cab1adc84c9a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_a068381f15fbdf0b.manifest27-Oct-200717:16699
Amd64_16c949f87f817d7396bb5fa61f931c05_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_988c00e870b77d83.manifest27-Oct-200717:161,064
Amd64_174eab1864f59a3b324fc1d8a68f8ef3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_931c5de0d41791f6.manifest27-Oct-200717:161,064
Amd64_1d40ecb827179db1daf3f9cda5748e3e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16587_none_4bdcf32b1e615c4e.manifest27-Oct-200717:16706
Amd64_2ffc1e17138a073f47bc7364ba19ebcf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_29027dd37c074de4.manifest27-Oct-200717:16730
Amd64_36498b9d3330fd8b6d940d9e30a787bb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_6de75915091a9778.manifest27-Oct-200717:161,064
Amd64_36f7c825f6cb4963d161402e44500241_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_a6981ac1faee1e3f.manifest27-Oct-200717:16697
Amd64_38737aded612b0a4eeafaf57319cc34e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_0d19046640bf46a0.manifest27-Oct-200717:16728
Amd64_45e5fb97c086aa0a31e42d03fbf7e176_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_a58adac800422aa8.manifest27-Oct-200717:16706
Amd64_470cc47bde32ebdb198af0c5f110e63d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_4115278f19dd00f9.manifest27-Oct-200717:161,036
Amd64_519ba1c5ebbb8de4ba325660ce181c8b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_54d85ee0a69412c0.manifest27-Oct-200717:16706
Amd64_520477832e5c8cd5532b66e4d331c9a1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_225696227cacde6c.manifest27-Oct-200717:161,072
Amd64_5c6eb17107bacd366d9a07d0b22607fa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_7b386e5042b6979a.manifest27-Oct-200717:16699
Amd64_66c63f795ae705854160d82f2c86039c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_df366ee0e69dd5b8.manifest27-Oct-200717:16728
Amd64_69ef2aa47ba5e91deb7fb743aaad0230_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_40d334c10f17978f.manifest27-Oct-200717:161,046
Amd64_6cf0868198157ef917eec6d80ab110ae_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20710_none_76d2e745f88ec7cd.manifest27-Oct-200717:16706
Amd64_6d730757396c6af2b055ec62a25fa976_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_4107fc6d271d50e9.manifest27-Oct-200717:16728
Amd64_6fe2f87eb55b27f14a4ffa35b181c2d2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20710_none_b20a2a3eca8e2bd9.manifest27-Oct-200717:16708
Amd64_722825c1777db1365142199c9b21ff2e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_aaae004315f822f3.manifest27-Oct-200717:161,036
Amd64_78ccb2b93008d776916afb3d358c0f58_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_60ca69401c1c282c.manifest27-Oct-200717:161,056
Amd64_81b3b45757b23f7b2b8c9f7e8544063a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_aa7bea15885d2c02.manifest27-Oct-200717:161,040
Amd64_81fcf80012e885ac7b06bb8d5871925d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_8e7b38215fc478f0.manifest27-Oct-200717:16699
Amd64_822a77bc7275aea2a0c99577a9a9f805_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_725fb03f5f87621d.manifest27-Oct-200717:161,060
Amd64_836eb8c8e023a9b9501f56338a166b4f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_cba406b7b4b8e848.manifest27-Oct-200717:16697
Amd64_87e3de1cafbdaa1053084c54b64fb0d5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_b8151ae9fcdadba4.manifest27-Oct-200717:16704
Amd64_93f0f30fb22b1eff1c8e1c89998f318d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_e843be006dff88d0.manifest27-Oct-200717:161,056
Amd64_94740af0046f7153877a89071422dd52_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_a48ac24c5afd185b.manifest27-Oct-200717:16730
Amd64_a298dbd0198be7891d3ffe4ccbe1deb9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_626d6b2c5279b833.manifest27-Oct-200717:16726
Amd64_a4ba904892db683eec81a07ddf2b21a8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_ed718e94833f556c.manifest27-Oct-200717:161,060
Amd64_a9e0ffa1d0aefe3c2ea668b3861703c0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_fef9ae8eb867a9d0.manifest27-Oct-200717:16697
Amd64_b5dea4874dc42d844c45b1cfae16ff0c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_c390399e57acb5a2.manifest27-Oct-200717:161,046
Amd64_bc4f39321b6802d02a2b9b2d462f9a51_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_ad7de913f662979a.manifest27-Oct-200717:161,040
Amd64_c23abb432103e3b8c6a0339ff29d8692_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_7604461dd5b497c4.manifest27-Oct-200717:161,048
Amd64_c713cecd58dbc37fbca331185d894ad9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_9582dc7c195f7374.manifest27-Oct-200717:161,064
Amd64_ce5adda8d2acae1e80c162f2576e99cf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_16ec5e7389c503e8.manifest27-Oct-200717:161,070
