כיצד להסיר את ההתקנה של Window Vista SP1 כשלב בתהליך של פתרון בעיות

מבוא

Windows Vista Service Pack 1 (SP1)‎ הוא עדכון חשוב עבור Windows Vista. Windows Vista SP1 מכיל עדכוני מהימנות ושמישות רבים עבור Windows Vista.

לאחר שתתקין את Windows Vista SP1, ייתכן שתבחין כי התקן חומרה או תוכנית מותקנת פועלים בצורה שונה. לכן, מומלץ להסיר את ההתקנה של Window Vista SP1 כשלב בתהליך של פתרון בעיות.

מאמר זה מתאר את השיטות המומלצות להסרת ההתקנה של Window Vista SP1.

מידע נוסף

כדי להסיר את ההתקנה של Window Vista SP1, השתמש באחת השיטות הבאות.

שיטה 1: השתמש בפריט 'תוכניות ותכונות' בלוח הבקרה

כדי להסיר את ההתקנה של Windows Vista SP1 באמצעות הפריט 'תוכניות ותכונות' בלוח הבקרה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחלהלחצן התחל , הקלד Appwiz.cpl בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן לחץ על Appwiz.cpl ברשימה תוכניות.

  הרשאת בקרת גישה למשתמש אם תתבקש להזין סיסמת מנהל או לבצע אישור, הקלד את הסיסמה או לחץ על 'המשך'.
 2. לחץ על הצג עדכונים מותקנים.
 3. לחץ על Service Pack for Microsoft Windows (KB936330) ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה.
 4. בצע את ההוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את תהליך הסרת ההתקנה.

שיטה 2: השתמש בשחזור מערכת

באפשרותך להשתמש בגירסה הלא מקוונת של שחזור מערכת או בשחזור מערכת להסרת Windows Vista SP1.

הערה כשיטת עבודה מומלצת, השתמש בגירסה הלא מקוונת של שחזור מערכת כאשר ברצונך להשתמש בשחזור מערכת להסרת ההתקנה של Window Vista SP1.

הערה התהליך של שחזור מערכת לא מוחק קבצים אישיים או נתונים אישיים כלשהם.

גירסה לא מקווונת של שחזור מערכת

כדי להשתמש בגירסה הלא מקוונת של שחזור מערכת להסרת Windows Vista SP1, בצע את הפעולות הבאות:

הערה כדי להשתמש בגירסה הלא מקוונת של שחזור מערכת דרוש לך ה- DVD של Windows Vista. בנוסף, עליך להגדיר את תצורת המחשב להפעלה מכונן ה- DVD. במקרים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך לשנות את הגדרות ה- BIOS במחשב כדי לקבוע את תצורת המחשב להפעלה מכונן ה- DVD. לקבלת מידע נוסף על קביעת התצורה במחשב באופן שניתן יהיה לבצע הפעלה מכונן ה- DVD, עיין בתיעוד היצרן או פנה ליצרן המחשב.
 1. הכנס את ה- DVD של Windows Vista ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
 2. עם הופעת ההודעה הבאה, לחץ על מקש כלשהו:
  Press any key to boot from CD or DVD (הקש על מקש כלשהו כדי לבצע אתחול מתקליטור או מ- DVD).
 3. הגדר את ההעדפות הבאות ולאחר מכן לחץ על Next (הבא):
  • Language to install (שפה להתקנה)
  • Time and currency format (תבנית שעה ומטבע)
  • Keyboard or input method (לוח מקשים או שיטת קלט)
 4. לחץ על Repair your computer (תיקון המחשב), בחר את מערכת ההפעלה שברצונך לתקן, אם יש צורך בכך ולאחר מכן לחץ על Next (הבא).
 5. לחץ על System Restore (שחזור מערכת) ולאחר מכן לחץ על Next (הבא).
 6. לחץ כדי לבחור נקודת שחזור שמתאימה לתאריך ההתקנה עבור Service Pack 1. נקודת השחזור תיקרא Install: Windows Update (התקנה: Windows Update) או Install: Windows Vista Service Pack 1 (התקנה: Windows Vista Service Pack 1).
 7. אשר את הדיסקים שברצונך לשחזר ולאחר מכן לחץ על Next (הבא).
 8. לחץ על Finish (סיום) ולאחר מכן לחץ על Yes (כן) כאשר תוצג לך הנחיה.
 9. עם השלמת תהליך שחזור המערכת, לחץ על Restart (הפעל מחדש) כדי להפעיל מחדש את המחשב.
 10. לאחר שהמחשב יופעל מחדש, לחץ על סגור כדי לאשר שתהליך שחזור המערכת הושלם בהצלחה.

שחזור מערכת ב- Windows Vista

כדי להשתמש בשחזור מערכת ב- Windows Vista להסרת Window Vista SP1, בצע את הפעולות הבאות:

חשוב לפני שתשתמש בשחזור מערכת, ודא שהפעלת מחדש את המחשב לפחות פעם אחת לאחר שהתקנת את Windows Vista SP1. על-ידי הפעלה מחדש של המחשב, אתה מאפשר להשלים את תהליכי השירות הנותרים.
 1. לחץ על התחללחצן התחל , הקלד rstrui בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן לחץ על rstrui ברשימה תוכניות.

  הרשאת בקרת גישה למשתמש אם תתבקש להזין סיסמת מנהל או לבצע אישור, הקלד את הסיסמה או לחץ על 'המשך'.
 2. בחלון 'שחזור קבצים והגדרות של המערכת', לחץ על הבא.
 3. בחלון 'בחר נקודת שחזור', לחץ כדי לבחור נקודת שחזור שמתאימה לתאריך ההתקנה של ערכת Service Pack 1 ולאחר מכן לחץ על הבא.

  הערה נקודת השחזור תיקרא Install: Windows Update (התקנה: Windows Update) או Install: Windows Vista Service Pack 1 (התקנה: Windows Vista Service Pack 1).
 4. בדוק את נקודת השחזור שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על סיום.
מאפיינים:

מזהה פריט: 948537 - סקירה אחרונה: 26 ביולי 2011 - תיקון: 1

משוב