אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

פתרון בעיות הפעלה ב-Windows 98

אם מאמר זה אינו מתאר את הודעת השגיאה שאתה מקבל, עיין במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base כדי לעבור למאמרים נוספים שמתארים הודעות שגיאה:
315854 מרכז משאבים להודעות שגיאה במערכות Windows 98 ו-Windows Me
תקציר
מאמר זה מונה שלבים של פתרון בעיות שבאפשרותך לבצע כאשר המחשב מפסיק להגיב (נתקע) או כאשר מתקבלת הודעת שגיאה, כגון הודעת השגיאה בדבר חריגה חמורה או הודעת שגיאה בדבר VxD לא חוקי.

המאמר גם מספק פרטים על אופן השימוש בכלי השירות לקביעת התצורה של המערכת (Msconfig.exe) לצורך פתרון בעיות בהפעלה. לאחר הפעלה מחדש של המחשב מספר פעמים, Msconfig.exe יכול לסייע בבידוד של קובץ או ערך רישום ספציפי הגורם לבעיה. לאחר זיהוי הערך המסוים הגורם לבעיה, עליך לערוך את הקובץ או את מפתח הרישום המתאים כדי להסיר את הערך ולאחר מכן להחזיר את כלי השירות לקביעת תצורת המערכת למצב 'הפעלה רגילה'.

לקבלת פרטים על אתחול נקי של Windows 98 באמצעות כלי השירות לקביעת תצורת המערכת, עיין בסעיף 'כיצד לצמצם את מוקד ההתנהגות' במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
192926 כיצד לבצע אתחול נקי ב-Windows 98 לשם פתרון בעיות
חשוב: מאמר זה מתאר את שלבי פתרון הבעיות העשויים לסייע לך לפתור בעיות בהפעלת Windows 98. מידע זה זמין גם ב'אשף פתרון הבעיות בהפעלה וכיבוי של Windows 98'. אנו ממליצים על השימוש באשף זה, אך בנוסף לו יצרנו מאמר מבוסס-טקסט זה לנוחותך. 'אשף פתרון הבעיות בהפעלה וכיבוי של Windows 98' נמצא בדף האינטרנט של Microsoft בכתובת הבאה: שים לב: כדי להגביר את יעילות החיפוש ב-Microsoft Knowledge Base, השתמש במילות מפתח הקשורות בבעיה שלך. אם אתה מחפש מידע על פתרון בעיות שלא מוזכר במאמר זה, בצע חיפוש נוסף במאגר הידע Microsoft Knowledge Base באמצעות מילות המפתח המופיעות במאמר שלהלן מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
242450 כיצד לבצע שאילתות במאגר הידע Microsoft Knowledge Base בעזרת מילות מפתח
מידע נוסף

הפעלת Windows 98 במצב בטוח

אם לא מתאפשרת הפעלה רגילה של Windows 98, נסה להפעיל אותו במצב בטוח. הפעלת Windows 98 במצב בטוח עוקפת את התצורה הנוכחית של מצב אמיתי וטוענת תצורה מזערית של מצב מוגן תוך הפיכת מנהלי ההתקנים של Windows 98 ללא זמינים ושימוש במתאם התצוגה VGA הרגיל. כדי להפעיל את Windows 98 במצב בטוח, הפעל מחדש את המחשב, הקש על המקש CTRL והחזק אותו לחוץ עד להופעת תפריט Windows 98 Startup ולאחר מכן בחר באפשרות Safe Mode (מצב בטוח). אם ההפעלה מתאפשרת במצב בטוח, עיין בפעולות המתוארות בסעיף 'הפעלת Windows 98 מתאפשרת במצב בטוח' במאמר זה.

אם הפעלת Windows 98 אינה מתאפשרת במצב בטוח, עיין בסעיף 'הפעלת Windows 98 אינה מתאפשרת במצב בטוח' במאמר זה.

