תמיכה עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 במחשבים מבוססים Windows Server 2008

חל על: Dynamics CRM 4.0

מבוא


מאמר זה מתאר את התמיכה עבור Microsoft Dynamics CRM 4.0 במחשבים מבוססים Windows Server 2008.

מידע נוסף


Microsoft Dynamics CRM 3.0

Microsoft Dynamics CRM 3.0 ולקוח Microsoft Dynamics CRM 3.0 עבור Outlook אינם תואמים מחשבים מבוססים Windows Server 2008.

Microsoft Dynamics CRM 4.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0 כן תואם מחשבים מבוססי Windows Server 2008 ומבוססי Windows Server 2008 R2. לקוח Microsoft Dynamics CRM 4.0 עבור Microsoft Office Outlook נתמך ב-Windows Server 2008 וב-Windows Server 2008 R2 בעת שימוש ב-Terminal Services או עם Citrix.

הגירסאות הבאות של Windows Server 2008 ושל Windows Server 2008 R2 נתמכות:
 • מהדורות 32 סיביות ו- 64 סיביות של Windows Server 2008 Standard
 • מהדורות 32 סיביות ו- 64 סיביות של Windows Server 2008 Enterprise
 • מהדורות 32 סיביות ו- 64 סיביות של Windows Server 2008 Datacenter
 • מהדורות 32 סיביות ו- 64 סיביות של שרת אינטרנט Windows Server 2008

התקנת Microsoft Dynamics CRM 4.0 על Windows Server 2008
הערה: Microsoft Dynamics CRM 4.0 אינו נתמך כעת בסביבת IPv6 בלבד.

הערה: במהלך ההתקנה של Microsoft Dynamics CRM 4.0 עליך להשתמש בשירות רשת כחשבון השירות או שההתקנה תיכשל.

תפקיד שרת מתאר את הפונקציה העיקרית של השרת. ב-Windows Server 2008, מנהלים יכולים להקדיש מחשב שלם לתפקיד שרת אחד, או להתקין מספר תפקידי שרת במחשב יחיד. כדי להתקין את Microsoft Dynamics CRM 4.0 ב-Windows Server 2008 יש להתקין את תפקידי השרת הבאים של Windows Server 2008.
 • שירות תפקיד 'תוכן סטטי' (כלול בתפקיד 'שרת אינטרנט' (IIS))
 • שירות תפקיד 'דחיסת תוכן דינאמי' (כלול בתפקיד 'שרת אינטרנט' (IIS))
 • שירות תפקיד 'אימות Windows IIS' (כלול בתפקיד 'שרת אינטרנט' (IIS))
 • שירות תפקיד 'רכיבי תאימות' (כלול בתפקיד 'שרת אינטרנט' (IIS))
 • 'שירות יצירת אינדקס' (נכלל בתפקיד 'שירותי קובץ')


כדי להוסיף את התפקידים לעיל לפני התקנת Microsoft Dynamics CRM 4.0 בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות, לחץ על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ על מנהל שרת.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תפקידים ולאחר מכן לחץ על הוסף תפקידים.
 3. לחץ על הבא כדי לעבור למסך 'תפקיד שרת'.
 4. סמן את תיבת הסימון עבור התפקידים הבאים, ואז לחץ על הבא.
  • שרת יישומים
  • שירותי קובץ
 5. לחץ על הבא כדי לעבור לשירותי תפקידים עבור שרת היישומים.
 6. סמן את תיבת הסימון לצד תמיכת שרת אינטרנט (IIS). כאשר מוצגת התיבה אשף הוספת תפקידים, לחץ על הוסף שירותי תפקיד דרושים, ואז לחץ על הבא.
 7. לחץ על הבא כדי לעבור לשירותי תפקיד שרת אינטרנט, השאר את תיבות הסימון הנוכחיות מסומנות וסמן את תיבת הסימון לצד תאימות לניהול של IIS 6, ואז לחץ על הבא.
 8. לחץ על הבא כדי לעבור לשירותי תפקיד 'שירותי קובץ', סמן את תיבת הסימון לצד שירות ליצירת אינדקס, ואז לחץ על הבא.
 9. לחץ על התקן

