אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

תצורת "פעימת לב" פרטית מומלצת בשרת אשכולות

התמיכה עבור Windows Server 2003 הסתיימה ב-14 ביולי, 2015

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Windows Server 2003 ב-14 ביולי, 2015 עדכוני התוכנה שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

תקציר
התקשורת בין צמתים באשכול שרתים היא קריטית לפעילות חלקה של האשכולות. לכן, עליך לוודא שהרשתות שבהן אתה משתמש לתקשורת אשכולות מוגדרות בצורה מיטבית ולהקפיד על כל הדרישות ברשימת תאימות החומרה. להגדרת תצורת עבודה ברשת, על שתי רשתות עצמאיות או יותר לחבר את הצמתים של אשכול כדי למנוע נקודת כשל בודדת. השימוש בשתי רשתות מקומיות (LAN) הוא שימוש אופייני. (שירותי תמיכת המוצרים של Microsoft אינם תומכים בהגדרת תצורה של אשכול שבו הצמתים מחוברים באמצעות רשת אחת בלבד.)

יש להגדיר לפחות שתיים מרשתות האשכול לתמיכה בתקשורת פעימת הלב בין הצמתים באשכול כדי למנוע נקודת כשל בודדת. לשם כך, הגדר את התפקידים של רשתות אלו כ-"Internal Cluster Communications Only" (תקשורת פנימית באשכול בלבד) או "All Communications" (כל התקשורת) עבור שירות האשכול. במצב אופייני, אחת מרשתות אלו היא חיבור פנימי פרטי ייעודי לתקשורת בתוך האשכול.

בנוסף, כל רשת אשכול חייבת להיות עצמאית במקרה של כשל ולא תלויה ברשתות האחרות של האשכול. פירוש הדבר הוא שלא יהיה רכיב משותף בין שתי רשתות אשכול שעלול לגרום לשתי הרשתות לכשל בו-זמני. לדוגמה, השימוש במתאם רשת עם מספר יציאות לחיבור צומת אל שתי רשתות אשכול אינו עומד בדרישה זו במרבית המקרים מכיוון שהיציאות אינן עצמאיות.

כדי למנוע בעיות תקשורת אפשריות, הסר את כל תעבורת הרשת שאינה נחוצה ממתאם הרשת המוגדר לתקשורת פנימית באשכול בלבד (מתאם זה נקרא גם פעימת לב או מתאם רשת פרטית). פעילות באשכולות מקיימת תקשורת באמצעות שיחות Remote Procedure Call (RPC) בשקעי IP באמצעות מנות User Datagram Protocol (UDP). התהליך המתואר במאמר זה:
 • מסיר את NetBIOS מהחיבור ההדדי.
 • מגדיר סדר עדיפויות נכון בתקשורת האשכול.
 • מגדיר סדר נכון לאיגוד מתאמים.
 • מגדיר מצב ומהירות נכונים עבור מתאם הרשת.
 • מגדיר נכון את TCP/IP.
 • משבית את התכונה 'זיהוי מדיה' (ב- Windows 2000 בלבד).

הערה המידע במאמר זה אינו חל על אשכולות יתירות כשל ב-Windows Server 2008 או Windows Server 2008 R2. ההמלצות לתצורת רשת לגירסאות חדשות של מעבר לגיבוי בעת כשל בסביבות שאינם CSV מפורטות בכתובת http://technet.microsoft.com/he-il/library/dd197454(en-us,WS.10).aspx. התרחיש שבו ההגדרות שבמאמר זה עלולות לגרום לאופן פעולה לא תקין ב- Windows Server 2008 או Windows Server 2008 R2, הוא בסביבת CSV. המלצות לעבודה עם CSV נמצאות בכתובת http://technet.microsoft.com/he-il/library/ff182358(en-us,WS.10).aspx.
מידע נוסף

תצורה מומלצת עבור המתאם הפרטי ב -Windows 2000 ו -Windows 2003

 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על חיבורי רשת וחיוג.
 2. בתפריט מתקדם, לחץ על הגדרות מתקדמות.
 3. בתיבה חיבורים, ודא שהאיגודים הם בסדר הבא, ולאחר מכן לחץ על אישור:
  • רשת ציבורית חיצונית
  • רשת פרטית פנימית (פעימת לב)
  • [חיבורי גישה מרחוק]
 4. לחץ לחיצה ימנית על החיבור לרשת עבור מתאם פעימת הלב שלך, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

  הערה ייתכן שתרצה לשנות את השם של חיבור זה למען הפשטות (לדוגמה, תוכל לקרוא לו 'פרטי').
 5. השתמש באחד מההליכים הבאים:
  • אם השרת משתמש בסוג מניין שונה מ-Majority Node Set (MNS), לחץ כדי לבחור פרוטוקול אינטרנט (TCP/IP), ואז לחץ כדי לנקות את כל יתר האפשרויות.
  • אם השרת משתמש במניין MNS, לחץ כדי לבחור Internet Protocol (TCP/IP) ולפחות פרוטוקול רשת אחד נוסף לשיתוף קבצים, ולאחר מכן לחץ כדי לנקות את כל יתר האפשרויות.