Amd64_d01dbd2dc4ea0b36360a78a5938eb28d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_a0e9f1077066d460.manifest27-Oct-200717:16699
Amd64_d9f0fcaa58e99ed28d102e4af8d48525_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_db80f71e3e8d757f.manifest27-Oct-200717:161,048
Amd64_dcd7fdbb538443cc81b35a2b997e652d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_8a726760b3fe0ed1.manifest27-Oct-200717:161,064
Amd64_e0b59074de4bd45f498cbb46fe683392_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_0f0fedce9e53813f.manifest27-Oct-200717:161,040
Amd64_e108e3320d76cc428eead23f0927a0bc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_0a2a7104650cb8e1.manifest27-Oct-200717:161,048
Amd64_e23c3652e31f89704065c01f627b3270_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_4c2387ec2c7f0645.manifest27-Oct-200717:16697
Amd64_ee566c1160d33751aea4a87ebf1d7a90_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_ec7bdad57473570e.manifest27-Oct-200717:161,040
Amd64_efef1050d4550488d62cad9da3a38fd7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_1b839acbda2ea259.manifest27-Oct-200717:161,070
Amd64_f3f548dada879d7557201019e2b04e7e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_d583aaf765733522.manifest27-Oct-200717:16726
Amd64_f63b92b49f5780d7cc84d832347d624c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_3c92acf83dd9cb6f.manifest27-Oct-200717:161,064
Amd64_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_05bd126fae3bb358.manifest27-Oct-200717:237,274
Amd64_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_06330ff6c767bdb2.manifest27-Oct-200717:237,274
Amd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_0ed4c4d1923510bb.manifest27-Oct-200717:23283,526
Amd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_0f4ac258ab611b15.manifest27-Oct-200717:23283,526
Amd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_3ab7539a37ddd02a.manifest27-Oct-200717:2342,596
Amd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_3b2d51215109da84.manifest27-Oct-200717:2342,596
Amd64_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_e92b53060d43b5df.manifest27-Oct-200717:23810,403
Amd64_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_e9a1508d266fc039.manifest27-Oct-200717:23810,403
Amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_5bdaa0735d3e374e.manifest27-Oct-200717:2356,676
Amd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_5c509dfa766a41a8.manifest27-Oct-200717:2356,676
Amd64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_5583c34d2729b1a1.manifest27-Oct-200717:239,627
Amd64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_55f9c0d44055bbfb.manifest27-Oct-200717:239,627
Amd64_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_f1b7fc053d0f37cf.manifest27-Oct-200717:23463,398
Amd64_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_f22df98c563b4229.manifest27-Oct-200717:23463,398
Amd64_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_96a158f892052b82.manifest10-Oct-200705:2342,231
Amd64_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_9717567fab3135dc.manifest10-Oct-200705:0042,231
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_71611a3ccb3487d6.manifest10-Oct-200705:23194,333
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_71d717c3e4609230.manifest10-Oct-200705:00194,333
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_a21a965cfecfea5c.manifest27-Oct-200717:2332,143
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_a29093e417fbf4b6.manifest27-Oct-200717:2332,143
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16587_none_6d2bf039dd9aef23.manifest27-Oct-200717:24928,555
Amd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20710_none_6dfa3c58f686171c.manifest27-Oct-200717:24928,555
Amd64_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_c61d51c312009111.manifest10-Oct-200705:233,502
Amd64_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_c6934f4a2b2c9b6b.manifest10-Oct-200705:003,502
Amd64_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_b48d2c5c1fa92c8d.manifest27-Oct-200717:2324,196
Amd64_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_b50329e338d536e7.manifest27-Oct-200717:2324,196
Amd64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_8953acfed569a631.manifest27-Oct-200717:23126,169
Amd64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_89c9aa85ee95b08b.manifest27-Oct-200717:23126,498
Amd64_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_1fc2621a19e46ed6.manifest27-Oct-200717:2331,977
Amd64_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_20385fa133107930.manifest27-Oct-200717:2331,977
Amd64_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_85e7788a20944433.manifest27-Oct-200717:2337,911
Amd64_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_865d761139c04e8d.manifest27-Oct-200717:2337,911
Amd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_be941995698a2eb1.manifest27-Oct-200717:23829,703
Amd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_bf0a171c82b6390b.manifest27-Oct-200717:23829,703
