אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

כיצד להשתמש בתכונת ההשלמה האוטומטית ב-Internet Explorer גירסאות 5 ו-‏6

תקציר
מאמר זה מתאר את אופן השימוש בתכונת ההשלמה האוטומטית (AutoComplete) ב-Internet Explorer גירסאות 5 ו-‏6. תכונת ההשלמה האוטומטית מציעה התאמות אפשריות לערכים המוקלדים בשורת הכתובת, בטופס דף אינטרנט או בתיבת שם משתמש וסיסמה בדף אינטרנט.

תכונת ההשלמה האוטומטית מציגה הצעות ברשימה מיד כאשר ה-Internet Explorer גירסאות 5 ו-‏6 מזהה דפוסים מוכרים. אם הצעה מסוימת ברשימה תואמת לקריטריון עבור אותו שדה, לחץ על ההצעה, או לחץ על מקש החץ מטה כדי להציג רשימת הצעות ולאחר מכן לחץ על ENTER.
מידע נוסף
ה-Internet Explorer גירסאות 5 ו-‏6 מפעיל את תכונת ההשלמה האוטומטית כברירת מחדל עבור כתובות אינטרנט, ולפני שהוא מפעיל את תכונת ההשלמה האוטומטית עבור טפסים בדפי אינטרנט מופיעה ההודעה הבאה:
תכונת ההשלמה האוטומטית שומרת בזיכרון את המידע שאתה מזין בטפסי אינטרנט, כמו המידע שהקלדת זה עתה. בפעמים הבאות תוכל תכונת ההשלמה האוטומטית לבדוק את המידע שהזנת בעבר ולהציג לך הצעות תוך כדי הקלדה.

האם ברצונך להפעיל את תכונת ההשלמה האוטומטית?
עם ההקלדה הראשונה של שם משתמש וסיסמה בדף אינטרנט, מופיעה ההודעה הבאה:
האם ברצונך שמערכת Windows תשמור סיסמה זו בזיכרון, כדי שלא תצטרך להקליד אותה שוב בפעם הבאה שתבקר בדף זה?
ישנה גם תיבת סימון שכותרתה אל תציע לזכור עוד סיסמאות המשביתה את תכונת ההשלמה האוטומטית עבור שמות משתמשים וסיסמאות בטפסים.

שינוי ההגדרות של תכונת ההשלמה האוטומטית

כדי לשנות את ההגדרות של תכונת ההשלמה האוטומטית או כדי למחוק את כל הפריטים מרשימת ההצעות לטופס או לסיסמה, בצע את הפעולות הבאות ב-Internet Explorer:
 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 2. לחץ על הכרטיסייה תוכן.
 3. לחץ על השלמה אוטומטית.
 4. סמן את תיבות הסימון המתאימות עבור תכונת ההשלמה האוטומטית, או לחץ על נקה טפסים או על נקה סיסמאות כדי למחוק את כל הפריטים השמורים מתוך היסטוריית ההשלמה האוטומטית המתאימה.
 5. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על אישור.
כדי למחוק פריטים מסוימים מרשימת ההצעות לטופס או לסיסמה, לחץ על הפריט ברשימת ההצעות לאותו שדה ולאחר מכן לחץ על DELETE. רשימת ההשלמה האוטומטית מופיעה אוטומטית בעת ביצוע אחת מהפעולות הבאות בטופס שכבר מולא בעבר:
 • הקלדת התו הראשון בשדה.
 • לחיצה על מקש החץ מעלה או החץ מטה בשדה.
 • לחיצה פעמיים על אזור ריק בשדה.
כדי למחוק את היסטוריית השלמה האוטומטית עבור כתובות אינטרנט, בצע את הפעולות הבאות ב-Internet Explorer:
 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 2. לחץ על הכרטיסייה כללי.
 3. לחץ על נקה היסטוריה ולאחר מכן לחץ על אישור.
כדי להפעיל את תכונת ההשלמה האוטומטית הפנימית עבור כתובות אינטרנט, בצע את הפעולות הבאות ב-Internet Explorer:
 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 2. לחץ על הכרטיסייה מתקדם.
 3. תחת דפדוף, סמן את תיבת הסימון השתמש בהשלמה אוטומטית פנימית עבור כתובות אינטרנט ולאחר מכן לחץ על אישור.
שים לב: הדפדפן Internet Explorer 4.x משתמש בתכונת ההשלמה האוטומטית הפנימית עבור כתובות אינטרנט ועבור שמות פקודות או תיקיות. פונקציונליות זו של תכונת ההשלמה האוטומטית מספקת הצעות לתווים המוקלדים בדרך של השלמה אוטומטית של הכתובת או הפקודה בנוסח המתאים הקרוב ביותר. כברירת מחדל, פונקציונליות זו מופעלת בסייר Windows ומושבתת עבור כתובות אינטרנט ב-Internet Explorer גירסאות 5 ו-‏6 (ומוחלפת ברשימה נפתחת).

