אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

יצירת קובץ System.ini חדש ללא מנהלי התקן של ספקים חיצוניים

מאמר זה נמצא בארכיון. המאמר מוצע כמו שהוא, ולא יעודכן עוד.
תקציר
מאמר זה מתאר כיצד ליצור קובץ System.ini חדש בלי להשתמש במנהלי התקנים של ספקים חיצוניים. אתה עשוי להזדקק לקובץ System.ini חדש כאשר, לאחר הפעלת פרוצדורות רגילות לפתרון בעיות כדי לברר את הסיבה לבעיה מסוימת, קובץ ה-System.ini נפגם, חסר או נעשה בלתי מתאים.
מידע נוסף
כדי ליצור קובץ System.ini חדש ללא הפניות למנהלי התקנים של ספקים חיצוניים, בצע את השלבים הבאים:

שים לב: הוראות אלה מבוססות על ההנחה ש-Windows מותקן בתיקייה Windows שבכונן C. אם אתה משתמש בכונן אחר או בתיקייה אחרת, שנה את ההוראות הבאות בהתאם.
 1. הפעל מחדש את המחשב שלך עד שורת הפקודה. לשם כך, הפעל מחדש את המחשב, הקש על מקש F8 כאשר תראה את ההודעה Starting Windows 95 ובחר מתוך תפריט ההפעלה את האפשרות Command Prompt Only. ב-Windows 98, הפעל מחדש את המחשב, לחץ והחזק את מקש CTRL עד שתראה את תפריט ההפעלה של Windows 98. בחר בפריט Command Prompt Only.
 2. הקלד את השורה הבאה כדי לעבור לתיקייה Windows:

  cd \windows
 3. הקלד את השורה הבאה כדי לשנות את שם קובץ ה-System.ini הקיים:

  ren system.ini system.xxx
 4. הקלד את השורה הבאה כדי ליצור קובץ System.ini חדש:

  copy system.cb system.ini
 5. הקלד את השורה הבאה כדי לערוך את קובץ ה-System.ini החדש:

  edit system.ini
 6. הוסף את השורות הבאות בתחילת הקובץ:
  ‎‎  [boot]  mouse.drv=mouse.drv  drivers=mmsystem.dll						
  הוסף את השורה הראשונה במקטע [386Enh] של הקובץ:
  ‎‎  [386Enh]  mouse=*vmouse						
 7. שמור את הקובץ System.ini וצא מהעורך. כדי לשמור את הקובץ, לחץ על ALT+F ולאחר מקן הקש X ו-Y.
 8. הקלד win כדי להפעיל את Windows.

  שים לב: אם העכבר אינו עובד בעת הפעלת Windows, יש להניח שהוא לא נתמך על ידי מנהל ההתקן הסטנדרטי של Windows לעכבר. באפשרותך להתקין את מנהל ההתקן של Windows 3.1 המצורף לעכבר שלך כדי להחזיר את העכבר למצב תפקודי. לקבלת מידע על התקנת מנהל ההתקן, עיין בתיעוד המצורף לעכבר.
 9. לחץ על לחצן 'התחל', לחץ על 'הפעלה', הקלד את הנתיב אל תוכנית Windows Setup בתיבה 'פתח' ולאחר מכן לחץ על 'אישור'.

  לדוגמה, אם תקליטור Windows נמצא בכונן D, הקלד את השורה הבאה:


  d:\setup לחלופין, אם אתה משתמש בתקליטונים של Windows, הכנס את דיסק 1 לכונן A והקלד את השורה הבאה:

  a:\setup
 10. כאשר תופיע תיבת הדו-שיח 'התקנה', לחץ על 'המשך' ופעל לפי ההוראות כדי להתקין את Windows מחדש. אם תוצג לפניך האפשרות Restore Windows files that are changed or corrupted, בחר בה. אם אינך רואה אפשרות זו, בחר באפשרות להתקין את Windows מחדש.


אם לאחר סיום פעולתה של תוכנית ההתקנה תגלה שחלק מהתוכניות, הכלים או התקני הקצה שלך אינך פועלים כיאות, התקן מחדש את התוכנית או את ההתקן.

ערכי ברירת מחדל בקובץ System.ini.

הערכים הבאים הם ערכי ברירת המחדל בקובץ System.ini חדש:
‎‎  [386Enh]  device=*vshare  device=*dynapage  device=*vcd  device=*vpd  device=*int13  keyboard=*vkd  display=*vdd  mouse=*vmouse, msmouse.vxd  woafont=dosapp.fon  device=*enable  [keyboard]  layout=kbdus.kbd  subtype=  type=4  keyboard.dll=  oemansi.bin=  [Intl]  ACP=1252  OEMCP=437  SystemLocale=00000409  [boot]  system.drv=system.drv  drivers=mmsystem.dll  user.exe=user.exe  gdi.exe=gdi.exe  sound.drv=mmsound.drv  dibeng.drv=dibeng.dll  comm.drv=comm.drv  shell=Explorer.exe  keyboard.drv=keyboard.drv  fonts.fon=vgasys.fon  fixedfon.fon=vgafix.fon  oemfonts.fon=vgaoem.fon  386Grabber=vgafull.3gr  display.drv=pnpdrvr.drv  mouse.drv=mouse.drv  *DisplayFallback=0  [power.drv]  [drivers]  wavemapper=*.drv  [iccvid.drv]  [mciseq.drv]  [mci]  cdaudio=mcicda.drv  sequencer=mciseq.drv  waveaudio=mciwave.drv  avivideo=mciavi.drv  videodisc=mcipionr.drv  vcr=mcivisca.drv  [NonWindowsApp]  [vcache]  [nwnp32]  [boot.description]  keyboard.typ=Standard 101/102-Key or Microsoft Natural Keyboard  aspect=100,96,96  display.drv=Standard Display Adapter (VGA)  mouse.drv=Standard mouse  system.drv=Standard PC  [MSNP32]  [display]  [drivers32]  vidc.CVID=iccvid.dll  VIDC.IV31=ir32_32.dll  VIDC.IV32=ir32_32.dll  vidc.MSVC=msvidc32.dll  VIDC.MRLE=msrle32.dll				
clean build rebuild
מאפיינים:

מזהה פריט: 140441 - סקירה אחרונה: 12/04/2015 12:30:29 - תיקון: 1.1

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto KB140441
משוב