אוסף עדכונים זמין עבור Internet Explorer עבור Windows מוטבע CE 6.0 (נובמבר 2008)


מבוא


עדכון זה הוא סיכום של תיקונים עבור גירסת Windows Internet Explorer הכלולה ב-Windows מוטבע CE 6.0 עדכון זה פותר את הבעיות הבאות שאינן מתועדות בעבר במאמר Microsoft Knowledge base:

מתקן בעיה שבה Internet Explorer for Windows CE עשוי להתנהג באופן בלתי צפוי לאחר ביטול תיבת הדו של הורדת קבצים

התסמינים בתרחישים מסוימים, Internet Explorer for Windows CE עשוי להתנהג באופן בלתי צפוי לאחר ביטול תיבת הדו של הורדת קבצים. סיבה בעיה זו מתרחשת מכיוון ששלבים נקיים מסוימים אינם מתרחשים לאחר ביטול תיבת הדו.

מתקן בעיה שבה Internet Explorer עבור Windows CE עשוי להיות לא יציב כאשר דף עובר רענון או מנווט הרחק מ

התסמינים בתרחישים מסוימים, UrlMon מקבל את מצב הניקוי מ-MSHTML. הדבר עלול להוביל לבעיות יציבות ב-Internet Explorer עבור Windows CE. סיבה בעיה זו מתרחשת עקב טיפול חריג שגוי במודול UrlMon.

מתקן בעיה שבה Internet Explorer עבור Windows CE עשוי להיות לא יציב כאשר מסננים מסוימים המשמשים כבסיס נטענים

התסמינים אם דף מכיל מספר מסגרות, מייצג זהב מוגבה עשוי לעורר בעיות יציבות ב-Internet Explorer עבור Windows CE. סיבה בעיה זו מתרחשת עקב קריאות לא מכוונות לאובייקטים שכבר פורסמו.

מתקן בעיה ב-Internet Explorer עבור Windows CE, שבו מופעלות שרידים מדפים שאינם מפורקים.

התסמינים בתרחישים מסוימים, Internet Explorer עבור Windows CE אינו מבטל את טעינת הדף בצורה נכונה. פעולה זו יכולה להפוך את שורת הכתובת לזמינה כדי להציג כתובת חדשה בעלת שאריות מהעמוד הקודם. סיבה בעיה זו מתרחשת עקב אירוע טעינה בלתי סינכרוני שעלול להתרחש במהלך טעינת עמוד.

מתקן בעיה שבה Internet Explorer עבור Windows CE עשוי להיות לא יציב כאשר דף script פעיל מבצע שיחות שגויות מרובות

התסמינים בדפי אינטרנט מסוימים, שיחות שגויות שבהן פרמטרים לא חוקיים עשויים מקבצי ה-script המשמשים כבסיס. הדבר עלול להוביל לבעיות יציבות ב-Internet Explorer עבור Windows CE. סיבה בעיה זו מתרחשת עקב טיפול לא מספיק בהוספה/הסרה במנגנון ה-HTML.

מתקן בעיה שבה Internet Explorer עבור Windows CE עשוי להיות לא יציב בעת רענון דף

התסמינים בתרחישים מסוימים, Internet Explorer עבור Windows CE עשוי להיות לא יציב במהלך רענון. סיבה בעיה זו נגרמת עקב טיפול שגוי בהפניות מסוימות של תכונות רכיב.

מתקן בעיה שבה Internet Explorer עבור Windows CE עשוי להיות לא יציב כאשר הוא מעבד קבצי JPEG מסוימים

התסמינים ייתכן שאינטרנט אקספלורר עבור Windows CE לא יהיה יציב עקב נתונים לא אמינים בקבצי JPEG. סיבה בעיה זו מופיעה עקב גודל לא מספיק המוקצה לאחסון מאפייני JPEG מסוימים.

מתקן בעיה שבה Internet Explorer עבור Windows CE עשוי להיות לא יציב בעת טעינת דף חדש

התסמינים בתרחישים מסוימים, Internet Explorer עבור Windows CE אינו טוען בצורה נכונה דף. כאשר בעיה זו מתרחשת, מוצגים רק רכיבים שנטענו באופן חלקי. סיבה בעיה זו מתרחשת עקב אירוע ביטול טעינה אסינכרוני המתרחש במהלך טעינת עמוד.

