אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

כיצד להשתמש בתאריכים ובשעות ב-Excel

התמיכה עבור Office 2003 הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Office 2003 ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

 

עבור Microsoft Office Excel 2007, בקר בדף האינטרנט לעזרה והדרכה של Office Online Excel 2007.
תקציר
המאמר מתאר, שלב אחר שלב, כיצד להשתמש בפונקציות התאריך והשעה המובנות ב-Microsoft Excel כדי לבצע חישובים מורכבים של תאריך ושעה.

Excel מאחסן את כל התאריכים כמספרים שלמים ואת כל השעות כשברים עשרוניים. עם מערכת זו יש באפשרות Excel להוסיף, לחסר או להשוות בין תאריכים ושעות בדיוק כמו בין מספרים אחרים והטיפול בכל התאריכים נעשה בדרך זו.

במערכת זו, המספר הסידורי 1 מייצג את המועד 1/1/1900 12:00:00 בבוקר. השעות מאוחסנות כמספרים עשרוניים, בין ‎.0 לבין ‎.99999, כאשר ‎.0 הוא 00:00:00 ו-‎.99999 הוא 23:59:59. אפשר לשלב בין המספרים השלמים של התאריכים לבין השברים העשרוניים של השעות כדי ליצור מספרים שיש להם חלק שלם וחלק עשרוני. לדוגמה, המספר 32331.06 מייצג את התאריך והשעה 7/7/1988 1:26:24 בבוקר.

כדי לעזור לך בביצוע חישובים מורכבים של תאריך ושעה, Excel כולל פונקציות מובנות רבות של תאריך ושעה.

הפונקציה TODAY()‎ והפונקציה NOW()‎

הפונקציה TODAY מחזירה את המספר הסידורי של התאריך של היום בשעון המערכת שלך ואינה כוללת את השעה. הפונקציה NOW מחזירה את המספר הסידורי של התאריך של היום וכוללת את השעה.

כיצד תאריכים ממוינים על בסיס מספר סידורי

ב- Excel, תאריכים ממוינים על בסיס המספר הסידורי של התאריך, במקום המספר המוצג. לכן, כאשר ממיינים תאריכים ב-Excel, ייתכן שלא יתקבלו התוצאות הצפויות.

לדוגמה, כאשר ממיינים סדרת תאריכים המוצגים בתבנית התאריך mmmm (כך שרק החודש מוצג), החודשים אינם ממוינים בסדר אלפביתי. במקום זאת, התאריכים ממוינים בהתאם למספר הסידורי היסודי של התאריך.

אופן ההשוואה של תאריכים לפי מספר סידורי

מכיוון שמספרים סידוריים משמשים גם להשוואת תאריכים ושעות, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהצפוי (לפי הערכים המוצגים).

לדוגמה, בעת שימוש בפונקציה NOW כדי להשוות תאריך לתאריך הנוכחי, כמו בנוסחה
  ‎=IF(NOW()=DATEVALUE("10/1/92"),TRUE,FALSE)‎
 הנוסחה מחזירה את התוצאה FALSE, גם את התאריך הנוכחי הוא 10/1/92; היא תחזיר את התוצאה TRUE רק כאשר התאריך הוא 10/1/92 00:00:00. אם אתה משווה

תאריכים בנוסחה, ואין לך צורך שהשעה תיכלל בתוצאה, תוכל לעקוף אופן פעולה זה על-ידי שימוש בפונקציה TODAY במקום זאת:
  ‎=IF(TODAY()=DATEVALUE("10/1/92"),TRUE,FALSE)‎

אופן העבודה עם נוסחאות תאריכים

כיצד לחשב את מספר הימים בין היום לבין תאריך עתידי

כדי לחשב את מספר הימים בין היום לבין תאריך עתידי, השתמש בנוסחה הבאה
  ‎=‎"mm/dd/yy"–NOW(‎)‎
שבה הביטוי "mm/dd/yy" הוא התאריך העתידי. שימוש בתבנית הכללית כדי לעצב את התא שמכיל את הנוסחה.