Amd64_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_428d86144d0d82e9.manifest27-Oct-200717:2310,526
Amd64_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_4303839b66398d43.manifest27-Oct-200717:2310,526
Amd64_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_6735bb308f88429b.manifest27-Oct-200717:2310,761
Amd64_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_67abb8b7a8b44cf5.manifest27-Oct-200717:2310,761
Package_1_for_kb942615_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum27-Oct-200717:1616,262
Package_1_for_kb942615~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum27-Oct-200717:1639,857
Package_2_for_kb942615_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum27-Oct-200717:163,319
Package_2_for_kb942615~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum27-Oct-200717:169,096
Package_3_for_kb942615_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum27-Oct-200717:163,219
Package_3_for_kb942615~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum27-Oct-200717:168,864
Update-bf.mum27-Oct-200717:162,327
Wow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_93a8575109ca682c.manifest27-Oct-200717:23120,967
Wow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_941e54d822f67286.manifest27-Oct-200717:23120,967
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_a99e76ebf5de4222.manifest27-Oct-200717:237,244
X86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_aa1474730f0a4c7c.manifest27-Oct-200717:237,244
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_b2b6294dd9d79f85.manifest27-Oct-200717:23283,492
X86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_b32c26d4f303a9df.manifest27-Oct-200717:23283,492
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_de98b8167f805ef4.manifest27-Oct-200717:2342,568
X86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_df0eb59d98ac694e.manifest27-Oct-200717:2342,568
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_8d0cb78254e644a9.manifest27-Oct-200717:23812,318
X86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_8d82b5096e124f03.manifest27-Oct-200717:24812,318
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_ffbc04efa4e0c618.manifest27-Oct-200717:2356,602
X86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_00320276be0cd072.manifest27-Oct-200717:2356,602
X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_f96527c96ecc406b.manifest27-Oct-200717:239,595
X86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_f9db255087f84ac5.manifest27-Oct-200717:239,595
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_9599608184b1c699.manifest27-Oct-200717:23463,374
X86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_960f5e089dddd0f3.manifest27-Oct-200717:23463,374
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_3a82bd74d9a7ba4c.manifest10-Oct-200704:2942,229
X86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_3af8bafbf2d3c4a6.manifest10-Oct-200704:0442,229
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_15427eb912d716a0.manifest10-Oct-200704:29194,331
X86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_15b87c402c0320fa.manifest10-Oct-200704:04194,331
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_45fbfad946727926.manifest27-Oct-200717:2332,111
X86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_4671f8605f9e8380.manifest27-Oct-200717:2332,111
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16587_none_110d54b6253d7ded.manifest27-Oct-200717:24928,494
X86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20710_none_11dba0d53e28a5e6.manifest27-Oct-200717:24928,494
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_69feb63f59a31fdb.manifest10-Oct-200704:293,494
X86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_6a74b3c672cf2a35.manifest10-Oct-200704:043,494
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_586e90d8674bbb57.manifest27-Oct-200717:2324,168
X86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_58e48e5f8077c5b1.manifest27-Oct-200717:2324,168
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_c3a3c6966186fda0.manifest27-Oct-200717:2331,943
X86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_c419c41d7ab307fa.manifest27-Oct-200717:2331,943
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_29c8dd066836d2fd.manifest27-Oct-200717:2337,192
X86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_2a3eda8d8162dd57.manifest27-Oct-200717:2337,192
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_62757e11b12cbd7b.manifest27-Oct-200717:23829,599
X86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_62eb7b98ca58c7d5.manifest27-Oct-200717:23829,599
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_e66eea9094b011b3.manifest27-Oct-200717:2310,502
X86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_e6e4e817addc1c0d.manifest27-Oct-200717:2310,502
