אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

כיצד אוכל לאפשר הפעלת מקש NUM LOCK עבור מסך הכניסה?

התמיכה עבור Windows XP הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows XP ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

הערה מאמר זה אינו חל על Windows NT 4.0 Terminal Server. בנוסף, המאמר אינו חל על Windows 2000 Server ועל Windows 2000 Advanced Server שבהם פועלים שירותי מסוף.
תיאור בעיה
המצב של מקש ה-NUM LOCK הוא ספציפי לכל משתמש, ו- NUM LOCK מושבת כברירת מחדל. אם ברצונך לאפשר שימוש במקש NUM LOCK לפני שהמשתמש לוחץ על CTRL+ALT+DEL לכניסה, עליך להשתמש בעורך הרישום לשינוי התנהגות ברירת המחדל.

כדי שאנו נתקן בעיה זו עבורך, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".
תקנו עבורי
כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הקישור תיקון בעיה זו. לאחר מכן, לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.הערה ייתכן שאשף זה יוצג באנגלית בלבד, עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.

הערהאם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן תוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".
אני מעדיף לתקן בעצמי
חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows

כדי להפעיל את NUM LOCK לפני שהמשתמש נכנס, בצע את הפעולות הבאות:
  1. הפעל את עורך הרישום.
  2. עבור אל
    HKEY_USERS\.Default\Control Panel\Keyboard
    .
  3. שנה את הערך של InitialKeyboardIndicators מ- 0 אל 2.
האם הפתרון פתר את הבעיה?
בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, המשך המאמר לא רלוונטי עבורך. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.
הפניות
217884 איפוס ההגדרה של NUM LOCK לאחר התנתקות משרת מסוף (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
262625 כיצד להגדיר את המצב של NUM LOCK במהלך הכניסה באמצעות Script של כניסה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
fixit fix it registry numlock
מאפיינים:

מזהה פריט: 154529 - סקירה אחרונה: 09/25/2011 01:16:00 - תיקון: 6.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

  • kbfixme kbmsifixme kbenv kbhowto KB154529
משוב