אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

הודעת שגיאה: אסור: נדחתה הגישה לאתר 403.8

מאפייני הבעיה
בעת התחברות לשרת אינטרנט באמצעות דפדפן אינטרנט, כגון Microsoft Internet Explorer, ייתכן שתופיע הודעת השגיאה הבאה:
אינך מורשה להציג דף זה.
אין לך הרשאה להציג ספריה זו או דף זה מכתובת האינטרנט של דפדפן האינטרנט שלך.

נא נסה את הצעדים הבאים:

אם לדעתך אמורה להיות לך היכולת להציג ספריה זו או דף זה, פנה אל מנהל המערכת של אתר האינטרנט באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון המופיעים בדף file:// home.

HTTP 403.8 - אסור: הגישה לאתר נדחתה Internet Information Services
סיבה
שגיאה זו מתרחשת מכיוון שלאתר יש רשימה של שמות DNS שלא הותרה להם גישה לאתר, ושם ה- DNS שבו אתה משתמש מופיע ברשימה זו.
פתרון הבעיה
בקש ממנהל המערכת של אתר האינטרנט להסיר את שם ה- DNS של הלקוח שלך מהגבלות ה- DNS במחשב ה- IIS. לשם כך, פתח את המאפיינים באתר האינטרנט המוגדר כברירת מחדל או באתר האינטרנט הנידון:

  1. לחץ על הכרטיסיה אבטחת ספריה.
  2. תחת הגבלות של כתובת IP ושם תחום, לחץ על ערוך.
  3. ודא שהאפשרות הוענקה גישה נבחרה, ולאחר מכן לחץ על שם התחום שברצונך להסיר מהרשימה.
  4. לחץ על הסר.
  5. בצע פעולה זו עבור כל תחום שברצונך להסיר.
הערה: ניתן להגדיר הגבלות IP ותחום גם במאפיינים הראשיים. ייתכן שיהיה עליך לבצע את הפעולות לעיל תחת מאפיינים ראשיים. כדי להיכנס אל המאפיינים הראשיים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם השרת ב'מנהל שירותי אינטרנט' ובחר מאפיינים. בתיבת הדו-שיח מאפיינים ראשיים, לחץ על ערוך.
IIS 5
מאפיינים:

מזהה פריט: 248032 - סקירה אחרונה: 11/29/2013 20:26:00 - תיקון: 3.0

Microsoft Internet Information Services 6.0

  • kbprb kbprod2web KB248032
משוב
/html>