מזהה אירוע 4003 נרשם ו השכפול מועדים פנויים/לא פנויים משרת Exchange Server 2003 עם שרת Exchange Server 2010 נכשל

חל על: Exchange Server 2010 EnterpriseExchange Server 2010 Standard

הגורם


בעיה זו מתרחשת מאחר Exchange Server 2010 האימות נכשל בשירות RPC לקוח Access . האימות נכשל אם הפריט שכפול ממוקם בתיקיית הבסיס.

פתרון


כדי לפתור בעיה זו, התקן את אוסף העדכונים הבאים:
תיאור 982639 של אוסף העדכונים 4 עבור Exchange Server 2010

מצב


Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft הרשומים במקטע 'חל על'.