הודעת שגיאה בעת הפעלת Microsoft FRx: "שגיאת זמן ריצה-2147024770(8007007E) - שגיאת אוטומציה. שצוין מודול היתה לא נמצא."


מאפייני הבעיה


שגיאה זו מתרחשת בעת הפעלת דוחות או להתחיל FRx.

הגורם


תחנת עבודה או שרת בו אתה מתחיל FRx מתוך אין לקוח FRx מותקן או קבצי ה-dll הדרושים אינם רשומים כהלכה.

פתרון


  1. התקנת לקוח FRx בתחנת עבודה זו.
  2. רשום מחדש את הקבצים הדרושים במחשב זה על-ידי עיון מחוץ לספריה בה שוכן FRx32.exe. אתר ולחץ הפעלה FRxReg.exe. פעולה זו תרשום את כל הקבצים הדרושים עבור FRx לפעול בהצלחה. הדבר צורך לבצע על-ידי משתמש ניהולי.


הודעת שגיאה זו עשויה להיגרם כתוצאה מכמה סיבות, לכן ייתכן רזולוציה מסוימת זו אינם פותרים את הבעיה.

הפניות