מתקן בעיה שבה עלולה להתרחש בעיית יציבות זיכרון ב-Internet Explorer עבור Windows CE

התסמינים בתרחישים מסוימים, Internet Explorer for Windows CE עלול להיתקל בבעיית יציבות זיכרון כאשר המטמון אינו מנוהל כהלכה. סיבה בעיה זו מתרחשת מאחר שבתרחישים מסוימים, עץ הרכיב עשוי להיות לא מסונכרן.

מתקן בעיה שבה Internet Explorer עבור Windows CE עשוי להיות לא יציב כאשר סגנונות לא חוקיים מעובדים

התסמינים Internet Explorer עבור Windows CE עשוי לטפל באופן שגוי בסגנונות לא חוקיים. הדבר עלול לגרום ליצירת אינדקס שאינו מסדר. סיבה בעיה זו נגרמת כתוצאה מיצירת אינדקס שגוי בטופס הסגנון.

מתקן בעיה שבה Internet Explorer עבור Windows CE עשוי להיות לא יציב כאשר מתרחש ניווט מקונן

התסמינים בתרחישים מסוימים, ייתכן שאינטרנט אקספלורר עבור Windows CE לא יהיה יציב כאשר מתרחש ניווט מרובה מחדש. סיבה בעיה זו מתרחשת עקב טיפול שגוי בהפניות שהוחזרו קודם לכן.

מתקן בעיה שבה Internet Explorer for Windows CE עשוי להיות לא יציב כאשר קובץ PDF נטען והקורא הנכון אינו מותקן

התסמינים בתרחישים מסוימים, כאשר קורא PDF אינו מותקן, טעינת קובץ PDF גדול עלולה לגרום לאי בלתי יציב של Internet Explorer. סיבה בעיה זו מתרחשת מכיוון ש-Internet Explorer עבור Windows CE מנסה להשתמש שוב בממשק שכבר הוטלה.

מתקן בעיה ב-Internet Explorer עבור Windows CE הגורם להערכת בקשת http

התסמינים בתרחישים מסוימים, Internet Explorer for Windows CE אינו טוען כראוי כותרת HTTP. כאשר הדבר קורה, Internet Explorer אינו מציג כראוי את תוכן העמוד. סיבה בעיה זו מתרחשת עקב רוטינות השוואה שגויות בטיפול בכותרות.

מתקן בעיה שבה Internet Explorer עבור Windows CE עשוי להיות לא יציב כאשר מספר הדברים נוצרים

התסמינים בתרחישים מסוימים, יצירת אובייקט ' מודל אובייקט מסמך ' (DOM) נכשלת. הדבר עלול לגרום לבעיות יציבות ב-Internet Explorer עבור Windows CE. סיבה בעיה זו מתרחשת כאשר גודל לא מספיק מוקצה לאחסון תכונות DOM.

מתקן בעיה ב-Internet Explorer עבור Windows CE שבהם אירועי עכבר מותרים ממסגרות שונות

התסמינים בתרחישים מסוימים, לחיצות עכבר שנראות מחוץ לגבול המסגרת הנוכחי נחשבות לחוקיות. סיבה בעיה זו מתרחשת עקב אימות בעלות שגויה באירועי לכידת העכבר.

מתקן בעיה שבה Internet Explorer עבור Windows CE עשוי להיות לא יציב במהלך הצגה לפני הדפסה

התסמינים בתרחישים מסוימים, Internet Explorer for Windows CE מאפשר אימות שגוי של ארגומנט במהלך הצגה לפני הדפסה. סיבה בעיה זו מתרחשת עקב אימות לפני החלקה שיכול להתרחש במצב תצוגה מקדימה.

מתקן בעיה שבה Internet Explorer עבור Windows CE עשוי להיות לא יציב כאשר מתבצעת גישה לרכיב לא חוקי

התסמינים תחת תרחישים מסוימים, כאשר מתבצעת גישה לאובייקטים לא חוקיים בקובץ script שגוי, ייתכן שאינטרנט אקספלורר עבור Windows CE ישתמש בהפניות לא חוקיות. הדבר עלול לגרום לבעיות יציבות הזיכרון. סיבה בעיה זו מופיעה עקב יצירת מחרוזות שגויה כאשר רכיב מוחזר ממיקום לא חוקי.