כיצד לחשב את מספר הימים, החודשים והשנים בין שני תאריכים

כדי לחשב את מספר הימים, החודשים והשנים בין שני תאריכים, כאשר תאריכי ההתחלה והסיום מוזנים בתאים A1 וכן A2 בהתאמה, בצע את השלבים הבאים:

1. צור חוברת עבודה חדשה.
2. לחץ על חוברת עבודה ריקה
3. הקלד את הנתונים הבאים בחוברת העבודה:

A1:03/25/94A2: 05/01/98
הקלד את הנוסחה הבאה בתא D1:
 =YEAR(A2)-YEAR(A1)-IF(OR(MONTH(A2)<MONTH(A1),AND(MONTH(A2)=MONTH(A1), DAY(A2)<DAY(A1))),1,0)&" years, "&MONTH(A2)-MONTH(A1)+IF(AND(MONTH(A2) <=MONTH(A1),DAY(A2)<DAY(A1)),11,IF(AND(MONTH(A2)<MONTH(A1),DAY(A2) >=DAY(A1)),12,IF(AND(MONTH(A2)>MONTH(A1),DAY(A2)<DAY(A1)),-1)))&" months, "&A2-DATE(YEAR(A2),MONTH(A2)-IF(DAY(A2)<DAY(A1),1,0),DAY(A1))&" days"

שים לב: אם תעתיק ותדביק נוסחה זו, ודא שאין רווחים בין השורות. אם יש רווחים בין השורות, הנוסחה לא תפעל.

4. אם הקלדת את הנוסחה באופן נכון, התא D1 מציג:

4 שנים, 1 חודשים, 6 ימים


פירוט נוסף של הנוסחה לימים, חודשים ושנים
ניתן לפצל נוסחה זו למקטעים נפרדים של ימים, חודשים ושנים כדלהלן.

שים לב אם העתקת והדבקת את הנוסחאות, ודא שאין שבירות שורה, אחרת הנוסחאות לא יפעלו.
  קטע הזמן           הנוסחה  ------------------------------------------------------------------------  המספר הנותר של        ‎=A2-DATE(YEAR(A2),MONTH(A2)‎-‎  ימים בין שני תאריכים,    IF(DAY(A2)<DAY(A1),1,0),DAY(A1))&"days"‎  תוך התעלמות משנים ומחודשים   המספר הנותר של        ‎=MONTH(A2)- MONTH(A1)+IF(AND(MONTH(A2)‎  חודשים בין שני תאריכים,   ‎<‎=MONTH(A1), DAY(A2)<DAY(A1)),11,‎  תוך התעלמות משנים וימים   IF(AND(MONTH(A2)<MONTH(A1),DAY(A2)‎>‎=‎                  DAY(A1)),12,IF(AND(MONTH(A2)>MONTH(A1)‎,‎                  DAY(A2)<DAY(A1)),-1)))&" months"‎  מספר השנים השלמות      ‎=YEAR(A2)-YEAR(A1)-IF(OR(MONTH(A2)‎<‎  בין שני תאריכים       MONTH(A1),AND(MONTH(A2)=MONTH(A1)‎,‎                  DAY(A2)<DAY(A1))),1,0)&" years"‎
שים לב בנוסחאות הקודמות, הביטויים ‎&" days"‎,‏ ‎&" months"‎, וכן ‎&" years"‎ הם אופציונליים. אלה מאפשרים לך להבדיל בין התוצאות כימים, חודשים ושנים.

כיצד לחשב את מספר ימי השבוע בין שני תאריכים

כדי לחשב את מספר ימי השבוע בין שני תאריכים, כאשר תאריכי ההתחלה והסיום מוזנים בתאים A1 וכן A2 בהתאמה, בצע את השלבים הבאים:

1. צור חוברת עבודה חדשה.
2. לחץ על חוברת עבודה ריקה.
3. הקלד את הנתונים הבאים בחוברת העבודה:
A1: 03/25/94 A2: 05/01/98

4. בתא D1, הקלד את הנוסחה הבאה:

‎=NETWORKDAYS(A1,A2)"1071"‎ מופיע כתוצאה בתא D1.