הפעלת Windows 98 אינה מתאפשרת במצב בטוח

כל אחד מהתנאים הבאים עלול למנוע הפעלה של Windows 98 במצב בטוח:
 • המחשב שלך נגוע בווירוס.לקבלת מידע נוסף על וירוסי מחשבים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  129972 וירוס מחשבים: תיאור, מניעה ושחזור
 • הגדרות ה-CMOS של המחשב אינן נכונות. בדוק את הגדרות ה-CMOS של המחשב כדי לוודא שהן נכונות. שים לב: ייתכן שתצטרך לפנות ליצרן המחשב כדי לאמת הגדרות אלה.
 • קיימת התנגשות חומרה. התנגשויות מסוג זה עשויות לכלול, בין השאר, הגדרות PCI BIOS, התנגשויות IRQ, יציאות COM יתירות (לדוגמה שתי יציאות COM1 או מודם פנימי העושה שימוש ביציאת COM זהה לזו של יציאה טורית קיימת) ושבבי זיכרון RAM פגומים.
 • יש לשנות את אחת ההגדרות בקובץ Msdos.sys (לדוגמה, יש לשנות את ההגדרה Logo [סמל] לאפס).לקבלת מידע נוסף אודות הקובץ Msdos.sys, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  118579 תוכן הקובץ Msdos.sys ב-Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • ביצעת דחיסה בכונן שאין באפשרותו לטעון קובץ של אמצעי אחסון דחוס (CVF).לקבלת מידע נוסף על אופן הפתרון של בעיות ב-DriveSpace, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  130018 המחשב נתפס בלולאת אתחול לאחר שימוש ב-DriveSpace (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  133175 פתרון בעיות DriveSpace ב-Windows 95 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם עדיין אין באפשרותך להפעיל את Windows 98 במצב בטוח, הפעל את הכלי 'בודק הרישום של Windows'‏ (Scanreg.exe), כיוון שייתכן שהתעוררה בעיה ברישום של המערכת. כדי להפעיל את 'בודק הרישום של Windows', הפעל מחדש את המחשב, הקש על המקש CTRL והחזק אותו לחוץ, בחר באפשרות Command Prompt Only (שורת הפקודה בלבד), הקלד scanreg ולאחר מכן הקש על ENTER. לקבלת מידע נוסף על 'בודק הרישום של Windows', לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
183887 תיאור הכלי 'בודק הרישום של Windows'‏ (Scanreg.exe) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על הופעה של הודעת שגיאה בדבר נזק לרישום לאחר הפעלת Scanreg.exe, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
186909 בודק הרישום ממשיך לזהות נזק לרישום
(ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)אם עדיין אין באפשרותך להפעיל את Windows 98 במצב בטוח לאחר השימוש בכלי 'בודק הרישום של Windows', התקן את Windows 98 בתיקייה חדשה וריקה. פעולה זו מסייעת לברר אם הבעיה קשורה לשריד כלשהו של מערכת ההפעלה הקודמת (כגון הגדרת תצורה) או לבעיית חומרה.

הפעלת Windows 98 מתאפשרת במצב בטוח

אם הפעלת Windows 98 מתאפשרת במצב בטוח, המשך בתהליך ההפעלה כדי לברר אם התקנים מסוימים אינם נטענים כהלכה:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על אתחול סלקטיבי .
 3. נסה אפשרויות אתחול שונות. הטבלה שלהלן מונה מספר אפשרויות הפעלה. האפשרויות מכונות אתחול א', אתחול ב' ואתחול ג'. כדי להשתמש באפשרות אתחול מסוימת, לחץ על תיבת הסימון המתאימה כדי לסמן או לנקות אותה. פעל בהתאם להוראות המופיעות בטבלה כדי לברר מהו הגורם לבעיה.
                       אתחול א'  אתחול ב'  אתחול ג'   ------------------------------------------------------------------   עבד את הקובץ Config.sys       כן     לא     כן   עבד את הקובץ Autoexec.bat      כן     לא     כן   עבד את הקובץ Winstart.bat (אם קיים) כן     כן     לא   עבד את הקובץ System.ini       לא     כן     כן   עבד את הקובץ Win.ini        לא     כן     כן   טען פריטי קבוצת הפעלה        כן     כן     לא 						
  שים לב: לכלי Msconfig אין אפשרות להפוך קובץ עם התכונה 'לקריאה-בלבד' ללא זמין, על אף שהוא פועל כאילו הדבר באפשרותו. כדי לברר אם הכלי Msconfig החליף את הקובץ שאתה מנסה להפוך ללא זמין בעותק של הקובץ, בתחילת הקובץ אמור להופיע טקסט הדומה לזה שלהלן:
     rem   rem  *** DO NOT EDIT THIS FILE! ***‎ ‏‎‎   rem   rem  This file was created by the System Configuration Utility as   rem  a placeholder for your AUTOEXEC.BAT file. Your actual   rem  AUTOEXEC.BAT file has been saved under the name AUTOEXEC.TSH.‎   rem 						
  שים לב: אם הפעלה רגילה של Windows 98 אינה מתאפשרת באחד מתרחישים אלה, עיין בסעיף 'פתרון בעיות של מנהלי התקנים במצב מוגן' במאמר זה.