כדי להפעיל את תכונת ההשלמה האוטומטית הפנימית עבור כתובות אינטרנט, בצע את הפעולות הבאות ב-Internet Explorer:
 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 2. לחץ על הכרטיסייה מתקדם.
 3. תחת דפדוף, סמן את תיבת הסימון השתמש בהשלמה אוטומטית פנימית עבור כתובות אינטרנט ולאחר מכן לחץ על 'אישור'.
שים לב: אם תשבית את תכונת ההשלמה האוטומטית עבור כתובות אינטרנט (עיין בסעיף 'שינוי ההגדרות של תכונת ההשלמה האוטומטית' לעיל במאמר זה) ותפעיל את תכונת ההשלמה האוטומטית הפנימית, תכונת ההשלמה האוטומטית עבור כתובות אינטרנט תפעיל אופן פעולה של השלמה אוטומטית כמו בדפדפן Internet Explorer 4.x.

שים לב: אם תכונת ההשלמה האוטומטית הפנימית מופעלת עבור כתובות אינטרנט, לא תתבצע השלמה אוטומטית עבור כתובות שאינן כוללות קידומת מזהה משאב (לדוגמה, http:// או ftp://). כדי לעקוף בעיה זו, עליך לציין את קידומת מזהה המשאב בכתובות האינטרנט שעבורן ברצונך להשתמש בתכונת ההשלמה האוטומטית הפנימית, או שעליך להשבית את תכונת ההשלמה האוטומטית עבור כתובות אינטרנט ולהשתמש רק בתכונת ההשלמה האוטומטית הפנימית (תכונת ההשלמה האוטומטית של הדפדפן Internet Explorer 4.x).

כיצד פועלת תכונת ההשלמה האוטומטית

תכונת ההשלמה האוטומטית של ה-Internet Explorer גירסאות 5 ו-‏6 מציעה השלמת תווים מותאמים בעת הקלדה בכל אחד מהאזורים הבאים:
 • סרגל הכלים כתובת בדפדפן Internet Explorer, בסייר Windows או בשולחן העבודה או שורת המשימות של Windows.
 • התיבה פתח את בתיבת הדו-שיח הפעלה, הנגישה מתוך התפריט התחל, או תיבת הדו-שיח פתיחה, הנגישה מתוך התפריט קובץ ב-Internet Explorer.
 • טפסים (לרבות שמות משתמשים וסיסמאות בטפסים) בדפי אינטרנט.
אם אתה משתמש ברכיב Windows Desktop Update הנכלל ב-Internet Explorer 4, במערכת Windows 98 וגירסאות מתקדמות יותר או במערכת Windows 2000, תכונת ההשלמה האוטומטית מציעה השלמת תווים מתאימים בעת ההקלדה בסרגל הכלים כתובת, בסייר Windows או בתיבה פתח את בתיבת הדו-שיח הפעלה, הנגישה מתוך התפריט התחל. לקבלת מידע נוסף על אופן ההתקנה של הרכיב Windows Desktop Update עבור מערכת Windows 95 או Windows NT 4.0, עיין במאמר שלהלן מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
165695 כיצד להוסיף או להסיר את הרכיב Windows Desktop Update (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
רשימת ההתאמות שתכונת ההשלמה האוטומטית מציעה עבור כתובת אינטרנט, שם תיקייה או שם תוכנית נקבעת על-ידי בחינת הפריטים הבאים:
 • התיקיות Favorites ו-History שלך.
 • תוכן התיקייה שצוינה עבור קבצים או תיקיות.
 • תוכן החלונית הימנית בסייר Windows.
 • רשימה של הכתובות, הפקודות ושאילתות החיפוש האוטומטי האחרונות שהוקלדו, המאוחסנות במערכת הרישום.
תכונת ההשלמה האוטומטית עבור כתובות אינטרנט כוללת גם תכונת תיקון אוטומטי (AutoCorrect), המאפשרת לתקן שגיאות שכיחות. לדוגמה, אם במקרה הקלדת "htp://" או "http:\\" במקום "http://," הדפדפן Internet Explorer גירסאות 5 ו-‏6 יכול לתקן את השגיאה אוטומטית מיד עם הלחיצה על עבור אל או הלחיצה על ENTER.

רשימת ההתאמות שתכונת ההשלמה האוטומטית מציעה עבור טפסים, או עבור שמות משתמשים וסיסמאות בטפסים, מאוחסנת במחשב ומוצפנת כדי להגן על פרטיותך. אתרי אינטרנט אינם יכולים לקבל גישה לפרטים אלה, אלא עם הגשת הטופס או עם הכניסה לאתר באמצעות הסיסמה שהוצעה.

לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בתכונת ההשלמה האוטומטית בדפדפן Internet Explorer 4.x, עיין במאמר שלהלן מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
171230 כיצד להשתמש בתכונת ההשלמה האוטומטית ב-Internet Explorer 4 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על תכונות החיפוש האוטומטי (AutoSearch) והסריקה האוטומטית (AutoScan) ב-Internet Explorer 5, עיין במאמר שלהלן מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
221754 כיצד לבצע חיפוש באינטרנט משורת הכתובת ב-Internet Explorer (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הדפדפן Internet Explorer גירסאות 4 ו-‏5 תומך בתכונת ההשלמה האוטומטית עבור טפסים של דפי אינטרנט המשתמשים במסייע הפרופילים (Profile Assistant). לקבלת מידע נוסף על השימוש במסייע הפרופילים, עיין במאמר שלהלן מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
220017 תיאור של מסייע הפרופילים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
השבתה אוטומטית סיום כתובת אינטרנט אוטומטי
מאפיינים:

מזהה פריט: 217148 - סקירה אחרונה: 02/11/2008 21:44:00 - תיקון: 5.0

 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • kbhowto kbenv kbfaq KB217148
משוב