דרישות שטח הדיסק הקשיח עבור Windows XP Service Pack 3

מבוא

מאמר זה מתאר את שטח הדיסק הקשיח הדרוש להתקנת Windows XP Service Pack 3 (SP3) מתוך תיקיה משותפת ברשת, מתוך התקליטור של Windows XP SP3 או ממרכז ההורדות של Microsoft. מאמר זה מיועד עבור משתמשי מחשב ממוצעים.

ניתן להתקין את Windows XP SP3 במחשבים אחד או יותר שכבר פועלות אחת מהגירסאות הבאות של Windows XP:
 • Windows XP Home Edition
 • Windows XP בית N
 • Windows XP Home Edition K
 • Windows XP Home Edition KN
 • מרכז המדיה של Windows XP מהדורת 2004
 • מרכז המדיה של חלונות XP Edition 2005
 • Windows XP מהדורת Pro K
 • Windows XP מהדורת Pro KN
 • Windows XP Professional
 • Windows XP Professional N
 • Windows XP Tablet PC Edition
 • Windows XP Tablet PC Edition 2005

מידע נוסף

לפני שתתחיל

חשוב פרט שטח הדיסק הקשיח המוזכרים במאמר זה, מחיצת המערכת הראשית הראשונה של המחשב חייב להיות גם 30 MB של שטח פנוי בדיסק הקשיח. מחיצת המערכת הראשית הראשונה היא אמצעי האחסון המכיל את הקבצים הספציפיים לחומרה הדרושים להפעלת Windows. לדוגמה, מחיצת המערכת הראשי מכיל את הקובץ Ntldr, הקובץ boot. ini הקובץ Ntdetect.com.

אם אתה מתקין את Windows XP SP3 במחשב אחד, באפשרותך לבחור מתוך מספר שיטות התקנה. לכל שיטה יש דרישות שטח שונים, בהתאם למיקום ממנו ברצונך להתקין את ה-service pack.
 • כדי להתקין את Windows XP SP3from תיקיה משותפת ברשת למחשב אחד, עבור המקטע "שטח הדיסק הקשיח הדרוש אם התקנת Windows XP SP3 מתיקיה משותפת ברשת".
 • כדי להתקין את Windows XP SP3from את התקליטור של Windows XP SP3 ממחשב אחד, עבור אל הסעיף "שטח הדיסק הקשיח הדרוש אם התקנת Windows XP SP3 מ- Windows XP SP3 תקליטור".
 • כדי להתקין את Windows XP SP3from במרכז ההורדות של Microsoft במחשב אחד, עבור אל הסעיף "שטח הדיסק הקשיח הדרוש אם התקנת Windows XP SP3 ממרכז ההורדות של Microsoft".
 • כדי להתקין את Windows XP SP3 על יותר ממחשב אחד ברשת מקומית, ניתן להשתמש במצב מוסכמה עולמית למתן שמות (UNC) של ההתקנה. מצב UNC מאפשרת לשמור שטח במחשב המקומי על-ידי הפעלת קבצי ההתקנה מהרשת המקומית. בעת שימוש במצב UNC כדי להתקין את Windows XP SP3, באפשרותך לשמור את שטח הדיסק הקשיח הדרוש בדרך כלל כדי לחלץ קבצי Windows XP SP3 במחשב המקומי.
 • כדי להתקין את Windows XP SP3 מרשת מקומית למחשב אחד יותר על-ידי שימוש במצב UNC, עבור אל הסעיף "כדי להתקין את Windows XP SP3 על יותר ממחשב אחד".

שטח הדיסק הקשיח הדרוש עבור התקנת Windows XP SP3 במחשב אחד

הטבלאות הבאות מפרטות את שטח הדיסק הקשיח הדרושה כדי להתקין את Windows XP SP3 במחשב אחד. דרישות שטח משתנה בהתאם למיקום שבו ברצונך להוריד או להתקין את ה-service pack, והן אם להפעיל או לבטל את שחזור המערכת.

הערה אנו ממליצים לקרוא בסעיף "הערות" עבור הטבלה תיאורים ומידע נוסף שייתכן שיהיה עליך להתקין את Windows XP SP3.

שטח הדיסק הקשיח הדרוש אם התקנת Windows XP SP3 מתיקיה משותפת ברשת

כדי להתקין את Windows XP SP3 מתוך תיקיה משותפת ברשת, ודא שהמחשב עונה על דרישות שטח מינימלי המוצגים בטבלה הבאה:
תכונת שחזור המערכת מופעלת
התכונה שחזור המערכת ללא זמין
מרחב העבודה80 מגה-בתים (MB)80 מגה-בתים
קבצים המסירים את Windows XP SP3256 מגה-בתים256 מגה-בתים
שטח הדיסק הקשיח הכולל הדרוש1020 מגה-בתים פנויים לאחר ההתקנה
1100 MB שימוש שיא במהלך ההתקנה
380 מגה-בתים פנויים לאחר ההתקנה

