אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

לא ניתן להציג או לערוך ב- Office Online

מאפייני הבעיה
כאשר אתה לוחץ על קובץ אשר מאוחסן באתר אינטרנט של Microsoft SharePoint Server 2010 או באתר אינטרנט של Microsoft SharePoint Foundation 2010, מתקבלת ההודעה הבאה:

פתיחת מסמך
אתה עומד לפתוח את המסמך הבא:
                שם: <filename>
                מאת: <sitename>
כיצד ברצונך לפתוח קובץ זה?


לחלופין, כאשר אתה לוחץ לחיצה כפולה על קובץ אשר מאוחסן ב- OneDrive כדי להציג את הקובץ ב- Office Online, מופיעה ההודעה הבאה:

הורדת קובץ
האם ברצונך לפתוח או לשמור קובץ זה?

                שם: <filename>
                סוג: <סוג קובץ>
                מאת: livefilestore.com


סיבה
בעיה זו מתרחשת מאחר שהפעולה שביקשת ב- Office Online אינה תומכת בתבנית הקובץ.

פתרון הבעיה
כדי להציג או לערוך את הקובץ באמצעות Office Online, פתח את הקובץ ב- Microsoft Office Excel 2010, ב- Microsoft Office PowerPoint 2010 או ב- Microsoft Office Word 2010, ולאחר מכן שמור את הקובץ באחת מהתבניות הנתמכות. הטבלה הבאה מציגה את תבניות הקובץ המומלצות עבור Office Online.

מוצרתבנית קובץ
Microsoft Excel 2010 Web AppExcel Workbook (*.xlsx)‎‏‎
Excel Workbook Binary (*.xlsb)‎
Microsoft Word 2010 Web AppWord Document (*.docx)‎
Microsoft PowerPoint 2010 Web AppPowerPoint Presentation (*.pptx)‎
מידע נוסף
להצגה או לעריכה במוצרי Office Online, השתמש בטבלה הבאה כדי לבדוק אילו תבניות קבצים נתמכות.

Microsoft Word
תבנית קובץהצגה ב- Word Onlineעריכה ב- Word Online
Open XML (.docx)‎כןכן
Binary (.doc)‎כןכן, Word Online ממיר את קובץ ה- ‎.doc לקובץ ‎.docx כדי לאפשר לך לערוך את הקובץ, אולם כדי לשמור את השינויים עליך לשמור את הקובץ כקובץ ‎.docx
Macro (.docm)‎כןכן, אולם פקודות מאקרו אינן פועלות.
Templates (.dotm, .dotx)‎כןלא, עליך לפתוח את התבנית בלקוח.
תבניות קבצים אחרות (‎.dot‏, ‎.mht‏, ‎.mhtml‏, htm‏, ‎.html‏, ‎.odt‏, ‎.rtf‏, ‎.txt‏, ‎.xml‏, ‎.wps‏, ‎.wpd)לאלא

Microsoft Excel
תבנית קובץהצגה ב- Excel Onlineעריכה ב- Excel Online
Open XML (.xlsx)‎כןכן
Binary (.xlsb)‎כןכן
Binary (.xls)‎כן ב- OneDrive

לא ב- SharePoint
כן ב- OneDrive.

לא ב- SharePoint.
מאקרו (‎.xlsm)כןכן. עם זאת, כאשר אתה שומר את השינויים שביצעת מוצגת לך הנחיה ליצור עותק של הקובץ שבו פקודות המאקרו הוסרו.
תבניות קבצים אחרות (‎.xltx‏, ‎.xltm‏, ‎.xlam‏, ‎.xlm‏, ‎.xla‏, ‎.xlt‏, ‎.xml‏, ‎.xll‏, ‎.xlw‏, ‎.ods‏, ‎.prn‏, ‎.txt‏, ‎.csv‏, ‎.mdb‏, ‎.mde‏, ‎.accdb‏, ‎.accde‏, ‎.dbc‏, ‎.igy‏, ‎.dqy‏, ‎.rqy‏, ‎.oqy‏, ‎.cub‏, ‎.uxdc‏, ‎.dbf‏, ‎.slk‏, ‎.dif‏, ‎.xlk‏, ‎.bak‏, ‎.xlb)לאלא

Microsoft PowerPoint
תבנית קובץהצגה ב- PowerPoint Onlineעריכה ב- PowerPoint Online
Open XML (.pptx, .ppsx)‎כןכן
Binary (.ppt, .pps)‎כןכן, PowerPoint Online ממיר את קובץ ה- ‎.ppt או ה- ‎.pps לקובץ ‎.pptx או ‎.ppsx כדי לאפשר לך לערוך את הקובץ, אולם כדי לשמור את השינויים עליך לשמור את הקובץ כקובץ ‎.pptx או ‎.ppsx
Macro (.pptm, .potm, .ppam, .potx, .ppsm)‎כןלא
תבניות קבצים אחרות (‎.pot‏, ‎.htm‏, ‎.html‏, ‎.mht‏, ‎.mhtml‏, ‎.txt‏, ‎.rtf‏, ‎.wpd‏, ‎.wps‏, ‎.ppa‏, ‎.odp‏, ‎.thmx)לאלאמאפיינים:

מזהה פריט: 2028380 - סקירה אחרונה: 02/24/2015 10:30:00 - תיקון: 4.1

Microsoft Excel Online, Microsoft Word Online, Microsoft PowerPoint Online

  • kbinfo kbprb kbtshoot KB2028380
משוב
/html>