   הערה אם השרת משתמש במניין MNS, אתה זקוק לרשת אחת לפחות בעלת יכולות שיתוף קבצים כדי שמניין MNS יפעל. אנו ממליצים מאוד לכלול באשכול מספר רשתות המאפשרות שיתוף קבצים וזאת כדי למנוע נקודת כשל בודדת עבור משאב המניין.
 6. אם ברשותך מתאם רשת שיכול לשדר במספר מהירויות, והמתאם יכול לציין מהירות ומצב דופלקס, ציין ידנית מהירות ומצב דופלקס.

  עם מתאמי רשת שיכולים לציין ידנית מהירות ומצב דופלקס, יש לוודא שהם מוגדרים באופן קשיח לאותו מצב בכל הצמתים ובהתאם למפרטי היצרן. עבור מתאמי רשת שאינם תומכים בהגדרה ידנית, יש לעקוב אחר מפרטי היצרן.

  המידע העובר ברשת פעימת הלב הוא קטן, אך זמן האחזור הוא קריטי לתקשורת. אם הגדרות המהירות והדופלקס זהות, הדבר מסייע לוודא שהתקשורת תהיה אמינה.

  אם אינך בטוח מהי המהירות הנתמכת של הכרטיס וההתקנים המתחברים, או מהם ההגדרות המומלצות על ידי היצרן, Microsoft ממליצה להגדיר את כל ההתקנים בנתיב זה למצב 10 MB/Sec ו- Half Duplex. תצורה זו תספק רוחב פס מספיק ותקשורת אמינה. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  174812 ההשפעות של השימוש בהגדרה 'זיהוי אוטומטי' (Autodetect) על כרטיס ממשק לרשת אשכולות (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
  הערה: Microsoft אינה ממליצה להשתמש בסוג כלשהו של מתאם עם עמידות בפני תקלות או "שיתוף" עבור פעימת הלב. אם אתה זקוק ליתירות עבור חיבור פעימת הלב, השתמש במספר מתאמי רשת המוגדרים לתקשורת פנימית בלבד והגדר את עדיפות הרשת שלהם בתצורת האשכול. נצפו בעיות במתאמי רשת ישנים עם מספר יציאות, יש לוודא שהקושחה ומנהל ההתקן הם המעודכנים ביותר אם אתה משתמש בטכנולוגיה זו.

  צור קשר עם יצרן מתאם הרשת לקבלת מידע אודות תאימות באשכול שרתים.לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  254101 שיתוף מתאמי רשת ואשכולות של שרתים (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
 7. לחץ על Internet Protocol (TCP/IP) ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 8. בכרטיסייה כללי, ודא שברחת כתובת IP סטטית שאינה נמצא באותה רשת משנה או באותה רשת כמו מתאם אחר כלשהו ברשת הציבורית. דוגמה לכתובות IP טובות לשימוש עבור המתאמים הפרטיים היא 10.10.10.10 בצומת 1 ו- 10.10.10.11 בצומת 2 עם מסיכת רשת משנה של 255.0.0.0. אם הרשת הציבורית משתמשת ברשת 10.x.x.x ובמסיכת רשת משנה 255.0.0.0 הקפד להשתמש במסיכת רשת משנה אחרת ובכתובת IP אחרת עבור הרשת הפרטית.לקבלת מידע נוסף על מתן כתובות IP תקפות עבור רשת פרטית, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  142863 מתן כתובות IP תקפות עבור רשת פרטית (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
 9. ודא שלא נקבע ערך כלשהו בתיבה שער ברירת מחדל.
 10. ודא שלא הוגדרו ערכים כלשהם בתיבה השתמש בכתובות שרת DNS הבאות.