  תחילה נסה את האפשרות 'אתחול א'. אם לא מתאפשרת הפעלה רגילה של Windows 98 בתנאים אלה, נסה את האפשרות 'אתחול ב'. אם לא מתאפשרת הפעלה רגילה של Windows 98 באמצעות האפשרות 'אתחול א', הבעיה היא בקובץ ה-System.ini או בקובץ ה-Win.ini. כדי לאתר את השורה הבעייתית בקובץ ה-System.ini או בקובץ ה-Win.ini:

  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. לחץ על הכרטיסייה Win.ini.
  3. לחץ פעמיים על התיקייה Windows.
  4. לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון load=‎ ואת תיבת הסימון run=‎.
  5. לחץ על אישור.
  6. כאשר תתבקש להפעיל את המחשב מחדש, לחץ על כן .
  אם מתאפשרת הפעלה רגילה של Windows 98 באמצעות האפשרות 'אתחול ב', הבעיה היא במנהל התקן או בתוכנית שוכנת זיכרון (TSR) הנטענים מהקובץ Config.sys או מהקובץ Autoexec.bat. עיין בסעיף 'פתרון בעיות בתוכניות שוכנות זיכרון' בהמשך המאמר.

  אם לא מתאפשרת הפעלה רגילה של Windows 98 באמצעות האפשרות 'אתחול א' או 'אתחול ב', נסה את האפשרות 'אתחול ג'. אם מתאפשרת הפעלה רגילה של Windows 98 באמצעות האפשרות 'אתחול ג', הבעיה היא בתוכנית המופעלת במהלך ההפעלה. עיין בסעיף 'פתרון בעיות בתיקייה 'אתחול'' בהמשך המאמר.

  אם עדיין אין באפשרותך להפעיל את Windows 98 באופן רגיל, השתמש בכלי 'בודק קבצי המערכת' כדי לחפש קבצי מערכת שנפגמו או שהוחלפו. כדי להפעיל את 'בודק קבצי המערכת', לחץ על התחל, הצבע על תוכניות, הצבע על עזרים, הצבע על כלי מערכת, לחץ על מידע מערכת ולאחר מכן על בודק קבצי המערכת בתפריט כלים. לקבלת מידע על אופן השימוש בכלי 'בודק קבצי המערכת' לחילוץ קובץ, עיין בסעיף System File Checker Tool (הכלי 'בודק קבצי המערכת') במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  129605 כיצד לחלץ קבצי Windows מקוריים דחוסים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  לקבלת מידע נוסף על כלי הבדיקה 'בודק קבצי המערכת', לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  185836 תיאור כלי הבדיקה System File Checker‏ (Sfc.exe) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם עדיין אין באפשרותך להפעיל את Windows 98 באופן רגיל, עיין בסעיף 'פתרון בעיות של מנהלי התקנים במצב מוגן' בהמשך המאמר.

פתרון בעיות בתיקייה 'אתחול'

ייתכן שהבעיה היא תוצאה של תוכנית המופעלת במהלך האתחול. כדי לברר איזו תוכנית גורמת לבעיה:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על הכרטיסייה אתחול ולאחר מכן לחץ על כל אחת מתיבות הסימון כדי לנקות אותן.
 3. לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב כשתופיע ההנחיה לכך.
אם הבעיה נפתרה, פעל בהתאם לשלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בכרטיסייה אתחול, לחץ על תיבת הסימון הראשונה ברשימה כדי לסמן אותה.
 3. לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב כשתופיע ההנחיה לכך.
אם הבעיה עדיין פתורה, חזור על שלבים 1 עד 3, אולם הפעם לחץ על תיבת הסימון הבאה כדי לסמן אותה. כאשר הבעיה תופיע שוב, התיבה האחרונה שסימנת היא שטוענת תוכנית המונעת הפעלה רגילה של Windows 98. פנה ליצרן התוכנית כדי לקבל סיוע נוסף.

ייתכן שקיימת בעיה גם עם תוכנית שוכנת זיכרון הנטענת בקובץ Winstart.bat (ככל שהקובץ Winstart.bat קיים). אם תיבת הסימון עבד את הקובץ Winstart.bat זמינה בכרטיסייה כללי בתוכנית השירות לקביעת תצורת המערכת, לחץ על תיבת הסימון כדי לנקות אותה, לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.