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16575_none_0b171facd72ad165.manifest27-Oct-200717:2310,729
X86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20697_none_0b8d1d33f056dbbf.manifest27-Oct-200717:2310,729
Advpack.dll7.0.6000.1657510-Oct-200705:01161,280x64
Advpack.dll7.0.6000.2069710-Oct-200704:42161,280x64
Urlmon.dll7.0.6000.1657510-Oct-200705:051,427,968x64
Urlmon.dll7.0.6000.2069710-Oct-200704:451,431,040x64
Mstime.dll7.0.6000.1657510-Oct-200705:041,129,984x64
Mstime.dll7.0.6000.2069710-Oct-200704:441,129,984x64
Inetcpl.cpl7.0.6000.1657510-Oct-200705:032,076,672
Inetcpl.cpl7.0.6000.2069710-Oct-200704:432,080,256
Jsproxy.dll7.0.6000.1657510-Oct-200705:0332,256x64
Wininet.dll7.0.6000.1657510-Oct-200705:051,021,440x64
Wininetplugin.dll1.0.0.110-Oct-200705:0593,184x64
Jsproxy.dll7.0.6000.2069710-Oct-200704:4332,256x64
Wininet.dll7.0.6000.2069710-Oct-200704:451,021,952x64
Wininetplugin.dll1.0.0.110-Oct-200704:4593,184x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.011-Apr-200723:142,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646110-Oct-200705:03424,448x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.011-Apr-200723:212,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646110-Oct-200704:43424,448x64
Dxtmsft.dll7.0.6000.1657510-Oct-200705:02508,416x64
Dxtrans.dll7.0.6000.1657510-Oct-200705:02314,368x64
Dxtmsft.dll7.0.6000.2069710-Oct-200704:43508,416x64
Dxtrans.dll7.0.6000.2069710-Oct-200704:43314,368x64
Mshtmled.dll7.0.6000.1657510-Oct-200705:03758,784x64
Mshtmled.dll7.0.6000.2069710-Oct-200704:44758,784x64
Mshtml.dll7.0.6000.1658727-Oct-200706:435,676,544x64
Mshtml.tlb7.0.6000.1658727-Oct-200702:141,383,424
Mshtml.dll7.0.6000.2071027-Oct-200706:145,679,616x64
Mshtml.tlb7.0.6000.2071027-Oct-200701:531,383,424
Icardie.dll7.0.6000.1657510-Oct-200705:0385,504x64
Icardie.dll7.0.6000.2069710-Oct-200704:4385,504x64
Ieunatt.exe7.0.6000.1657510-Oct-200702:3532,768x64
Iexplore.exe7.0.6000.1657510-Oct-200702:35700,928x64
Ieunatt.exe7.0.6000.2069710-Oct-200702:2032,768x64
Iexplore.exe7.0.6000.2069710-Oct-200702:20701,440x64
Ie4uinit.exe7.0.6000.1657510-Oct-200702:3584,992x64
Iernonce.dll7.0.6000.1657510-Oct-200705:0357,344x64
Iesetup.dll7.0.6000.1657510-Oct-200705:0369,120x64
Ie4uinit.exe7.0.6000.2069710-Oct-200702:2084,992x64
Iernonce.dll7.0.6000.2069710-Oct-200704:4357,344x64
Iesetup.dll7.0.6000.2069710-Oct-200704:4369,120x64
Iebrshim.dll6.0.6000.1657510-Oct-200705:03145,408x64
Iebrshim.dll6.0.6000.2069710-Oct-200704:43145,408x64
Ieframe.dll7.0.6000.1657510-Oct-200705:037,066,624x64
Ieui.dll7.0.6000.1657510-Oct-200705:03228,352x64
Ieframe.dll7.0.6000.2069710-Oct-200704:437,068,672x64
Ieui.dll7.0.6000.2069710-Oct-200704:43228,352x64
Ieinstal.exe6.0.6000.1657510-Oct-200702:35276,480x64
Ieinstal.exe6.0.6000.2069710-Oct-200702:20276,480x64
Ieuser.exe6.0.6000.1657510-Oct-200702:35378,880x64
Ieuser.exe6.0.6000.2069710-Oct-200702:20378,880x64
Ieunatt.exe7.0.6000.1657510-Oct-200702:0426,624x86
Iexplore.exe7.0.6000.1657510-Oct-200702:04625,152x86
Ieunatt.exe7.0.6000.2069710-Oct-200702:0126,624x86
Iexplore.exe7.0.6000.2069710-Oct-200702:02625,664x86
Advpack.dll7.0.6000.1657510-Oct-200703:54124,928x86
Advpack.dll7.0.6000.2069710-Oct-200703:45124,928x86
Urlmon.dll7.0.6000.1657510-Oct-200703:581,159,680x86
Urlmon.dll7.0.6000.2069710-Oct-200703:471,162,240x86
Mstime.dll7.0.6000.1657510-Oct-200703:56671,232x86
Mstime.dll7.0.6000.2069710-Oct-200703:46671,232x86
Inetcpl.cpl7.0.6000.1657510-Oct-200703:561,830,912
Inetcpl.cpl7.0.6000.2069710-Oct-200703:461,832,960
Jsproxy.dll7.0.6000.1657510-Oct-200703:5627,648x86
Wininet.dll7.0.6000.1657510-Oct-200703:58824,832x86
Wininetplugin.dll1.0.0.110-Oct-200703:5864,512x86
Jsproxy.dll7.0.6000.2069710-Oct-200703:4627,648x86
Wininet.dll7.0.6000.2069710-Oct-200703:47825,344x86
Wininetplugin.dll1.0.0.110-Oct-200703:4764,512x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.011-Apr-200723:122,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646110-Oct-200703:55383,488x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.011-Apr-200723:212,455,488
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646110-Oct-200703:45383,488x86
Dxtmsft.dll7.0.6000.1657510-Oct-200703:55347,136x86
Dxtrans.dll7.0.6000.1657510-Oct-200703:55214,528x86
Dxtmsft.dll7.0.6000.2069710-Oct-200703:45347,136x86
Dxtrans.dll7.0.6000.2069710-Oct-200703:45214,528x86
Mshtmled.dll7.0.6000.1657510-Oct-200703:56478,208x86
Mshtmled.dll7.0.6000.2069710-Oct-200703:46478,208x86
Mshtml.dll7.0.6000.1658727-Oct-200705:493,590,656x86
Mshtml.tlb7.0.6000.1658727-Oct-200702:161,383,424
Mshtml.dll7.0.6000.2071027-Oct-200705:243,593,216x86
Mshtml.tlb7.0.6000.2071027-Oct-200701:551,383,424
Icardie.dll7.0.6000.1657510-Oct-200703:5563,488x86
Icardie.dll7.0.6000.2069710-Oct-200703:4563,488x86
Ie4uinit.exe7.0.6000.1657510-Oct-200702:0470,656x86
Iernonce.dll7.0.6000.1657510-Oct-200703:5544,544x86
Iesetup.dll7.0.6000.1657510-Oct-200703:5556,320x86