  הערה אם צמתי האשכול הם גם שרתי DNS, מוצג "127.0.0.1" בתיבה השתמש בכתובות שרת DNS הבאות (התיבה לא תהיה ריקה). מצב זה בסדר.
 11. לחץ על מתקדם.
 12. בכרטיסייה DNS, ודא שלא מוגדרים ערכים כלשהם. ודא שתיבות הסימון רשום את הכתובות של חיבור זה ב-DNS וגם השתמש בסיומת DNS של חיבור זה ברישום DNS אינן מסומנות.
 13. כאשר אתה סוגר את תיבת הדו-שיח, ייתכן שתוצג ההנחיה הבאה. אם תוצג הנחיה זו, לחץ על כן:
  לחיבור זה יש כתובת WINS ראשית ריקה. האם ברצונך להמשיך?
 14. אם אתה משתמש בכבל מוצלב עבור החיבור הפנימי של פעימת הלב הפרטית, השבת את תכונת הריסת מחסנית TCP/IP ב'זיהוי מדיה'.

  הערה אל תבצע צעד זה באשכול Windows Server 2003.

  כדי שאנחנו נשבית עבורך את תכונת הריסת מחסנית TCP/IP ב'זיהוי מדיה', עבור לסעיף "תקנו עבורי". כדי להשבית בעצמך את תכונת הריסת מחסנית TCP/IP ב'זיהוי מדיה', עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

  תקנו עבורי


  כדי להשבית אוטומטית את תכונת הריסת מחסנית TCP/IP של 'זיהוי מדיה', לחץ על הקישור תקן בעיה זו. לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.
  הערה
  ייתכן שאשף זה יוצג באנגלית בלבד, עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.

  הערהאם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן תוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

  כעת המשך לפעולה הבאה.

  אני מעדיף לתקן בעצמי

  כדי להשבית את תכונת הריסת מחסנית TCP/IP של 'זיהוי מדיה', הוסף את ערך הרישום הבא לכל צומת:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters


  שם ערך: DisableDHCPMediaSense
  סוג נתונים: REG_DWORD
  נתונים: 1
  לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוךMicrosoft Knowledge Base:
  254651 תפקיד רשת האשכול משתנה אוטומטית (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
 15. בצע את הצעדים הקודמים בכל הצמתים האחרים באשכול.
 16. הפעל את מנהל האשכולות.
 17. לחץ על שם האשכול בשורש המנהל. בתפריט קובץ, לחץ על מאפיינים.
 18. בכרטיסייה עדיפות רשת, ודא שהרשת הפרטים רשומה עליונה. אם לא, השתמש בלחצן העבר למעלה כדי להעלות את העדיפות שלה.
 19. לחץ על הרשת הפרטית, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 20. לחץ כדי לסמן את תיבת הסימון אפשר רשת זו לשימוש האשכול.
 21. לחץ על תקשורת פנימית באשכול בלבד (רשת פרטית).
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
281662 צמתי אשכול Windows 2000 ו- Windows Server 2003 כבקרי תחום (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

תצורה מומלצת עבור המתאם הפרטי ב- Windows NT 4.0

 1. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ פעמיים על רשת.
 2. בכרטיסייה פרוטוקולים, לחץ על פרוטוקול TCP/IP, ואז לחץ על מאפיינים.
 3. בתיבה מתאם, לחץ על מתאם הרשת הפרטית.
 4. בכרטיסייה כתובת IP, ודא שברחת כתובת IP סטטית שאינה נמצא באותה רשת משנה או באותה רשת כמו מתאם אחר כלשהו ברשת הציבורית. דוגמה לכתובות IP טובות לשימוש עבור המתאמים הפרטיים היא 10.10.10.10 בצומת 1 ו- 10.10.10.11 בצומת 2 עם מסיכת רשת משנה של 255.0.0.0.
 5. ודא שלא נקבע ערך כלשהו בתיבה שער ברירת מחדל.
 6. בכרטיסייה כתובת WINS, לחץ על מתאם פעימת הלב בתיבה מתאם.
 7. ודא שלא הוגדרו ערכים כלשהם עבור פרטי שרת WINS.
 8. כאשר אתה סוגר את תיבת הדו-שיח, ייתכן שתוצג ההנחיה הבאה. אם תוצג הנחיה זו, לחץ על כן:
  באחד או יותר מכרטיסי המתאם יש כתובת WINS ראשית ריקה. האם ברצונך להמשיך?
 9. בכרטיסייה ניתוב, ודא שתיבת הסימון אפשר העברת IP אינה מסומנת.
 10. לחץ על אישור.
 11. אם ברשותך מתאם רשת שיכול לשדר במספר מהירויות ויכול לציין מהירות ומצב דופלקס, ציין ידנית מהירות ומצב דופלקס.

