אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

אין אפשרות לעצור את שירות HTTP כאשר מותקן שירות פריסת אינטרנט של Microsoft

מאפייני הבעיה
עיין בתרחיש הבא. אתה מנסה לעצור את שירות HTTP בשרת המריץ Internet Information Services (IIS) גירסה 6, 7, או 7.5. בשרת מותקן גם שירות Microsoft Web Deployment Service (MSDEPSVC). כאשר אתה מנסה לעצור את שירות HTTP באמצעות פקודת NET STOP HTTP משורת הפקודה, מוצגת הודעת השגיאה הבאה בשורת הפקודה:

שירות HTTP עוצר.....
לא הייתה אפשרות לעצור את שירות HTTP.


אם אתה מפעיל שוב את הפקודה NET STOP HTTP, מוצגת ההודעה הבאה:

השירות מתחיל או מפסיק. Please try again later. (ל-Internet Explorer אין אפשרות להוריד 'קובץ' מ'שרת'. ל-Internet Explorer אין אפשרות לפתוח אתר אינטרנט זה. האתר המבוקש אינו זמין או שלא נמצא. נא נסה שוב מאוחר יותר.)סיבה
בעיה זו מתרחשת מכיוון ששירות Microsoft Web Deployment Service (MSDEPSVC) תלוי בשירות HTTP, אך כאשר MSDEPSVC מותקן לראשונה, תלות זו אינה נרשמת במנהל בקרת השירות. כאשר HTTP מנסה לעצור, הוא צריך לעצור גם את השירותים התלויים בו. עם זאת, HTTP אינו מודע לכך שעליו לעצור את MSDEPSVC מכיוון שתלות זו אינה רשומה, ולכן עצירת השירות נכשלת.
פתרון הבעיה
כדי שאנו נתקן בעיה זו עבורך, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבוריכדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. אז, לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.
הערות
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".אני מעדיף לתקן בעצמי

כדי לפתור בעיה זו בעצמך, העתק את ה-script הבא והרץ אותו כ- script של PowerShell בשרת. ה-script יבטיח כי כל יחסי התלות של שירות HTTP נרשמו כראוי.$bFoundHttp = $false$msdepsvc = Get-Service -name MsDepSvc$reqsvcs = "HTTP"$msdepsvc.ServicesDependedOn | ForEach-Object `{  if($_.Name -eq "HTTP")  { $bFoundHttp = $true  }  else  {  if($_.Name -ne "") {   $reqsvcs += "/" + $_.Name }  }}if ($bFoundHttp -eq $false){  $status = $msdepsvc.Status  if($status -eq "Running")  { Stop-Service -name MsDepSvc  }    sc.exe config MsDepSvc depend= $reqsvcs  if($status -eq "Running")  { Start-Service -name MsDepSvc  }}


האם הבעיה נפתרה?

 • בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, סעיף זה הושלם. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.
 • אנו מעריכים את המשוב שלך. כדי לספק משוב או כדי לדווח על בעיות כלשהן בפתרון זה, השאר הערה בבלוג "תקנו עבורי" או שלח לנו דואר אלקטרוני.
מידע נוסף
למידע כיצד להתקין את Windows PowerShell 1.0 בשרת Windows Server 2003, עיין בקישור הבא:

חבילות התקנת השפה האנגלית של Windows PowerShell 1.0 עבור Windows Server 2003 ועבור Windows XP
http://support.microsoft.com/kb/926139
למידע על אופן השימוש ב-Windows PowerShell ב-Windows Server 2003, Windows Server 2008, ו-Windows Server 2008 R2, עיין בקישור הבא:

Windows PowerShell
http://technet.microsoft.com/he-il/library/bb978526(en-us).aspx
לקבלת מידע נוסף אודות כלי פריסת אינטרנט של Microsoft, עיין בקישור הבא:

Web Deploy 2.0
http://www.iis.net/download/WebDeploy

fixit fix it fixme 
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.
מאפיינים:

מזהה פריט: 2597817 - סקירה אחרונה: 11/22/2011 18:26:00 - תיקון: 1.0

Microsoft Internet Information Services 6.0, Microsoft Internet Information Services 7.0, Microsoft Internet Information Services 7.5

 • kbfixme kbmsifixme KB2597817
משוב