Ie4uinit.exe7.0.6000.2069710-Oct-200702:0170,656x86
Iernonce.dll7.0.6000.2069710-Oct-200703:4544,544x86
Iesetup.dll7.0.6000.2069710-Oct-200703:4556,320x86
Iebrshim.dll6.0.6000.1657510-Oct-200703:5552,736x86
Iebrshim.dll6.0.6000.2069710-Oct-200703:4552,736x86
Ieframe.dll7.0.6000.1657510-Oct-200703:556,065,664x86
Ieui.dll7.0.6000.1657510-Oct-200703:55180,736x86
Ieframe.dll7.0.6000.2069710-Oct-200703:456,067,200x86
Ieui.dll7.0.6000.2069710-Oct-200703:45180,736x86
Ieinstal.exe6.0.6000.1657510-Oct-200702:04263,168x86
Ieinstal.exe6.0.6000.2069710-Oct-200702:02263,168x86
Ieuser.exe6.0.6000.1657510-Oct-200702:04301,568x86
Ieuser.exe6.0.6000.2069710-Oct-200702:02301,568x86

Internet Explorer 7 על גירסאות מבוססות Itanium נתמכות של Windows Server 2003

שם קובץגירסהתאריךשעהגודלה-CPUתיקיה
Advpack.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:45283,136IA-64SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:45645,632IA-64SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:45327,680IA-64SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:45179,712IA-64SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1657401-Nov-200703:46135,680IA-64SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:46385,536IA-64SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:46503,808IA-64SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:46161,792IA-64SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.001-Nov-200703:462,455,488SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646101-Nov-200703:461,075,712IA-64SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.1657401-Nov-200703:46755,712IA-64SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:4611,706,880IA-64SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641401-Nov-200703:46980,992SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:4699,840IA-64SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:46555,520IA-64SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1657401-Nov-200703:4730,720IA-64SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.1657401-Nov-200703:47772,096IA-64SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.1657401-Nov-200703:472,438,656SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:4782,432IA-64SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:47985,088IA-64SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:47144,384IA-64SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1658701-Nov-200703:4710,049,536IA-64SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:471,526,272IA-64SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:47492,032IA-64SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:472,232,832IA-64SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:47273,920IA-64SP2GDR
Url.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:47130,048IA-64SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:472,582,016IA-64SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:48651,776IA-64SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:481,881,600IA-64SP2GDR
Wadvpack.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:49124,928x86SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:49214,528x86SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:49132,608x86SP2GDR\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:4963,488x86SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.1657401-Nov-200703:4970,656x86SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:49153,088x86SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:49230,400x86SP2GDR\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:49161,792x86SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.001-Nov-200703:492,455,488SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1646101-Nov-200703:49383,488x86SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.1657401-Nov-200703:49384,512x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:496,065,664x86SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641401-Nov-200703:49991,232SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:4944,544x86SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:49267,776x86SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.1657401-Nov-200703:4913,824x86SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.1657401-Nov-200703:49625,152x86SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.1657401-Nov-200703:491,831,424SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:4927,648x86SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:49459,264x86SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:4952,224x86SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.1658701-Nov-200703:493,590,656x86SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:49478,208x86SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:49193,024x86SP2GDR\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:49671,232x86SP2GDR\WOW
