מעצב סוג תוכן חיצוני ב- SharePoint Designer 2010 מחוללת את השמות סוג שגוי עבור רכיבי Typedescriptor בעת שימוש באפשרות GenerateAll כדי להפיק שיטות

חל על: SharePoint Designer 2010

תופעות


ב- Microsoft SharePoint Designer 2010, להשתמש במעצב סוג תוכן חיצוני להפקת שיטות בסוג תוכן חיצוני. עם זאת, בעת שימוש באפשרות GenerateAll במעצב סוג תוכן חיצוני, שם הסוג הלא נכון מוקצית את רכיבי Typedescriptor. רכיבי Typedescriptor אלה מסומנות כמזהים, ויש להם סוג שיכול להכיל null. במצב זה, הקלד השמות הופכים לסוגי שאינן מאפשרות ערכי null.

מידע נוסף


המיפוי של רכיבי Typedescriptor (שהסוג שלו הוא מאפשר ערכי null) למזהים אינו נתמך בשירותי קישוריות למידע עסקי.

מצב


מיקרוסופט אישרה כי מדובר בבעיה ב- SharePoint Designer 2010.