460 MB שימוש שיא במהלך ההתקנה

שטח הדיסק הקשיח הדרוש אם התקנת Windows XP SP3 מהתקליטור Windows XP SP3

כדי להתקין את Windows XP SP3 מהתקליטור Windows XP SP3, ודא שהמחשב עונה על דרישות שטח מינימלי המוצגים בטבלה הבאה:
תכונת שחזור המערכת מופעלת
התכונה שחזור המערכת ללא זמין
מרחב העבודה280 MB480 מגה-בתים
קבצים המסירים את Windows XP SP3256 מגה-בתים256 מגה-בתים
שטח הדיסק הקשיח הכולל הדרוש1485 MB זמין לאחר ההתקנה
1765 MB שימוש שיא במהלך ההתקנה
750 MB זמין לאחר ההתקנה

1230 MB שימוש שיא במהלך ההתקנה

שטח הדיסק הקשיח הדרוש אם התקנת Windows XP SP3 ממרכז ההורדות של Microsoft

כדי להתקין את Windows XP SP3 ממרכז ההורדות של Microsoft, ודא שיש לך לפחות 1500 MB של שטח פנוי בדיסק הקשיח אם אתה מתקין את Windows XP SP3 מתיקיה משותפת ברשת.

ניתן בבטחה התקנת Windows XP SP3 במחשב שבו מותקן רק 700 מגה-בתים של שטח דיסק קשיח פנוי במחיצה הפעילה, אם זמין הנותרים 800 MB של שטח דיסק קשיח פנוי במחיצה מסוימים אחרים במחשב. 800 MB של שטח דיסק משמש בעיקר לאחסון זמני התיקיה המכילה את קבצי שחולצו service pack.

הערות כדי להתקין את Windows XP SP3 במחשב אחד
 • המספרים המופיעים בטבלאות אלה הן הערכות בלבד. המערכת שלך עשוי להשתנות באופן משמעותי. לכן, מספרים אלה מספקים הנחיות כדי ליידע אותך בקירוב כמה שטח פנוי נדרש.
 • בטבלאות אלה, שטח העבודה מתאר את שטח הדיסק הקשיח הדרוש עבור קבצים המשמשים רק במהלך תהליך ההתקנה. דרישת שטח העבודה היא זמנית ו לא תורמת לדרישת שטח הדיסק הקשיח הכולל.
 • הגודל הממשי של התיקייהTemporary_folder_name %Windir%\SoftwareDistribution\ הוא 600 MB.
 • בטבלאות אלה, קבצים אשר להסיר את Windows XP SP3 מתאר את שטח הדיסק הקשיח המשמש לאחסון הקבצים ולהגדרות המשתנות במהלך ההתקנה של ה-service pack. באפשרותך לגבות את הקבצים באופן אוטומטי במהלך ההתקנה של ה-service pack. קבצים אלה דרושים אם ברצונך להסיר את ה-service pack במועד מאוחר יותר.
 • גודל ההורדה של Windows XP SP3, כפי שהתקבל מאתר האינטרנט Windows Update, הוא כ- 70 מגה-בתים. עם זאת, ייתכן גודל ההורדה גדולה יותר בהתאם לעדכונים שכבר הותקנו במחשב.

שטח הדיסק הקשיח הדרוש עבור התקנת Windows XP SP3 על יותר ממחשב אחד

אם ברצונך להתקין את Windows XP SP3 על יותר ממחשב אחד ברשת מקומית, באפשרותך להשתמש במצב מוסכמה עולמית למתן שמות (UNC) של ההתקנה.

כדי להתקין את Windows XP SP3 על-ידי שימוש במצב UNC של ההתקנה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. העתק את תוכן תקליטור של Windows XP SP3 לתיקיה משותפת ברשת.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה.
 3. הקלד cmdולאחר מכן הקש ENTER.
 4. בשורת הפקודה, הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:
  /x: windowsxp-kb936929-sp3-x86-enu.exeשם תיקיה משותפת
  הערה בפקודה זו, שם התיקיה המשותפת הוא מציין מיקום עבור התיקיה ברשת שאליה ברצונך לחלץ את Windows XP SP3.
 5. תחת התיקיה המשותפת ברשת, אתר ולאחר מכן לחץ פעמיים על התיקיה עדכון .

  הערה תיקיית העדכון הממוקמים תחת התיקיה i386 .
 6. לחץ פעמיים על הקובץ Update.exe כדי להתקין את Windows XP SP3.
אם מסיבה כלשהי הפעולות הבאות אינן פועלות עבורך, לחץ על הקישור הבא כדי לפנות למחלקת התמיכה.

הפניות

לקבלת מידע נוסף אודות דרישות שטח הדיסק הקשיח עבור Windows XP Service Pack 1, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

326583 את דרישות שטח הדיסק הקשיח עבור Windows XP Service Pack 1

לקבלת מידע נוסף אודות דרישות שטח הדיסק הקשיח עבור Windows XP Service Pack 2, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

837783 דרישות שטח הדיסק הקשיח עבור Windows XP Service Pack 2

לקבלת מידע נוסף אודות דרישות המערכת עבור מערכות ההפעלה של Windows XP, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

314865 דרישות המערכת עבור מערכות ההפעלה של Windows XP

מאפיינים:

מזהה פריט: 947311 - סקירה אחרונה: 15 בינו׳ 2017 - תיקון: 1

משוב