  עם מתאמי רשת שיכולים לציין ידנית מהירות ומצב דופלקס, יש לוודא שהם מוגדרים באופן קשיח לאותו מצב בכל הצמתים ובהתאם למפרטי היצרן. עבור מתאמי רשת שאינם תומכים בהגדרה ידנית, יש לעקוב אחר מפרטי היצרן.

  המידע העובר ברשת פעימת הלב הוא קטן, אך זמן האחזור הוא קריטי לתקשורת. אם הגדרות המהירות והדופלקס זהות, תוכל לוודא שהתקשורת תהיה אמינה.

  אם אינך יודע מהי המהירות הנתמכת של הכרטיס וההתקנים המתחברים, Microsoft ממליצה להגדיר את כל ההתקנים בנתיב זה למצב 10 MB/Sec ו- Half Duplex. תצורה זו מספקת רוחב פס מספיק ותקשורת אמינה.לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  174812 ההשפעות של השימוש בהגדרה 'זיהוי אוטומטי' (Autodetect) על כרטיס ממשק לרשת אשכולות (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
  הערה Microsoft אינה ממליצה להשתמש בסוג כלשהו של מתאם עם עמידות בפני תקלות או "שיתוף" עבור פעימת הלב. אם אתה זקוק ליתירות עבור חיבור פעימת הלב, השתמש במספר מתאמי רשת המוגדרים לתקשורת פנימית בלבד והגדר את עדיפות הרשת שלהם בתצורת האשכול. נצפו בעיות במתאמי רשת ישנים עם מספר יציאות, יש לוודא שהקושחה ומנהל ההתקן הם המעודכנים ביותר אם אתה משתמש בטכנולוגיה זו.

  צור קשר עם יצרן מתאם הרשת לקבלת מידע אודות תאימות באשכול שרתים.לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  254101 שיתוף מתאמי רשת ואשכולות של שרתים (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
 12. בכרטיסייה איגודים לחץ על כל המתאמים בתיבה הצג איגודים עבור.
 13. לחץ על סימן הפלוס (+) לצד המתאם המשמש לחיבור הפנימי הפרטי.
 14. לחץ על לקוח WINS (TCP/IP) ולאחר מכן לחץ על הפוך ללא זמין.הערה אין להפוך לזמינים פרוטוקולים אחרים פרט ל-TCP/IP במתאם פעימת הלב. ודא שכל האחרים מושבתים (כולל פריטים כגון 'מוניטור רשת').
 15. בתיבה הצג איגודים עבור, לחץ על כל הפרוטוקולים.
 16. לחץ על סימן הפלוס (+) לצד פרוטוקול TCP/IP.
 17. ודא שמתאם הרשת הציבורית הוא האיגוד הראשון (בראש רשימת האיגודים). לשם כך, לחץ על מתאם הרשת הפרטית והשתמש בלחצן העבר למטה. אם ברשותך מספר מתאמי רשת ציבורית, ודא שמתאם פעימת הלב רשום אחרון. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  193890 תצורת WINS מומלצת עבור שרת אשכולות של Microsoft (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
 18. לחץ על אישור כדי לסיים את שינוי מאפייני הרשת ולקבל את השינויים.
 19. הפעל מחדש את הצומת כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף.
 20. בצע את הצעדים הקודמים בכל הצמתים האחרים באשכול.
 21. הפעל את מנהל האשכולות.
 22. לחץ על שם האשכול בשורש המנהל. בתפריט קובץ, לחץ על מאפיינים.
 23. בכרטיסייה עדיפות רשת, ודא שהרשת הפרטים רשומה עליונה. אם לא, השתמש בלחצן העבר למעלה כדי להעלות את העדיפות שלה.
 24. לחץ על הרשת הפרטית, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 25. לחץ כדי לסמן את תיבת הסימון אפשר רשת זו לשימוש האשכול.
 26. לחץ על תקשורת פנימית באשכול בלבד (רשת פרטית).
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
281662 צמתי אשכול Windows 2000 כבקרי תחום (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
MSCS W2000MSCS fixit fix it
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.
מאפיינים:

מזהה פריט: 258750 - סקירה אחרונה: 05/25/2012 10:49:00 - תיקון: 1.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

 • kbfixme kbmsifixme kbproductlink kbclustering kbenv kbinfo w2000mscs KB258750
משוב
microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">&t=">/body>