MS10-041: תיאור עדכון האבטחה עבור Microsoft.NET Framework 1.1 Service Pack 1 ב- Windows 2000, ב-Windows XP, ב-Windows Server 2003, ב-Windows Vista, וב- Windows Server 2008: 8 ביוני, 2010

חל על: Windows Server 2008 Service Pack 2Windows Server 2008 for Itanium-Based SystemsWindows Server 2008 Datacenter

מבוא


Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-041. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft: לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft: עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף


מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

לקבלת מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה כולל מידע אודות קבצים ומידע אודות בעיות מוכרות במהדורות ספציפיות של תוכנה זו, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג אותו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
923100 בעת ניסיון להתקין עדכון עבור ‎.NET Framework גירסה 1.0‏, 1.1,‏ 2.0,‏ 3.0 או 3.5, קוד השגיאה "0x643" של Windows Update או קוד השגיאה "1603" של Windows Installer עלולים להופיע
938244 גרסת הקובץ תוחזר לגרסה שהותקנה על-ידי ערכת ה- service pack האחרונה בעת הסרת עדכון אבטחה עבור ‎.NET Framework 1.0, .NET Framework 1.1, Visual Studio .NET 2002 או עבור ‎Visual Studio .NET 2003
2197141 בעיה מוכרת עם עדכון אבטחה 979906 שבה חבילת Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 מוצגת כ- "1.0 security update"
2197103 בעיה מוכרת כאשר אתה מנסה להתקין את עדכון אבטחה 979906 במחשב שבו לא מותקן Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1

בעיות מוכרות


פרטי קבצים


הגרסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

עבור Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1

File nameFile versionFile sizeDateTime
aspnet_filter.dll1.1.4322.246324,57631-Mar-201015:32
aspnet_isapi.dll1.1.4322.2463258,04831-Mar-201015:32
aspnet_wp.exe1.1.4322.246332,76831-Mar-201015:32
CORPerfMonExt.dll1.1.4322.246381,92031-Mar-201014:51
mscoree.dll4.0.31106.0297,80805-Nov-200922:17
mscorees.dll4.0.31106.011,60005-Nov-200922:17
mscorie.dll1.1.4322.246386,01631-Mar-201014:51
mscorjit.dll1.1.4322.2463315,39231-Mar-201014:49
mscorld.dll1.1.4322.2463102,40031-Mar-201014:51
mscorlib.dll1.1.4322.24632,142,20801-Apr-201011:42
mscorsn.dll1.1.4322.246377,82431-Mar-201014:51
mscorsvr.dll1.1.4322.24632,527,23231-Mar-201014:50
System.dll1.1.4322.24631,232,89601-Apr-201011:42
System.Security.dll1.1.4322.246381,92001-Apr-201011:42
mscorlib.ldo10,94031-Mar-201014:46
mscorwks.dll1.1.4322.24632,514,94431-Mar-201014:50
System.Web.dll1.1.4322.24631,265,66401-Apr-201011:42
System.ldo11,54031-Mar-201015:35המידע והפתרון המוצגים במסמך זה, מייצגים את תפיסתה הנוכחית של חברת Microsoft לגבי בעיות אלה נכון למועד הפרסום. פתרון זה זמין באמצעות Microsoft או באמצעות ספק חיצוני. Microsoft אינה ממליצה באופן ספציפי על ספק חיצוני או פתרון חיצוני כלשהם שמאמר זה עשוי לתאר. ייתכן שקיימים גם ספקים חיצוניים או פתרונות חיצוניים אחרים שמאמר זה אינו מתאר. מאחר ש-Microsoft חייבת להגיב לתנאי השוק המשתנים, אין לפרש מידע זה כמחויבות מצד Microsoft.‏ Microsoft אינה יכולה להבטיח או לאשר את הדיוק של כל מידע או פתרון המוצגים על-ידי Microsoft או על-ידי כל ספק חיצוני אחר הנזכר במאמר.

Microsoft אינה רואה את עצמה כאחראית לדבר, והיא גם דוחה מצגים, הצהרות אחריות ותנאים כלשהם, בין מפורשים, בין משתמעים ובין סטטוטוריים. אלה כוללים, אך אינם מוגבלים, למצגים, להצהרות אחריות או לתנאים באשר לגבי זכויות קניין, אי-הפרה, מצב שביעות רצון, סחירות והתאמה למטרה מסוימת ביחס לכל שירות, פתרון, מוצר או כל חומר או מידע אחר. Microsoft אינה מחויבת בשום מקרה לפתרון חיצוני כלשהו הנזכר במאמר זה.