MS08-020: פגיעות בלקוח DNS עלולה לאפשר זיופים

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה MS08-020. עלון אבטחה זה כולל את כל המידע הרלוונטי אודות עדכון האבטחה. מידע זה כולל פרטים על קובץ המניפסט ואפשרויות הפריסה. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה


עזרה בהתקנת עדכונים:
תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT:
פתרון בעיות האבטחה TechNet ותמיכה

עזרה בהגנה על המחשב בו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות:
פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינה שלך:
תמיכה בינלאומית

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה ב) של עדכון אבטחה זה כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש
בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

עבור כל המהדורות הנתמכות של Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 4

שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמה
Dnsapi.dll5.0.2195.7151137,48816-Feb-200802:54x86
Dnsrslvr.dll5.0.2195.715096,52816-Feb-200802:54x86

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows XP

שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמהדרישת SP
Additional_info_q945553.rtfלא ישים4,28203-Mar-200807:32לא ישיםללא
Kb945553.xmlלא ישים6,60503-Mar-200807:32לא ישיםללא
945553_dnsapi.dll5.1.2600.3316147,96820-Feb-200805:19x86ללא
945553_dnsrslvr.dll5.1.2600.331645,56820-Feb-200818:49x86ללא
Kb945553.sldלא ישים130,10803-Mar-200807:32לא ישיםללא
Additional_info_q945553.rtfלא ישים4,28203-Mar-200807:30לא ישיםSP2
Kb945553.xmlלא ישים6,63103-Mar-200807:30לא ישיםSP2
945553_dnsapi.dll5.1.2600.3316147,96820-Feb-200805:19x86SP2
945553_dnsrslvr.dll5.1.2600.331645,56820-Feb-200818:49x86SP2
Kb945553.sldלא ישים193,86003-Mar-200807:30לא ישיםSP2
Additional_info_q945553.rtfלא ישים4,28203-Mar-200807:34לא ישיםללא
Kb945553.xmlלא ישים6,60503-Mar-200807:34לא ישיםללא
945553_dnsapi.dll5.1.2600.3316147,96820-Feb-200805:19x86ללא
945553_dnsrslvr.dll5.1.2600.331645,56820-Feb-200818:49x86ללא
Kb945553.sldלא ישים130,13003-Mar-200807:34לא ישיםללא

עבור כל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows XP

שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמהדרישת SPענף שירות
Dnsapi.dll5.2.3790.3092306,17619-Feb-200810:59x64SP1SP1GDR
Dnsrslvr.dll5.2.3790.309279,36019-Feb-200810:59x64SP1SP1GDR
Wdnsapi.dll5.2.3790.3092158,20819-Feb-200810:59x86SP1SP1GDR\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.309245,56819-Feb-200810:59x86SP1SP1GDR\WOW
Dnsapi.dll5.2.3790.3092306,68819-Feb-200810:59x64SP1SP1QFE
Dnsrslvr.dll5.2.3790.309279,36019-Feb-200810:59x64SP1SP1QFE
Wdnsapi.dll5.2.3790.3092158,72019-Feb-200810:59x86SP1SP1QFE\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.309245,56819-Feb-200810:59x86SP1SP1QFE\WOW
Dnsapi.dll5.2.3790.4238306,17619-Feb-200811:30x64SP2SP2GDR
Dnsrslvr.dll5.2.3790.423879,36019-Feb-200811:30x64SP2SP2GDR
Wdnsapi.dll5.2.3790.4238160,76819-Feb-200811:30x86SP2SP2GDR\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.423845,56819-Feb-200811:30x86SP2SP2GDR\WOW
Dnsapi.dll5.2.3790.4238306,68819-Feb-200810:59x64SP2SP2QFE
Dnsrslvr.dll5.2.3790.423879,36019-Feb-200810:59x64SP2SP2QFE
Wdnsapi.dll5.2.3790.4238160,76819-Feb-200810:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.423845,56819-Feb-200810:59x86SP2SP2QFE\WOW