מתקן בעיה שבה עלולות להתרחש בעיות יציבות במהלך היווצרות עץ האובייקטים

התסמינים בנסיבות מסוימות, מניית רשימות עלולה לגרום לבעיות יציבות עקב שיחות מהירות להוספה או להסרה של שיטות. סיבה בעיה זו מתרחשת עקב חישוב אינדקס שגוי.

מתקן בעיה ב-Internet Explorer עבור Windows CE שבה גישה למסגרת מותרת לאורך הגבולות

מאפיין בסימפטום 1 בתרחישים מסוימים, אובייקט XML DOM יכול להיווצר באופן שגוי. סיבה 1 בעיה זו מתעוררת כאשר מנוע MSHTML מחזיר אובייקטים לא חוקיים השייכים למסגרות שונות.
מאפיין בסימפטום 2 בתרחישים מסוימים, גישה שגויה מותרת למסגרות מסוימות. לגרום 2 בעיה זו מתרחשת כאשר אימות לא חוקי מתרחש כאשר רכיב מקבל את המוקד.
מאפיין בסימפטום 3 בתרחישים מסוימים, Internet Explorer for Windows CE מאפשר אימות scripting שגוי כדי לעלות על מגבלות עמוד.

מידע נוסף


מידע אודות עדכון תוכנה

עדכון תוכנה נתמך זמין כעת מ-Microsoft כ-Windows מוטבע CE 6.0 העדכון החודשי (נובמבר 2008). באפשרותך לאשר זאת על-ידי גלילה לסעיף ' פרטי הקובץ ' במאמר זה. שם קובץ החבילה מכיל את גירסת המוצר, התאריך, מספר המאמר של מאגר הידע וסוג המעבד. תבנית שם קובץ החבילה היא:
גירסת מוצר-yymmdd-kbnnnnnn-סוג מעבד
לדוגמה: Wincepb50-060503-kb917590-armv4i. msi הוא התיקון של ARMV4i Windows CE 5.0 בונה פלטפורמות המתועד ב-inKBarticle 917590 והוא נכלל בעדכון החודשי מאי 2006. כדי לפתור בעיה זו באופן מיידי, לחץ על מספר המאמר שלהלן לקבלת מידע אודות קבלת בונה פלטפורמת Windows CE ועדכוני תוכנה מרכזיים של מערכת ההפעלה:
837392 כיצד לאתר תיקוני מערכת הפעלה ליבה עבור מוצרי פלטפורמת בונה של MICROSOFT Windows CE

דרישות מוקדמות

עדכון זה נתמך רק אם מותקנות כל העדכונים שהונפקו בעבר עבור מוצר זה.

הפעל מחדש מידע

לאחר החלת עדכון תוכנה זה, עליך לבצע בנייה נקיה של הפלטפורמה כולה. כדי לבצע בנייה נקיה של הפלטפורמה, לחץ על נקה בתפריט בניה . כדי לבנות את הפלטפורמה, לחץ על בניית פלטפורמה בתפריט בניה . אינך צריך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון תוכנה זה.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה אינו מחליף עדכון שפורסם בעבר.

מידע אודות קבצים


מידע אודות החבילה

שם קובץגודל קובץתאריךשעה
Wincepb60-081117-kb958070-armv4i.msi69,134,84818-Nov-200812:07
Wincepb60-081117-kb958070-mipsii.msi65,910,78418-Nov-200812:07
Wincepb60-081117-kb958070-mipsii_fp.msi65,898,49618-Nov-200812:07
Wincepb60-081117-kb958070-mipsiv.msi66,282,49618-Nov-200812:07
Wincepb60-081117-kb958070-mipsiv_fp.msi66,283,52018-Nov-200812:07
Wincepb60-081117-kb958070-sh4.msi64,973,31218-Nov-200812:07
Wincepb60-081117-kb958070-x86.msi58,912,76818-Nov-200812:07

