שגיאה 3704 הפעלה אינה מותרת כאשר האובייקט סגור


תופעות


"שגיאה 3704 הפעלה אינה מותרת כאשר האובייקט סגור" "Queing catalog נכשל" שגיאות אלה מתרחשות בעת יצירת דוח.

סיבה


קובץ מושחת של FRxque32. mdb.

פתרון


צא משרת הדוחות של FRx. מחק את הקובץ FRxque32. mdb הממוקם במדריך הכתובות של Sysdata. פתח מחדש את שרת הדוחות. actionwill זו תיצור מחדש את הקובץ FRxQue32. mdb מהתבנית, שתאפשר לך לשלוח דוחות לתור ללא שגיאה.

הפניות