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Server 2003

שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמהדרישת SPענף שירות
Dnsapi.dll5.2.3790.3092158,20818-Feb-200817:27x86SP1SP1GDR
Dnsrslvr.dll5.2.3790.309245,56818-Feb-200817:27x86SP1SP1GDR
Dnsapi.dll5.2.3790.3092158,72018-Feb-200817:20x86SP1SP1QFE
Dnsrslvr.dll5.2.3790.309245,56818-Feb-200817:20x86SP1SP1QFE
Dnsapi.dll5.2.3790.4238160,76818-Feb-200816:40x86SP2SP2GDR
Dnsrslvr.dll5.2.3790.423845,56819-Feb-200811:07x86SP2SP2GDR
Dnsapi.dll5.2.3790.4238160,76818-Feb-200818:25x86SP2SP2QFE
Dnsrslvr.dll5.2.3790.423845,56818-Feb-200818:25x86SP2SP2QFE

עבור כל המהדורות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows Server 2003

שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמהדרישת SPענף שירות
Dnsapi.dll5.2.3790.3092306,17619-Feb-200810:59x64SP1SP1GDR
Dnsrslvr.dll5.2.3790.309279,36019-Feb-200810:59x64SP1SP1GDR
Wdnsapi.dll5.2.3790.3092158,20819-Feb-200810:59x86SP1SP1GDR\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.309245,56819-Feb-200810:59x86SP1SP1GDR\WOW
Dnsapi.dll5.2.3790.3092306,68819-Feb-200810:59x64SP1SP1QFE
Dnsrslvr.dll5.2.3790.309279,36019-Feb-200810:59x64SP1SP1QFE
Wdnsapi.dll5.2.3790.3092158,72019-Feb-200810:59x86SP1SP1QFE\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.309245,56819-Feb-200810:59x86SP1SP1QFE\WOW
Dnsapi.dll5.2.3790.4238306,17619-Feb-200811:30x64SP2SP2GDR
Dnsrslvr.dll5.2.3790.423879,36019-Feb-200811:30x64SP2SP2GDR
Wdnsapi.dll5.2.3790.4238160,76819-Feb-200811:30x86SP2SP2GDR\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.423845,56819-Feb-200811:30x86SP2SP2GDR\WOW
Dnsapi.dll5.2.3790.4238306,68819-Feb-200810:59x64SP2SP2QFE
Dnsrslvr.dll5.2.3790.423879,36019-Feb-200810:59x64SP2SP2QFE
Wdnsapi.dll5.2.3790.4238160,76819-Feb-200810:59x86SP2SP2QFE\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.423845,56819-Feb-200810:59x86SP2SP2QFE\WOW

עבור כל מבוססי Itanium המהדורות הנתמכות של Windows Server 2003

שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמהדרישת SPענף שירות
Dnsapi.dll5.2.3790.3092438,27219-Feb-200811:02IA-64SP1SP1GDR
Dnsrslvr.dll5.2.3790.3092129,02419-Feb-200811:02IA-64SP1SP1GDR
Wdnsapi.dll5.2.3790.3092158,20819-Feb-200811:02x86SP1SP1GDR\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.309245,56819-Feb-200811:02x86SP1SP1GDR\WOW
Dnsapi.dll5.2.3790.3092438,27219-Feb-200811:02IA-64SP1SP1QFE
Dnsrslvr.dll5.2.3790.3092129,02419-Feb-200811:02IA-64SP1SP1QFE
Wdnsapi.dll5.2.3790.3092158,72019-Feb-200811:03x86SP1SP1QFE\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.309245,56819-Feb-200811:03x86SP1SP1QFE\WOW
Dnsapi.dll5.2.3790.4238438,27219-Feb-200811:20IA-64SP2SP2GDR
Dnsrslvr.dll5.2.3790.4238129,02419-Feb-200811:20IA-64SP2SP2GDR
Wdnsapi.dll5.2.3790.4238160,76819-Feb-200811:20x86SP2SP2GDR\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.423845,56819-Feb-200811:20x86SP2SP2GDR\WOW
Dnsapi.dll5.2.3790.4238438,27219-Feb-200811:01IA-64SP2SP2QFE
Dnsrslvr.dll5.2.3790.4238129,02419-Feb-200811:01IA-64SP2SP2QFE
Wdnsapi.dll5.2.3790.4238160,76819-Feb-200811:01x86SP2SP2QFE\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.423845,56819-Feb-200811:01x86SP2SP2QFE\WOW