מידע על קובץ מותקן

הגירסה האנגלית (ארצות הברית) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים בעלי התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מפורטים בזמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי מוצגים בזמן המקומי ובהטיה של שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על הקבצים.
שם קובץגודל קובץתאריךשעהנתיב
Dochost.lib1,627,49003-Nov-200819:17Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Htmlapp.lib855,54803-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Mshtml.lib83,226,88403-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Mshtml_dbind.lib2,982,06003-Nov-200819:19Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Mshtml_sdbind.lib136,70403-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Passport.lib509,21803-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Ppstubs.lib206,45203-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Shdocvw.lib4,225,23603-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Tvlens.lib1,075,91803-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Tvlens_stubs.lib656,03603-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Urlmon.lib4,363,94403-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Wininet.lib9,219,18203-Nov-200819:18Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Dochost.lib1,083,03803-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Htmlapp.lib817,33003-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Mshtml.lib64,642,38203-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Mshtml_dbind.lib2,393,44803-Nov-200818:53Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Mshtml_sdbind.lib141,00403-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Passport.lib454,83603-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Ppstubs.lib210,62403-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Shdocvw.lib3,211,55003-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Tvlens.lib930,62403-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Tvlens_stubs.lib609,69803-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Urlmon.lib2,869,90003-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Wininet.lib6,630,31003-Nov-200818:52Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Dochost.lib1,535,70003-Nov-200820:10Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Htmlapp.lib848,70403-Nov-200820:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Mshtml.lib80,407,91603-Nov-200820:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Mshtml_dbind.lib2,888,64203-Nov-200820:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Mshtml_sdbind.lib136,99803-Nov-200820:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Passport.lib484,49403-Nov-200820:10Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Ppstubs.lib206,73203-Nov-200820:10Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Shdocvw.lib4,090,47403-Nov-200820:10Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Tvlens.lib1,056,96003-Nov-200820:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Tvlens_stubs.lib651,25203-Nov-200820:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Urlmon.lib4,124,78403-Nov-200820:10Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Wininet.lib8,704,28603-Nov-200820:10Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Dochost.lib1,045,58403-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Htmlapp.lib779,13003-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Mshtml.lib60,799,37403-Nov-200819:46Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Mshtml_dbind.lib2,300,01803-Nov-200819:46Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Mshtml_sdbind.lib126,24803-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Passport.lib443,69003-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Ppstubs.lib205,52403-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Shdocvw.lib3,125,86403-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Tvlens.lib883,68203-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Tvlens_stubs.lib593,01803-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Urlmon.lib2,771,65803-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Wininet.lib6,273,12203-Nov-200819:45Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Dochost.lib1,535,81603-Nov-200821:05Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Htmlapp.lib849,85803-Nov-200821:06Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Mshtml.lib80,427,75403-Nov-200821:06Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Mshtml_dbind.lib2,888,79403-Nov-200821:06Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Mshtml_sdbind.lib137,17203-Nov-200821:06Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Passport.lib485,09803-Nov-200821:05Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Ppstubs.lib206,78003-Nov-200821:05Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Shdocvw.lib4,091,17803-Nov-200821:05Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Tvlens.lib1,058,12803-Nov-200821:06Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Tvlens_stubs.lib652,41203-Nov-200821:06Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Urlmon.lib4,125,45003-Nov-200821:05Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Wininet.lib8,706,12603-Nov-200821:05Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Dochost.lib1,045,71003-Nov-200820:39Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Htmlapp.lib780,27603-Nov-200820:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Mshtml.lib60,811,93603-Nov-200820:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Mshtml_dbind.lib2,300,86003-Nov-200820:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Mshtml_sdbind.lib126,41603-Nov-200820:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Passport.lib444,03203-Nov-200820:39Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Ppstubs.lib205,56403-Nov-200820:39Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Shdocvw.lib3,126,59003-Nov-200820:39Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Tvlens.lib884,86403-Nov-200820:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Tvlens_stubs.lib594,19203-Nov-200820:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Urlmon.lib2,772,40203-Nov-200820:39Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Wininet.lib6,275,04003-Nov-200820:39Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Dochost.lib1,556,28403-Nov-200821:58Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Htmlapp.lib853,79603-Nov-200821:59Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Mshtml.lib81,294,75803-Nov-200821:59Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Mshtml_dbind.lib2,914,79203-Nov-200822:00Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Mshtml_sdbind.lib137,62603-Nov-200821:59Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Passport.lib491,76003-Nov-200821:58Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Ppstubs.lib207,03203-Nov-200821:58Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Shdocvw.lib4,134,38803-Nov-200821:58Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Tvlens.lib1,063,82003-Nov-200821:59Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Tvlens_stubs.lib653,44403-Nov-200821:59Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