הודעת השגיאה "תבנית הטופס לא חוקי" בעת הפעלת בודק העיצוב של InfoPath 2010 מעצב בטופס

חל על: InfoPath 2010

מאפייני הבעיה


שקול את התרחיש הבא ב- Microsoft InfoPath מעצב 2010:
  • יצירת טופס חדש.
  • הוספת חיבור נתונים למקור נתונים.
  • הוסף פקד תיבה משולבת או פקד תיבת רשימה נפתחת.
  • הפקד מאוגד חיבור הנתונים.
  • הוספת תצוגה חדשה לטופס.
  • הסר את חיבור הנתונים.
  • הפעל את הטופס באמצעות בודק העיצוב 2010 מעצב InfoPath מול של Microsoft SharePoint Server 2010 או אתר Microsoft SharePoint Foundation 2010.
בתרחיש זה, אתה מקבל את הודעת השגיאה הבאה:
תבנית טופס לא חוקי.

פתרון הבעיה


כדי לעקוף בעיה זו, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • פקד התיבה המשולבת או בפקד תיבת רשימה נפתחת, להסיר את האיגוד חיבור הנתונים.
  • הסר את פקד תיבה משולבת או פקד תיבת הרשימה הנפתחת מהטופס.