Woccache.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:49102,400x86SP2GDR\WOW
Wurl.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:49105,984x86SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:491,159,680x86SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:49232,960x86SP2GDR\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.1657401-Nov-200703:49824,832x86SP2GDR\WOW
Advpack.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:45283,136IA-64SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:45645,632IA-64SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:45328,192IA-64SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:45179,712IA-64SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2069601-Nov-200703:45135,680IA-64SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:45385,536IA-64SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:45503,808IA-64SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:45161,792IA-64SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.001-Nov-200703:452,455,488SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.1646101-Nov-200703:451,075,712IA-64SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.2069601-Nov-200703:45763,392IA-64SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:4611,712,000IA-64SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.1641401-Nov-200703:46980,992SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:4699,840IA-64SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:46555,520IA-64SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2069601-Nov-200703:4630,720IA-64SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.2069601-Nov-200703:46774,144IA-64SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.2069601-Nov-200703:462,445,824SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:4682,432IA-64SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:46985,088IA-64SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:47144,384IA-64SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2071001-Nov-200703:4710,055,680IA-64SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:471,526,272IA-64SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:47492,032IA-64SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:472,232,832IA-64SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:47275,968IA-64SP2QFE
Url.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:47130,048IA-64SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:472,586,112IA-64SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:47653,824IA-64SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:471,882,624IA-64SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:48124,928x86SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:48214,528x86SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:48132,608x86SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:4863,488x86SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2069601-Nov-200703:4870,656x86SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:48153,088x86SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:48230,400x86SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:48161,792x86SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.001-Nov-200703:482,455,488SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.1646101-Nov-200703:48383,488x86SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.2069601-Nov-200703:48388,096x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:486,067,200x86SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.1641401-Nov-200703:48991,232SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:4844,544x86SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:48267,776x86SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2069601-Nov-200703:4813,824x86SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.2069601-Nov-200703:48625,664x86SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.2069601-Nov-200703:481,832,960SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:4827,648x86SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:48459,264x86SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:4852,224x86SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.2071001-Nov-200703:483,593,216x86SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:48478,208x86SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:48193,024x86SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:48671,232x86SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:48102,912x86SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:48105,984x86SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:481,162,240x86SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:48233,472x86SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.2069601-Nov-200703:48825,344x86SP2QFE\WOW
מאפיינים:

מזהה פריט: 942615 - סקירה אחרונה: 15 בינו׳ 2017 - תיקון: 2

משוב