Urlmon.lib4,186,67203-Nov-200821:58Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Wininet.lib8,828,13003-Nov-200821:58Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Dochost.lib1,051,36203-Nov-200821:32Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Htmlapp.lib781,89403-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Mshtml.lib61,068,17203-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Mshtml_dbind.lib2,315,56403-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Mshtml_sdbind.lib126,32403-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Passport.lib449,52403-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Ppstubs.lib205,62403-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Shdocvw.lib3,143,63203-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Tvlens.lib885,94203-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Tvlens_stubs.lib594,10803-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Urlmon.lib2,795,69603-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Wininet.lib6,355,44203-Nov-200821:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Dochost.lib1,556,40003-Nov-200822:53Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Htmlapp.lib854,95003-Nov-200822:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Mshtml.lib81,299,78403-Nov-200822:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Mshtml_dbind.lib2,914,58603-Nov-200822:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Mshtml_sdbind.lib137,80003-Nov-200822:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Passport.lib492,09003-Nov-200822:53Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Ppstubs.lib207,08003-Nov-200822:53Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Shdocvw.lib4,135,09803-Nov-200822:53Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Tvlens.lib1,064,98803-Nov-200822:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Tvlens_stubs.lib654,60403-Nov-200822:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Urlmon.lib4,187,33803-Nov-200822:53Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Wininet.lib8,829,93603-Nov-200822:53Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Dochost.lib1,051,48603-Nov-200822:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Htmlapp.lib783,04003-Nov-200822:27Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Mshtml.lib61,072,45803-Nov-200822:27Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Mshtml_dbind.lib2,315,34603-Nov-200822:27Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Mshtml_sdbind.lib126,49203-Nov-200822:27Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Passport.lib449,62203-Nov-200822:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Ppstubs.lib205,66403-Nov-200822:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Shdocvw.lib3,144,34603-Nov-200822:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Tvlens.lib887,12403-Nov-200822:27Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Tvlens_stubs.lib595,28203-Nov-200822:27Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Urlmon.lib2,796,44003-Nov-200822:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Wininet.lib6,357,37803-Nov-200822:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Dochost.lib1,422,68203-Nov-200823:46Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Htmlapp.lib803,87403-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Mshtml.lib72,970,22203-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Mshtml_dbind.lib2,663,77203-Nov-200823:48Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Mshtml_sdbind.lib132,02203-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Passport.lib450,19203-Nov-200823:46Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Ppstubs.lib206,22203-Nov-200823:46Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Shdocvw.lib3,806,55403-Nov-200823:46Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Tvlens.lib1,000,09803-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Tvlens_stubs.lib634,73603-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Urlmon.lib3,700,61803-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Wininet.lib7,898,87603-Nov-200823:47Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Dochost.lib969,21603-Nov-200823:20Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Htmlapp.lib748,38803-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Mshtml.lib56,164,96403-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Mshtml_dbind.lib2,175,99603-Nov-200823:22Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Mshtml_sdbind.lib121,89803-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Passport.lib419,49803-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Ppstubs.lib205,50003-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Shdocvw.lib2,931,24203-Nov-200823:20Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Tvlens.lib844,89403-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Tvlens_stubs.lib584,17603-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Urlmon.lib2,579,77203-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Wininet.lib5,879,67403-Nov-200823:21Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Dochost.lib1,390,71003-Nov-200818:25Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Htmlapp.lib767,28603-Nov-200818:26Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Mshtml.lib65,106,06403-Nov-200818:26Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Mshtml_dbind.lib2,531,38803-Nov-200818:26Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Mshtml_sdbind.lib124,91603-Nov-200818:26Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Passport.lib440,82603-Nov-200818:25Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Ppstubs.lib205,73603-Nov-200818:25Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Shdocvw.lib3,684,60403-Nov-200818:25Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Tvlens.lib928,30803-Nov-200818:26Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Tvlens_stubs.lib627,04003-Nov-200818:26Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Urlmon.lib3,599,85803-Nov-200818:25Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Wininet.lib7,571,61803-Nov-200818:25Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Dochost.lib968,84603-Nov-200818:00Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Htmlapp.lib756,46803-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Mshtml.lib54,957,22003-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Mshtml_dbind.lib2,208,10803-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Mshtml_sdbind.lib127,81003-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Passport.lib423,64403-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Ppstubs.lib209,03003-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Shdocvw.lib2,931,56603-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Tvlens.lib839,35403-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Tvlens_stubs.lib598,94203-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Urlmon.lib2,580,74603-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Wininet.lib5,901,23603-Nov-200818:01Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail

מצב


מיקרוסופט אישרה שזוהי בעיה במוצרי Microsoft המפורטים בסעיף ' חל על '.