הערה: אם אתה רואה את ‎#NAME כתוצאה, לחץ על תוספות בתפריט כלים של Excel 2003. לחץ כדי לסמן את התיבה Analysis ToolPak ולאחר מכן לחץ על כן כאשר תישאל אם ברצונך להתקין אותו. ב- Excel 2007 ו- 2010 התוספת Analysis ToolPak מובנית. 

כיצד לתת לתאריכים ערכים גדלים והולכים ברווחים קבועים

כדי להגדיל תאריך במספר מסוים של שנים, חודשים או ימים, השתמש בנוסחה הבאה, שבה הביטוי reference הוא ערך התאריך או ההפניה לתא שכולל את התאריך, והביטויים value1,‏ value2 וכן value3 הם התוספות שבהן ברצונך להגדיל את השנה, החודש והיום בהתאמה.
  ‎=DATE(YEAR(reference)+value1,MONTH(reference)+value2,DAY(reference)+value3)‎


לדוגמה, כדי להגדיל תאריך בחודש אחד, הנוסחה היא:
  ‎=DATE(YEAR(DATEVALUE("6/20/96")),MONTH(DATEVALUE("6/20/96"))+1,‎  DAY(DATEVALUE("6/20/96"‎)‎)‎)‎

אופן העבודה עם נוסחאות של שעות

כיצד לחשב זמן שחלף

כאשר מחסרים את תוכנו של תא מסוים מזה של תא אחר כדי לחשב את הזמן שחלף ביניהם, התוצאה היא מספר סידורי המייצג את השעות, הדקות והשניות שחלפו. כדי להקל על הבנת המספר, השתמש בתבנית השעה h:mm בתא המכיל את התוצאה.

בדוגמה שלהלן, אם התאים C2 וכן D2 מכילים את הנוסחה ‎=B2-A2 והתא C2 מעוצב בתבנית 'כללית', התא מציג מספר עשרוני (במקרה זה 0.53125, הייצוג המספרי העשרוני של 12 שעות ו-‎45 דקות).
  A1: שעת התחלה  B1: שעת סיום  C1: ההפרש    D1: ההפרש                    (כללית)     (h:mm)  A2:‏ 6:30 AM‏   B2:‏ 7:15 PM‏   C2:‏ 0.53125   D2:‏ 12:45

אם חצות הלילה מתרחש בין שעת ההתחלה לשעת הסיום, עליך לקחת בחשבון את הפרש השעות של 24 השעות. באפשרותך לבצע זאת על-ידי הוספת המספר 1, המייצג תקופה של 24 שעות. לדוגמה, באפשרותך להגדיר את הטבלה שלהלן, המאפשרת השתרעות הזמן מעבר לחצות.
  A1: שעת התחלה  B1: שעת סיום  C1: ההפרש   D1: ההפרש                     (כללית)    (h:mm)  A2:‏ 7:45 PM   ‏B2:‏ 10:30 AM  ‏C2:‏ 0.614583333   D2:‏ 14:45


כדי להגדיר את הטבלה, הקלד את הנוסחה הבאה בתאים C2 וכן D2:
  ‎=B2-A2+IF(A2>B2,1)‎

כיצד לצבור שעות ודקות מעבר ל-‎24 שעות

כאשר ברצונך להציג באופן נכון שעה גדולה מ-‎24 שעות, באפשרותך להשתמש בתבנית המובנית 37:30:55. לחלופין, אם ברצונך להשתמש בתבנית מותאמת אישית, עליך לתחום את פרמטר השעות בסוגריים. לדוגמה:
  ‎[h]:mm

כיצד להמיר תאריך למספר העשרוני שווה הערך שלו

כדי להמיר תאריך המיוצג על-ידי מספר סידורי (h:mm:ss) למספר עשרוני (0.00), עליך להמיר את המספר הסידורי למספר עשרוני על-ידי המרה לבסיס 24 שעות. בצע זאת על-ידי הכפלת השעה במספר 24, כלהלן:
  =השעה*24
כאשר הביטוי השעה הוא המספר שברצונך להמיר מתבנית זמן למספר עשרוני; מספר זה יכול להיות הפניית תא או מחרוזת מספרים בפונקציה TIMEVALUE.

לדוגמה, אם תא A1 כולל את השעה "4:30" שמייצגת את השעה ארבע ו-‎30 דקות, הנוסחה היא:
  ‎=A1*24
התוצאה היא 4.5.

