הודעת שגיאה בעת יצירת הדוח ב- Microsoft FRx: "שגיאת זמן ריצה '339': רכיב ' MSDATGRD. OCX' או אחת מהתלויות שלו רשום לא תקין: קובץ הוא חסר או לא חוקי "


מאפייני הבעיה


בעת יצירת הדוח ב- Microsoft FRx, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה.

שגיאת זמן ריצה '339': רכיב ' MSDATGRD. OCX' או אחת מהתלויות שלו רשום לא תקין: קובץ הוא חסר או לא חוקי.


הגורם


שגיאה זו מתרחשת כאשר MSDATGRD. קובץ OCX לא קיים בספריית המערכת Windows.

פתרון


חפש MSDATGRD. OCX בתיקיה C:\Winnt\system32 או C:\Windows\system32. אם הקובץ אינו לתיקייה system32, העתק את הקובץ מתחנת עבודה אחרת שיש לה באותה מערכת ההפעלה והן לרמת service pack כתחנת המושפעת. הדבק את הקובץ אל התיקייה system32 במחשב המושפע ולאחר מכן לרשום אותו.

לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לבצע רישום של קבצים, ראה: 8252: רישום של קבצי DLL.

הפניות