תיקונים חמים המומלצת עבור אשכולות שרת מבוסס Windows Server 2008

חל על: Windows Server 2008

מבוא


מאמר זה מתאר את התיקונים החמים ואת עדכוני אנו ממליצים להתקין בכל צומת אשכול מבוסס Windows Server 2008 מעבר לגיבוי בעת כשל. בעת עדכון שלך אשכול מבוסס Windows Server 2008 מעבר לגיבוי בעת כשל, לך לצמצם את זמן ההשבתה. אתה גם לצמצם את מספר בעיות תמיכה להתעורר. הערה אנו ממליצים לך להעריך תיקונים חמים ועדכונים אלה כדי לקבוע אם הם עשויים לפתור בעיות בסביבה שלך. אם יתברר כי צמתי האשכול בסביבה שלך עשויה להיות מושפעת בעיות המטפלת עדכון או תיקון חם, התקן את התיקון החם או עדכן בכל אחד של צמתי האשכול בסביבה שלך. שימוש במידע הכלול בסעיף 'מידע נוסף' כדי לסייע לך לקבוע אם מסוים של תיקון חם או עדכון חל על אשכול השרת שלך. לפני התקנת התיקון החם מסוים או עדכון, אנו ממליצים שתעיין במאמר Microsoft Knowledge Base (KB) המקורי המתאר אותו תיקון חם או עדכון.

מידע נוסף


אנו ממליצים לך להתקין אחת או יותר של Windows Server 2008 התיקונים החמים הבאים, בהתאם לסביבה:
952247 על משאב האשכולות של שם רשת ומשאב עדות שיתוף קובץ לא יכול להיות
951308 מוגברת פונקציונליות בקרת מחשב וירטואלי במסוף ניהול אשכול של Windows Server 2008 מעבר לגיבוי בעת כשל עבור תפקיד Hyper-V
950179 בעת הפעלת אמת אשף קביעת התצורה של מחשב מבוסס Windows Server 2008 או במחשב מבוסס Windows Vista, האימות לא עבר
969550 מתרחשת שגיאת עצירה בשרת HP ProLiant הכוללת את הקושחה מבקר E200/E200i HP חכמים מערך SAS/SATA המותקנים בכל פלטפורמה Windows Server
970529 ה-GUID של אמצעי האחסון עשוי להשתנות באופן בלתי צפוי לאחר אמצעי אחסון מורחב בצומת אשכול מעבר לגיבוי בעת כשל Windows Server 2008
953652 משאב דיסק פיזי באופן בלתי צפוי עשוי להיכשל או לעבור למצב לא מקוון כאשר תבוצע הפונקציה IsAlive בצומת אשכול Windows Server 2008