אם כבר הפעלת את 'שרת היישומים' 'שירותי הקובץ' או 'שרת האינטרנט (IIS)'. אז, כדי להפעיל שירותי תפקיד מסויימים בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות, לחץ על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ על מנהל שרת.
 2. הרחב את תפקידים לחץ לחיצה ימנית על שרת יישומים, שירותי קובץ או שרת אינטרנט (IIS) בהתאם לתפקיד הדרוש ואז לחץ על הוסף שירותי תפקיד.
 3. השלם את האשף כדי להוסיף את שירותי התפקיד הדרושים.

MoreInformation

בעיות שעלולות להתרחש בעת השימוש ב-Windows Server 2008 עם Microsoft Dynamics CRM 4.0

הבעיות הידועות הבאות עלולות להתרחש בעת השימוש ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0 עםWindows Server 2008 אם לא תתקין את התפקידים המפורטים לעיל. . מתוארים גם פתרונות עוקפים.

בעיה 1: הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לפתוח את יישום האינטרנט Microsoft Dynamics CRM 4.0:
"בעיות בדף אינטרנט זה עלולות למנוע את הצגתו או את פעולתו התקינה" שורה: 194 תו: 1 שגיאה: האובייקט ציפה לקוד: 0 URL: http://localhost/

כדי לעקוף בעיה זו, הפעל את שירות התפקיד 'תוכן סטטי' בתפקיד שרת אינטרנט (IIS).


בעיה 2: הודעת שגיאה בעת התקנת Microsoft Dynamics CRM 4.0:
"פעולה Microsoft.Crm.Setup.Server.EnableCompressionAction נכשלה" System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80005006): Exception from HRESULT: 0x80005006

כדי לעקוף בעיה זו, הפעל את שירות התפקיד 'דחיסת תוכן דינאמי' בתפקיד שרת אינטרנט (IIS).

בעיה 3:הודעת שגיאה כאשר אתה מנסה לפתוח את יישום האינטרנט Microsoft Dynamics CRM 4.0:
"HTTP Error 401.2 – לא מורשה"

כדי לעקוף בעיה זו, הפעל את שירות התפקיד 'אימות Windows' בתפקיד שרת אינטרנט (IIS).


בעיה 4: הודעת שגיאה בעת ניסיון התקנת שרת Microsoft Dynamics CRM 4.0:
"יש להתקין את Internet Information Services (IIS) 7 בשילוב עם רכיבי התאימות של IIS 6 ב-Windows Server 2008"
Microsoft Dynamics CRM 4.0 תומך רק בשירות תפקיד 'תאימות לניהול של IIS 6.0'.

כדי לעקוף בעיה זו, עליך להתקין את שירות תפקיד 'תאימות לניהול של IIS 6.0' בתפקיד שרת אינטרנט (IIS).


בעיה 5: אם רק תפעיל את IPv6, הבעיות הבאות עלולות להתרחש ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0. עיין בתרחיש הבא. אתה מתקין את Microsoft Dynamics CRM 4.0 Internet Facing Deployment (IFD)‎ בסביבת IPv6 בלבד. אתה מגדיר את מפתח הרישום internalnetworkaddress לכתובת IPv6. אתה מנסה לפתוח את יישום האינטרנט של Microsoft Dynamics CRM 4.0. בתרחיש זה מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:

צוינה כתובת IP לא חוקית.

עיין בתרחיש הבא. אתה מנסה להתקין את שרת Microsoft Dynamics CRM 4.0 בסביבת IPv6 בלבד. אז, אתה מגדיר את תהליך ההתקנה ליצירת אתר האינטרנט שישמש כשרת Microsoft Dynamics CRM. בתרחיש זה מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:
Check WebServerValidator: כשל: נעשה שימוש בכתובת שאינה תואמת את הפרוטוקול המבוקש

כדי לעקוף בעיות אלו, ודא שמופעל IPv4 בשילוב עם IPv6 ושהתקנת את אוסף העדכונים 3 או גירסה מתקדמת יותר.