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Vista

שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמה
Update-bf.mumלא ישים1,96517-Dec-200721:43לא ישים
X86_2eab2598394925b96c8961609ae8b96d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16615_none_f45f001845cac2d4.manifestלא ישים69817-Dec-200721:43לא ישים
X86_634306107e5383092982848105b6e394_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20740_none_1ba814db547b83d5.manifestלא ישים69817-Dec-200721:43לא ישים
X86_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16615_none_dff66fbd85366d1e.manifestלא ישים28,22316-Dec-200723:13לא ישים
X86_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20740_none_e05a9b529e70e208.manifestלא ישים28,22316-Dec-200723:16לא ישים
Dnsapi.dll6.0.6000.16615162,81616-Dec-200711:42x86
Dnscacheugc.exe6.0.6000.1661524,57616-Dec-200711:41x86
Dnsrslvr.dll6.0.6000.1661583,96816-Dec-200711:42x86
Dnsapi.dll6.0.6000.20740162,81616-Dec-200711:49x86
Dnscacheugc.exe6.0.6000.2074024,57616-Dec-200709:41x86
Dnsrslvr.dll6.0.6000.2074084,48016-Dec-200711:49x86

עבור כל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows Vista

שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעהפלטפורמה
Amd64_3c3a1b3043595bfb6b094c17556703ee_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20740_none_a25cc727ef4e638e.manifestלא ישים70217-Dec-200721:43לא ישים
Amd64_956f9cd70e18dfb3283d0ddf788ac249_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16615_none_4f2ad4e1ab52bcf5.manifestלא ישים70217-Dec-200721:43לא ישים
Amd64_9df4bf50cc2777281cde7a487f5f3f4c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20740_none_211966c3b6e6347a.manifestלא ישים70217-Dec-200721:43לא ישים
Amd64_c0d696e05420d5a77c01f7660a5e5a77_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16615_none_44bf7047e619a83e.manifestלא ישים70217-Dec-200721:43לא ישים
Amd64_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16615_none_3c150b413d93de54.manifestלא ישים28,25116-Dec-200723:20לא ישים
Amd64_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20740_none_3c7936d656ce533e.manifestלא ישים28,25117-Dec-200708:40לא ישים
Package_1_for_kb945553_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumלא ישים1,76617-Dec-200721:43לא ישים
Package_1_for_kb945553~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumלא ישים3,64417-Dec-200721:43לא ישים
Package_2_for_kb945553_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumלא ישים1,97917-Dec-200721:43לא ישים
Package_2_for_kb945553~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumלא ישים3,86117-Dec-200721:43לא ישים
Update-bf.mumלא ישים1,89917-Dec-200721:43לא ישים
Wow64_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16615_none_4669b59371f4a04f.manifestלא ישים27,37616-Dec-200723:06לא ישים
Wow64_microsoft-windows-dns-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20740_none_46cde1288b2f1539.manifestלא ישים27,37616-Dec-200723:12לא ישים
Dnsapi.dll6.0.6000.16615217,60016-Dec-200712:46x64
Dnscacheugc.exe6.0.6000.1661527,64816-Dec-200712:45x64
Dnsrslvr.dll6.0.6000.16615114,17616-Dec-200712:46x64
Dnsapi.dll6.0.6000.20740217,60017-Dec-200708:14x64
Dnscacheugc.exe6.0.6000.2074027,64817-Dec-200705:47x64
Dnsrslvr.dll6.0.6000.20740114,68817-Dec-200708:14x64
Dnsapi.dll6.0.6000.16615162,81616-Dec-200711:42x86
Dnscacheugc.exe6.0.6000.1661524,57616-Dec-200711:41x86
Dnsapi.dll6.0.6000.20740162,81616-Dec-200711:49x86
Dnscacheugc.exe6.0.6000.2074024,57616-Dec-200709:41x86
מאפיינים:

מזהה פריט: 945553 - סקירה אחרונה: 15 בינו׳ 2017 - תיקון: 2

משוב