אם התא כולל גם תאריך וגם שעה, השתמש בנוסחה הבאה:
  ‎=‎(Time-INT(Time))*24
לדוגמה, אם תא A1 מציג "6/20/96 4:30 AM", הנוסחה היא:
  ‎=‎(A1-INT(A1))*24
התוצאה היא שוב 4.5.

כיצד להמיר מספר עשרוני לתאריך שווה הערך שלו

כדי להמיר מספר עשרוני (0.00) לתאריך הסידורי שווה הערך שלו (h:mm:ss), עליך להמיר את המספר הסידורי לעשרוני על-ידי המרה לבסיס 24 שעות. יש לבצע זאת על-ידי חלוקת השעה במספר 24, כלהלן:
  =השעה/24
כאשר הביטוי השעה הוא המספר שברצונך להמיר ממספר עשרוני למספר סידורי של תאריך, והוא יכול להיות הפניה לתא או מספר ריאלי. לדוגמה, אם ברשותך הערך 4.5 המייצג ארבע שעות ו-‎30 דקות בתא A1, הנוסחה היא:
  ‎=A1/24
התוצאה היא 4:30.

כיצד להעביר קבצים בין Microsoft Excel for Mac לבין Excel for Windows

כברירת מחדל, Excel for Mac עושה שימוש במערכת התאריכים 1904 בעוד Excel for Windows עושה שימוש במערכת התאריכים 1900. פירוש הדבר כי, כאשר מקלידים את המספר הסידורי 1 ב-Excel for Mac ומעצבים אותו כתאריך, Excel מציג אותו בתור 1/2/1904 12:00 בבוקר Excel for Windows מציג את המספר הסידורי 1 בתור 1/1/1900 12:00 בבוקר

כאשר מעבירים קבצים מ-Excel for Mac ל-Excel for Windows, ההפרש בין מערכות התאריכים אינו אמור ליצור כל בעיה, מכיוון שמערכת התאריכים נשמרת בכל קובץ. עם זאת, כאשר מעתיקים ומדביקים בין קבצים עם מערכות תאריכים שונות שמקורן בשתי פלטפורמות שונות, התאריכים עלולים להיות מוצגים בהפרש של ארבע שנים ויום אחד מהתאריך הנכון.

כדי לעבור למערכת התאריכים 1904 ב-Excel for Windows, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בתפריט כלים ב- Excel 2003, לחץ על אפשרויות. ב- Excel 2007 ואילך, עבור אל אפשרויות Excel.
 2. ב- Excel 2003, לחץ על הכרטיסייה חישוב ולאחר מכן לחץ כדי לבחור את תיבת הסימון מערכת תאריכים 1904. ב- Excel 2007 ואילך, לחץ על מתקדם. גלול מטה אל בעת חישוב חוברת עבודה זו: ובחר בתיבת הסימון השתמש במערכת תאריכים 1904.
כדי לעבור למערכת התאריכים 1904 ב-Excel for Mac, בצע את הפעולות הבאות:  
 1. בתפריט Excel, לחץ על Preferences (העדפות).
 2. תחת נוסחאות ורשימות בחר חישוב.
 3. תחת אפשרויות חוברת עבודה לחץ כדי לבטל את הסימון של תיבת הסימון מערכת תאריכים 1904
מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
214233 טקסט או מספר מומר לתבנית מספר לא רצויה ב-Excel (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
214386 זמנים מרביים ב-Microsoft Excel (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
241072 תאריכים ושעות ממוצגים כמספרים סידוריים בעת הצגת נוסחאות ב-Excel (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
264372 כיצד לשלוט על ההגדרות בתיבת הדו-שיח 'עיצוב תאים' ולהבין אותן ב-Excel (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 reviewdocID XL2007 XL2010
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.
מאפיינים:

מזהה פריט: 214094 - סקירה אחרונה: 01/08/2014 15:25:00 - תיקון: 1.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010

 • kbnomt kbgraphxlink kbscreenshot kbdatetime kbautomation kbprogramming kbfunctions kbhowtomaster kbmigrate KB214094
משוב