בדרך כלל, הקובץ Winstart.bat נמצא בתיקייה Windows והוא משמש לטעינת תוכניות שוכנות זיכרון הנחוצות רק לתוכניות מבוססות-Windows.

פתרון בעיות בתוכניות שוכנות זיכרון

ייתכן שהבעיה היא מנהל התקן או תוכנית שוכנת זיכרון הנטענים מהקובץ Config.sys או מהקובץ Autoexec.bat. כדי לברר זאת:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על אתחול סלקטיבי ולאחר מכן לחץ על תיבת הסימון עבד את הקובץ Autoexec.bat כדי לנקות אותה.
 3. לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב כשתופיע ההנחיה לכך.
אם הבעיה נפתרה, מנהל ההתקן הבעייתי או התוכנית שוכנת הזיכרון הבעייתית נטענים מהקובץ Autoexec.bat. אם הבעיה לא נפתרה, מנהל ההתקן הבעייתי או התוכנית שוכנת הזיכרון הבעייתית נטענים מהקובץ Config.sys. בקובץ Autoexec.bat או בקובץ Config.sys, כדי לברר מהי השורה הטוענת את מנהל ההתקן או את התוכנית שוכנת הזיכרון, פעל בהתאם לשלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ על הכרטיסייה Autoexec.bat או על הכרטיסייה Config.sys ולאחר מכן לחץ על תיבות הסימון עבור כל התוכניות ומנהלי ההתקן שאינם חיוניים כדי לנקות אותן.
 3. לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב כשתופיע ההנחיה לכך.
אם הבעיה נפתרה, פעל בהתאם לשלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בכרטיסייה Autoexec.bat או בכרטיסייה Config.sys, לחץ על תיבת הסימון הראשונה ברשימה כדי לסמן אותה.
 3. לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב כשתופיע ההנחיה לכך.
אם הבעיה עדיין פתורה, חזור על שלבים 1 עד 3, אולם הפעם לחץ על תיבת הסימון הבאה כדי לסמן אותה. כאשר הבעיה תופיע שוב, התיבה האחרונה שסימנת היא שטוענת את מנהל ההתקן או את התוכנית שוכנת הזיכרון שגורמים לבעיה. פנה ליצרן התוכנית כדי לקבל סיוע נוסף.

אם הבעיה לא נפתרה, הפעל את הכלי 'בודק הרישום של Windows', שכן ייתכן שישנה בעיה ברישום של המערכת. כדי להפעיל את הכלי 'בודק הרישום של Windows', לחץ על התחל, הצבע על תוכניות, הצבע על עזרים, הצבע על כלי מערכת, לחץ על מידע מערכת ולאחר מכן על בודק הרישום בתפריט כלים.

פתרון בעיות של מנהלי התקנים במצב מוגן

ייתכן שהבעיה נובעת ממנהל התקן במצב מוגן של Windows 98. כדי לברר אם זו סיבת הבעיה, פעל באופן הבא:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד msconfig בתיבה פתח את: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בכרטיסייה כללי, לחץ על מתקדם.
 3. תחת הגדרות, לחץ על תיבה כדי לסמן אותה.
 4. לחץ על אישור, לחץ על אישור שוב ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
אם הבעיה לא נפתרה, חזור על שלבים 1 עד 4, אולם הפעם, בשלב 3, סמן תיבה אחרת. כאשר הבעיה תיפתר, התיבה האחרונה שסימנת היא הגורם לבעיה. לקבלת פרטים נוספים על הגדרות מתקדמות, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
181966 פתרון בעיות מתקדמות עבור תוכנית השירות לקביעת תצורת המערכת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם הבעיה לא נפתרה, הפוך את היגוי ה-IRQ באפיק ה-PCI ב-Windows ללא זמין.לקבלת מידע נוסף על אופן ביצוע פעולה זו, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
182628 כיצד להפוך ללא זמין היגוי IRQ באפיק PCI ב-Windows
(ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)אם הבעיה לא נפתרה, פעל בהתאם לשלבים אלה כדי להפוך התקנים במנהל ההתקנים ללא זמינים:
 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ פעמיים על מערכת.
 3. בכרטיסייה מנהל ההתקנים, הפוך ללא זמינים את כל ההתקנים הנמצאים תחת הענפים הבאים:

  • מתאמי תצוגה
  • בקרי תקליטונים
  • בקרי כוננים קשיחים
  • מקלדת
  • עכבר
  • מתאמי רשת
  • יציאות
  • PCMCIA socket
  • בקרי SCSI
  • בקרי קול, וידיאו ומשחקים
  כדי להפוך התקן במנהל ההתקנים ללא זמין:

  1. לחץ פעמיים על הענף הכולל את ההתקן שברצונך להפוך ללא זמין, לחץ על ההתקן ולאחר מכן על מאפיינים.
  2. בכרטיסייה כללי, לחץ על התיבה הפוך ללא זמין בפרופיל חומרה זה כדי לסמן אותה ולאחר מכן לחץ על אישור.
  3. הפעל מחדש את המחשב.
 4. אם הבעיה נפתרה, הפעל את ההתקנים שהפכת ללא זמינים בשלב 3 ולאחר מכן ודא שאין התנגשויות בין התקנים.

  שים לב: הפוך את ההתקנים לזמינים בסדר הבא:

  • יציאות COM
  • בקרי כוננים קשיחים
  • בקרי תקליטונים
  • התקנים אחרים
  כדי להפוך התקן לזמין ולבדוק אם קיימות התנגשויות, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ פעמיים על הענף הכולל את ההתקן שברצונך להפוך לזמין, לחץ על ההתקן ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
  2. בכרטיסייה כללי, לחץ על התיבה הפוך ללא זמין בפרופיל חומרה זה כדי לנקות אותה.
  3. לחץ על הכרטיסייה משאבים וודא שלא רשומות התנגשויות תחת רשימת התקנים מתנגשים. שים לב, הכרטיסייה משאבים לא תוצג עבור כל התקן.
  4. לחץ על אישור ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
אם הבעיה לא נפתרה, הפעל את הכלי Automatic Skip Driver Agent כדי להפוך לזמינים את כל ההתקנים שהפכת ללא זמינים. כדי להפעיל את הכלי Automatic Skip Driver Agent, לחץ על התחל, הצבע על תוכניות, על עזרים, הצבע על כלי מערכת, לחץ על מידע מערכת ולאחר מכן על Automatic Skip Driver Agent בתפריט כלים.לקבלת פרטים נוספים על אופן השימוש בכלי Automatic Skip Driver Agent, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
186588 תיאור הכלי Automatic Skip Driver Agent‏ (Asd.exe) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם הבעיה לא נפתרה, חפש מנהל התקן וירטואלי סטטי (VxD) פגום על-ידי ביצוע השלבים הבאים:
 1. הפעל מחדש את המחשב, החזק את מקש CTRL לחוץ עד שיופיע התפריט Windows 98 Startup ולאחר מכן בחר את Step-By-Step Confirmation.
 2. הקש על Y בכל שאלה עד השאלה "Load all Windows drivers?" (כולל) ולאחר מכן הקש תמיד על N. לתשומת לבך, כדאי לך ליצור רשימה של כל הפריטים המנסים להיטען לאחר שלב זה. הדבר מונע את טעינת מנהלי ההתקן הווירטואליים (VxD) ואת עקיפת מנהלי ההתקן הווירטואליים הפנימיים של Windows (מנהלי התקן ורטואליים הבנויים בתוך הקובץ Vmm32.vxd) על-ידי אלה הנמצאים בתיקייה Windows\System\Vmm32.

הערות נוספות

לקבלת פרטים על בעיות חומרה מוכרות, עיין בקובץ Hardware.txt בתיקייה Windows.

לקבלת סיוע נוסף בפתרון בעיות, עיין בקובץ Bootlog.txt בתיקיית הבסיס. הקובץ Bootlog.txt מציג את מצב הטעינה של כל מנהלי ההתקן במצב אמיתי ובמצב מוגן. אם Windows 98 אינו מופעל כהלכה, הקובץ Bootlog.txt מציג את מנהל ההתקן האחרון שנטען בהצלחה ומציג ערך LoadFail עבור כל מנהל התקן שטעינתו נכשלה לפני הופעת הבעיה.

שים לב: מספר ערכי LoadFail בקובץ Bootlog.txt הם ערכים רגילים. לקבלת רשימה של ערכי LoadFail רגילים בקובץ Bootlog.txt, עיין במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
127970 כשלים בטעינה המופיעים בקובץ Bootlog.txt (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
w98sessfaq w98ssfaq 98 first boot fail hang noboot no-boot start up vmm32 vxd
מאפיינים:

מזהה פריט: 188867 - סקירה אחרונה: 05/15/2011 12:31:00 - תיקון: 4.0

 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • kberrmsg kbfatalexerr0d kbfatalexerr0e kbprb kbtshoot KB188867
משוב