בעיה 6:עיין בתרחיש הבא: אתה מנסה להתקין את שרות Microsoft Dynamics CRM 4.0 עם חשבון אבטחה הפועל תחת חשבון משתמש תחום ב-Windows Server 2008. התקנת Microsoft Dynamics CRM 4.0 מנסה להוסיף את משתמש התחום אל IIS Worker Process Group (IIS_WPG)‎. Windows Server 2008 מפעיל IIS 7.0. עם זאת, Microsoft Dynamics CRM 4.0 משתמש במצב תאימות IIS 6. בתרחיש זה תהליך ההתקנה נכשל, ומופיעה הודעת השגיאה הבאה:
הפעולה Microsoft.Crm.Setup.Server.ConfigureAspNetAccountAction נכשלה. System.ComponentModel.Win32Exception: אין אפשרות למצוא את שם הקבוצה.
בעיה זו מתרחשת מכיוון שמצב תאימות IIS 6 אינו כולל עוד את הקבוצה IIS_WPG.כדי לעקוף בעיה זו, עליך לבחור את שירות הרשת להפעלת Microsoft Dynamics CRM 4.0.

לאחר ש-Microsoft Dynamics CRM 4.0 מותקן ופועל תוכל לשנות את חשבון השירות למשתמש תחום באמצעות הפעולות הבאות:

 1. בשרת Microsoft Dynamics CRM לחץ על התחל, לחץ על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ על Internet Information Services (IIS) Manager.
 2. הרחב את שם שרת האינטרנט שלך ואז לחץ על מאגרי יישומים.
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על CRMAppPool ולאחר מכן לחץ על הגדרות מתקדמות.
 4. לחץ על זהות, שנה את הזהות לחשבון השירות שיצרת, ואז לחץ על אישור.
 5. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד iisreset ולאחר מכן לחץ על אישור.שינויים ב-Active Directory
 1. בבקר התחום לחץ על התחל, לחץ על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ על משתמשים ומחשבים של Active Directory.
 2. נווט למקום שבו נוצרו קבוצות האבטחה של Microsoft Dynamics CRM והוסף את חשבון השירות לקבוצות PrivUserGroup ו-SQLAccessGroup.


שינויי מערכת קבצים בשרת 2008 IIS:

 1. בשרת Microsoft Dynamics CRM נווט אל C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\.
 2. שנה את ההרשאות בספריית המעקב ותן לחשבון שירות זה שליטה מלאה בספרייה זו.

כלול את חשבון השירות בקבוצות הבאות בשרת Microsoft Dynamics CRM server:
 • קבוצת IIS_IUSRS המקומית
 • קבוצת CRM_WPG המקומית

לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. בשרת Microsoft Dynamics CRM לחץ על התחל, הצבע על כלי ניהול ולאחר מכן לחץ על מנהל השרתים.
 2. הרחב את תצורה, הרחב את משתמשים וקבוצות מקומיים, ואז לחץ על קבוצות.
 3. בחלונית 'קבוצות', לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על IIS_IUSRS ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 4. לחץ על הוסף, הקלד את חשבון השירות, לחץ על בדוק שמות, ואז לחץ על אישור פעמיים.
 5. בחלונית 'קבוצות', לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על CRM_WPG ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 6. לחץ על הוסף, הקלד את חשבון השירות, לחץ על בדוק שמות, ואז לחץ על אישור פעמיים.


בעיה 7: כאשר אתה משדרג מ-Windows Server 2003 אל Windows Server 2008, מוסרת ההתקנה של שירות יצירת האינדקסים. לאחר הסרת התקנת שירות יצירת האינדקסים, לא ניתן להשתמש בקובצי העזרה של היישום ב-Microsoft Dynamics CRM 4.0.

כדי לעקוף בעיה זו, הפעל את שירות התפקיד 'שירות יצירת אינדקס' בתפקיד שירותי קובץ.


מידע נוסף


לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

948680 תיאור יישומי שרת Microsoft שאינם נתמכים ב-Windows Server 2008

מוצרים של ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.‏ Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לביצועיהם או לאמינותם של מוצרים אלה.