אירעה שגיאה במהלך תהליך העברת הנתונים-115


תופעות


"אירעה שגיאה במהלך תהליך העברת הנתונים:-115" שגיאה זו מתרחשת כאשר תהליך ההתקנה מגיע ל-96% ביצוע בעת התקנת לקוח fat בתחנת עבודה.

סיבה


ערכת המפרט FrxDemo. f32 היתה בשימוש והקובץ FrxDemo. ldb היה פתוח בתיקיה SysData. תוכנית ההתקנה מחליפה את ערכת מפרט ההדגמה במהלך ההתקנה ומאחר שהקובץ נמצא בשימוש, לא היתה אפשרות להחליף את התוכנית.

פתרון


כל המשתמשים צריכים לצאת מ-FRx במהלך ההתקנה של לקוח fat בתחנת עבודה. לאחר שתצא ממסד הנתונים של FrxDemo. f32, קובץ ה-. ldb ייסגר וההתקנה תמשיך בהצלחה.

הפניות